0

Thuyết minh dự án đầu tư Sân Golf Phúc Tiến

59 38 0
  • Thuyết minh dự án đầu tư Sân Golf Phúc Tiến

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 17:19

THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ : SÂN GOLF PHÚC TIẾN ĐỊA ĐIỂM : XÃ PHÚC TIẾN, HUYỆN KỲ SƠN, TỈNH HỊA BÌNH Thuyết minh Dự án sân Golf Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hịa Bình – Cơng ty CP Golf An Việt Hịa Bình MỤC LỤC MỞ ĐẦU .4 CHƯƠNG 1: THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN 1.1 Tên dự án 1.2 Chủ đầu tư 1.3 Địa điểm xây dựng 1.4 Tiến độ thực dự án CHƯƠNG SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ .8 2.1 Các văn pháp lý chung 2.2 Phân tích thị trường Golf .9 2.2.1: Nhu cầu phát triển sân Golf Hịa Bình .9 2.2.2: Tình hình thực đầu tư sân golf địa bàn tỉnh khu vực 2.2.3: Dự báo khách chơi Golf .10 2.3 Sự cần thiết phải đầu tư 10 2.3.1 Đánh giá thị trường 10 2.3.2 Tác động kinh tế - xã hội dự án địa phương .11 2.3.3 Sự cần thiết đầu tư 13 2.4 Mục tiêu hình thức đầu tư 13 2.4.1: Mục tiêu đầu tư 13 2.4.2 Hình thức đầu tư 14 CHƯƠNG 15 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT 15 3.1 Địa điểm xây dựng 15 3.2 Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội huyện Kỳ Sơn khu vực lập dự án 15 3.2.1 Địa hình 15 3.2.2 Địa chất 16 3.2.3 Thủy văn .16 3.2.4 Khí hậu 16 3.3 Hiện trạng sử dụng đất .17 3.4 Hiện trạng cơng trình .17 CHƯƠNG 19 QUY MÔ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 19 4.1 Quy mô đầu tư .19 4.2 Giải pháp thực 19 4.2.1 Phương án đền bù giải phóng mặt (GPMB) 19 4.2.2 Quy hoạch kiến trúc cảnh quan .20 4.2.3: Quy hoạch sử dụng đất 22 4.2.4 Thiết kế cơng trình hạ tầng kỹ thuật 23 a) Mạng lưới giao thông 23 b) San 27 c) Hệ thống thoát nước mưa 29 d) Hệ thống cấp nước: .31 e) Cấp điện chiếu sáng: 34 f) Thoát nước thải 37 g) Chất thải rắn vệ sinh môi trường 39 Thuyết minh Dự án sân Golf Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hịa Bình – Cơng ty CP Golf An Việt Hịa Bình 4.2.5 Hình thức quản lý, vận hành dự án lao động 40 CHƯƠNG 43 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 43 Đánh giá sơ tác động dự án tới môi trường 43 5.1.1 Tác động giai đoạn xây dựng: 43 5.1.2 Tác động giai đoạn dự án đưa vào khai thác 45 5.2 Dự báo rủi ro, cố môi trường dự án gây .47 5.2.1 Sự cố rò rỉ: 47 5.2.2 Sự cố cháy nổ: 47 5.3 Biện pháp giảm thiểu tác động xấu, phịng ngừa ứng phó cố môi trường 47 5.3.1 Trong giai đoạn xây dựng: 47 5.3.2 Trong trình dự án vào khai thác, hoạt động 49 5.4 Đối với cố môi trường 53 5.4.1 Chống cháy rừng: 53 5.4.2 Chống sét: 53 5.4.3 Chống cháy nổ: .53 CHƯƠNG 54 TỔNG MỨC ĐẦU TƯ VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ, XÃ HỘI 54 6.1 Khái toán tổng vốn đầu tư 54 6.2 Nguồn vốn đầu tư: 55 6.3 Hiệu dự án 55 6.3.1: Trước thực dự án 56 6.3.2: Sau thực dự án 56 KẾT LUẬN 59 Thuyết minh Dự án sân Golf Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình – Cơng ty CP Golf An Việt Hịa Bình MỞ ĐẦU Cùng với tăng trưởng kinh tế, đời sống người ngày nâng cao, du lịch trở thành nhu cầu quan trọng người tương lại Mặc dù biến động khơng tích cực giai đoạn 2010 đến song du lịch giới tiếp tục ngành kinh tế quan trọng Theo dự báo WTO, đến năm 2020, du lịch giới tiếp tục trì tốc độ tăng trưởng 5-10%/năm Dự báo đến năm 2020 lượng khách du lịch toàn giới lên tới tỷ lượt khách, tổng thu nhập phát sinh từ hoạt động du lịch dịch vụ đạt 900 tỷ USD Trong lĩnh vực việc làm, ngành du lịch tạo thêm khoảng 150 triệu việc làm, tăng 50% so với năm 2015 Cùng với phát triển du lịch giới, du lịch Việt Nam dần trở thành ngành kinh tế quan trọng quốc gia Hịa Bình tỉnh miền núi phía Tây Bắc đất nước, giáp ranh Thủ Hà Nội , có nhiều cư dân dân tộc chung sống Hòa Bình trở thành cửa ngõ giao lưu tỉnh Tây Bắc , đồng châu thổ sông Hồng tam giác tăng trưởng kinh tế Hà Nội – Hải Phịng - Quảng Ninh thơng qua mạng lưới giao thơng đường (QL 6, đường Hồ Chí Minh , QL 12B, QL 15) đường sông ( sông Đà, sơng Bơi) Với vị trí thuận lợi giao thơng , Hịa Bình nằm tiểu vùng du lịch trung tâm bao gồm thủ đô Hà Nội 14 tỉnh thành phố xung quanh, vùng trung tâm du lịch quan trọng nước Cùng thuận lợi đại lộ Thăng Long thức vào hoạt động, tuyến QL thuận tiện cho việc lưu thông phát triển kinh tế - xã hội mở nhiều cánh cửa đầu tư mới, miền đất Hịa Bình dần đổi thay nhiều để trở thành điểm đến đầy hứa hẹn Với tiềm du lịch phong phú, đa dạng bao gồm tiềm tự nhiên tiềm du lịch nhân văn, tỉnh Hịa Bình có khu du lịch chuyên đề quốc gia Thung Nai, Bản Lác, Mai Châu…Hịa Bình có tiềm lớn du lịch với cảnh quan đẹp, khí hậu lành Theo điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hịa Bình đến năm 2025 thành phố Hịa Bình thành phố cấp vùng Vũng thủ Hà Nội - Trung tâm phân vùng phía Tây, Tây Nam, thành phố trung tâm phân bổ số cơng trình dịch vụ xã hội y tế, đào tạo, văn hóa, du lịch chất lượng cao, đồng thời hấp dẫn nhiều loại hình dịch vụ, công nghiệp, thương mại Mặt thành phố cải tạo mở rộng, khơng gian thị cịn phát triển mạnh lên hướng bắc Mối liên kết không gian với vùng xung quanh chặt chẽ đặc biệt hành lang qua đường QL 6: Thành phố Hịa Bình – Kỳ Sơn – Lương Sơn Quy hoạch kiến trúc cảnh quan khơng cịn bó hẹp thung Thuyết minh Dự án sân Golf Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hịa Bình – Cơng ty CP Golf An Việt Hịa Bình lũng mà gắn kết khai thác triệt để nguồn tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên nhân văn để phát triển du lịch dịch vụ, tạo cảnh quan đô thị Sân golf Phúc Tiến nằm danh mục Quy hoạch phát triển sân golf Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 795/QĐ-TTg ngày 26 tháng 05 năm 2014 Với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội địa phương , dự án có đầy đủ điều kiện thuận lợi hình thành sân golf đẳng cấp quốc tế, đáp ứng nhu cầu chơi golf góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương Thuyết minh Dự án sân Golf Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hịa Bình – Cơng ty CP Golf An Việt Hịa Bình CHƯƠNG 1: THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN 1.1 Tên dự án SÂN GOLF PHÚC TIẾN 1.2 Chủ đầu tư Tên doanh nghiệp: CƠNG TY CỔ PHẦN GOLF AN VIỆT HỊA BÌNH Tên Cơng ty viết tên nước ngồi: AN VIET HOA BINH GOLF COURSE JOINT STOCK COMPANY Tên Công ty viết tắt : AN VIET HOA BINH GOLF COURSE , JSC Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu số: 5400460755, cấp ngày 04/03/2015; cấp đổi lần thứ ngày 06/01/2016 Cơ quan cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Hịa Bình Địa trụ sở: Quyết Tiến, xã Phúc Tiến, Huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Hịa Bình 1.3 Địa điểm xây dựng - Dự án Sân Golf Phúc Tiến đầu tư phát triển diện tích 200 nằm xã Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hịa Bình - Diện tích đất lập quy hoạch chủ yếu diện tích đất trồng rừng sản xuất, đất giao thông đường đất để khai thác giao khoán cho hộ gia đình - Ranh giới Dự án xác định sau: + Phía Bắc giáp xóm Dộc Mơn, xã Hợp Thành, huyện Kỳ Sơn + Phía Nam giáp xóm Bãi Sấu, xã Mơng Hóa, huyện Kỳ Sơn + Phía Đơng giáp đường liên xã Mơng Hóa đường Hịa Lạc - thành phố Hịa Bình + Phía Tây giáp đất rừng thuộc xã Dân Hạ 1.4 Tiến độ thực dự án Ngoài thời gian thực thủ tục Đầu tư : Xin Quyết định chủ trương đầu tư Thủ tướng Chính phủ, lập thiết kế sở, lập Hồ sơ vẽ thi công, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho Dự án, lập phương án đền bù giải phóng mặt bằng, lập phương án trồng rừng thay thế… Căn vào khối lượng công việc tiến độ hồ sơ thực tế, Chủ đầu tư dự kiến triển khai hồn thành Dự án vịng 36 tháng kể từ ngày phê duyệt chủ trương đầu tư Thủ tướng Chính phủ, cấp Giấy chứng nhận đầu tư chia làm hai giai đoạn sau: Thuyết minh Dự án sân Golf Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hịa Bình – Cơng ty CP Golf An Việt Hịa Bình Giai đoạn : Trong vịng 18 tháng kể từ ngày phê duyệt Quyết định chủ trương đầu tư Thủ tướng Chính phủ : Triển khai giải phóng mặt bằng, xây dựng 18 hố giai đoạn 1, Club house giai đoạn 1, hệ thống cấp thoát nước, bãi gửi xe, khu kỹ thuật, khu mặt nước, khu xanh xung quanh giai đoạn Giai đoạn : Trong vịng 18 tháng kể từ ngày hồn thành giai đoạn xây 18 hố Golf giai đoạn 2, hồn thiện hạng mục cịn lại Dự án Khi triển khai bước tiếp theo, có Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, Chủ đầu tư cam kết lập tiến độ thực dự án chi tiết trình quan quản lý theo thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư xây dựng theo quy định Luật xây dựng Nghị định số 59/2015/NĐ-CP Quản lý dự án đầu tư xây dựng Thuyết minh Dự án sân Golf Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hịa Bình – Cơng ty CP Golf An Việt Hịa Bình CHƯƠNG SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ 2.1 Các văn pháp lý chung - Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 Quốc hội khóa XIII; - Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 Quốc hội khóa XIII; - Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 Quốc hội khóa XIII; - Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/06/2014 Quốc hội khóa XIII; - Luật bảo vệ phát triển rừng số 29/2004/QH11 ngày 03/12/2004 Quốc hội khóa XI; - Luật tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 01/01/2013 Quốc hội khóa XIII; - Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 Chính phủ quản lý chất lượng cơng trình xây dựng; - Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2014 Chính phủ Qui định chi tiết thi hành số điều Luật Đấu thầu lựa chọn nhà thầu; - Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng; - Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng; - Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 Chính phủ việc quản lý dự án đầu tư xây dựng; - Quyết định số 1161/QĐ-BXD ngày 15/10/2015 Bộ Xây dựng công bố suất vốn đầu tư xây dựng cơng trình giá xây dựng tổng hợp phận kết cấu cơng trình năm 2014; - Quy hoạch chung tỉnh Hịa Bình Quy hoạch chi tiết khu vực nghiên cứu cấp có thẩm quyền phê duyệt; - Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 26/11/2009 Thủ tướng Chính phủ vệ việc phê duyệt Quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020; - Quyết định số 795/QĐ-TTg ngày 26 tháng 05 năm 2014 Thủ tướng Chính phủ việc điều chỉnh, bổ sung danh mục sân Golf dự kiến phát triển đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1946/ QĐ-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2009 Thủ tướng Chính phủ "Về việc phê duyệt quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020"; Thuyết minh Dự án sân Golf Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hịa Bình – Cơng ty CP Golf An Việt Hịa Bình - Chỉ thị 11/CT-Ttg ngày 18/04/2012 Thủ tướng Chính phủ thị việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát thực quy hoạch sân golf theo định số 1946/QĐ-Ttg ngày 26 tháng 11 năm 2009 Thủ tướng Chính phủ; - Cơng văn số 02/CV-AV 08 tháng 09 năm 2014 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng An Việt việc đầu tư xây dựng dự án khu đô thị đa Crystal sân golf Phúc Tiến; - Công văn số 3924/VPUBND-NNTN 11 tháng 09 năm 2014 UBND tỉnh Hịa Bình việc đầu tư dự án khu đô thị đa Crystal sân golf Phúc Tiến huyện Kỳ Sơn; - Công văn số 787/UBND – NNTN ngày 30/6/2015 việc chủ trương đầu tư dự án sân golf An Việt Hịa Bình xã Phúc Tiến xã Mơng Hóa, huyện Kỳ Sơn Công ty Cổ phần golf An Việt Hịa Bình đăng ký đầu tư - Biên ghi nhớ ngày 04 tháng năm 2015 kí Ủy ban nhân dân tỉnh Hịa Bình với cơng ty cổ phần Golf An Việt Hịa Bình hội nghị Xúc tiến đầu tư An sinh xã hội vùng Tây Bắc việc đồng ý mặt chủ trương tạo điều kiện cho bên B nghiên cứu để đầu tư dự án Sân Golf An Việt – Hịa Bình (Sân Golf Phúc Tiến) tỉnh Hịa Bình 2.2 Phân tích thị trường Golf 2.2.1: Nhu cầu phát triển sân Golf Hịa Bình Cùng với điều kiện kết nối hạ tầng giao thông vùng Thủ đô ngày phát triển, tình hình hoạt động đầu tư Hịa Bình năm gần có bước chuyển biến bật Hiện nay, Hịa Bình có tổng số 08 Khu công nghiệp 09 Cụm công nghiệp hoạt động Số liệu ước tính từ Sở Kế hoạch Đầu tư Hịa Bình, lũy cuối năm 2016, có 438 dự án đầu tư vào Hịa Bình Trong đó, có 30 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước (FDI) với tổng vốn đăng ký 470 triệu USD 408 dự án đầu tư nước với tổng vốn đầu tư đăng ký 46.632 tỷ đồng Với hàng nghìn chuyên gia cao cấp làm việc địa phương tiếp tục tăng cao năm tới nhu cầu đầu tư dịch vụ vui chơi giải trí cao cấp Hịa Bình khơng đáp ứng nhu cầu trạng mà cịn điều kiện thiết yếu để thu hút đầu tư quốc tế nhà đầu tư nước đề xuất với địa phương năm qua Trong sân Golf loại hình giải trí, thể thao ưa thích nhà đầu tư quan tâm đặc biệt 2.2.2: Tình hình thực đầu tư sân golf địa bàn tỉnh khu vực Theo Quyết định 795/QĐ-TTg ngày 26/05/2014 Thủ tướng Chính phủ bổ sung Danh mục sân Golf dự kiến phát triển đến năm 2020 ban hành kèm Thuyết minh Dự án sân Golf Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hịa Bình – Cơng ty CP Golf An Việt Hịa Bình Quyết định 1946/QĐ-TTg ngày 26/11/2009 Thủ tướng Chính phủ việc Phê duyệt quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020, dự kiến năm 2020 khu vực phía Bắc có 33 sân Golf hoạt động (vùng trung du miền núi Bắc Bộ 14 sân, vùng đồng sơng Hồng 19 sân) Trong đó, Hịa Bình có 03 sân quy hoạch sân Sân golf Phượng Hoàng Lương Sơn (đã hoạt động), Sân golf Trung Minh, Kỳ Sơn (đang xây dựng) Sơn golf Phúc Tiến, Kỳ Sơn Trên địa bàn tỉnh Hịa Bình có sân golf Phượng Hoàng (54 lỗ) xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn; Chủ đầu tư tập đoàn EAST ASIA AIR EXPRESS, INC (Hàn Quốc ), thành lập doanh nghiệp 100 % vốn nước theo quy định Luật Đầu tư nước Việt Nam với tên doanh nghiệp Công ty TNHH Thể thao giải trí sân golf Phượng Hồng, vốn đầu tư đăng ký 38 triệu USD nguồn vốn tự có vốn tự huy động nhà đầu tư Dự án đầu tư xây dựng từ năm 2004, đến năm 2007 vào hoạt động khai thác Năm 2012 doanh thu đạt khoảng 46 triệu USD , nộp ngân sách Nhà nước 1,08 triệu USD, năm 2013 nộp Ngân sách Nhà nước khoảng 48 tỷ đồng Dự án tạo việc làm cho khoảng 350 lao động, chủ yếu người địa phương (chưa tính số Caddies làm việc hàng ngày sân golf), với thu nhập bình quân từ 3,5 triệu đến 5,5 triệu đồng/người/tháng Tình hình phát triển Hịa Bình phản ánh nhu cầu khách quan việc cần thiết đầu tư xây dựng sớm sân golf Phúc Tiến Dự án hội tụ điều kiện thuận lợi để tạo sân golf chất lượng quốc tế, có hiệu kinh doanh tốt với điều kiện thị trường khách đến năm 2020 Đối với tỉnh Hịa Bình, dự án sân golf Phúc Tiến điều kiện quan trọng để thu hút đầu tư nước vào địa phương 2-5 năm tới 2.2.3: Dự báo khách chơi Golf Hiện tại, dự án sân Golf Phúc Tiến nằm cách đường cao tốc Láng – Hòa Lạc khoảng 1,5km Dự kiến năm 2019, đường Láng Hòa Lạc khánh thành tăng sức hấp dẫn khu vực, gắn kết trung tâm kinh tế lớn với Hịa Bình Đánh giá trạng sân golf khu vực vùng Thủ đô cho thấy vào hoạt động ổn định, sân golf Phúc Tiến thu hút đáp ứng công suất 300.000 người/năm Tính riêng nhu cầu tỉnh khu vực phụ cận cơng suất sân Golf đáp ứng nhu cầu chuyên gia giới trung lưu ngày phát triển với phát triển kinh tế xã hội 2.3 Sự cần thiết phải đầu tư 2.3.1 Đánh giá thị trường Hiện nay, kinh tế toàn cầu giai đoạn phục hồi, việc kinh doanh sân golf thuận lợi so với số năm trước Đồng thời, với vị trí 10 Thuyết minh Dự án sân Golf Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình – Cơng ty CP Golf An Việt Hịa Bình + Sự cố thiết bị điện truyền tải điện - Các vấn đề cố, tai nạn lao động xảy giai đoạn thi cơng 5.1.2 Tác động giai đoạn dự án đưa vào khai thác Trong giai đoạn hoạt động dự án, nguồn gây ô nhiễm môi trường chủ yếu bao gồm: * Môi trường nước: - Thành phần chủ yếu gây nên biến đổi môi trường nước khu vực nghiên cứu gồm chất ô nhiễm nước thải từ hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống, phục vụ khách chơi golf, tham quan du lịch hóa chất nước tưới khu sân Golf Khi bón phân cho cỏ, khơng phải tất phân bón cỏ hấp thụ mà chúng sử dụng lượng định (tùy thuộc vào nhu cầu, loại cỏ, thời kì bón phân, kỹ thuật bón phân, lượng nước sử dụng … ) Phần phân bón cịn lại theo nước tưới chảy vào hồ bị nước hồ làm tăng nguy phú dưỡng hóa hồ chứa khu vực quy hoạch - Lượng nước tưới lượng phân bón lớn sử dụng cho sân golf, nước mưa chảy tràn qua toàn diện tích sân Golf theo nguyên vật liệu, chất thải rắn, dầu mỡ chất thải khác bề mặt đất gây ô nhiễm môi trường nước mặt khơng có biện pháp kiểm sốt thích hợp Vì vậy, thực dự án cần tính tốn cụ thể đề biện pháp kiểm sốt giảm thiểu * Mơi trường khơng khí: Trong q trình hoạt động thị, hoạt động người ảnh hưởng trực tiếp tới mơi trường khơng khí tiếng ồn: - Hoạt động giao thông đối ngoại giao thông nội bộ: tuyến đường kết nối sân golf với khu vực xung quanh, bãi đỗ xe khu vực, tuyến giao thơng liên kết số khu chức - Hoạt động đun nấu: Chủ yếu từ khu vực nhà hàng khách sạn, mức độ tác động thấp, dài hạn tránh - Hoạt động máy phát điện dự phòng: Trong trường hợp cúp điện sử dụng máy phát điện, gây ảnh hưởng tiếng ồn khí thải - Mùi từ hệ thống xử lý nước thải khu vực tập kết, trung chuyển rác: từ trình phân hủy chất thải rắn, bùn thải SO2, CH4, H2S - Ô nhiễm khơng khí từ phân bón hóa chất BVTV trình bảo vệ trì mặt cỏ sân Golf * Môi trường đất: - Dự án thực làm thay đổi cấu sử dụng đất theo xu hướng tốt từ đất lâm nghiệp có giá trị sang đất sân Golf, làm tăng giá trị sử dụng đất - Tác động tiêu cực đến môi trường đất đến từ việc sử dụng hóa chất để trì thảm cỏ sân Golf Theo tính tốn, tổng khối lượng thuốc trừ sâu 45 Thuyết minh Dự án sân Golf Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hịa Bình – Cơng ty CP Golf An Việt Hịa Bình diệt nấm sử dụng cho sân Golf xấp xỉ thuốc/ năm Không phải tất thuốc diệt nấm trừ sâu có tác dụng trực tiếp lên đối tượng phòng trừ mà lượng định Phần thuốc lại vào đất, nước khơng khí gây tác động định đến mơi trường khu vực, mơi trường đất tiếp nhận phần lớn lượng thuốc * Môi trường kinh tế xã hội, văn hóa lịch sử: - Tác động tích cực: + Hầu hết dân cư xung quanh khu vực quy hoạch sống tập trung hình thành làng, xóm, chủ yếu sống nghề nông, đời sống vật chất tinh thần thấp Các sinh hoạt văn hóa tinh thần nghèo nàn, sở hạ tầng thấp Việc quy hoạch xây dựng sân golf Phúc Tiến không nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân khu vực mà động lực thúc đẩy kinh tế khu vực + Tác động lớn tích cực Dự án sân golf Phúc Tiến tới mơi trường xã hội thay đổi cấu kinh tế, cấu ngành nghề từ sản xuất nông, lâm nghiệp sang hướng dịch vụ, du lịch tạo động lực phát triển kinh tế dân cư khu vực, đồng thời tạo không gian đô thị đại, nâng cao chất lượng sống người, làm tăng thu nhập cho ngân quỹ địa phương + Cải thiện môi trường cảnh quan gia tăng giá trị sử dụng đất khu vực, chủ yếu đất làm lâm nghiệp sang đất kinh doanh, dịch vụ, nâng cao chất lượng sống cho người dân - Tác động tiêu cực: + Dự án sân golf Phúc Tiến có tác động mạnh mẽ đến đời sống lực lượng lớn lao động khu vực xã Phúc Tiến nói riêng huyện Kỳ Sơn nói chung với hoạt động sản xuất nơng, lâm nghiệp nghành nghề + Tác động tới kế hoạch sử dụng đất chiến lược phát triển kinh tế xã hội: + Việc thu hồi đất làm cho hộ dân bị phần đất rừng sản xuất giao, người dân nguồn thu nhập từ việc trồng khai thác rừng, làm suy giảm mức sống người dân khơng có giải pháp khắc phục phù hợp + Phá vỡ quy hoạch sử dụng đất địa phương chia cắt địa hình Một phận dân cư khu vực phải chuyển đổi ngành nghề + Tác động tới biến động giá đất đai + Việc thu hồi đền bù đất lâm nghiệp thực theo quy định phủ tỉnh Hịa Bình Đảm bảo sống người dân bị thu hồi đất phải có sống tốt trước có dự án Số tiền người dân nhận từ việc đền bù lớn với số tiền phần lớn hộ dân mua lại mảnh đất có diện tích khu vực giá đất tăng 46 Thuyết minh Dự án sân Golf Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hịa Bình – Cơng ty CP Golf An Việt Hịa Bình + Nhận thấy tiềm phát triển khu vực, nhiều người khu vực lân cận đến mua đất Đây yếu tố tác động mạnh mẽ làm cho đất đai khu vực có xu hướng gia tăng + Đất xây dựng sân golf Phúc Tiến chủ yếu đất lâm nghiệp, khơng có cơng trình văn hóa lịch sử Tuy nhiên việc di dời mộ khu vực tác động lớn đến sinh hoạt tâm linh dân cư xã, ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý đại phận dân cư khu vực 5.2 Dự báo rủi ro, cố môi trường dự án gây 5.2.1 Sự cố rò rỉ: - Sự cố rò rỉ nguyên liệu dạng lỏng hay khí gây tác hại lớn gây độc cho người , gây cháy nổ… Các cố loại dẫn tới thiệt hại lớn kinh tế - xã hội hệ sinh thái khu vực vùng lân cận - Khả xảy cố rò rỉ dự án thấp, mức độ ảnh hưởng không nhiều Tuy nhiên, cân phải có biện pháp để đảm bảo an toàn cho hệ thống đường dẫn bình ga 5.2.2 Sự cố cháy nổ: - Sự cố gây cháy xảy dẫn tới thiệt hại lớn kinh tế xã hội làm ô nhiễm hệ sinh thái, nước, đất, không khí cách nghiêm trọng Hơn cịn ảnh hưởng tới tính mạng người, vật ni tài sản nhân dân khu vực - Cơng tác phịng chống cháy thực thường xuyên nên khả xảy thấp, nhiên xảy cố cháy nổ mức ảnh hưởng khó kiểm soát Như vậy, dự án cần phải khống chế cố từ ban đầu quy định nghiêm ngặt vấn đề dùng lửa, điện 5.3 Biện pháp giảm thiểu tác động xấu, phịng ngừa ứng phó cố môi trường 5.3.1 Trong giai đoạn xây dựng: - Khống chế giảm thiểu tác động san lấp mặt bằng, chuẩn bị xây dựng - Bắt buộc nhà thầu có biện pháp hữu hiệu để hạn chế tác động có hại sau: + Lập kế hoạch đảm bảo vấn đề vệ sinh môi trường, an toàn lao động bảo vệ sức khỏe người từ lập dự án thi công + Tuân thủ quy định an toàn lao động lập đồ án tổ chức thi công vấn đề bố trí máy móc thiết bị thi cơng, biện pháp phòng ngữa tai nạn lao động, vấn đề chống sét, thứ tự bố trí kho tang, bãi để nguyên vật liệu, lán trại, hậu cần phục vụ… + Xây dựng chương trình phịng cháy chữa cháy gặp cố xảy 47 Thuyết minh Dự án sân Golf Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hịa Bình – Cơng ty CP Golf An Việt Hịa Bình - Các biện pháp sau cần thực mặt thi cơng cơng trình: + Bố trí kho chứa nguyên liệu vị trí cách xa khu dân cư trụ sở quan lân cận Hạn chế rị rỉ nhiên liệu q trình bơm, hút có hệ thống thu gom Khu vực kho chứa có cao so với khu vực xung quanh + Bố trí hợp lý đường vận chuyển nguyên vật liệu, lại vào công trường quy định Kiểm tra phương tiện thi công nhằm đảm bảo thiết bị máy móc ln điều kiện tốt mặt kĩ thuật + Hạn chế nguồn dễ phát sinh cháy, nổ lửa, chập điện … Lập rào chắn cách ly khu vực nguy hiểm trạm biến thế, vật liệu dễ cháy nổ + Thiết kế chiếu sáng cho nơi cần làm việc ban đêm bảo vệ cơng trình Lắp đặt thiết bị giảm tiếng ồn cho máy móc thiết bị thi cơng có mức ồn cao máy phát điện, máy nén khí + Tạo khoảng cách hợp lý công trường với khu dân cư địa phương nhằm tạo vùng đệm giảm tác động bụi, tiếng ồn + Che chắn khu vực phát sinh bụi dùng xe tưới nước để tưới đường giao thông khu vực phát sinh nhiều bụi mùa khô Xe chở gạch đá xi măng phải che phủ kín theo quy định trước khỏi cổng công trường phải rửa + Áp dụng biện pháp thi cơng tiên tiến, giới hóa thao tác q trình thi cơng Kiểm tra mức ồn, rung q trình xây dựng, từ đặt lịch thi công phù hợp để đạt mức ồn tiêu chuẩn cho phép qui định + Nước thải sinh hoạt chất cặn bã công nhân phát sinh thời gian thi công dự án: để đảm bảo vệ sinh an tồn mơi trường, chủ dự án lắp đặt nhà vệ sinh di động, đầy bồn chứa chất thải sinh hoạt thuê đơn vị hút hầm cầu vận chuyển đến nơi xử lý đảm bảo chất lượng đầu + Chất thải rắn trình xây dựng chủ yếu vật liệu hư hỏng gạch vụn, xi măng chết, gỗ coppha hỏng, phế liệu bảo vệ bên thiết bị… rác thải sinh hoạt cán bộ, công nhân trực tiếp thi công công trường Chất thải rắn loại vật liệu trơ xà bần, đất, đá, sỏi … dùng để san lấp khu đất hoạc thu gom, vận chuyển đến nơi quy định địa phương + Hạn chế lượng nước thải chất thải rắn đổ xuống hệ thống cống thoát nước khu vực cách giáo dục ý thức cơng nhân việc phóng uế, xả rác vào thùng rác chứa rác thải sinh hoạt + Đối với sức khỏe cộng đồng, dự án tổ chức sống cho công nhân đảm bảo điều kiện sinh hoạt lán trại, nước , ăn ở… Công nhân thi cơng ngồi trời điều kiện thời tiết không thuận lợi trang 48 Thuyết minh Dự án sân Golf Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình – Cơng ty CP Golf An Việt Hịa Bình bị đầy đủ bảo hộ lao động để không làm ảnh hưởng đến sức khỏe họ, phòng ngừa dịch bệnh xảy không làm ảnh hưởng tới xung quanh + Đối với vấn đề an toàn lao động: Tuân thủ qui định an toàn lao động lập đề án tổ chức thi công biện pháp thi cơng đất, vấn đề bố trí máy móc thiết bị, biện pháp phịng ngừa tai nạn lao động, vấn đề chống sét, thứ tự bố trí kho, bãi nguyên vật liệu, lán trại tạm, hậu cần phục vụ Công nhân phục vụ công trường sử dụng thiết bị bảo hộ lao động thi công thực biện pháp an tồn phịng ngừa cố theo quy định + Tổ chức đội sơ cứu tai nạn lao động Về lâu dài đội bổ sung thêm điều kiện trang thiết bị y tế, cứu hộ để phục vụ cho trình hoạt động dự án 5.3.2 Trong trình dự án vào khai thác, hoạt động a Giảm thiểu nhiễm khơng khí: - Cải thiện điều kiện vi khí hậu: + Thực chống nóng vật liệu cách nhiệt từ xây dựng cơng trình nhà câu lạc bộ, nhà xưởng, khu du lịch Đảm bảo điều kiện thơng thống hệ thống cửa sổ cửa vào với diện tích tối thiểu 20% diện tích tường nhà + Thực giải pháp trồng xanh tạo diện tích đất trống để cải thiện mơi trường khơng khí khu vực + Việc bố trí khu chức tính tới khả thơng gió tổng thể mà khơng làm vẻ mỹ quan chung toàn khu + Khu vực đường nội thường xuyên làm vệ sinh phun nước tưới nước ẩm vừa giảm bụi, vừa làm giảm xạ nhiệt từ mặt đường + Cung cấp nước đầy đủ, liên tục giải pháp nhằm gián tiếp làm giảm ô nhiễm môi trường + Các khu đất trống dọn dẹp, phun thuốc diệt muỗi, khủ mùi hàng ngày Rác chứa thùng chứa rác có nắp đậy, tránh cho ruồi muỗi phát triển mùi thóa gây nhiễm mơi trường khơng khí xung quanh Rác thải chủ đầu tư ký hợp đồng với đơn vị dịch vụ môi trường đô thị, thu gom hàng ngày đưa xử lý xe chuyên dụng đến nơi xử lý chung khu vực - Cải thiện mơi trường khơng khí chung: + Vệ sinh đường nội làm giảm bụi + Sửa chữa tuyến đường nội phát thấy hư hỏng + Các phương tiện giao thơng phải bảo trì thay khơng cịn đảm bảo kỹ thuật Bên cạnh cần sử dụng nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp + Sử dụng chất đốt gas, điện thay cho loại chất đốt rẻ tiền 49 Thuyết minh Dự án sân Golf Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hịa Bình – Cơng ty CP Golf An Việt Hịa Bình gây nhiễm b Giảm thiểu tiếng ồn trồng xanh: - Tại hầu hết khu đất trống khu vực dự án, khu vực chức bố trí loại xanh bóng mát, tạo cảnh quan chủ đầu tư quan tâm phát triển Quy hoạch khu vui chơi, giải trí dịch vụ có khoảng cách ly thích hợp để giảm tiếng ồn giảm tác động đến khu dân cư - Các biện pháp áp dụng từ bắt đầu lắp đặt máy phát điện máy điều hịa trung tâm + Bố trí máy phát điện, điều hòa trung tâm buồng cách âm kĩ thuật + Lắp đệm chống ồn, rung trình lắp đặt máy phát điện, thiết bị gây ồn khác + Kiểm tra độ mòn chi tiết định kỳ thường kỳ cho dầu bôi trơn thay chi tiết hỏng a Biện pháp xử lý nước thải: Nước thải phát sinh từ dự án bao gồm loại: Nước mưa nước thải sinh hoạt * Hệ thống thoát nước nguồn tiếp nhận: - Do mật độ xây dựng toàn khu thấp, mật độ xanh cao nên khả tự thấm nước mưa lớn - Nước thải sinh hoạt tập trung khu vực nhà câu lạc nhà xưởng nên để đảm bảo việc thoát nước thải sinh hoạt, dự án thiết kế xây dựng hệ thống thu gom nước thải sinh cục cơng trình Nước sau xử lý đạt tiêu chuẩn đấu nối vào cống thu gom vào hệ thống thoát nước chung 50 Thuyết minh Dự án sân Golf Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hịa Bình – Cơng ty CP Golf An Việt Hịa Bình + Xử lý nước thải từ nhà vệ sinh: Đối với nước thải phân, tiểu từ nhà vệ sinh khu vực văn phòng, nhà hàng, biện pháp thích hợp xử lý cục cơng trình bể tự hoại ngăn Nước sau xử lý từ bể tự hoại với nước thải từ hoạt động vệ sinh thơng thường xả vào cống nước bẩn dẫn vào hệ thống xử lý nước thải tập trung dự án để tiếp tục xử lý đạt tiêu chuẩn cho phép trước thải môi trường + Xử lý nước thải từ khu vực nhà hàng: Nước thải khu nhà hàng chứa chất ô nhiễm chủ yếu dạng hữu (COD,BOD5), hàm lượng lơ lửng (SS) cao Giá trị COD dao động vào khoảng: 600-1200 mg/l, BOD5 dao động từ 400-800 mg/l, hàm lượng cặn lơ lửng BOG5 dao động từ 400-800 mg/l, hàm lượng cặn lơ lửng SS= 350-500mg/l, Coliform = 3*106-8*106 kl/100ml, pH=5,8 , dầu mỡ 30-90 mg/l thu gom đưa đến hệ thống xử lý nước thải tập trung để xử lý Nước thải từ nhà hàng thường có hàm lượng dầu tương đối cao Do trước dẫn vào hệ thống xử lý nước thải tập trung, nước thải từ khu vực qua hệ thống bể tách dầu * Xử lý nước mưa, nước tưới cỏ sân Golf: Khi bón phân phun thuốc chăm sóc cho cỏ sân golf, cỏ khơng hấp thụ hết tồn thuốc, phân bón Phần dư lượng thuốc, phân bón theo nước tưới nước mưa trơi xuống hồ Vì việc quản lý xử lý phần nước mặt quan trọng Nước thải từ nguồn thải phải xử lý qua hệ thống xử lý nước thải đảm bảo tiêu chuẩn nước thải loại B trước vào mạng thoát nước chung Quan trắc, giám sát chất lượng nước hồ cảnh quan Để chất lượng nước hồ đảm bảo yêu cầu, việc xả nước thải nguồn phải kiểm soát giám sát chặt chẽ, có biện pháp tăng cường tự làm hồ Hệ thống thoát nước sân Golf bao gồm hệ thống: - Thoát nước bề mặt: hệ thống thu gom nước chảy tràn bề mặt sân golf, đường nội bộ, bãi đậu xe… đưa hệ thống hố ga đường golf, hệ thống mương thu nước dọc đường giao thơng nội - Hệ thống nước ngầm: Do đặc thù mơn chơi u cầu tồn bề mặt sân khô dù sau mưa to Khi thi công, riêng khu vực đặc biệt bunker green yêu cầu phải khoét sâu bắt buộc phải có hệ thống nước ngầm - Tại đồi cỏ, nước mưa chảy tràn mặt cỏ theo độ dốc tự nhiên chảy xuống chân đồi vào khe tụ thủy Các khe tụ thủy tổ chức đập cửa phai ngăn nước tạo thành hồ nhân tạo Các hồ chứa cần tạo lớp đáy chống thấm để hạn chế lượng nước hao hụt Nước hồ chứa cần tái sử dụng để tưới cỏ sân golf, hạn chế lượng nước cần khai thác Quá trình chảy tràn nước mưa qua vùng đệm thực vật vừa có tác dụng làm giảm tốc độ dịng chảy vừa giảm thiểu hàm lượng chất nhiễm có 51 Thuyết minh Dự án sân Golf Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hịa Bình – Cơng ty CP Golf An Việt Hịa Bình nước mưa chảy tràn Kiểm sốt cố trơi phân bón mưa sau phun: - Tuân thủ nghiêm ngặt liều lượng tần suất bón phân - Theo dõi nghiêm ngặt thời tiết để chọn lựa thời điểm bón phân hợp lý - Không phun thuốc vào ngày mưa ngày dự báo có mưa - Khơng bón phân khu vực nhạy cảm hồ chứa nước, khu vực tụ thủy khoảng cách 3m Sử dụng vùng đệm thực vật quanh khu vực tụ thủy để hạn chế tối đa lượng dinh dưỡng xâm nhập vào nguồn nước Kiểm sốt nhiễm hồ chứa: - Các hồ chứa tạo thành chuỗi để đảm bảo lưu thông nước hệ thống Chuỗi hồ chứa chia thành nhiều bậc, ứng với thềm địa hình đồng thời kiểm sốt nhiễm bậc Thiết lập hệ thống cửa phai ngăn nước khu vực sân golf kết nối với hệ thống mặt nước bên khơng có mưa lớn nhằm giữ nước hồ cảnh quan hạn chế phát tán chất ô nhiễm nước có - Các ngăn hay bậc hồ chứa cần kiểm soát chất lượng thường xuyên Nếu phát hàm lượng chất ô nhiễm vượt tiêu chuẩn C theo QCVN 402011 cần có giải pháp bổ sung hóa chất để trung hịa, điều chỉnh lại lượng tần suất sử dụng hóa chất - Khi sử dụng lại nước hồ chứa để tưới cần cân nhắc dư lượng thuốc lại nước (nếu có) để điều chỉnh lượng tần suất sử dụng hóa chất b Xử lý chất thải rắn Chất thải rắn phát sinh trình hoạt động dự án phân loại rác nguồn (theo hướng dẫn nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/04/2007 phủ quản lý chất thải rắn) Cơ sở phân loại rác nguồn thực theo nguyên tắc 3R: Giảm thiểu, tái sử dụng tái chế - Giảm thiểu: Mua sản phẩm với số lượng lớn với bao bì để giảm bớt chất thải - Tái sử dụng: + Thay sản phẩm sử dụng lần loại tái sử dụng loại pin sạc, bình chứa xà phịng dầu gội đầu đổ đầy lại, dùng túi đựng đồ giặt vải + Yêu cầu đơn vị thu gom phế liệu thu lại thùng chứa kiện đóng hàng - Tái chế: + Cung cấp thùng chứa chất thải tái chế phịng khách thùng đựng rác hữu phân hủy khu vực bếp núc 52 Thuyết minh Dự án sân Golf Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hịa Bình – Cơng ty CP Golf An Việt Hịa Bình + Tổ chức thu gom nơi có sử dụng sản phẩm tái chế + Đặt thùng rác cho khách khu vực cần thiết, đặc biệt khu vực tập trung đông du khách, khách hội họp + Giữ rác thải nơi an toàn vệ sinh rác công ty môi trường đô thị hay đơn vị khác đến thu gom + CTR độc hại vỏ chai, bao bì thuốc BVTV cần thu gom riêng 5.4 Đối với cố môi trường 5.4.1 Chống cháy rừng: - Chủ đầu tư với đơn vị chức địa phương thành lập ban phòng chống cháy rừng với chức theo dõi giám sát phòng chống chữa cháy kịp thời, đồng thời phối hợp huy lực lượng PCCR địa phương đề biện pháp hữu hiệu để có định kịp thời, xác - Phối hợp tốt với UBND xã, kiểm lâm sở để thực tốt biện pháp PCCR địa bàn Hàng năm tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá công tác PCCR đơn vị - Mua sắm bảo hộ lao động dụng cụ phòng cháy chữa cháy - Xây dựng pano, áp phích, loại biển báo tuyên truyền tổ chức tuyên truyền pháp luật rừng, tuyên truyền văn bản, thị … cho nhân dân khách du lịch loa phát 5.4.2 Chống sét: - Chống sét cơng trình cơng trình chống sét cấp Dùng kim thu sét có bán kính bảo vệ 50m khu vực khách sạn, khu biệt thư sân Golf, nhà câu lạc bộ, nhà xưởng… hạng mục phụ trợ khác - Cọc tiếp địa F16 mạ đồng L-2,4m Dây dẫn sét, dây địa tiếp địa M50 5.4.3 Chống cháy nổ: - Dự án trang bị bình cứu hỏa, thùng cát, bể chứa nước số trang thiết bị phòng cháy khác khu vực nhà - Lắp đặt họng chứa cứu hỏa theo tuyến đường nội với bán kính cấp nước khoảng 150m - Hệ thống dẫn điện, chiếu sáng thiết kế riêng biệt, tách rời khỏi cơng trình khác nhằm dễ dàng sửa chữa, chống chập mạch cháy nổ - Đặt biển cảnh báo dễ cháy, yêu cầu hộ dân cư tuân thủ qui định PCCC - Dự án sử dụng nhiều ga cho việc nấu nướng, việc cháy nổ xảy ga bị xì Cần quản lý tốt khâu nấu ăn, không để gas xì gây cháy nổ 53 Thuyết minh Dự án sân Golf Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hịa Bình – Cơng ty CP Golf An Việt Hịa Bình CHƯƠNG TỔNG MỨC ĐẦU TƯ VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ, XÃ HỘI 6.1 Khái toán tổng vốn đầu tư Căn tính tốn tổng mức đầu tư Luật Xây dựng số 50/2014/QH 11 ngày 18/06/2014 Quốc Hội khoá 13 kì họp số 7; Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng năm 2008; Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Thuế giá trị gia tăng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 Chính phủ việc quản lý chất lượng cơng trình xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 Chính phủ Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình; Nghị định số 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định thuế; Văn hợp số 13/VBHN-BTC Nghị định quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật thuế giá trị gia tăng(hợp từ Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Thuế giá trị gia tăng; Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015) Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình; Định mức chi phí Quản lý dự án Tư vấn Đầu tư Xây dựng cơng trình (Cơng bố kèm theo Quyết định số: 957/QĐ-BXD ngày 29/09/2009 Bộ Xây dựng); Suất vốn đầu tư theo Quyết định số 1161/QĐ-BXD ngày 15/10/2015 Bộ Xây dựng việc Công bố tập suất vốn đầu tư xây dựng cơng trình giá xây dựng tổng hợp phận kết cấu cơng trình năm 2014 Suất vốn đầu tư số dự án tương tự; Hồ sơ pháp lý dự án; Các tài liệu chuyên ngành khác có liên quan 54 Thuyết minh Dự án sân Golf Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình – Cơng ty CP Golf An Việt Hịa Bình Khái toán tổng mức đầu tư TT Danh mục Tổng vốn đầu tư Chi phí xây lắp Chi phí thiết bị Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí khác Chi phí bồi thường GPMB Dự phịng phí Lãi vay thời gian XD Đơn vị tính VNĐ VNĐ VNĐ VNĐ Giá trị 1.137.024.930.000 645.796.540.263 51.776.115.250 6.850.163.477 Tỷ lệ   56,80% 4,55% 0,60% VNĐ 27.428.283.536 2,41% VNĐ VNĐ VNĐ VNĐ 8.900.112.848 178.000.000.000 74.075.121.537 144.198.592.649 0,78% 15,65% 6,51% 12,68% 6.2 Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn thực dự án bao gồm nguồn vốn sau: - Vốn tự có chủ đầu tư: 230.000.000.000 đồng chiếm 20,23% tổng mức đầu tư - Vốn vay thương mại (làm tròn) : 907.024.930.000 đồng vốn vay từ tổ chức tài chính, tín dụng chiếm 79,77% tổng mức đầu tư (Ngân hàng TMCP Việt Á - Chi nhánh Hà Nội ngân hàng BIDV chi nhánh Hịa Bình đồng ý tham gia thu xếp, tài trợ nguồn vốn hợp tác triển khai dự án) Theo tiến độ dự án, nguồn vốn đầu tư phân bổ theo năm sau: TT Nội dung Năm thứ Năm thứ hai Năm thứ ba Tổng Chi phí xây dựng 274,830,474,821 215,265,513,421 155,700,552,021 645,796,540,263 Chi phí thiết bị 12,944,028,813 25,888,057,625 12,944,028,813 51,776,115,250 Chi phí giải phóng, đền bù Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 89,000,000,000 89,000,000,000 2,283,387,826 2,283,387,826 2,283,387,826 6,850,163,477 14,085,991,661 11,073,603,388 2,268,688,487 27,428,283,536 Chi phí khác 2,890,346,500 2,636,133,174 3,373,633,174 8,900,112,848 Dự phịng phí 24,691,707,179 24,691,707,179 24,691,707,179 74,075,121,537 Lãi vay thời gian xây dựng 14,357,632,247 55,921,974,112 73,918,986,289 144,198,592,649 435,083,569,000 426,760,377,000 275,180,984,000 1,137,024,930,000 Tổng (làm tròn) 55 178,000,000,000 Thuyết minh Dự án sân Golf Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình – Cơng ty CP Golf An Việt Hịa Bình 6.3 Hiệu dự án 6.3.1: Trước thực dự án Dự án Sân Golf Phúc Tiến đầu tư phát triển diện tích 200 nằm xã Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hịa Bình Chủ đầu tư tiến hành tham vấn cộng đồng dân cư, đặc biệt số hộ dân bị đất xin báo cáo sau: Huyện Kỳ Sơn – tỉnh Hịa Bình địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, thu nhập bình qn đầu người thấp, thuộc danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư phụ lục số II- Nghị định 118/NĐ-CP ngày 12/11/2015 Chính Phủ Địa điểm triển khai dự án gồm đất rừng sản xuất nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất Phần đất giao cho hộ dân loại rừng nghèo, sản xuất trồng lâm nghiệp cho suất thấp, không mang lại hiệu kinh tế Nhân dân giao đất khai thác nguồn lợi từ rừng tự nhiên măng, gỗ, tre, nứa….có giá trị kinh tế khơng cao Do đó, chưa có hiệu sử dụng đất, đời sống nhân dân cịn nhiều khó khăn Hạ tầng giao thông dự án đường đất nhỏ người dân dùng để lại, khai thác tài nguyên sẵn có, chưa có hạ tầng đồng kết nối với khu vực bên 6.3.2: Sau thực dự án Về mặt kinh tế, sau triển khai vận hành, dự án mang lại kết thơng qua thơng số tài sau:  Hiện giá tài (NPV): Biểu thị giá trị cảu dòng lưu chuyển tiển tệ hay giá trị dự án ngày hôm NPV = 710.796 triệu VNĐ  Tỷ suất hồn tài (IRR) Biểu khả sinh lợi dự án cho doanh nghiệp IRR = 18,28% > 11% nên dự án khả thi mặt tài  Tổng số tiền dự kiến nộp ngân sách thời gian 10 năm vận hành đầu tiên: + Thuế VAT = 155 tỷ đồng + Thuế thu nhập doanh nghiệp: 41 tỷ đồng + Thuế tiêu thụ đặc biệt: 226 tỷ đồng  Thời gian hoàn vốn dự án 16,8 năm Hiệu kinh tế địa phương: TT Danh mục Thuế thu nhập doanh nghiệp dự kiến Thuế VAT dự kiến Giá trị ước tính (1.000 đ) Thời điểm nộp 41.142.404 Nộp theo quy định dự án hoàn thành vào hoạt động 155.486.153 Nộp theo quy định dự án hoàn thành vào hoạt động 56 Thuyết minh Dự án sân Golf Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hịa Bình – Cơng ty CP Golf An Việt Hịa Bình Thuế tiêu thụ đặc biệt dự kiến 226.248.674 Tiền thuê đất dự kiến 50 năm 50.000.000 Năm Nộp theo quy định dự án hoàn thành vào hoạt động Được khấu trừ dần vào tiền bồi thường, tái định cư, giải phóng mặt mà chủ đầu tư ứng trước Tiền thuế đất 127.000 Nộp tiền hàng năm dự kiến Bảng tổng hợp hiệu kinh tế dự án với địa phương năm đầu vận hành ĐVT: 1.000 đ Tổng doanh thu Tổng chi phí Lợi nhuận trước thuế 98.980.950 120.443.711 189.233.588 198.379.603 232.882.024 244.059.426 182.449.598 193.941.859 197.110.443 193.244.372 (21.462.761 ) 6.783.990 4.437.743 35.771.581 50.815.054 172.418.191 203.791.709 215.116.043 170.923.256 203.987.557 164.889.258 1.494.935 (195.848) 50.226.785 Tổng 1.426.990.056 Thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế VAT - 9.898.095 15.723.500 5.106.111 10.163.01 298.987 25.574.29 18.923.359 19.837.960 23.288.202 24.405.943 28.166.375 29.488.358 34.569.538 36.177.790 17.241.819 20.379.171 21.511.604 23.967.658 28.303.875 29.851.580 155.486.153 226.248.674 127.871.479 1.554.861.534 Thuế tiêu thụ đặc biệt 41.142.404 Về mặt xã hội,dự án sân golf Phúc Tiến mang lại nhiều lợi ích kinh tế xã hội như: - Dự án tạo quần thể du lịch đại góp phần đáp ứng nhu cầu thể thao vui chơi giải trí khách du lịch ngồi nước - Dự án góp phần chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng tăng tỉ lệ dịch vụ, du lịch phù hợp với định hướng chung tỉnh Hịa Bình nói chung huyện Kỳ Sơn nói riêng - Góp phần phát triển, thúc đẩy loại hình du lịch – nghỉ dưỡng khác Với lợi từ tài nguyên thiên nhiên chưa khai thác, đầu tư mang lại hiệu kinh tế lớn Có giao lưu khách du lịch với người dân địa phương giúp cho việc trao đổi văn hóa, nhận thức mặt đời sống xã hội tập quán sản xuất Từ đó, nâng cao trình độ dân trí người dân khu vực để tạo sức lan tỏa toàn vùng - Dự án nâng cao hiệu sử dụng đất, tận dụng tiềm phát triển địa phương Do thực tế huyện Kỳ Sơn huyện nghèo, khu đất dự 57 Thuyết minh Dự án sân Golf Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hịa Bình – Cơng ty CP Golf An Việt Hịa Bình kiến thực dự án nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất, người dân tận dụng khai thác nguồn lợi măng, nứa từ rừng nên hiệu sử dụng đất thấp, đời sống nhân dân cịn nhiều khó khăn - Trách nhiệm bảo vệ môi trường: Sân golf tác phẩm nghệ thuật công phu người thiên nhiên Khi môn golf trở nên phổ biến hơn, người bắt đầu quan tâm đến ảnh hưởng golf đến nguồn tài nguyên mơi trường Nhiều tổ chức golf tích cực trả lời câu hỏi Từ năm 1990, Hiệp hội golf Hoa Kỳ (USGA) hỗ trợ nhiều dự án nghiên cứu trường đại học nhằm đánh giá mối quan hệ golf môi trường Các dự án nêu lên lợi ích thảm cỏ, xanh khoảng không tự nhiên sân golf Các kết luận tác dụng hệ sinh thái sân golf cung cấp dựa nghiên cứu thực tế trường đại học + Cung cấp môi trường sinh sống cho động vật hoang dã + Bảo vệ tầng đất mặt khỏi xói mịn từ nước gió + Cải thiện thẩm mỹ cộng đồng + Hấp thụ nước mưa + Cải thiện sức khỏe làm giảm căng thẳng cho người chơi golf + Cải thiện chất lượng khơng khí + Giữ làm bụi từ khu vực thị + Ngăn cản lồi gây hại (ví dụ ve muỗi) + Khơi phục khu vực đất hỏng (ví dụ khu khai thác mỏ) + Tạo đóng góp quan trọng vào kinh tế cộng đồng - Dự án cung cấp cho người nước nước trung tâm đa chơi thể thao, chơi golf, đồng với sở vui chơi giải trí du lịch đạt tiêu chuẩn quốc tế Khu sân golf mạnh thu hút khách nước nước đến tham quan danh lam thắng cảnh, thưởng thức phong cảnh đẹp, văn hóa dân tộc đòn bẩy phát triển du lịch - Dự án giúp đóng góp dự án vào Ngân sách Nhà nước thể trực tiếp qua doanh thu từ hoạt động kinh doanh sân golf chủ đầu tư đặc biệt quan trọng đóng góp gián tiếp qua thuế doanh thu thuế lợi tức từ hoạt động sản xuất kinh doanh sân Golf - Dự án tạo việc làm cho số lớn lao động, khoảng 500 lao động trực tiếp với mức lương trung bình 200 USD/người/tháng, trừ người quản lý kỹ thuật cịn lại lao động phổ thơng có trình độ văn hóa tay nghề đơn giản địa phương Dự án đóng góp nâng cao mức sống dân trí cho người dân vùng làm cho q trình thị hóa diễn nhanh chóng Các giải thi đấu thể thao sân golf đóng góp tích cực cho hoạt động từ thiện xã hội, vắn hóa thể thao địa phương 58 Thuyết minh Dự án sân Golf Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hịa Bình – Cơng ty CP Golf An Việt Hịa Bình KẾT LUẬN Có thể khẳng định hình thành dự án “Sân Golf Phúc Tiến”, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hịa Bình cần thiết, đáp ứng nhu cầu phát triển xã hội tỉnh Hịa Bình nói riêng như: Tạo điểm nhấn du lịch huyện Kỳ Sơn nói riêng, góp phần tạo cảnh quan, bảo tồn vẻ đẹp tự nhiên kết hợp với óc sáng tạo người, tạo công ăn việc làm, nâng cao hiệu sử dụng đất đóng góp vào ngân sách địa phương Dự án vào hoạt động phục vụ thiết thực cho mục tiêu phát triển lâu dài tỉnh Hịa Bình mà cịn góp phần cải thiện môi trường đầu tư chung đất nước Dự án tạo lợi nhuận cho công ty, đáp ứng nhu cầu xã hội mà cịn đóng góp nhiều lợi ích thiết thực cho xã hội Dự án tiến hành đồng hạ tầng kỹ thuật kết nối hạ tầng xã hội, phát triển hạ tầng giao thông khu vực kết nối với bên ngồi Kính mong UBND tỉnh Hịa Bình trình Bộ Kế hoạch Đầu tư, trình Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt Quyết định chủ trương đầu tư để Dự án tiến hành thuận lợi Khi Thủ tướng phủ phê duyệt Quyết định chủ trương đầu tư, cam kết triển khai dự án theo tiến độ, ưu tiên sử dụng lao động địa phương, đảm bảo yêu cầu bảo vệ môi trường, quy định đất đai, an ninh quốc phịng quy định khác q trình vận hành dự án Chúng xin trân trọng cảm ơn 59 ... golf Phúc Tiến dự án vậy, dự án có đầy đủ yếu tố để trở thành dự án sân golf đẳng cấp, hấp dẫn hoạt động hiệu 2.3.2 Tác động kinh tế - xã hội dự án địa phương Dự án sân golf Phúc Tiến Xã Phúc Tiến. .. thực dự án chi tiết trình quan quản lý theo thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư xây dựng theo quy định Luật xây dựng Nghị định số 59/2015/NĐ-CP Quản lý dự án đầu tư xây dựng Thuyết minh Dự án sân Golf. .. 13 Thuyết minh Dự án sân Golf Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hịa Bình – Cơng ty CP Golf An Việt Hịa Bình rèn luyện thể chất 2.4.2 Hình thức đầu tư Sân golf Phúc Tiến đầu tư theo hình thức đầu tư
- Xem thêm -

Xem thêm: Thuyết minh dự án đầu tư Sân Golf Phúc Tiến,

Hình ảnh liên quan

Bảng cơ cấu sử dụng đất - Thuyết minh dự án đầu tư Sân Golf Phúc Tiến

Bảng c.

ơ cấu sử dụng đất Xem tại trang 22 của tài liệu.
- Mạng lưới giao thông được thiết kế phù hợp với điều kiện địa hình tự nhiên, giảm khối lượng đào đắp và ít ảnh hưởng đến cảnh qua môi trường. - Thuyết minh dự án đầu tư Sân Golf Phúc Tiến

ng.

lưới giao thông được thiết kế phù hợp với điều kiện địa hình tự nhiên, giảm khối lượng đào đắp và ít ảnh hưởng đến cảnh qua môi trường Xem tại trang 23 của tài liệu.
- Tận dụng địa hình tự nhiên, hạn chế thay đổi tính chất, hình dạng nền hiện trạng (các khu vực đồi núi) và các lưu vực đã có, tránh phá vỡ sự ổn định của địa hình, hạn chế xói lở, rửa trôi, giữ khả năng thấm bề mặt của nền tự nhiên. - Thuyết minh dự án đầu tư Sân Golf Phúc Tiến

n.

dụng địa hình tự nhiên, hạn chế thay đổi tính chất, hình dạng nền hiện trạng (các khu vực đồi núi) và các lưu vực đã có, tránh phá vỡ sự ổn định của địa hình, hạn chế xói lở, rửa trôi, giữ khả năng thấm bề mặt của nền tự nhiên Xem tại trang 28 của tài liệu.
Bảng tổng hợp khối lượng hạng mục thoát nước mưa: - Thuyết minh dự án đầu tư Sân Golf Phúc Tiến

Bảng t.

ổng hợp khối lượng hạng mục thoát nước mưa: Xem tại trang 31 của tài liệu.
Bảng thống kế số vòi tưới theo từng vùng - Thuyết minh dự án đầu tư Sân Golf Phúc Tiến

Bảng th.

ống kế số vòi tưới theo từng vùng Xem tại trang 34 của tài liệu.
Bảng chọn vòi phun và thời gian tưới - Thuyết minh dự án đầu tư Sân Golf Phúc Tiến

Bảng ch.

ọn vòi phun và thời gian tưới Xem tại trang 34 của tài liệu.
Bảng nhu cầu lao động phục vụ sân golf - Thuyết minh dự án đầu tư Sân Golf Phúc Tiến

Bảng nhu.

cầu lao động phục vụ sân golf Xem tại trang 40 của tài liệu.
Bảng tổng hợp hiệu quả kinh tế của dự án với địa phương trong 8 năm đầu vận hành - Thuyết minh dự án đầu tư Sân Golf Phúc Tiến

Bảng t.

ổng hợp hiệu quả kinh tế của dự án với địa phương trong 8 năm đầu vận hành Xem tại trang 57 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm