0

Thuyết minh biện pháp nạo vét kênh bằng tàu hút 300cv

35 10 0
  • Thuyết minh biện pháp nạo vét kênh bằng tàu hút 300cv

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 14:17

IV. NỘI DUNG GÓI THẦU:1.Tên gói thầu : Gói thầu số 09 Nạo vét sông Sò đoạn từ (K13+032K14+835)2.Nội dung công việc: Nạo vét sông Sò đoạn từ K13+032 K14+835 Thi công các bể lắng 12A, bể lắng số 12B, bể lắng số 14, bể lắng số 15. Trong quá trình thi công nhà thầu sẽ phối hợp cùng đắp bể lắng số 12A,15 theo khối lượng của gói thầu ,đảm bảo tiến độï thi công . Dùng tàu hút bơm lên các bể lắng số 12A,bể lắng số 12B,bể lắng số 14,bể lắng số 15V. CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT:a. Tiêu chuẩn quy phạm kỹ thuật:Thực hiện thi công, giám sát theo các tiêu chuẩn, qui phạm hiện hành của nhà nước XHCN Việt Nam, của Ngành và tuân theo yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ mời thầu . b. Theo thiết kế tổ chức thi công: Nhà thầu lập tiến độ thi công cụ thể một số hạng mục đặc trưng quan trọng trong quá trình thi công, nghiệm thu công trình. Gói thầu số 09: Nạo vét Sông Sò từ K13+032K14+835 PHẦN I GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNH I VỊ TRÍ CÔÂNG TRÌNH : Công trình thuộc huyện Giao thủy,huyện Hải Hậu ,huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định II NHIỆM VỤ CÔNG TRÌNH: Tiêu cho 17.350 ha, tưới cho 2.654 Cấp nước nuôi trồng thuỷ sản cho 82 Góp phần cải tạo môi trường sinh thái, nâng cao chất lượnh nước vùng, phụ vụ cho nhu cầu dân sinh kinh tế xã hội III MÔ TẢ CÔNG TRÌNH 1.Hình thức xây dựng: - Cải tạo nâng cấp 2.Qui mô công trình : qtiêu TT a.Thông số kỹ thuật chủ yếu: - Cấp công trình : Cấp II - Tần suất mưa tính toán : P = 10% - Tần suất triều tính toán : P = 20% - Tần suất đảm bảo tưới : P = 80% - Hệ số tưới : qlúa= 1,25 l/s-ha; hệ số tiêu = 6,5 l/s-ha b.Quy mô giải pháp kỹ thuật chủ yếu: - Nạo vét sông sò: +Nạo vét Sông Sò từ cống Đồng Ngô ( bờ hữu Sông Sò ) đến cửa Hà Lạn, tổng chiều dài 18,14644 km để tăng khả tiêu thoát lũ cung cấp nước tưới Quy mô thông số nạo vét sau: Đoạn Sông Từ k0 đến k5+674,87 Từ k5+674,87 đến k5+895,20 Từ k5+895,2 đến k6+111,74 Từ Chiều dài 5674.8 Bđáy( m) m i 12 1,5 5*10-5 220.33 1215 1.5 5*10-5 216.54 15 5*10-5 100.82 1520 5*10-5 Zđáy -2.02 -2.28 -2.28 -2.29 -2.29 -2.30 -2.3 Tiểu dự án: Nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Sò, tỉnh Nam Định Ghi Đoạn chuyển tiếp Đoạn chuyển Gói thầu số 09: Nạo vét Sông Sò từ K13+032K14+835 1 1 k6+111,74đến k6+212.56 Từ k6+212.56 đến k6+455.52 Từ k6+455.52 đến k6+524,75 Từ k6+524,75 đến k8+142.76 Từ k8+142.76 đến k8+269,28 Từ k8+269,28 đến k11+078,64 Từ k11+078,64 đến k11+225,81 Từ k11+225,81 đến k14+788,13 Từ k14+788,13 đến k14+897,51 Từ k14+897,51 đến k18+146,44 Tổng coäng -2.31 -2.31 -2.32 -2.322.32 -2.32 -3.00 -3.00 -3.01 242.96 20 5*10-5 69.23 2024 5*10-5 1618.1 24 5*10-5 126.52 2442 5*10-5 2809.3 42 5*10-5 -3.01 -3.15 147.17 4254 5*10-5 -3.15 -3.16 3562.3 54 5*10-5 -3.16 -3.34 109.38 5469 ,5 5*10-5 -3.34 -3.34 3248.9 69.5 5*10-5 -3.34 -3.50 tiếp Đoạn chuyển tiếp Đoạn chuyển tiếp Đoạn chuyển tiếp Đoạn chuyển tiếp 18,146 44 -Xây dựng cống Nhất Đỗi 2: + Nhiêm vụ: Ngăn mặn, giữ sông Sò góp phần chuyển nước từ phía bắc ( từ sông Ninh Cơ ) xuống phía Nam ( khu tưới bờ tả sông Sò ) + Vị trí: K7+042,46 sau nhập lưu kênh Mã + Hình thức: Cống chảy hở, tiêu đáy chiều kết hợp giao thông + Các tiêu thiết kế:  Cấp công trình (theo TCVN 285:2002) : Cấp III  Lưu lượng thiết kế : Q = 78,1 m /s  Cao trình mực nói lớn phía sông p = 20% : +1.90m  Cao trình mực thiết kế p = 10% : +1.12m  Cống cửa : bxh = 6x6,9m - Đào kênh Thanh Quan – Mã: + Nhiệm vụ: Tiêu nước cho xã Xuân Nghiệp, Xuân Phú ( huyện Xuân Trường ) đóng cống Nhất Đỗi Tiểu dự án: Nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Sò, tỉnh Nam Định Gói thầu số 09: Nạo vét Sông Sò từ K13+032K14+835 + Vị trí: Tại K47+042,46 sau nhập lưu kênh Mã (từ cống Thanh Quan B tới kênh Mã) + Quy mô: Kênh đất, chiều dài kênh L = 1.055,3 m, lưu lượng thiết kế Q=15 m3 /s, chiều rộng đáy kênh B = m, Độ dốc đáy kênh i = 0,00015, hệ số mái m = 1,5 - Xây dựng cống điều tiết Thanh Quan – Mã: + Vị trí: K0+912,1 kênh Thanh Quan – Mã; + Hình thức: Cống chảy hở, tiêu đáy chiều kết hợp cầu giao thông + Các tiêu thiết kế:  Cấp công trình (theo TCXDVN 285:2002) : cấp V  Lưu lượng thiết kế Qtk = 14,82 m /s  Cao trình mực nước thượng lưu cống: +0,56 m  Cao trình mực nước hạ lưu cống: +0,42 m + Cống cửa bxh = 2.2x2.2 m - Xây dựng nhà điều hành hệ thống : Diện tích sử dụng 284 m2 Có tường rào, cổng trang thiết bị QLVH IV NỘI DUNG GÓI THẦU: 1.Tên gói thầu : Gói thầu số 09 Nạo vét sông Sò đoạn từ (K13+032K14+835) 2.Nội dung công việc: - Nạo vét sông Sò đoạn từ K13+032 - K14+835 - Thi công bể lắng 12A, bể lắng số 12B, bể lắng số 14, bể lắng số 15 - Trong trình thi công nhà thầu phối hợp đắp bể lắng số 12A,15 theo khối lượng gói thầu ,đảm bảo tiến độï thi công - Dùng tàu hút bơm lên bể lắng số 12A,bể lắng số 12B,bể lắng số 14,bể lắng số 15 V CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT: a Tiêu chuẩn quy phạm kỹ thuật: Thực thi công, giám sát theo tiêu chuẩn, qui phạm hành nhà nước XHCN Việt Nam, Ngành tuân theo yêu cầu kỹ thuật hồ sơ mời thầu b Theo thiết kế tổ chức thi công: Tiểu dự án: Nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Sò, tỉnh Nam Định Gói thầu số 09: Nạo vét Sông Sò từ K13+032K14+835 Nhà thầu lập tiến độ thi công cụ thể số hạng mục đặc trưng quan trọng trình thi công, nghiệm thu công trình VI KHỐI LƯNG THI CÔNG VÀ YÊU CẦU TIẾN ĐỘ THI CÔNG a Khối lượng thi công: TT Đơn vị Khối lượng Nạo vét tàu hút,chiều sâu nạo vét  6m, chiều cao ống xả  3m, đất phù sa bùn lỏng( bãi chứa B12a với cự ly trung bình 200 m ) 100 m3 196,84 Nạo vét tàu hút,chiều sâu nạo vét  6m, chiều cao ống xả  3m, đất phù sa bùn lỏng( bãi chứa B12b với cự ly trung bình 300 m ) 100 m3 376,17 Nạo vét tàu hút,chiều sâu nạo vét  6m, chiều cao ống xả  3m, đất phù sa bùn lỏng( bãi chứa B14 với cự ly trung bình 300 m ) 100 m3 884,66 Nạo vét tàu hút,chiều sâu nạo vét  6m, chiều cao ống xả  3m, đất phù sa bùn lỏng( bãi chứa B15 với cự ly trung bình 400 m ) 100 m3 75,00 Đào đất để đổ bãi thải, đất cấp I m3 651,02 Đắp đất bờ quanh bãi thải: dung trọng g 1,45 t/m3 (lấy đất ruộng để đắp) m3 9.634,19 Chế tạo lắp đặt cửa lọc ca 24,00 Máy bơm điện 40 KW phục vụ công tác thi công ca 74,00 I Hạng mục Công tác đất giới II Công tác đất thủ công III Các công tác xây lắp khác b Tiến độ thi công: Tiểu dự án: Nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Sò, tỉnh Nam Định Gói thầu số 09: Nạo vét Sông Sò từ K13+032K14+835 Căn vào đặc điểm công trình, khối lượng hạng mục công trình, quy trình công nghệ, khả kinh phí, yêu cầu nhiệm vụ phục vụ… Tiến độ thi công yêu cầu hồ sơ mời thầu : 135 ngày Tiểu dự án: Nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Sò, tỉnh Nam Định Gói thầu số 09: Nạo vét Sông Sò từ K13+032K14+835 PHẦN II BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI CƠNG CƠNG TRÌNH CHƯƠNG I: BỐ TRÍ CHUNG I CÔNG TÁC CHUẨN BỊ : Chuẩn bị thủ tục hành : Sau nhận thông báo trúng thầu, Nhà thầu tiến hành làm thủ tục bảo lãnh hợp đồng, ký kết hợp đồng với chủ đầu tư đơn vị có liên quan đến công trình Đăng ký nhân lực tạm trú địa phương sở nơi đóng quân tập kết thiết bị thi công Đồng thời liên hệ với đơn vị quản lý công trình thuộc địa bàn thi công để xử lý vị trí thi công có vướng mắc thi công công trình tuyến Trước bắt đầu thi công công tác xây lắp chính,nhà thầu thực công tác sau : a Cùng bên A thiết kế giao nhận chỗ vị trí cọc tim tuyến,các mốâc khôi phục tim tuyến công trình, mốc khống chế độ cao, tọa độ vv Sau nhận bàn giao ,Nhà thầu tiến hành : - Kiểm tra cao độ ,các cọc môc lưỡi khống chế đối chiếu với hồ sơ thiết kế có nhiệm vụ bảo vệ mốc - Xác lập mốc định vị phục vụ thi công b Nhận bàn giao chỗ mặt thi công, đường thi công, vị trí công trình phụ trợ,các bãi đổ thải ,mỏ lấy đất ,nguồn cấp điện,thóat nước (nếu có) 2.Chuẩn bị mặt bằng: Các tổ chức mặt thi công: * Bản vẽ định vị công trình * Biện pháp, tiến độ thi công * Yêu cầu an ninh, trật tự Tiểu dự án: Nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Sò, tỉnh Nam Định Gói thầu số 09: Nạo vét Sông Sò từ K13+032K14+835 - Tiến hành rào chắn khu vực xây dựng công trình - Toàn điện, nước sử dụng tính qua đồng hồ đo chuyên ngành - Xây dựng lán trại tạm để phục vụ ban huy công trình, phục vụ nơi ăn nghỉ cho công nhân, kho bãi chứa vật liệu xây dựng (Bao gồm kho có mái che bãi trời), bãi tập kết xe máy thi công - Xây dựng hệ thống thoát nước, bể xử lý nước thải - Lắp đặt hệ thống chiếu sáng phục vụ thi công, bảo vệ sinh hoạt, tường rào có lưới che để bảo vệ vệ sinh môi trường, biển báo - Đặt họng nước cứu hoả, bình bọt, bể cát, bể nước dụng cụ cứu hoả khác vị trí tiện lợi để phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy Liền theo công tác đền bù chủ đầu tư quyền địa phương, đơn vị thi công tiến hành giải phóng mặt phạm vi cắm mốc giải tỏa, đồng thời giải phóng chướng ngại vật (nhà cửa, cối ) phạm vi thi công San đắp mặt bằng, đảm bảo thoát nước bề mặt, xây dựng tuyến đường tạm cố định bên mặt công trường, lắp đặt mạng lưới cấp điện cấp nước phục vụ thi công, mạng lưới thông tin liên lạc điện thoại, vô tuyến điện Tập kết thiết bị : Tất thiết bị điều động phục vụ thi công cho gói thầu bao gồm thiết bị 02 tàu hút HV300 CV ,02 nhà sinh hoạt theo tàu,01 máy đào, 03 máy bơm loại … Thời gian tập kết thiết bị Nhà thầu sau nhận thông báo trúng thầu Chủ đầu tư Khu lán trại Ban Chỉ huy công trường: a Địa điểm : Ban huy công trường : Ban huy công trường đặt vị trí thuận lợi cho công việc điều hành, giao thông thuận tiện, dễ liên lạc bao quát toàn công trường Tiểu dự án: Nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Sò, tỉnh Nam Định Gói thầu số 09: Nạo vét Sông Sò từ K13+032K14+835 Căn vào điều kiện địa hình, địa chất đặc điểm thi công khu vực công trình, chọn vị trí đặt lán trại khu vực gần khu vực vị trí nhà quản lý điều hành để bố trí lán trại Ban Chỉ huy công trường b Hình thức lán trại: Nhà thép tiền chế, đựơc chế tạo xưởng lắp ghép trường Vách nhà bằng prôximăng, phía có lớp cách nhiệt Mái lợp prôximăng, phía có la phông lớp cách nhiệt Có vách ngăn làm phòng để thích hợp với bố trí công việc nhân viên Nhà thầu vào vị trí, trạng, phạm vi khu đất sử dụng để chuẩn bị mặt kho bãi Nhà thầu dự kiến bố trí lán trại sau: + Bố trí phòng làm việc cho phận Ban huy công trường Nhà thầu + Bố trí phòng cho phận công nhân viên + Bố trí nhà kho vật tư phụ tùng + Bố trí nhà kho nhiên liệu + Bố trí bãi tập kết , sửa chữa thiết bị c Trang bị dụng cụ làm việc : + Bàn ghế làm việc : 10 + Vi tính : + Máy in : + Điện thoại : + Bảng mica : Khu lán trại Công nhân a Đối với công nhân vận hành tàu hút: – Dùng nhà sinh hoạt theo tàu nạo vét – Bố trí neo đậu nhà sinh hoạt khoảng cách an toàn thuận tiện cho công nhân lên xuống ca làm việc Đảm bảo nghỉ ca công nhân thoải mái nghỉ ngơi, vui chơi , giải trí, bị ảnh hưởng tiếng ồn tàu thi công – Bố trí đủ tiện nghi làm việc, sinh hoạt, vệ sinh, thông tin liên lac – Thường xuyên tu sửa chữa nhà sinh hoạt – Hệ thống thu gom vật thải vệ sinh công nhân sinh hoạt Tuyết đối không phóng uế xả rác sông rạch b Đối với công nhân vận hành máy giới thủ công : Tiểu dự án: Nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Sò, tỉnh Nam Định Gói thầu số 09: Nạo vét Sông Sò từ K13+032K14+835 – Dùng lán trại nhà lắp ghép tiền chế, nhà bạt Bao gồm nhà ở, nhà ăn – Xây dựng nhà vệ sinh cho công nhân Xử lí di dời theo qui định hồ sơ mời thầu Nhà thầu sử dụng nhà vệ sinh nhựa composit chế tạo sẵn, xây dựng nhà tạm có hầm tự hoại đảm bảo theo tiêu chuẩn xây dựng nhà nước – Khi di chuyên nhà thầu xử lí chất thải theo yêu cầu Ban Quản lý , theo qui định Hồ sơ mời thầu DIỆN TÍCH KHO BÃI LÁN TRẠI N0 Hạng mục Phòng làm việc Nhà CBCNV Đơn vị m2 Diện tích 36 Ghi Lán trại m2 54 Lán trại 36 Lán trại 100 Bãi trống Kho nhiên, vật liệu m Bãi để xe máy, sửa chữa m2 Điện , nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt: a Điện: Điện dùng pha 380 V/220V nối với nguồn điện chung Để dự phòng, Nhà thầu bố trí 02 máy phát điện pha đủ công suất để phục vụ thi công sinh hoạt b Nước: Chuẩn bị nguồn điện nước cho công trình: Nước dùng cho thi công nước lấy từ nguồn chỗ Công tác tu sửa chữa : Nhà thầu thường xuyên tu , sửa chữa suốt trình thi công , đảm bảo cho khu vực lán trại đủ tiêu chuẩn sạch, đẹp, cảnh quan, vệ sinh môi trường Bao gồm toàn hệ thống nhà cửa , sân bãi, kho tàng, điện nước, vệ sinh,v.v II TỔ CHỨC LỰC LƯNG THI CÔNG Tổ chức lực lượng thi công : Ngay sau nhận thông báo trúng thầu, Nhà thầu thành lập Ban huy công trường, điều động tất Tiểu dự án: Nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Sò, tỉnh Nam Định Gói thầu số 09: Nạo vét Sông Sò từ K13+032K14+835 phận đăng ký hồ sơ doanh nghiệp hồ sơ dự thầu cán công nhân viên, thợ máy, thợ cuốc đến nhận nhiệm vụ công trường để chờ lệnh khởi công Chủ đầu tư Nhân lực phục vụ cho thi công công trình bao gồm tổ thợ chuyên môn, tổ thợ vận hành máy móc thiết bị phận lao động phổ thông đảm bảo đủ số lượng chất lượng để thi công công trình Việc điều động loại thợ số lượng công nhân, chặt chẽ vào kế hoạch tiến độ thi công khối lượng thi công hạng mục công việc Các phận quản lý, giám sát công trường thông qua tiến độ, kế hoạch tiến độ thực tế thi công công trường để đưa kế hoạch điều động nhân lực kịp thời, trước ngày có nhu cầu thay đổi nhân lực phù hợp với giai đoạn thi công Toàn công nhân điều động cho xây dựng công trình có bậc thợ trung bình từ 4/7 – 5/7 có kinh nghiệm từ năm trở lên ( 60% tham gia thi công công trình tương tự ) Khi vào thi công công trình Nhà thầu gửi danh sách đăng ký với Cơ quan an ninh địa bàn thi công Chủ đầu tư để tiện cho công tác quản lý nhân Sơ đồ tổ chức công trường Tiểu dự án: Nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Sò, tỉnh Nam Định Gói thầu số 09: Nạo vét Sông Sò từ K13+032K14+835 - Phương pháp đào : Giật cấp theo thứ tự từ xuống - Tính toán chiều dày lớp đất cần nạo vét - Tính toán số lần hạ cần phay đào đất : Tàu đào đất theo phương pháp phân cấp lấy đất lớp Độ dày lớp đào khoảng từ 0.4  0.6m, chiều dài lần tiến tàu từ khoảng 0.6  0.8m, thi công đến cao độ thiết kế - Khi thi công đến lớp đất cuối dùng cần phay rà lại từ 12 lần phần đáy luồng để tránh lõi đất Đảm bảo sau thi công xong mặt cắt kênh phải đạt thiết kế tương đương với mặt cắt thiết kế kích thước hình học thông số kỹ thuật mái, bề rộng đáy , cao trình đáy , độ dốc đáy , bề rộng mặt kênh v.v đạt yêu cầu thiết kế - Thi công chiếu hoàn chỉnh dứt điểm nghiệm thu đoạn một, sớm đưa công trình vào sử dụng đoạn để công đưa công trinh vào phục vụ cho tàu vào tránh trú bão lúc cần thiết - Trong thi công tuyệt đối không để bùn đất chảy tràn phạm vi bể lắng tràn lấp lên ruộng , vườn ,ao hồ, đìa, nhà dân công trình công cộng nhà nước Tiểu dự án: Nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Sò, tỉnh Nam Định Gói thầu số 09: Nạo vét Sông Sò từ K13+032K14+835 BỐTRÍ TÀU HÚT HV 300 THI CÔNG NẠO VÉT TÀU HÚT HV 300 cao trình đáy mặtđấttựnhiên 700 kênh thoát cửa lọc tờibiên bờbao bểlắng bờbao bểlắng tàu hútHV 300 cầu vượt vít me cólắp đèn báo Tiểu dự án: Nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Sò, tỉnh Nam Định Gói thầu số 09: Nạo vét Sông Sò từ K13+032K14+835 Tính toán số lượng thiết bị thời gian thi công: a Khối lượng thi công: TT Đơn vị Khối lượng Nạo vét tàu hút,chiều sâu nạo vét  6m, chiều cao ống xả  3m, đất phù sa bùn lỏng( bãi chứa B12a với cự ly trung bình 200 m ) 100 m3 186,84 Nạo vét tàu hút,chiều sâu nạo vét  6m, chiều cao ống xả  3m, đất phù sa bùn lỏng( bãi chứa B12b với cự ly trung bình 300 m ) 100 m3 376,17 Nạo vét tàu hút,chiều sâu nạo vét  6m, chiều cao ống xả  3m, đất phù sa bùn lỏng( bãi chứa B14 với cự ly trung bình 300 m ) 100 m3 884,66 Nạo vét tàu hút,chiều sâu nạo vét  6m, chiều cao ống xả  3m, đất phù sa bùn lỏng( bãi chứa B15 với cự ly trung bình 400 m ) 100 m3 75,00 I Hạng mục Công tác đất giới TỔNG KHỐI LƯNG NẠO VÉT 100 m3 1522,67 b Tính toán suất thời gian thi công: - Thiết bị thi công : Chọn loại tàu hút thổi HV 300 - Số lượng : tàu HV 300 - Số ca ngày: ca  Nạo vét tàu hút,chiều sâu nạo vét  6m, chiều cao ống xả  3m - Khối lượng nạo vét : 18.684 m3 - Đất cấp bình quân : - Chiều dài ông xả : L 200m - Năng suất thực tế tàu hút 300cv Ntt=Nđm x Kh x Kl Trong : Tiểu dự án: Nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Sò, tỉnh Nam Định Gói thầu số 09: Nạo vét Sông Sò từ K13+032K14+835 Nđm: Là suất ca theo định mức : 725m 3/ca Kh : Hệ số ảnh hưởng đến chiều cao xả: Kh = 0,91x ,x chiều cao xả tăng thêm x = -1,4= 1,6 m  Kh =0,911,6 =0,86 Kl: heä số ảnh hưởng đến chiều dài xả: Kl = 0,920,01.y, y chều dài tăng thêm y = 200-100 = 100m  Kl=0,920,01 x 100 = 0,92  Ntt = 725 x 0,86x 0,92 = 573,58 m3/ca Như : - Khối lượng nạo vét : 18.684m3 - Năng suất thực tế tàu hút : 573,58 m3/ca - Số ca máy thi công : ngày : ca - Số tàu hút thi công : tàu - Năng suất tháng thực tế thi công ngày 573,58 x = 1147,16 m3/ngày - Thời gian thi công : t1 = 18.684 = 8,14 (ngày) 2x1147,16  Nạo vét tàu hút,chiều sâu nạo vét  6m, chiều cao ống xả  3m - Khối lượng nạo vét : 126.083 m3 - Đất cấp bình quân : - Chiều dài ông xả : L 300m - Năng suất thực tế tàu hút 300cv - Ntt=Nđm x Kh x Kl - Trong : Nđm = 725m3/ca Kh =0,911,6 =0,86 Kl: hệ số ảnh hưởng đến chiều dài xả: Kl = 0,920,01.y y = 300-100 = 200m  Kl=0,920,01 x 200 = 0,8464  Ntt = Ntt3 = 725 x 0,86x 0,8464 = 527,69m3/ca - Khối lượng nạo vét : 126.083 m3 - Năng suất thực tế tàu hút : 527,69 m3/ca - Số ca máy thi công : ngày : ca - Số tàu hút thi công : tàu - Năng suất tháng thực tế thi công ngày 527,69 x =1055,38 m3/ngày - Thời gian thi công : Tiểu dự án: Nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Sò, tỉnh Nam Định Gói thầu số 09: Nạo vét Sông Sò từ K13+032K14+835 t2 + t3 = 126.083 = 59,73 (ngày) 2x1055,38  Nạo vét tàu hút,chiều sâu nạo vét  6m, chiều cao ống xả  3m - Khối lượng nạo vét : 7.500 m3 - Đất cấp bình quân : - Chiều dài ông xả : L 400m - Năng suất thực tế tàu hút 300cv Ntt=Nđm x Kh x Kl Trong : Nđm = 725m3/ca Kh =0,911,6 =0,86 Kl: hệ số ảnh hưởng đến chiều dài xả: Kl = 0,920,01.y y = 400-100 = 300m  Kl=0,920,01 x 300 = 0,779  Ntt = 725 x 0,86x 0,779 = 485,48 m3/ca - Khối lượng nạo vét : 7.500 m3 Năng suất thực tế tàu hút : 485,48 m3/ca Số ca máy thi công : ngày : 2ca Số tàu hút thi công : tàu Năng suất tháng thực tế thi công ngày 485,48 x =970,95 m3/ngày - Thời gian thi công : t4 = 7.500 = 3,86 (ngày) 2x970,95 Thời gian nạo vét là: t1 +t2 + t3 + t4 = 8,14 + 59,73 + 3,86 = 71,74 (ngày) Như : Dự kiến thi công nạo vét : 72 ngày Thiết bị thi công : 02 tàu HV300 Số ca thi công ngày : ca Tiểu dự án: Nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Sò, tỉnh Nam Định Gói thầu số 09: Nạo vét Sông Sò từ K13+032K14+835 CHƯƠNG III: TIẾN ĐỘ THI CÔNG - GIÁM SÁT CHẤT LƯNG CÔNG TRÌNH VÀ NGHIỆM THU I.TỔNG TIẾN ĐỘ THI CÔNG : Căn vào biện pháp thi công thời gian thi công chủ đầu tư đề đề xuất tiến độ thi công công trình 95 ngày kể từ ngày khởi công công trình (kể ngày lễ, chủ nhật, không kể thời gian mưa lũ, đền bù giải tỏa chậm trường hợp bất khả kháng khác) Tiểu dự án: Nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Sò, tỉnh Nam Định Công Ty Cổ Phần Tàu Cuốc Gói thầu số 09: Nạo vét Sông Sò từ K13+032K14+835 BẢNG TIẾN ĐỘ THI CÔNG CÔNG TRÌNH : NÂNG CẤP HỆ THỐNG THỦY LI SÔNG SÒ ,TỈNH NAM ĐỊNH Gói thầu 09 : Nạo vét sông Sò đoạn K13+032-K14+835 T T Công việc Nhận mặt - Cắm ranh mốc Tập kế thiết bị Đào gốc,phát quang,… Đào đất thủ công để đổ bãi thải Đắp bờ bể lắng thủ công kết hợp máy đào để đầm nén ,bạt mái Làm cửa lọc + cầu tạm qua cửa lọc Đào kênh tàu hút bùn Thu dọn , trả lại traïng CT Đ V m m3 Ca ùi m3 K.lượ ng 651,02 9.634, 19 43 152.26 Nghiệm thu bàn giao Thời gian : 95 ngày tính từ ngày khởi công Tiểu dự án: Nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Sò, tỉnh Nam Định THỜI GIAN THI CÔNG (ngày) 1 1 1 1 0 0 0 0 Công Ty Cổ Phần Tàu Cuốc Gói thầu số 09: Nạo vét Sông Sò từ K13+032K14+835 N gày tháng 09năm 2007 ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU Tiểu dự án: Nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Sò, tỉnh Nam Định Công Ty Cổ Phần Tàu Cuốc Gói thầu số 09: Nạo vét Sông Sò từ K13+032K14+835 II BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM TIẾN ĐỘ CÔNG TRÌNH : Giám sát kiểm tra chất lượng Để bảo đảm chất lượng thi công hạng mục công trình đạt yêu cầu kỹ thuật hồ sơ mời thầu, đơn vị tiến hành công việc sau : Trước triển khai thi công đoạn BCH công trường tập hợp tất công nhân công trường để phổ biến thống biện pháp thi công, bàn giao tim mốc, thông số kỹ thuật yêu cầu, đồng thời bàn giao đồ án thiết kế chi tiết đến mặt cắt cụ thể cho tổ thi công Định kỳ BCH công trường tổ chức kiểm tra chất lượng đào đắp để tiến hành sửa chữa sai xót có Tổ kỹ thuật công trường trang bị phương tiện đo đạc xác máy trắc đạc để kịp thời cập nhật số liệu báo cáo kịp thời cấp yêu cầu cần xử lý Trong trình thi công, hạng mục công trình có giám sát đạo thường xuyên CB giám sát A công trường suốt thời gian thi công công trình Làm tốt công tác chuẩn bị thi công , làm biện pháp thi công công việc phận công việc quan trọng nâng cao chất lượng công trình Tổ chức đủ phận giám sát tự kiểm tra kỹ thuật thi công , trang bị đủ công cụ, thiết bị đo lường kiểm định khối lượng , chất lượng Dụng cụ đo lường chất lượng, khối lượng đăng kiểm theo quy định hành nhà nước Tổ chức kiểm tra nghiệm thu công tác xây lắp theo quy trình, quy phạm hành Lấy mẫu thí nghiệm theo trình thi công đủ số lượng theo quy định nhà nước Các hồ triển khai thi công: Nhật ký công trường Nhật ký A - B - thiết kế Sổ nghiệm thu công tác khuất Sổ theo dõi kết thí nghiệm vật liệu xây dựng công trường Sổ theo dõi kết thí nghiệm đất đắp Tiểu dự án: Nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Sò, tỉnh Nam Định Công Ty Cổ Phần Tàu Cuốc Gói thầu số 09: Nạo vét Sông Sò từ K13+032K14+835 Sổ ghi chép số liệu trắc điạ thi công Sổ ghi thời tiết Các văn nghiệm thu Các văn liên quan khác Văn bàn giao tim mốc, mặt bằng, có trách nhiệm củng cố công trình xây dựng xong bàn giao trả lại chủ đầu tư Nghiệm thu: Sau thi công đạt đến điểm dừng kỹ thuật hai bên AB tiến hành nghiệm thu giai đoạn Khi công trình hoàn tất, bên tiến hành tổng nghiệm thu, bàn giao công trình đưa vào sử dụng Tiểu dự án: Nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Sò, tỉnh Nam Định Công Ty Cổ Phần Tàu Cuốc Gói thầu số 09: Nạo vét Sông Sò từ K13+032K14+835 CHƯƠNG III: CÁC VẤN ĐỀ AN TÒAN LAO ĐỘNG,ĐIỀU TIẾT GIAO THÔNG,VỆ SINH MÔI TRƯỜNG I AN TOÀN LAO ĐỘNG 1.Nội qui an toàn lao động công trường - Tất công nhân công trường huấn luyện nội quy an toàn lao động - Công nhân trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ lao động cần thiết : Quần áo, giày, nón, găng tay theo quy định tính chất công việc Đối với phương tiện giới thủy : - Khi thi công ban ngày trang bị biển báo thi công, cờ hiệu để đảm bảo an toàn đường giao thông thủy Cử người trực thi công để hướng dẫn ghe xuồng qua lại - Tàu thi công ban đêm trang bị đầy đủ đèn pha báo hiệu thiết bị phục vụ, nhà sinh hoạt trang bị đèn pha báo hiệu để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho xuồng ghe qua lại Kể ống xả cầu vượt lộ trang bị biển báo ban ngày đèn hiệu đèn chiếu sáng ban đêm theo quy định - Trước thi công , tiến hành thông báo rộng rãi thiết bị truyền thông để thông báo cho nhân dân địa phương biết - Đối với phương tiện giới bộ: Máy đào, thi công ban đêm có đèn Tại vị trí lầy lún, mái đất cheo leo có bảng báo để thiết bị biết Phòng chống cháy nổ: Trường hợp thi công gặp bom mìn gây nổ nhà thầu ngừng thi công, tập trung khẩn cấp cứu chữa kịp thời người thiết bị trước, báo cáo cho quyền địa phương, Ban A để tiến hành lập biên xác nhận nguyên nhân mức độ thiệt hại, báo cáo cấp giải Các tiêu chuẩn áp dụng:  TCVN 5308: 1991 Quy phạm kỹ thuật an toàn xây dựng  TCXDVN 296 :2004 giàn giáo – Các yêu cầu an  TCVN 4086:1985 An toàn điện xây dựng, yêu cầu chung Tiểu dự án: Nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Sò, tỉnh Nam Định Công Ty Cổ Phần Tàu Cuốc Gói thầu số 09: Nạo vét Sông Sò từ K13+032K14+835 Và quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật khác hành có liên quan II ĐIỀU TIẾT GIAO THÔNG Nhà thầu tuân thủ thực đầy đủ qui định điều tiết giao thông thuỷ ghi hồ sơ mời thầu Công tác chuẩn bị : - Phao tiêu - Bảng báo hiệu - Đèn báo hiệu ban đêm sông, - Các phương tiện , dụng cụ cần thiết cho việc điều phối - Các thiết bị thông tin , liên lạc cần thiết cho công tác điều phối - Thiết bị cấp cứu : Tàu, thuyền , dụng cụ chống đắm, phao cứu hộ, dụng cụ y tế,v.v - Thành lập nhân lực cho tổ điều phối giao thông ( so hỗ trợ cảng sát đường thuỷ đường địa phương ) vị trí theo kế hoạch phê duyệt - Thực công việc phân luồng, phân tuyến đường thuỷ, đường để thuận lợi cho việc điều tiết - Thành lập trạm điều phối cố định lưu động - Thành lập tổ cấp cứu , xử lí tai nạn giao thông An toàn công cộng : Nhà thầu thực công việc sau : - Tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông đường, kênh, luồng lạch xung quanh khu vực công trường từ khởi công hoàn thành công trình - Đảm bảo an toàn thuận tiện cho dân cư Đảm bảo tính mạng, tài sản dân cư sống xung quanh khu vực công trình - Đèn báo hiệu cầu vượt ống xả bờ Duy trì giao thông thuỷ thời gian thi công : - Cung ứng , lắp đặt, tu tháo dỡ phao tiêu, đèn hiệu, thiết bị hỗ trợ giao thông tạm theo yêu cầu kế hoạch điều tiết giao thông theo hướng dẫn CNDA , Chi cục quản lí đường sông, đường - Cho phép ghe thuyền nhỏ địa phương lưu thông dọc tuyến đường thủy, kênh, rạch không giới hạn thời gian - Điều phối giao thông cho tàu thuyền lớn Tiểu dự án: Nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Sò, tỉnh Nam Định Công Ty Cổ Phần Tàu Cuốc Gói thầu số 09: Nạo vét Sông Sò từ K13+032K14+835 - Cho phép tàu giám sát an toàn lưu thông theo yêu cầu kế hoạch điều phối giao thông Thi công ban đêm tuyến sông : * Khi thi công ban đêm nhà thầu thực công việc sau : - Tại tàu nạo vét bố trí đèn rọi sáng ghe thuyền thấy rõ - Cử nhân viên an toàn trực đêm - Tại tàu nạo vét bố trí công nhân trước sau tàu để hỗ trợ điều phối giao thông cho tàu thuyền qua an toàn - Các tàu nạo vét thi công ý không bố trí đèn pha rọi thăng vào ghe thuyền III VỆ SINH MƠI TRƯỜNG: 1.Thu dọn công trường sau hoàn thành: a Phạm vi : Bao gồm tất công việc hoạt động cần thiết để thu dọn toàn khu vực thi công khu vực lán trại nhà thầu b Thu dọn công trình tạm : * Công việc cần thu dọn : -Di chuyển thiết bị , phương tiện thi công phục vụ thi công khỏi trường -Hệ thống nước -Hệ thống điện - Hệ thống đường ống cống nước thải, mướng rãnh thải nước ,v.v -Hệ thống đường tạm -Các cầu tạm, bến bãi tạm -Các hàng rào tạm,v.v * Yêu cầu công việc thu dọn : -Nhà thầu lập phương án thu dọn thống với chủ đầu tư Những hạng mục theo yêu cầu CNDA cần thiết phải giữ lại nhà thầu không thu dọn -Thực công việc thu dọn giới kết hợp thủ công tuỳ thuộc vào thực tế hạng mục công việc cụ thể -Công tác thu dọn phải đảm bảo , gọn , trả lại nguyên trạng cho chủ đầu tư Tuyệt đối không Tiểu dự án: Nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Sò, tỉnh Nam Định Công Ty Cổ Phần Tàu Cuốc Gói thầu số 09: Nạo vét Sông Sò từ K13+032K14+835 gây ô nhiễm môi trường cho khu vực công trình khu vực lân cận xung quanh công trình c Vật liệu thừa : -Thống với chủ đầu tư loại vật liệu thừa cần thải không cần thải -Thống phương án xử lí loại vật liệu thừa, phế phẩm, phế thải với CNDA -Thực xử lí theo phương án thống với CNDA: Đối với phế phẩm, phế thải : chuyển đến khu vực qui định để thiêu huỷ hay chôn công tác vệ sinh môi trường - Nhà thầu chịu trách nhiệm suốt trình thi công ô nhiễm môi trường mà công trường gây cho khu vực xung quanh - Vì nhà thầu có phương án tốt chống ô nhiễm môi trường trình thi công sau : - Không bố trí thiết bị có tiếng ồn lớn thi công nghỉ nhân dân, quan, gần trường học, bệnh viện - Không làm hư hại đến cối hai bên bờ sông , vườn tược dân, quan ( yêu cầu Chủ đầu tư cần thiết phải giữ lại ) - Không để nước đục , nước phèn, nước bẩn đường ống xả, bể lắng tràn, thấm , chảy vào khu vực nhà dân, nhà quan, đường sá, công trình công cộng, khu vực hồ, ao, đìa, đầm dự trữ nước ăn dân, quan - Không xả rác, vật tư , vật liệu phế thải khu vực công trường Cần phải thu gom xử lý theo yêu cầu Chủ đầu tư - Xây dựng hệ thống vệ sinh thu gom phế phẩm vệ sinh cho công nhân thi công bộ, thuỷ,v.v Tuyệt đối không phóng uế bừa bãi sông, công trường, vườn ruộng dân - Những cỏ , lớp hữu công tác giải phóng mặt công trình bỏ ra, cần thiết phải thu gom xử lý theo phương án Chủ đầu tư chấp thuận - Ban đêm thiết bị thi công ca vùng dân cư đông đúc cần thiết phải có hệ thống xử lý giảm tiếng ồn , -Những thiết bị xả khói nhiều cần thiết phải có hệ thống lọc khói để giảm độc hại cho sinh hoạt Tiểu dự án: Nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Sò, tỉnh Nam Định Công Ty Cổ Phần Tàu Cuốc Gói thầu số 09: Nạo vét Sông Sò từ K13+032K14+835 nhân dân, góp phần bảo vệ sức khoẻ cộng đồng -Những thiết bị , phương tiện thi công giới máy đào,v,v ,trong trình thi công không để rơi rớt đất đai, cỏ rả, nguyên nhiên vật liệu đường, bãi, vườn tược, ao hồ, v,v dân quan -Khi bảo dưỡng , sửa chữa định kỳ, đột xuất phương tiện, thiết bị cần phải thu gom nhớt mỡ, dầu phế thải ,dầu vệ sinh , v.v bãi, sông, đường sa, khu vực nhà dân,v,v -Thi công ban đêm cần phải có công nhân canh gác , hướng dẫn, hệ thống đèn hiệu, đèn chiếu sáng ghe xuồng, nhân dân qua lại an toàn -Tất công nhân công trường lúc thi công lúc nghỉ phải giữ gìn kỷ luật nghiêm minh, trật tự an ninh,v.v, không gây ồn náo động làm trật tự , ảnh hưởng đến nhân dân quan nhà nước -Sau công trình thi công xong, Nhà thầu phải hoàn thiện công trình, tháo dở công trình tạm, công trình phụ trợ phục vụ trình thi công, đảm yêu cầu kỹ thuật mỹ thuật công trình, xử lý chất thải, vệ sinh khu vực xây dựng chôn mốc giới, mốc cao độ bảo vệ công trình, lập hồ sơ hoàn công - Sau hoàn thiện công việc trên, Nhà thầu báo cho Chủ đầu tư xem xét để tiến hành công tác nghiệm thu công trình Khi hoàn thiện công việc nêu cán Chủ đầu tư ký xác nhận văn , nhà thầu thông báo cho Chủ đầu tư tiến hành nghiệm thu công trình hoàn thành Tiểu dự án: Nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Sò, tỉnh Nam Định ... chủ yếu nằm khu vực số : Khu vực tỉnh Hưng Yên suôi sông Hồng biển : gồm tàu hút bùn có công suất 300CV Sau có thông báo trúng thầu nhà thầu dùng tàu kéo, kéo phương tiện đến công trình Các phương... vét : 18.684 m3 - Đất cấp bình quân : - Chiều dài ông xả : L 200m - Năng suất thực tế tàu hút 300cv Ntt=Nđm x Kh x Kl Trong : Tiểu dự án: Nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Sò, tỉnh Nam Định Gói... vét : 126.083 m3 - Đất cấp bình quân : - Chiều dài ông xả : L 300m - Năng suất thực tế tàu hút 300cv - Ntt=Nđm x Kh x Kl - Trong : Nđm = 725m3/ca Kh =0,911,6 =0,86 Kl: hệ số ảnh hưởng đến chiều
- Xem thêm -

Xem thêm: Thuyết minh biện pháp nạo vét kênh bằng tàu hút 300cv, Thuyết minh biện pháp nạo vét kênh bằng tàu hút 300cv