0

Thuyet minh bien phap thi cong nha may xi mang binh phuoc

20 932 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/07/2016, 22:23

Đây là tài liệu hay và quý cho kỹ sư biện pháp, trình bày khá đầy đủ, hay và dễ hiểu, sử dụng đươc cho tất cả các công trình dân dụng, công nghiêp, thủy lợi, nhà phố...Bao gồm bảng tính, thuyết minh, tiến độ thi công. Thut minh biƯn ph¸p tỉ chøc THI C¤NG Gãi thÇu sè 7D thi c«ng x©y dùng c¸c H¹NG MơC CßN L¹I CđA D¢Y CHUN S¶N XT CLINKER Dù ¸n: nhµ m¸y xi m¨ng b×nh phíc t¹i x· l¬ng - hun b×nh long - tØnh b×nh phíc MỤC LỤC: CHƯƠNG I: TỔ CHỨC CÔNG TRƯỜNG CHƯƠNG II: THI CÔNG MÓNG CHƯƠNG III: THI CÔNG CỘT CHƯƠNG IV: THI CÔNG DẦM CHƯƠNG V: THI CÔNG SÀN CHƯƠNG VI: BIỆN PHÁP AN TOÀN LAO ĐỘNG CHƯƠNG VII: VỆ SINH CÔNG TRƯỜNG, PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY, CHỐNG SÉT CHƯƠNG I: THIẾT KẾ TỔ CHỨC CÔNG TRƯỜNG Các thiết kế: - Căn vào TCVN 4055-1985: Tổ chức thi công - Căn vào điều kiện hợp đồng thi công gói thầu số 7D Các tài liệu đính kèm: - Bản vẽ mặt tổ chức thi công - Bản vẽ kết cấu nhà văn phòng - Bản vẽ kết cấu nhà kho kín + hở - Bản vẽ bố trí cẩu tháp - Bản vẽ bố trí hệ thống điện nước Nội dung thiết kế: 3.1 Công trình tạm: Theo vẽ bố trí văn phòng bãi gia công - Hệ thống đường giao thông : theo hệ thống giao thông chung công trường - Văn phòng làm việc: diện tích 60m2 gồm container văn phòng container vệ sinh bố trí theo vẽ thiết kế nhà văn phòng - Nhà kho kín chứa vật tư thiết bò, diện tích 30m2, kết cấu khung kèo thép, mái vách tôn sóng vuông - Nhà xưởng gia công diện tích 90m2, kết cấu khung kèo thép, mái lợp tôn sóng vuông theo vẽ thiết kế nhà xưởng gia công - Bãi tập kết vật tư cốt thép san phẳng, xây gối kê đá hộc nhằm đưa vật tư cốt thép lên cao khỏi mặt đất Tại bãi gia công thép bố trí máy cắt, hai máy uốn phục vụ việc gia công cốt thép Sau gia công, chuyển thép qua bãi tập trung để gia công thành khung, lồng thép - Bãi gia công cốt pha - Hàng rào xung quanh : cách 3m đóng cọc cao 2m, dùng lưới thép B40 rào xung quanh bãi gia công - Hệ thống điện: từ hệ thống điện chung công trường, đưa điện văn phòng, bãi gia công hạng mục Preheater Tower, Coal Mill - Hệ thống nước: đào giếng thu nước, bố trí hệ thống máy bơm ống dẫn nước phục vụ công trường - Cẩu tháp có thông số kỷ thuật: o o Tầm với cần cẩu : 60m o Tải trọng nâng hàng lớn : 10 o - Chiều cao cẩu : 130m Tải trọng nâng hàng nhỏ (Mút cần) : 1.5 Cẩu tháp lắp đặt cách mép công trình 1m, nằm móng công trình Tháp nung trước theo vẽ bố trí cẩu tháp 3.2 Tổ chức máy công trường: - Sơ đồ máy công trường: BAN ĐIỀU HÀNH IDICO - UDICO CHỈ HUY TRƯỞNG KHỐI VĂN PHÒNG KHỐI HIỆN TRƯỜNG (3 Kỹ sư) KHỐI HẬU CẦN (3 Kỹ sư) (5 Nhân viên) CÁC TỔ ĐỘI THI CÔNG TỔ THI CÔNG CỐT THÉP : 40 CN TỔ THI CÔNG CỐP PHA : 30 CN TỔ THI CÔNG ĐẤT, BÊ TÔNG, HOÀN THIỆN … : 30 CN TỔ ĐIỆN MÁY : CN TỔ CƠ KHÍ : CN TỔ TRẮC ĐẠC : CN THIẾT BỊ : 01 CẨU THÁP 01 CẨU BÁNH HƠI 25 TẤN, 01 XE ĐÀO 0.9M3, 02 XE VẬN CHUYỂN & CÁC THIẾT BỊ KHÁC CHƯƠNG II: THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG MÓNG Các thiết kế: - TCVN 4453-1995: Kết cấu bêtông bêtông cốt thép toàn khối – Quy phạm thi công nghiệm thu - TCVN 5592-1991: Bêtông nặng Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên - Căn vào điều kiện hợp đồng thi công gói thầu số 7D Tài liệu đính kèm: - Bản vẽ biện pháp thi công đào đất - Bản vẽ biện pháp cốt pha móng - Bản vẽ biện pháp đổ bêtông móng - Thuyết minh tính toán biện pháp cốt pha móng Nội dung thiết kế tổ chức thi công: 3.1 Đào đất: a) Công tác chuẩn bò: - Xác đònh cao độ trạng trước đào đất : Trước tiến hành đào đất, nhà thầu tiến hành đo đạc trạng cao độ, lập bảng báo cáo Chủ đầu tư, Tư vấn kiểm tra để làm sở xác đònh khối lượng toán - Tập kết thiết bò thi công đất : Khi kết thúc công tác cọc khoan nhồi, nhà thầu tập kết thiết bò thi công đất bao gồm 01 Xe đào 0.9m 02 xe vận chuyển đất - Rắc vôi xác đònh phạm vi đào đất : Theo vẽ biện pháp thi công đào đất phê duyệt, nhà thầu tiến hành rắc vôi xung quanh hạng mục đào đất - Xác đònh vò trí bãi chứa đất : Trước tiến hành đào đất, Nhà thầu phải nhận thò từ Chủ đầu tư Tư vấn vò trí chứa đất công trường để sử dụng cho đắp ngược lượng đất dư cần chở khỏi công trường b) Triển thi công: - Hướng đào đất theo vẽ biện pháp đào đất - Sử dụng máy đào 09m3 có khả đào sâu 4m để đào đất đến cao trình đáy hố móng, sử dụng nhân công theo máy đào để hoàn thiện mặt đáy hố móng vệ sinh đầu cọc Trong suốt trình thi công, luôn dùng máy thuỷ bình để kiểm tra cao độ - Việc thi công móng nằm mùa khô đòa chất nước ngầm độ sâu đáy móng, dự phòng máy bơm nước phục vụ cần thiết - Nền đất đất sỏi đỏ, cứng, độ dốc taluy ổn đònh nên không cần có biện pháp gia cố taluy hố đào - Để việc lên xuống hố móng an toàn, thuận lợi cho thi công nghiệm thu, nhà thầu tạo bậc lên xuống từ mặt đất đến đáy hố móng - Tiến hành nghiệm thu công tác đào đất theo qui đònh bao gồm : Kích thước, hình dạng, cao độ bề mặt … 3.2 Công tác đổ bêtông lót đáy hố móng: a) Công tác chuẩn bò: - Sau công tác đào đất nghiệm thu, tiến hành xác đònh phạm vi thi công bê tông lót đáy móng cách đònh vò góc mặt thi công bêtông lót - Để kiểm tra cao độ hoàn thiện bê tông lót, Cách 5m cắm cử thép hay gỗ có đánh dấu cao độ hoàn thiện mặt bêtông lót b) Triển khai thi công: - Cốp pha cho bê tông lót : Sử dụng sắt hộp 50x100 - Tiến hành đổ bêtông lót bơm, công nhân cào bêtông, làm phẳng bề mặt theo cao độ đánh dấu trước cừ - Trong suốt trình thi công,bố trí máy thuỷ bình liên tục kiểm tra cao độ bề mặt bêtông - Tiến hành nghiệm thu công tác thi công bê tông lót theo qui đònh bao gồm : Kích thước, hình dạng, cao độ bề mặt … 3.3 Đập đầu cọc: a) Công tác chuẩn bò: - Kiểm tra xác đònh cao độ đỉnh cọc, để xác đònh khối lược bêtông phải đập bỏ làm sở toán - Dùng máy thuỷ bình đánh dấu cao độ cắt cọc, búng mực xung quanh thân cọc vò trí cắt cọc mời tư vấn kiểm tra cao độ trứơc tiến hành đập đầu cọc b) Triển khai thi công: - Dùng máy cắt cầm tay cắt toàn chu vi cọc vò trí đánh dấu, chiều sâu vết cắt 3cm - Dùng nhân công đập bêtông cọc từ vết cắt trở lên theo trình tự : Đập tước sắt chủ bẻ ngoài, đập lõi bêtông cẩu lên bờ vận chuyển khỏi phạm vi công trường - Dùng nhân công tỉa lại mặt cọc - Vệ sinh mặt sau đập bêtông cọc - Tiến hành nghiệm thu công tác đập đầu cọc theo qui đònh bao gồm : cao độ đầu cọc sau cắt, chiều dài cốt thép neo vào móng 3.4 Lắp đặt cốt thép móng: a) Công tác chuẩn bò: - Nghiên cứu vẽ cốt thép móng, soạn vẽ chi tiết kỹ thuật loại thép bao gồm : Đường kính, chiều dài, hình dạng, số … trình tư vấn duyệt trước tiến hành gia công - Cung cấp vật tư theo vẽ thiết kế đề tay duyệt bao gồm vật tư thép vật tư phụ kẽm buộc, cục kê,… - Tiến hành vạch mực chu vi móng mực đánh dấu vò trí thép mặt bêtông lót b) Triển khai thi công: - Gia công cốt thép: dùng máy cắt, máy uốn 12 công nhân cắt gia công thép theo vẽ chi tiết kỹ thuật phê duyệt - Lắp đặt cốt thép: Dùng cẩu bánh 25 đưa thép gia công sẵn vào vò trí , 30 công nhân tiến hành lắp đặt nối buộc cốt thép theo qui phạm Trình tự lắp đặt sau : o Lắp đặt lớp thép chòu lực o Lắp đặt thép cấu tạo : Các đứng ngang o Lắp đặt lớp thép chòu lực - Tiến hành nghiệm thu công tác cốt thép móng theo qui đònh bao gồm : Đường kính, số thanh, vò trí, khoảng cách, hình dạng, mối nối … 3.5 Cốt pha móng: Theo vẽ biện pháp cốt pha móng a) Công tác chuẩn bò: - Dùng cốp pha thép loại 1.2x2.4m,, tập trung bãi gia công tổ hợp thành lớn theo vẽ triển khai - Thoa dầu chống dính cho cốp pha - Đánh dấu chu vi móng mặt bê tông lót - Theo đường mực chu vi mặt bê tông lót, 2m khoan cấy đinh thép để giữ cho đáy mặt cốp pha không bò đẩy vào không bò đẩy lên b) Triển khai thi công: - Dùng cẩu 25 chạy xung quanh hố móng lắp đặt cốp pha tổ hợp sẵn vào vò trí, 20 công nhân phục vụ công tác lắp đặt cốp pha, chống chọi, lắp ty neo theo vẽ triển khai Các ty neo hàn vào cốt thép chờ cọc để đảm bảo ổn đònh - Mặt cốp pha, 2m lắp dọi để kiểm tra độ thằng đứng cốp pha suốt trình thi công - Tiến hành nghiệm thu công tác lắp đặt cốp pha theo qui đònh bao gồm : kích thước, độ thẳng theo phương,, độ ổn đònh, độ kín khít - Cốp pha thành móng tháo sau thi công bêtông ngày - Sau tháo cốp pha, trám lại lổ ty neo vữa sika grout 214-11 3.6 Bêtông móng: a) Công tác chuẩn bò: - Tính toán khối lượng bêtông yêu cầu, làm phiếu yêu cầu cấp bêtông gửi đơn vò giám sát - Dọn dẹp mặt thi công, chuẩn bò đường cho xe bêtông vào theo vẽ biện pháp đổ bêtông móng - Chuẩn bò hệ thống chiếu sáng gồm 14 đèn cao áp phục vụ cho việc thi công ban đêm - Chuẩn bò máy móc thiết bò : Máy đầm dùi, máy xoa nền, máy bơm nước … - Chuẩn bò tổ chức nhân lực thi công ca, ca gồm kỹ sư, thợ điện máy, trắc đạc, an toàn lao động, 20 công nhân thi công bê tông công nhân trực cốp pha - Bêtông kiểm tra độ sụt trước thi công Với mẻ bê tông, kỷ thuật đơn vò thi công phải ghi lại xe đến trường, bắt đầu đổ, kết thúc đổ lấy mẩu, bảo dưỡng, thí nghiệm kiểm tra theo qui đònh b) Triển khai thi công: - Do chiều cao móng cao 4m, nên chia thành đợt đổ bêtông, đợt đổ 2m nhằm hạn chế ứng suất nhiệt phát sinh chênh lệch nhiệt độ mặt lòng khối bêtông trình đóng rắn - Đợt đổ bêtông thứ nhất, đổ đến cao độ 2m, cần tạo độ vồng bề mặt bêtông để tiện việc vệ sinh tạo độ nhám đánh xờm bề mặt bêtông sau - Dùng xe bơm bêtông bố trí theo vẽ mặt biện pháp đổ bêtông móng, hướng vào xe bêtông theo biện pháp đổ bêtông móng đính kèm Hứơng đổ bêtông từ tâm góc, chiều cao lớp đổ 40cm Các lớp đổ cần đổ đầm liên tục quay vòng đạt đủ chiều cao đợt đổ - Trong trình đổ bêtông móng, bố trí máy thuỷ bình kiểm soát chiều cao đổ bêtông Nhân lực thi công đổ bêtông móng: o Hai cán kó thuật theo sát trình đổ o 16 công nhân điều khiển máy đầm bêtông công nhân cầm vòi bơm bêtông o công nhân bố trí xung quanh giám sát chặt chẽ trạng cốp pha đà giáo trình thi công để xử lý kòp thời có cố xảy o thợ điện túc trực để sửa chữa thiết bò thi công, bố trí hệ thống chiếu sáng cho toàn khu vực đổ bêtông - Bêtông đợt thứ đổ ngày sau đợt thứ nhất, trước đổ đợt tiến hành làm rác, bùn, bụi màng mỏng bêtông mặt Cách làm sau: o Sau ximăng đợt đông cứng (từ -8 giờ), dùng máy phun hỗn hợp nước cát với áp lực 0.3 – 0.5 Mpa (3-5kg/cm2) để làm nhám bề mặt bêtông Miệng vòi phun cách mặt bêtông 40-60cm, góc nghiêng 40-50o o Rửa bề mặt tia nước o Hút khô nước rải lớp vữa ximăng có chiều dày từ 2-3cm trước đổ bêtông lớp Bêtông đổ đến đâu, trải vữa ximăng đến Sau đổ xong đợt 2, dùng máy xoa đánh mặt, láng bêtông Tiến hành bảo dưỡng bêtông theo cách tùy theo đònh Tư vấn o Hoặc đắp bao bố, tưới nước cho đảm bảo bề mặt bêtông ướt vòng ngày Nhiệt độ tưới nước nhiệt độ bề mặt bêtông không nên chênh lệch 15 o o Hoặc dùng Sika Antisol S xòt lần lên bề mặt bêtông sau đổ để bảo dưỡng bê tông CHƯƠNG III: THI CÔNG CỘT Căn thiết kế: - TCVN 4453-1995: Kết cấu bêtông bêtông cốt thép toàn khối – Quy phạm thi công nghiệm thu - TCVN 5592-1991: Bêtông nặng Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên - Căn vào điều kiện hợp đồng thi công gói thầu số 7D Tài liệu đính kèm: - Bản vẽ biện pháp thi công cốt pha cột Bản vẽ trình tự thi công bêtông cột Nội dung thiết kế: 3.1 Gia công lắp đặt cốt thép: a) Công tác chuẩn bò: - Nghiên cứu vẽ cốt thép cột, soạn vẽ chi tiết kỹ thuật loại thép bao gồm : Đường kính, chiều dài, hình dạng, số … trình tư vấn duyệt trước tiến hành gia công - Cung cấp vật tư theo vẽ thiết kế đề tay duyệt bao gồm vật tư thép vật tư phụ kẽm buộc, cục kê,… b) Triển khai thi công: - Gia công cốt thép: dùng máy cắt, máy uốn 12 công nhân cắt gia công thép theo vẽ chi tiết kỹ thuật phê duyệt Sau lắp đặt sẵn thành lồng thép cột bãi gia công để chuẩn bò cẩu lắp vào công trình - Lắp đặt cốt thép : Dùng cẩu tháp đưa lồng thép gia công sẵn vào vò trí , công nhân tiến hành lắp đặt nối buộc cốt thép theo qui phạm - Tiến hành nghiệm thu công tác cốt thép cọc theo qui đònh bao gồm : Đường kính, số thanh, vò trí, khoảng cách, hình dạng, mối nối … 3.2 Cốp pha cột: a) Công tác chuẩn bò: - Dọn mặt thi công, đục xờm bề mặt tiếp giáp móng cột, búng mực chu vi cột,lắp cốp pha đổ bê tông chân cột cao 10cm - Cốp pha cột chế tạo theo dạng cốp pha leo tổ hợp sẵn bãi gia công thoa dầu chống dính b) Triển khai thi công: Theo chiều cao, cột thi công làm đợt, đợt 4m - Đợt : Từ mặt móng sàn đến cao trình 4m o Dùng cẩu tháp lắp đặt cốt pha tổ hợp sẵn vào vò trí tiến hành lắp đặt theo vẽ triển khai o Dùng hệ chống kích kéo đầu lắp vào thân cốp pha cột đầu gắn xuống mặt móng sàn thông qua đinh vít o Tăng chỉnh hệ chống kích kéo để điều chỉnh độ thẳng đứng cột o Lắp đặt sàn thao tác đổ bê tông o Lắp đặt cầu thang lên sàn thao tác đổ bê tông o Tiến hành nghiệm thu công tác lắp đặt cốp pha theo qui đònh bao gồm : kích thước, độ thẳng theo phương,, độ ổn đònh, độ kín khít o - Cốp pha cột tháo dỡ sau đổ bêtông 16 Đợt &3 : Từ cao trình 4m trở lên o Tận dụng lỗ ty neo đợt 1, lắp sàn thao tác cho đợt theo vẽ triển khai o Lắp đặt cầu thang lên sàn thao tác o Dùng cẩu tháp lắp đặt cốt pha tổ hợp sẵn vào vò trí tiến hành lắp đặt theo vẽ triển khai o Dùng hệ chống kích kéo đầu lắp vào thân cốp pha cột đầu gắn xuống sàn thao tác o Tăng chỉnh hệ chống kích kéo để điều chỉnh độ thẳng đứng cột o Lắp đặt sàn thao tác đổ bê tông o Lắp đặt cầu thang lên sàn thao tác đổ bê tông o Tiến hành nghiệm thu công tác lắp đặt cốp pha theo qui đònh bao gồm : kích thước, độ thẳng theo phương,, độ ổn đònh, độ kín khít o Cốp pha cột tháo dỡ sau đổ bêtông 16 3.3 Bêtông cột: a) Công tác chuẩn bò: - Tính toán khối lượng bêtông yêu cầu, làm phiếu yêu cầu cấp bêtông gửi đơn vò giám sát - Dọn dẹp mặt thi công, chuẩn bò đường cho xe bêtông vào theo vẽ biện pháp đổ bêtông cột - Chuẩn bò máy móc thiết bò : Máy đầm dùi … b) Triển khai thi công: - Chiều cao cột lớn nên chia thành đợt đổ, đợt đổ cột cao 4m - Đối với cột tầng dưới, dùng xe bơm bêtông ống vòi voi để thi công Đối với cột có độ cao lớn, dùng cẩu tháp gắn ống dẫn bêtông ống vòi voi để thi công bêtông cột - Nhân lực thi công bêtông cột gồm: kó thuật đạo đổ bêtông, công nhân đầm bêtông, công nhân cầm vòi bơm bêtông, công nhân kiểm tra xung quanh vỗ mặt ván khuôn - Bêtông đợt thứ đổ ngày sau đợt thứ nhất, trước đổ đợt tiến hành làm rác, bùn, bụi màng mỏng bêtông mặt Cách làm sau: o Sau bê tông đợt đông cứng (từ -8 giờ), tiến hành đục xờm bề mặt bê tông o Rửa bề mặt tia nước o Hút khô nước rải lớp vữa ximăng có chiều dày từ 2-3cm trước đổ bêtông lớp - Bêtông kiểm tra độ sụt trước thi công Với mẻ bê tông, kỷ thuật đơn vò thi công phải ghi lại xe đến trường, bắt đầu đổ, kết thúc đổ lấy mẩu, bảo dưỡng, thí nghiệm kiểm tra theo qui đònh - Sau đổ bêtông, tiến hành bảo dưỡng bêtông theo cách tùy theo đònh Tư vấn: o Hoặc đắp bao bố, tưới nước cho đảm bảo bề mặt bêtông ướt vòng ngày Nhiệt độ tưới nước nhiệt độ bề mặt bêtông không nên chênh lệch 15 o o Hoặc dùng Sika Antisol S xòt lần lên bề mặt để bảo dưỡng bêtông CHƯƠNG IV: THI CÔNG DẦM Căn thiết kế: - TCVN 4453-1995: Kết cấu bêtông bêtông cốt thép toàn khối – Quy phạm thi công nghiệm thu - TCVN 5592-1991: Bêtông nặng Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên - Căn vào điều kiện hợp đồng thi công gói thầu số 7D Tài liệu đính kèm: - Bản vẽ biện pháp thi công cốt pha dầm Thuyết minh tính toán cốt pha dầm Bản vẽ mặt mặt cắt bố trí dàn giáo coma Nội dung thiết kế: 3.1 Công tác cốt thép dầm: a) Công tác chuẩn bò: - Nghiên cứu vẽ cốt thép dầm, soạn vẽ chi tiết kỹ thuật loại thép bao gồm : Đường kính, chiều dài, hình dạng, số … trình tư vấn duyệt trước tiến hành gia công - Cung cấp vật tư theo vẽ thiết kế đề tay duyệt bao gồm vật tư thép vật tư phụ kẽm buộc, cục kê,… c) Triển khai thi công: - Gia công cốt thép: dùng máy cắt, máy uốn 12 công nhân cắt gia công thép theo vẽ chi tiết kỹ thuật phê duyệt Sau lắp đặt sẵn thành lồng thép dầm bãi gia công để chuẩn bò cẩu lắp vào công trình - Lắp đặt cốt thép : Dùng cẩu tháp đưa lồng thép gia công sẵn vào vò trí , công nhân tiến hành lắp đặt nối buộc lồng thép dầm lại với theo qui phạm - Tiến hành nghiệm thu công tác cốt thép cọc theo qui đònh bao gồm : Đường kính, số thanh, vò trí, khoảng cách, hình dạng, mối nối … 3.2 Công tác cốt pha dầm: a) Công tác chuẩn bò: - Thống kê tập trung vật tư bao gồm : ván khuôn, sàn thao tác, ty neo, hệ cùm, xà gồ hộp, chống,… - Tổ hợp thành cốt pha thành dầm theo vẽ biện pháp thi công dầm Bôi dầu chống dính cho cốt pha b) Triển khai thi công: - Lắp đặt hệ chống dầm phụ kiện theo vẽ triển khai - Lắp đặt chòu lực ngang - Lắp đặt chòu lực dọc - Dùng cẩu tháp đưa cốt pha tổ hợp vào vò trí tiến hành lắp đặt - Lắp đặt hệ chống kích kéo, đầu vào thành dầm, đầu vào chòu lực ngang - Lắp đặt ty neo giữ ổn đònh cho ván khuôn thành dầm - Lắp dựng cầu thang sàn thao tác chuẩn bò cho thi công bê tông dầm - Tiến hành nghiệm thu công tác lắp đặt cốp pha theo qui đònh bao gồm : kích thước, độ thẳng theo phương,, độ ổn đònh, độ kín khít 3.3 Công tác bêtông dầm: a) Công tác chuẩn bò: - Tính toán khối lượng bêtông yêu cầu, làm phiếu yêu cầu cấp bêtông gửi đơn vò giám sát - Chuẩn bò thiết bò : Đầm dùi … - Dọn dẹp mặt thi công chuẩn bò đường cho xe bêtông vào công trình b) Triển khai thi công: - Đối với dầm tầng dưới, dùng xe bơm bêtông ống vòi voi để thi công Đối với dầm có cao trình lớn, dùng cẩu tháp gắn ống dẫn bêtông ống vòi voi để thi công bêtông dầm - Dầm đổ tách biệt với sàn, thi công bêtông dầm từ cao trình đáy dầm đến cao trình đáy sàn Đổ bêtông dầm lớp theo chiều dài dầm, chiều cao lớp 30cm, thời gain lớp đổ không 60 phút - Nhân lực thi công bêtông dầm gồm : kó thuật đạo đổ bêtông, công nhân đầm dùi, công nhân cầm vòi bơm bêtông, công nhân trực vỗ thành ván khuôn - Bêtông kiểm tra độ sụt trước thi công Với mẻ bê tông, kỷ thuật đơn vò thi công phải ghi lại xe đến trường, bắt đầu đổ, kết thúc đổ lấy mẩu, bảo dưỡng, thí nghiệm kiểm tra theo qui đònh - Bêtông kiểm tra độ sụt trước thi công Với mẻ bê tông, kỷ thuật đơn vò thi công phải ghi lại xe đến trường, bắt đầu đổ, kết thúc đổ lấy mẩu, bảo dưỡng, thí nghiệm kiểm tra theo qui đònh - Sau đổ bêtông, tiến hành bảo dưỡng bêtông theo cách tùy theo đòng Tư vấn : o Hoặc đắp bao bố, tưới nước cho đảm bảo bề mặt bêtông ướt vòng ngày Nhiệt độ tưới nước nhiệt độ bề mặt bêtông không nên chênh lệch 15 o o Hoặc dùng Sika Antisol S xòt lên bề mặt để bảo dưỡng bêtông CHƯƠNG V: THI CÔNG SÀN Căn thiết kế: - TCVN 4453-1995: Kết cấu bêtông bêtông cốt thép toàn khối – Quy phạm thi công nghiệm thu - TCVN 5592-1991: Bêtông nặng Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên - Căn vào điều kiện hợp đồng số……… Tài liệu đính kèm: - Bản vẽ biện pháp thi công cốt pha sàn - Bản vẽ mặt bố trí hệ chống giàn giáo sàn - Thuyết minh tính toán biện pháp cốt pha sàn Nội dung thiết kế: 3.1 Công tác cốt thép: a) Công tác chuẩn bò: - Nghiên cứu vẽ cốt thép sàn, soạn vẽ chi tiết kỹ thuật loại thép bao gồm : Đường kính, chiều dài, hình dạng, số … trình tư vấn duyệt trước tiến hành gia công - Cung cấp vật tư theo vẽ thiết kế đề tay duyệt bao gồm vật tư thép vật tư phụ kẽm buộc, cục kê,… - Tiến hành vạch mực đánh dấu vò trí thép mặt cốp pha sàn c) Triển khai thi công: - Gia công cốt thép: dùng máy cắt, máy uốn 12 công nhân cắt gia công thép theo vẽ chi tiết kỹ thuật phê duyệt - Lắp đặt cốt thép: Dùng cẩu tháp đưa thép gia công sẵn vào vò trí , 30 công nhân tiến hành lắp đặt nối buộc cốt thép theo qui phạm Trình tự lắp đặt sau : - Tiến hành nghiệm thu công tác cốt thép sàn theo qui đònh bao gồm : Đường kính, số thanh, vò trí, khoảng cách, hình dạng, mối nối … 3.2 Công tác cốp pha sàn : a) Công tác chuẩn bò: - Tập trung vật tư cốp pha sàn bao gồm : cốp pha, hệ chống, hệ cùm, sắt hộp … - Búng mực cao độ sàn bề mặt thành dầm b) Triển khai thi công: - Lắp đặt hệ chống đỡ sàn theo vẽ triển khai - Lắp đặt đỡ sàn - Lắp đặt ván khuôn sàn - Tiến hành nghiệm thu công tác lắp đặt cốp pha theo qui đònh bao gồm : kích thước, độ thẳng theo phương,, cao độ sàn, độ ổn đònh cốp pha, độ kín khít - Ván khuôn sàn tháo dỡ sau 21 ngày đổ bê tông 3.3 Công tác bêtông: a) Công tác chuẩn bò: - Đục nhám vệ sinh bề mặt tiếp giáp bê tông dầm sàn - Tính toán khối lượng bêtông yêu cầu, làm phiếu yêu cầu cấp bêtông gửi đơn vò giám sát - Chuẩn bò thiết bò : Đầm dùi … - Dọn dẹp mặt thi công chuẩn bò đường cho xe bêtông vào công trình b) Triển khai thi công: - Lắp dựng đường ống bơm bêtông - Bơm bêtông theo hướng từ tâm biên, bố trí máy thuỷ bình kiểm tra cao độ bêtông suốt trình đổ - Nhân lực thi công bêtông sàn : kó thuật đạo trình thi công, công nhân đầm bêtông, công nhân cầm vòi bơm, trắc đạc đo cao trình bề mặt bêtông trình đổ - Hoàn thiện bề mặt bêtông chuẩn bò tiến hành thi công cột, dầm, sàn tầng - Bê tông kiểm tra độ sụt trước thi công Với mẻ bê tông, kỷ thuật đơn vò thi công phải ghi lại xe đến trường, bắt đầu đổ, kết thúc đổ lấy mẩu, bảo dưỡng, thí nghiệm kiểm tra theo qui đònh CHƯƠNG VI: BIỆN PHÁP TRẮC ĐẠC Căn thiết kế: - TCVN 4453-1995: Kết cấu bêtông bê tông cốt thép toàn khối – Quy phạm thi công nghiệm thu - TCVN 5592-1991: Bêtông nặng Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên - Căn vào điều kiện hợp đồng số……… Tài liệu đính kèm: Nội dung thíêt kế: a) Trắc đạc móng: - Dùng máy toàn đạc máy kinh vó để khống chế vò trí móng - Dùng máy kinh vó để kiểm tra độ thẳng đứng, độ thẳng theo phương, góc khống chế - Dùng máy kinh vó để kiểm tra cao độ : mặt đất sau đào, mặt bê tông lót bề mặt móng sau hoàn thiện b) Trắc đạc cột hay độ thẳng đứng tòa nhà - Dùng máy thủy bình xác đònh vạch hệ trục cột lên bề mặt móng, Giao hội đường trục tâm cột Hệ trục sở để xác đònh vò trí độ thằng đứng cột Trên mặt móng chọn điểm khống chế để truyền hệ trục từ mặt móng lên tầng - Để truyền hệ trục lên tầng, đổ bê tông sàn chừa lỗ nhỏ xuyên thẳng xuyên qua điểm khống chế - Mặt khác dùng máy kinh vó kiểm tra độ thẳng đứng tòa nhà từ bên CHƯƠNG VI: BIỆN PHÁP AN TOÀN LAO ĐỘNG a Căn thiết kế : - TCVN 4055-1985 : Tổ chức thi công - TCVN 2287-1978 : Hệ thống an toàn lao động Quy đònh - TCVN 5308-1991 : Quy phạm kỹ thuật an toàn xây dựng b Tài liệu đính kèm : c Nội dung thíêt kế: c) Tổ chức : - Trang bò áo, nón giày bảo hộ cho công nhân Khi làm việc cao, phải có thắt lưng an toàn Trang bò kính, găng tay, trang cho công nhân làm việc môi trường nguy hiểm - Tất cán kó thuật nhân công công trường phải qua lớp học an toàn lao động xây dựng d) Trang thiết bò, máy thi công: - Tất máy thi công cẩu tháp, cẩu bánh lốp … phải qua kiểm đònh an toàn trước đưa vào công trường - Có hệ thống che chắn cho tầng thi công, đủ ánh sáng làm việc - Khi thi công cột, dầm, sàn hệ sàn thao tác phải có lan can an toàn xung quanh cầu thang lên xuống theo vẽ biện pháp Công nhân thi công cao phải có dây an toàn móc cố đònh vào lan can - Trong trình thi công móng, xung quanh mặt móng ta bố trí hàng rào biển báo khu vực nguy hiểm cho người lao động - Hệ thống điện phải thiết kế hộp điện, dây điện chôn đất phải có ống bao che cách điện Đường dây mặt đất phải cách mặt đất 3m để xe máy thiết bò người vào không vướng phải CHƯƠNG VII : VỆ SINH CÔNG TRƯỜNG, AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY, AN TOÀN CHỐNG SÉT Căn thiết kế: - TCVN 3254-1989: An toàn cháy Yêu cầu chung - TCVN 5738-1993: Hệ thống báo cháy Yêu cầu kỹ thuật - TCVN 3255-1986: An toàn nổ Yêu cầu chung - TCXD 46-1984: Chống sét cho công trình xây dựng Tiêu chuẩn thiết kế thi công - TCVN 2289-1978: Quá trình sản xuất Yêu cầu chung an toàn Tài liệu đính kèm: Nội dung thiết kế: a) Vệ sinh công trường: - Bố trí thùng chứa rác công trường văn phòng, bãi gia công, hạng mục thi công công trường - Tổ chức đội vệ sinh công trường thu gom rác làm vệ sinh công trường trình thi công - Bố trí hệ thống nhà vệ sinh cho cán kỹ thuật công nhân công trường b) An toàn phòng cháy chữa cháy: - Bố trí bình chữa cháy thùng cát văn phòng hạng mục thi công - Phổ biến tiêu lệnh chữa cháy cho cán công nhân công trường c) An toàn chống sét: - Lắp đặt cột thu sét vào cẩu tháp đừơng cáp cắm sâu xuống đất để chống sét cho công trình trình thi công
- Xem thêm -

Xem thêm: Thuyet minh bien phap thi cong nha may xi mang binh phuoc,

Từ khóa liên quan