0

Phân lập và tuyển chọn nấm men có khả năng lên men rượu vang thanh long ruột đỏ

13 2 0
  • Phân lập và tuyển chọn nấm men có khả năng lên men rượu vang thanh long ruột đỏ

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 12:00

Nội dung cần tìm hiểu Phân lập tuyển chọn nấm men có khả lên men rượu vang long ruột đỏ SLIDESMANIA.CO 01 Đặt vấn đề SLIDESMANIA.CO Đặt vấn đề: ● Rượu vang sản phẩm có từ lâu đời sử dụng phổ biến nhiều nước giới ● Do đó, có nhiều nghiên cứu phân lập, tuyển chọn ứng d ụng ch ủng n ấm men thích hợp cho lên men với loại nguyên liệu trái cụ th ể để tạo nên sản phẩm rượu vang đặc trưng, rượu vang khóm, rượu vang cam,… ● Tuy nhiên, việc nghiên cứu rượu vang long ruột đỏ chưa đề cập nhiều chưa có kết cơng bố chủng nấm men thích hợp để sản xuất rượu vang long ruột đỏ ● Vì vậy, việc cho đời sản phẩm rượu vang long ruột đỏ không ch ỉ đáp ứng nhu cầu thức uống bổ dưỡng, có ích sức khoẻ mà cịn đáp ứng nhu cầu ngày cao xã hội mặt đa dạng hoá sản ph ẩm SLIDESMANIA.CO 02 Đối tượng phương pháp nghiên cứu SLIDESMANIA.CO Nguyên liệu hóa chất môi trường - - - - Mẫu long thu địa điểm: quận Ơ Mơn quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ), thị xã Bình Minh (Vĩnh Long), TP Vị Thanh (Hậu Giang), huyện Lai Vung (Đồng Tháp), huyện Chợ Lách (Bến Tre) Chủng nấm men Saccharomyces cerevisiae AWRI796 (Viện Nghiên cứu Rượu vang Úc) lưu trữ Phịng thí nghiệm Cơng nghệ sinh học thực phẩm, Trường Đại học Cần Thơ Enzyme pectinase mua từ sản phẩm enzyme thương mại (Angel pectinase) Công ty Angel Yeast Co., Ltd Môi trường yeast extract - peptone - D-glucose (YPD, yeast extract 0,5%; peptone 0,5%; D-glucose 2,0%) môi trường YPD agar (môi trường YPD bổ sung 1,5 g/l agar) Môi trường Christensen (urea 20 g/l; yeast extract 0,1 g/l; Na2 HPO4 9,5 g/l; K2 HPO4 9,1 g/l; phenol red 0,01 g/l; pH 6,7) [7] Các hóa chất sử dụng mua từ sản phẩm thương mại Merck (Đức) HiMedia (Ấn Độ) SLIDESMANIA.CO Phương pháp nghiên cứu Phân lập xác định đặc điểm hình thái sinh hóa nấm men: ̣ t gây hư hỏng + Thanh long thu về không tách bỏ vỏ, loại bỏ những quả hư, nhiễm vi sinh vâ ̣ t gây hư hỏng Cắt cho vỏ thịt long + Loại bỏ những quả hư, nhiễm vi sinh vâ ruột đỏ vào bình tam giác 100 ml có mơi trường YPD tăng sinh nhiệt độ phịng 24 + Tiến hành phân lập môi trường YPD agar đến có dịng nấm men chủng + Các đặc điểm hình thái sinh hóa nấm men hình dạng kích thước tế bào nấm men, khả lên men đường saccharose glucose, hoạt tính phân giải urea thực dựa vào khóa phân loại nấm men chuẩn [1, 7, 8] SLIDESMANIA.CO Kết thảo luận  Đặc điểm hình thái nấm men phân lập - Kết phân lập 29 chủng nấm men từ 12 mẫu SLIDESMANIA.CO long ruột đỏ ban đầu Kết cho thấy đa dạng hình dạng tế bào chủng nấm men phân lập bao gồm hình cầu lớn, hình cầu nhỏ, hình ovan lớn, hình ovan nhỏ, hình elip lớn hình elip nhỏ - Nhìn chung, hình dạng khuẩn lạc có đặc điểm chung trịn đều, bề mặt bóng, dạng mơ bìa ngun với màu sắc chủ yếu trắng ngà trắng sữa với đường kính khuẩn lạc dao động từ 0,5 đến 4mm - Kết quan sát hình thức nảy chồi tế bào nấm men cho thấy 29 chủng phân lập có hình thức nảy chồi nhiều hướng Khả lên men đường glucose, sacharose phân giải urea Khả lên men loại đường tiêu quan trọng sử dụng để phân loại nấm men - Khả lên men đường 29 chủng nấm men phân lập nuôi cấy loại đường glucose sacharose (2%) - Nhìn chung, 29 chủng nấm men thuộc nhóm phân lập lên men đường glucozo - Sự thay đổi màu sắc môi trường Christensen nuôi cấy nấm men phân lập sau thời gian ủ ngày thể thiện hoạt tính phân giải urea dòng nấm men - Nấm men có khả sinh enzyme urease để phân giải urea mơi trường chuyển sang màu đổ sẫm - Khi nấm men có enzyme urease để phân giải urea thành CO2 NH3 , lượng NH3 tăng lên làm pH tăng khiến môi trường chuyển sang màu đỏ thông qua chất thị phenol red - SLIDESMANIA.CO Hoạt tính lên men dịng nấm men phân lập Khả lên men dòng nấm men phân lập: kết cho thấy lượng khí CO2 sinh nghiệm thức khác nhiều - Hoạt tính lên men dịch dịng nấm men phân lập: thí nghiệm thực khảo sát khả lên men dòng nấm men phân lập - SLIDESMANIA.CO ― Irene M Pepperberg SLIDESMANIA.CO  Xác nhận chủng nấm men lên men rượu vang long ruột đỏ: + Thí nghiệm nhằm khẳng định khả lên men Dòng nấm men phân lập tuyển chọn (NK2.3, BT1.3,BT2.1, BT2.2) so sánh với chủng S Cerevisiae AWRI796 + Từ kết cho thấy, dòng BT2.1 cho kết tốt tuyển chọn để ứng dụng lên men dịch long ruột đỏ Kết thu có tương đồng lên men rượu vang long ruột trắng với dòng Nấm men TGK5 (11,83% v/v) + Kết định danh xác định chủng BT2.1 loài Saccharomyces cerevisiae, lồi nấm men hữu dụng cơng nghiệp sản xuất rượu, khơng lên men nước hay mơi trường chứa hàm lượng đường cao mà cịn tạo sản phẩm lên men với hương vị đặc trưng Lồi S Cerevisiae lên men nồng độ rượu cao, phân lập lên men rượu vang dưa hấu (15,83% v/v) , rượu vang nốt (13,7% v/v) rượu vang nho (16,2%) 03 Kết luận SLIDESMANIA.CO Kết luận phân lập 29 chủng nấm men chủng thuộc nhóm (hình cầu lớn, hình cầu nhỏ, hình ovan lớn, hình ovan nhỏ, hình elip lớn hình elip nhỏ) ( Hình 1) SLIDESMANIA.CO Dòng nấm men BT2.1 phân lận từ dịch long huyện Chợ Lách (Bên Tre) lên men tự nhiên dịng nấm men có hoạt lực lên men cao (độ rượu đạt 12,15% v/v) Cảm ơn thầy bạn lắng nghe SLIDESMANIA.CO ... lên men dòng nấm men phân lập: kết cho thấy lượng khí CO2 sinh nghiệm thức khác nhiều - Hoạt tính lên men dịch dịng nấm men phân lập: thí nghiệm thực khảo sát khả lên men dòng nấm men phân lập. .. Pepperberg SLIDESMANIA.CO  Xác nhận chủng nấm men lên men rượu vang long ruột đỏ: + Thí nghiệm nhằm khẳng định khả lên men Dòng nấm men phân lập tuyển chọn (NK2.3, BT1.3,BT2.1, BT2.2) so sánh... phẩm rượu vang đặc trưng, rượu vang khóm, rượu vang cam,… ● Tuy nhiên, việc nghiên cứu rượu vang long ruột đỏ chưa đề cập nhiều chưa có kết cơng bố chủng nấm men thích hợp để sản xuất rượu vang long
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân lập và tuyển chọn nấm men có khả năng lên men rượu vang thanh long ruột đỏ , Phân lập và tuyển chọn nấm men có khả năng lên men rượu vang thanh long ruột đỏ