0

Phát triển bảo hiểm hưu trí tự nguyện tại Việt Nam

10 2 0
  • Phát triển bảo hiểm hưu trí tự nguyện tại Việt Nam

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 11:53

Bài nghiên cứu dưới đây trình bày về khung pháp lý liên quan đến bảo hiểm hưu trí tại Việt Nam, phân tích thực trạng cung ứng sản phẩm bảo hiểm hưu trí tự nguyện của các công ty bảo hiểm tại Việt Nam thông qua tổng hợp số liệu về sản phẩm này giai đoạn 2017- 9/2020, từ đó đề xuất giải pháp phát triển sản phẩm bảo hiểm hưu trí của các công ty bảo hiểm nhằm phát triển bền vững hệ thống bảo hiểm xã hội. Phát triển bảo hiểm hưu trí tự nguyện Việt Nam Trần Thị Xuân Anh Nguyễn Thành Hưng Khoa Tài chính, Học viện Ngân hàng Tổng Cơng ty Bảo Việt Nhân Thọ Vũ Hữu Khôi Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Ngày nhận: 28/01/2021 Ngày nhận sửa: 05/03/2021 Ngày duyệt đăng: 25/03/2021 Tóm tắt: Việt Nam bước vào giai đoạn già hoá dân số với 12% dân số độ tuổi từ 60 trở lên tính đến cuối năm 2020; tỷ lệ theo dự báo Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tăng lên 18% vào năm 2030 khoảng 23% vào năm 2040 Cũng theo báo cáo ILO (2020) có khoảng 8,3 triệu người số 10,1 triệu người cao tuổi Việt Nam khơng có tiền hưu trí vào năm 2017, chiếm tới 83% số Developing the retirement insurance market in Vietnam Abstract: Vietnam is entering the population aging stage with 12% of the population aged 60 and over by the end of 2020; This rate is forecasted by the International Labor Organization (ILO) to increase to 18% by 2030 and about 23% by 2040 Also according to the ILO (2020) report, there were about 8.3 million people out of 10.1 million elderly people in Vietnam did not receive retirement in 2017, accounting for 83% of people aged over 60 years old This reduces sustainability in term of social issue and financial sustainability of the Vietnamese pension system in both medium and long term Retirement insurance has been deployed in Vietnam as a solution to improve pension for employees upon retirement, reduce the risk of dependence on basic retirement income, thereby reducing the burden for the Vietnamese pension system However, in reality, not many insurance companies pay attention to develop this product, stemming from both objective and subjective reasons This research presents the legal framework related to pension insurance in Vietnam, analyzes the current situation of pension insurance business of insurance companies in Vietnam through synthesis of product data from 2017 to Sep, 2020, from there, proposing solutions to develop pension insurance products of insurance companies to sustainably develop the social insurance system Keywords: Retirement insurance, insurance businesses, social insurance Tran, Thi Xuan Anh Email: anhttx@hvnh.edu.vn Finance faculty, Banking Academy of Vietnam Nguyen, Thanh Hung Email: nguyen.thanhhung@baoviet.com.vn BaoViet life insurance corporation Vu, Huu Khoi Email: vuhuukhoitn4c@gmail.com BaoViet life insurance corporation © Học viện Ngân hàng ISSN 1859 - 011X 13 Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng Số 235- Tháng 12 2021 Phát triển bảo hiểm hưu trí tự nguyện Việt Nam người độ tuổi 60 Điều làm giảm tính bền vững mặt xã hội tài trung hạn dài hạn cho hệ thống hưu trí Việt Nam Bảo hiểm hưu trí triển khai Việt Nam giải pháp góp phần cải thiện lương hưu cho người lao động nghỉ hưu, giảm rủi ro phụ thuộc vào nguồn thu nhập từ hưu trí bản, từ giảm gánh nặng cho hệ thống hưu trí Việt Nam Tuy nhiên, thực tế chưa có nhiều cơng ty bảo hiểm quan tâm trọng phát triển sản phẩm bắt nguồn từ nguyên nhân khách quan chủ quan Bài nghiên cứu trình bày khung pháp lý liên quan đến bảo hiểm hưu trí Việt Nam, phân tích thực trạng cung ứng sản phẩm bảo hiểm hưu trí tự nguyện công ty bảo hiểm Việt Nam thông qua tổng hợp số liệu sản phẩm giai đoạn 2017- 9/2020, từ đề xuất giải pháp phát triển sản phẩm bảo hiểm hưu trí công ty bảo hiểm nhằm phát triển bền vững hệ thống bảo hiểm xã hội Từ khoá: Bảo hiểm hưu trí tự nguyện, doanh nghiệp bảo hiểm, bảo hiểm xã hội Giới thiệu Hệ thống hưu trí phận quan trọng hệ thống an sinh xã hội quốc gia giới Hệ thống hưu trí thơng thường xây dựng gồm ba tầng: phúc lợi xã hội, hưu trí bắt buộc hưu trí tự nguyện nhằm đảm bảo diện bao phủ rộng cung cấp sản phẩm hưu trí linh hoạt, đảm bảo nhu cầu quyền lợi cho người cao tuổi Tùy theo trình độ phát triển kinh tế cấu dân số xã hội, mơ hình cấu trúc hệ thống an sinh xã hội có phân tách bảo hiểm xã hội (BHXH) hệ thống hưu trí khác tầm quan trọng nhánh chế độ, lợi ích hệ thống BHXH so với chế độ hưu trí Tuy nhiên, mơ hình phổ biến thực nhiều quốc gia hệ thống hưu trí- phận hệ thống BHXH nhánh lợi ích (chế độ) quan trọng hệ thống BHXH Về bản, BHXH cung cấp khoản trợ cấp dạng tiền mặt dạng vật cho người lao động theo số chế độ như: trợ cấp dịch vụ y tế chăm sóc sức khoẻ, trợ cấp ốm đau, trợ cấp thai sản, trợ cấp gia đình người lao động (con cái), trợ 14 cấp thất nghiệp, trợ cấp tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp, trợ cấp tàn tật, trợ cấp hưu trí, chế độ tử tuất (trợ cấp cho người sống vợ/chồng, cái, bố mẹ)… Mặc dù mức độ đa dạng hệ thống BHXH dựa theo chế độ trợ cấp mà hệ thống cung cấp, chi tiết nội dung phạm vi trợ cấp nhánh chế độ có thay đổi tuỳ theo quy định quốc gia, nhiên phần lớn quốc gia giới, trợ cấp hưu trí chế độ phổ biến hệ thống BHXH quốc gia nguồn thu nhập cho người lao động sau hưu Vai trò hệ thống BHXH hệ thống hưu trí ngày trở nên quan trọng vấn đề già hoá dân số trở thành mối quan tâm lớn nhiều quốc gia giới, địi hỏi cần phải có sách cấu trúc hệ thống BHXH hệ thống hưu trí cách hợp lý, nhằm vừa đáp ứng nghĩa vụ chi trả hưu trí ngày gia tăng tương lai, vừa đảm bảo an toàn tài khố tài bền vững cho kinh tế Theo Melbourne Mercer Global Index (MMGI), tổ chức đánh giá hệ thống hưu trí quốc tế, có yếu tố để đánh giá hiệu hệ thống hưu trí: tính đầy đủ Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 235- Tháng 12 2021 TRẦN THỊ XUÂN ANH - NGUYỄN THÀNH HƯNG - VŨ HỮU KHÔI (Adequacy), tính bền vững (Sustainability) khả tích hợp (Integrity) Theo đánh giá MMGI (2013), vấn đề bền vững yếu tố đáng quan ngại nhóm yếu tố, kể hệ thống thuộc nhóm quốc gia có kinh tế hàng đầu giới Do vậy, thay đổi cấu dân số toàn cầu với thay đổi kinh tế- xã hội đặt thách thức to lớn tính ổn định dài hạn hệ thống hưu trí Cải cách hệ thống hưu trí hướng tới mục tiêu bền vững, đảm bảo an tồn tài cho người cao tuổi dài hạn tiếp tục vấn đề cấp thiết hầu hết quốc gia (Trần Phương Thảo, Nguyễn Anh Tuấn, 2014) Tại Việt Nam, hệ thống hưu trí phận hệ thống BHXH Việt Nam, bắt đầu hoạt động từ năm 1962 Trước năm 1995, hệ thống hưu trí hệ thống có mức hưởng xác định trước có lao động khu vực Nhà nước tham gia hệ thống, nhiều quan chức quản lý giám sát Chính phủ Trong hệ thống đó, mức hưởng hưu trí xác định dựa số năm đóng góp thu nhập sở (thường mức lương vào thời điểm nghỉ hưu) Khoản hưởng lợi chi trả từ quỹ BHXH hình thành từ khoản đóng góp người sử dụng lao động (một phần quỹ lương) từ trợ cấp Chính phủ Quỹ bảo hiểm Chính phủ quản lý bảo trợ, phận ngân sách Nhà nước Trong gần 30 năm, đặc biệt năm chiến tranh khốc liệt, hệ thống đóng góp đáng kể việc ổn định thu nhập đời sống người tham gia hệ thống (Giang Thanh Long, 2004) Tuy nhiên, hệ thống hưu trí đối mặt với nhiều thách thức từ dự báo tốc độ già hóa nhanh chóng dân số Việt Nam, tỷ lệ tham gia thấp, gia tăng đối tượng hưởng hưu trí, cân mức đóng mức hưởng… Cụ thể, theo báo cáo ILO (2020), có 12% phụ nữ 65 tuổi hưởng chế độ hưu trí bảo hiểm xã hội năm 2016 số 26% nam giới Trong năm 2017 có khoảng 25,1% tổng lực lượng lao động đóng BHXH hưởng hưu trí già Thực trạng đặt yêu cầu cải cách hệ thống hưu trí theo hướng đảm bảo bền vững hệ thống, cân đối quỹ hưu trí dài hạn bao phủ số đông dân số nhằm đảm bảo sống người lao động đến tuổi nghỉ hưu Trên thực tế, Việt Nam mở rộng hệ thống hưu trí đơn lẻ thành hệ thống hưu trí đa tầng, đa trụ cột, sản phẩm bảo hiểm hưu trí cung cấp công ty bảo hiểm xem giải pháp mang tính chiến lược, góp phần giảm nguy không bền vững hệ thống, giảm gánh nặng quỹ BHXH, tăng an sinh xã hội cho người dân Tuy nhiên, xem xét thực trạng sản phẩm công ty bảo hiểm kinh doanh Việt Nam cho thấy, sản phẩm liên quan đến hưu trí tự nguyện chưa cơng ty quan tâm phát triển nhiều nguyên nhân Bài viết tổng quan khung pháp lý liên quan đến bảo hiểm hưu trí Việt Nam, thực trạng cung ứng sản phẩm bảo hiểm hưu trí tự nguyện cơng ty bảo hiểm Việt Nam thông qua tổng hợp số liệu sản phẩm giai đoạn 2017- 9/2020, từ đề xuất giải pháp phát triển sản phẩm bảo hiểm hưu trí cơng ty bảo hiểm nhằm phát triển bền vững hệ thống BHXH Khung pháp lý bảo hiểm hưu trí Việt Nam Hệ thống hưu trí Việt Nam bắt đầu hình thành từ năm 1962 theo Nghị định 218/CP ngày 27/12/1961 quy định chế độ BHXH công nhân viên chức Nhà nước Số 235- Tháng 12 2021- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 15 Phát triển bảo hiểm hưu trí tự nguyện Việt Nam quy định quỹ BHXH nằm ngân sách Nhà nước, quan đơn vị đóng góp Chế độ BHXH cơng nhân viên chức Nhà nước chế độ có mức hưởng xác định trước (DB-PAYG- define benefits- pay as you go) Sau đổi năm 1986, kinh tế Việt Nam phát triển mạnh, thành phần kinh tế tư nhân gia tăng nhanh chóng làm phát sinh vấn đề cơng tác quản lý hành chính, tài đặc biệt bảo vệ quyền lợi cho người lao động Để giải vấn đề đặt trình phát triển, năm 1995, BHXH Việt Nam (VSI) thành lập bảo trợ Chính phủ để quản lý, đồng thời quy định thêm thành phần kinh tế tư nhân tham gia BHXH Đến năm 2007, Luật BHXH thông qua hiệu lực từ 01/01/2007 BHXH bắt buộc; từ ngày 01/01/2008 BHXH tự nguyện; từ 01/01/2009 bảo hiểm thất nghiệp Từ năm 2010 Luật Bảo hiểm hưu trí số 61/2010/QH12 v/v Sửa đổi bổ sung số điều Luật Kinh doanh bảo hiểm thức Quốc hội thơng qua ngày 24/11/2010 Ngày 20/8/2013, Bộ Tài ban hành Thông tư số 115/2013/TTBTC v/v Hướng dẫn bảo hiểm hưu trí quỹ hưu trí tự nguyện áp dụng doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ triển khai bảo hiểm hưu trí tự nguyện Việt Nam (sau gọi Thông tư 115) Ngày 01/7/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 88/2016/NĐ-CP Chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện ngày 15/8/2017, Bộ Tài ban hành Thơng tư số 86/2017/TT-BTC Hướng dẫn số điều Nghị định số 88/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 Chính phủ chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện Như hệ thống hưu trí Việt Nam bước hình thành hồn thiện ba trụ cột chính, chủ yếu chế độ bảo hiểm hưu trí nằm hệ 16 thống BHXH theo quy định pháp luật BHXH, bảo hiểm hưu trí (niên kim) doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ cung cấp (Hình 1) Hưu trí bắt buộc nhánh bảo hiểm hưu trí hệ thống BHXH Việt Nam, áp dụng cho chế độ hưu trí người lao động làm việc theo hợp đồng, cán bộ, công chức, viên chức… quy định cụ thể Điều 53 Luật BHXH năm 2014 Hưu trí bắt buộc với mục tiêu đảm bảo thu nhập cho người lao động sau hết tuổi lao động Người lao động theo yêu cầu đóng góp mức thu nhập cụ thể theo mức phí BHXH, sau làm để tính khoản tiền trợ cấp hưu trí hàng tháng Trụ cột hưu trí tự nguyện Việt Nam gồm chương trình tiết kiệm tự nguyện (niên kim) doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ quản lý thơng qua quỹ hưu trí tự nguyện Theo Thơng tư 115, bảo hiểm hưu trí tự nguyện sản phẩm bảo hiểm nhân thọ doanh nghiệp bảo hiểm thực nhằm cung cấp thu nhập bổ sung cho người bảo hiểm hết tuổi lao động Bảo hiểm hưu trí tự nguyện bao gồm bảo hiểm hưu trí cho cá nhân bảo hiểm hưu trí cho nhóm người lao động Bảo hiểm hưu trí doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ cung cấp lựa chọn bổ sung bên cạnh quỹ BHXH Sản phẩm mang tính bảo hiểm nhiều hơn, thường kèm với khoản mục chi trả dịch vụ y tế khiến phí cao thu nhập Khoản bảo tức cố định từ bảo hiểm hưu trí mang lại bình qn mức 2%/năm sản phẩm Quỹ hưu trí đưa lại cho nhà đầu tư khoản lợi nhuận 6,9%/ năm Trong thời gian dài khoản thu nhập nhận từ Quỹ hưu trí cao gấp đơi (Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, 2020) Bảo hiểm hưu trí tự nguyện coi quỹ chung mà người dân tự tham gia, đóng góp mang lại nguồn thu nhập Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 235- Tháng 12 2021 TRẦN THỊ XUÂN ANH - NGUYỄN THÀNH HƯNG - VŨ HỮU KHÔI HỆ THỐNG HỖ TRỢ TÀI CHÍNH HƯU TRÍ TẠI VIỆT NAM Hưu trí BHXH (bắt buộc) Bảo hiểm xã hội KHƠNG CĨ HỆ THỐNG PHÚC LỢI TỒN DÂN Đối tượng tham gia: người lao động toàn lĩnh vực hoạt động kinh tế Bắt buộc Đóng góp người lao động người sử dụng lao động Hình thức chi trả: DB PAYG Hưu trí nghề nghiệp (bắt buộc) Tiết kiệm (tự nguyện) Bảo hiểm hưu trí bắt buộc Chưa có trụ cột Bảo hiểm hưu trí tự nguyện Chủ yếu BH niên kim bảo hiểm hưu trí tự nguyện triển khai từ 15/10/2013 Đối tượng tham gia: người lao động toàn lĩnh vực hoạt động kinh tế Bắt buộc Đóng góp người lao động người sử dụng lao động Hình thức chi trả: DC Đối tượng tham gia: người lao động toàn lĩnh vực hoạt động kinh tế Sức khỏe nhà Sức khỏe nhà ở: Chưa có trụ cột Tự nguyện Đóng góp người lao động người sử dụng lao động Hình thức chi trả: DB, DC Hình Hệ thống hưu trí Việt Nam Nguồn: Nhóm nghiên cứu tổng hợp DC: Defined Contribution (hình thức bảo hiểm hưu trí dạng đóng góp xác định) DB: Defined Benefit (hình thức bảo hiểm hưu trí dạng quyền lợi xác định) ổn định đến tuổi hưu Ngồi ra, dịng vốn từ bảo hiểm hưu trí tái đầu tư trở lại kinh tế, góp phần cung ứng nguồn vốn đầu tư dài hạn hỗ trợ phát triển chung kinh tế Đây loại hình phát triển song song với BHXH, bổ sung trụ cột vào hệ thống hưu trí đơn lẻ nay, giúp cải cách hệ thống hưu trí Việt Nam dần trở thành hệ thống đa trụ cột Ở Việt Nam, BHXH coi nguồn thu nhập hưu trí bản, nguồn thu nhập mà người lao động có đến tuổi nghỉ hưu (ILO, 2020) Trong đó, nước phát triển, bảo hiểm hưu trí tự nguyện chiếm tỷ trọng tương đối lớn tổng thu nhập người nghỉ hưu Hình thức giúp người lao động tiết kiệm chi tiêu lúc trẻ để dành cho tuổi già, đảm bảo cho sống hưu trí khơng phụ thuộc vào phúc lợi xã hội Nhà nước, giúp đa dạng hoá cải thiện lương hưu cho người lao động nghỉ hưu, giảm rủi Số 235- Tháng 12 2021- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 17 Phát triển bảo hiểm hưu trí tự nguyện Việt Nam ro phụ thuộc vào nguồn thu nhập từ hưu trí bản, giảm gánh nặng cho hệ lao động kế cận Thực trạng sản phẩm bảo hiểm hưu trí tự nguyện Việt Nam Từ 1995- 2019, quan BHXH giải cho 2.559.776 người hưởng chế độ BHXH hàng tháng, có 2.022.373 người hưởng lương hưu; 10.580.542 lượt người hưởng khoản trợ cấp BHXH lần, hưởng BHXH lần 8.584.544 người; 106.443.268 lượt người hưởng trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe Đã chi trả cho 3.202.490 lượt người hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp Hàng tháng, BHXH Việt Nam quản lý, tổ chức chi trả kịp thời cho 3,1 triệu người hưởng lương hưu trợ cấp BHXH hàng tháng nguồn NSNN Quỹ BHXH chi trả (Điều Bá Được, 2020) Đối với chế độ bảo hiểm hưu trí, Nghị số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 chủ trương thực BHXH đa tầng, bổ sung thêm tầng “Trợ cấp hưu trí xã hội” tích hợp vào hệ thống BHXH có đóng góp cụ thể: NSNN cung cấp khoản trợ cấp cho người cao tuổi khơng có lương hưu, BHXH hàng tháng nhằm cụ thể hóa bước quy định Khoản Điều 59 Hiến pháp 2013  sau: Nhà nước tạo bình đẳng hội để công dân thụ hưởng phúc lợi xã hội, phát triển hệ thống an sinh xã hội, có sách trợ giúp người cao tuổi, người khuyết tật, người nghèo người có hồn cảnh khó khăn khác Theo Nghị số 28-NQ/TW, chế độ BHXH (gồm BHXH bắt buộc BHXH tự nguyện) chế độ trợ cấp hưu trí xã hội Chính phủ cịn có định hướng xây dựng chế độ bảo hiểm hưu trí bổ sung Bảo hiểm hưu trí bổ sung là chế độ hưu trí tự nguyện theo nguyên tắc thị trường, tạo điều kiện cho người sử dụng lao động người lao động có thêm sự lựa chọn tham gia đóng góp để hưởng mức lương hưu cao Tuy nhiên, thực tế phần lớn doanh nghiệp bảo hiểm bỏ qua sản phẩm bảo hiểm hưu trí nhằm đáp ứng nhu cầu bảo hiểm hưu trí bổ sung, mà tập trung dịng sản phẩm khác Các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tập trung nguồn lực triển khai dòng sản phẩm khác hưu trí như: Sản phẩm truyền thống, Sản phẩm liên kết đầu tư, Sản phẩm Sức khỏe + Sản Bảng Doanh thu, phí bảo hiểm hưu trí so với bảo hiểm khác hưu trí theo dịng sản phẩm Thời kỳ 2017 2018 2019 9T/2020 Dòng sản phẩm Bảo hiểm hưu trí Bảo hiểm khác hưu trí Bảo hiểm hưu trí Bảo hiểm khác hưu trí Bảo hiểm hưu trí Bảo hiểm khác hưu trí Bảo hiểm hưu trí Bảo hiểm khác hưu trí Phí bảo hiểm khai thác (triệu đồng) Tỷ trọng khai thác (%) Doanh thu phí Tỷ trọng doanh bảo hiểm gốc thu phí bảo hiểm gốc (%) (triệu đồng) 120.337 0,53 367.525 0,55 22.431.625 99,47 65.862.368 99,45 141.878 0,48 478.094 0,55 29.463.895 99,52 86.009.984 99,45 204.403 0,59 703.353 0,66 34.248.321 99,41 106.215.885 99,34 31.060 0,11 304.214 0,34 28.127.640 99,89 89.611.249 99,66 Nguồn: Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam (2020) 18 Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 235- Tháng 12 2021 TRẦN THỊ XUÂN ANH - NGUYỄN THÀNH HƯNG - VŨ HỮU KHƠI Bảng Doanh thu, phí bảo hiểm hưu trí tự nguyện doanh nghiệp bảo hiểm Thời kỳ 2017 2018 2019 9T/2020 Doanh nghiệp bảo hiểm Phí bảo hiểm khai thác (triệu đồng) Tỷ trọng khai thác (%) Doanh thu phí bảo hiểm gốc (triệu đồng) Tỷ trọng doanh thu phí bảo hiểm gốc (%) Bảo Việt Life 93.639 78 149.329 41 Sun Life Việt Nam 24.721 21 197.597 54 Bảo Việt Life 59.999 42 137.162 29 Sun Life Việt Nam 81.125 57 320.059 67 128.256 63 284.231 40 75.434 37 398.211 57 7.222 23 97.876 32 23.212 75 189.874 62 Bảo Việt Life Sun Life Việt Nam Bảo Việt Life Sun Life Việt Nam Nguồn: Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam (2020) Bảng Doanh thu khai thác Bảo hiểm hưu trí tự nguyện doanh nghiệp Bảo hiểm Việt Nam Thời kỳ 2017 2018 2019 9T/2020 Doanh nghiệp bảo hiểm Doanh thu khai thác Bảo hiểm hưu trí (triệu đồng) Tỷ trọng khai thác Bảo hiểm hưu trí doanh nghiệp (%) Bảo Việt Life 93.639 2,02 Sun Life Việt Nam 24.721 0,11 Bảo Việt Life 59.999 1,14 Sun Life Việt Nam 81.125 0,30 128.256 2,26 75.434 0,22 7.222 0,17 23.212 0,08 Bảo Việt Life Sun Life Việt Nam Bảo Việt Life Sun Life Việt Nam Nguồn: Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam (2020) phẩm bổ trợ Tỷ trọng doanh thu Bảo hiểm hưu trí so với dịng sản phẩm khác hưu trí thấp, doanh thu khai thác doanh thu phí bảo hiểm gốc chiếm tỷ trọng 1% (Bảng Bảng 2) Cụ thể có 06/18 doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam có ghi nhận kết kinh doanh Bảo hiểm hưu trí, Cơng ty Bảo hiểm nhân thọ AIA, Bảo Việt Nhân thọ (BaoVietLife), Dai-ichi Life, Manulife, Prudential, Sun Life Việt Nam Trong Sun Life Việt Nam Bảo Việt Life hai doanh nghiệp hàng đầu việc triển khai Bảo hiểm hưu trí, hai doanh nghiệp chiếm 90% thị phần Bảo hiểm hưu trí tồn thị trường Ngồi ra, doanh nghiệp triển khai Bảo hiểm hưu trí tự nguyện tốt thị trường thực tế không trọng, có xu hướng giảm khai thác Bảo hiểm hưu trí (hợp đồng bảo hiểm hưu trí phát sinh năm) Sun Life Việt Nam Bảo Việt Nhân thọ hai doanh nghiệp hàng đầu việc triển khai Bảo hiểm hưu trí tự nguyện, nhiên tỷ Số 235- Tháng 12 2021- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 19 Phát triển bảo hiểm hưu trí tự nguyện Việt Nam trọng khai thác Bảo hiểm hưu trí hai doanh nghiệp thấp có xu hướng giảm, tháng đầu năm 2020 chiếm 0,08% 0,17% doanh thu doanh nghiệp (Bảng 3) Nguyên nhân số đề xuất, giải pháp Một là, hoa hồng Bảo hiểm hưu trí tự nguyện thấp so với dòng sản phẩm khác Hoa hồng tối đa dịng sản phẩm Bảo hiểm hưu trí 3% Hoa hồng tối đa số dòng sản phẩm khác hưu trí lên đến 40%, chẳng hạn tỷ lệ hoa hồng cho sản phẩm bảo hiểm tử kỳ năm hợp đồng thứ nhất, sản phẩm bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp 10 năm lên đến 40%, sản phẩm bảo hiểm nhân thọ trọn đời có tỷ lệ hoa hồng 30% (Bảng 4) Kết hợp với số liệu kết kinh doanh Bảo hiểm hưu trí tự nguyện dịng sản phẩm khác hưu trí dễ dàng nhận thấy mối tương quan tỷ lệ hoa hồng kết kinh doanh dòng sản phẩm khác thấp Dòng sản phẩm có hoa hồng cao kết kinh doanh tốt ngược lại Điều dễ hiểu mặt thực tế, đại lý tư vấn bảo hiểm cho khách hàng với mục đích hàng đầu thu nhập, đại lý chủ động lựa chọn sản phẩm bảo hiểm có hoa hồng cao để tư vấn bán hàng Doanh nghiệp bảo hiểm cần phải chạy theo việc này, doanh nghiệp phải tập trung nguồn lực để thiết kế sản phẩm, quảng bá mang lại doanh thu cao, dịng sản phẩm có tỷ lệ hoa hồng cao, khơng phải Bảo hiểm hưu trí tự nguyện Một hợp đồng bảo hiểm hưu trí tự nguyện cần có tham gia ba bên doanh nghiệp bảo hiểm, đại lý khách hàng, có tới hai chủ thể khơng ủng hộ, doanh nghiệp bảo hiểm đại lý không nhắm tới Bảo hiểm hưu trí tự nguyện, dẫn tới khách hàng khơng tiếp cận để tham gia Do đó, cần thiết phải điều chỉnh sách hoa hồng, tăng tỷ lệ hoa hồng để kích thích động lực từ phía doanh nghiệp đại lý, đồng thời cần nghiên cứu tỷ lệ thích hợp tránh ảnh hưởng tới phí khách hàng (vì mặc định hoa hồng đại lý trích từ tiền phí khách hàng Bảng Tỷ lệ hoa hồng sản phẩm bảo hiểm nhân thọ Loại hình Tỷ lệ hoa hồng tối đa tính phí bảo hiểm (%) Phương thức nộp phí bảo hiểm định kỳ Phương thức nộp phí lần Năm hợp đồng thứ hai Các năm hợp đồng 40 20 15 15 10 20 10 25 40 10 10 Bảo hiểm trọn đời 30 20 15 Bảo hiểm trả tiền định kỳ  25 10 Năm hợp đồng thứ Bảo hiểm tử kỳ  Bảo hiểm sinh kỳ Bảo hiểm hỗn hợp: - Thời hạn bảo hiểm từ 10 năm trở xuống - Thời hạn bảo hiểm 10 năm - Thời hạn bảo hiểm từ 10 năm trở xuống - Thời hạn bảo hiểm 10 năm Nguồn: Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam (2020) 20 Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 235- Tháng 12 2021 TRẦN THỊ XUÂN ANH - NGUYỄN THÀNH HƯNG - VŨ HỮU KHÔI vài năm đầu hợp đồng) Hai là, việc giám sát việc triển khai thực sản phẩm Bảo hiểm hưu trí chưa chặt chẽ Doanh nghiệp bảo hiểm giới thiệu, chào bán sản phẩm bảo hiểm nhân thọ không thuộc nghiệp vụ bảo hiểm hưu trí tự nguyện theo quy định với tên thương mại bảo hiểm hưu trí tên gọi khác gây hiểu nhầm cho khách hàng, ví dụ doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ hàng đầu Manulife, lên website doanh nghiệp tìm kiếm bấm vào mục Bảo hiểm hưu trí, hiển thị chào bán sản phẩm Tương lai vững vàng (thuộc dòng sản phẩm liên kết chung) Điểm tựa đầu tư (thuộc dòng sản phẩm liên kết đơn vị) Rõ ràng khách hàng muốn tìm Bảo hiểm hưu trí tự nguyện nhận lại giới thiệu chào bán sản phẩm khác, không đủ kiến thức phân biệt, đánh giá lợi ích thiệt so với nhu cầu thân kiên định khách hàng chuyển sang mua dịng sản phẩm bảo hiểm khác Chính vậy, cần thiết có can thiệp sách, giám sát xử lý vi phạm triệt để, không cho phép triển khai loại hình nghiệp vụ khác hưu trí lấy tên thương mại hưu trí, cách quảng cáo giới thiệu gây hiểu nhầm, khiến người dân tưởng nhầm mua, lại loại hình nghiệp vụ khác bảo hiểm hưu trí Ba là, xem xét bổ sung, sửa đổi số sách để tạo điều kiện cho Bảo hiểm hưu trí tự nguyện phát triển - Xem xét bổ sung quy định bắt buộc chương trình đào tạo thi cấp mã đại lý bảo hiểm nhân thọ có Bảo hiểm hưu trí Đồng thời đại lý giai đoạn đầu làm việc, đại lý phải đào tạo sản phẩm bảo hiểm hưu trí tự nguyện (nếu doanh nghiệp triển khai bảo hiểm hưu trí) - Xem xét bổ sung qui định tỷ lệ doanh thu khai thác bảo hiểm hưu trí tự nguyện năm doanh nghiệp, xem việc triển khai bảo hiểm hưu trí tự nguyện nhiệm vụ bắt buộc an sinh xã hội, để tăng tính trách nhiệm doanh nghiệp bảo hiểm - Nới lỏng quy định điều kiện bắt buộc doanh nghiệp phép triển khai bảo hiểm hưu trí tự nguyện (như vốn, kinh nghiệm…) đảm bảo an toàn quyền lợi khách hàng - Cho phép triển khai loại hình bảo hiểm hưu trí tự nguyện nhiều hình thức quản lý khác Đánh giá khung khổ pháp lý cho việc thành lập hoạt động Quỹ Hưu trí bổ sung tự nguyện Nghị định số 88/2016/NĐ-CP Chính phủ để trình Chính phủ bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với phát triển Chương trình hưu trí giai đoạn nay, theo xu hướng thông lệ quốc tế Kết luận Bảo hiểm hưu trí tự nguyện xem sản phẩm thuộc hệ thống hưu trí Việt Nam nhằm hỗ trợ người lao động có khoản lương hưu bổ sung đến tuổi nghỉ hưu Tuy nhiên, sản phẩm chưa công ty bảo hiểm Việt Nam trọng phát triển, phần nguyên nhân xuất phát từ phía doanh nghiệp cấu phí hoa hồng chưa hợp lý, phần nguyên nhân vĩ mô từ phía quan quản lý giám sát chưa thực chặt chẽ Nếu theo chế độ chi trả trợ cấp hưu trí quy định đóng BHXH bắt buộc nay, người lao động chịu nhiều áp lực đủ tuổi nghỉ hưu, đặc biệt áp lực thu nhập sau giai đoạn nghỉ hưu để đảm bảo điều kiện sống tốt Bởi vậy, việc tham gia thêm loại hình hưu trí tự nguyện, đặc biệt bảo hiểm hưu trí Số 235- Tháng 12 2021- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 21 Phát triển bảo hiểm hưu trí tự nguyện Việt Nam cách để người lao động tự bảo vệ đến tuổi nghỉ hưu Tuy nhiên, để có đánh giá cụ thể mức độ hiệu bảo hiểm hưu trí người lao động hệ thống hưu trí Việt Nam, cần có nghiên cứu sâu hơn, lượng hoá rõ mối quan hệ sở liệu thực sản phẩm bảo hiểm hưu trí cho người lao động sau hưu, từ đưa đánh giá phản biện sách rõ dài hạn ■ Tài liệu tham khảo Ban chấp hành Trung ương (2018), Nghị số 28-NQ/TW chủ trương thực BHXH đa tầng ban hành ngày 23/5/2018, truy cập https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Nghi-quyet-28-NQ-TW-2018-cai-cach-chinhsach-bao-hiem-xa-hoi-382542.aspx?tab=7 Bộ Tài (2013), Thơng tư số 115/2013/TT-BTC v/v Hướng dẫn bảo hiểm hưu trí quỹ hưu trí tự nguyện ban hành ngày 20/8/2013, truy cập https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Thong-tu-115-2013-TT-BTCHuong-dan-bao-hiem-huu-tri-Quy-huu-tri-tu-nguyen-205364.aspx?tab=1 Bộ Tài (2016), Nghị định 88/2016/NĐ-CP Chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện ban hành ngày 1/7/2016, truy cập https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Nghi-dinh-88-2016-ND-CP-chuong-trinh-huu-tri-bo-sungtu-nguyen-317414.aspx Bộ Tài (2016), Thơng tư số 86/2017/TT-BTC Hướng dẫn số điều Nghị định số 88/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 Chính phủ chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện, Hà Nội Điều Bá Được (2020), Một số giải pháp để thực hiệu chế độ bảo hiểm hưu trí Việt Nam, Tạp chí tài chính, truy cập http://tapchitaichinh.vn/bao-hiem/mot-so-giai-phap-de-thuc-hien-hieu-qua-che-do-bao-hiem-huu-tri-oviet-nam-329635.html Giang Thanh Long (2004), Hệ thống hưu trí Việt Nam: Hiện trạng thách thức điều kiện dân số già hoá, truy cập http://www3.grips.ac.jp/~21coe/share_docs/VDFDP2V.pdf Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam (2020), truy cập ngày 06/01/2021 https://iav.vn/News/GroupList/261 Hội đồng phủ (1961), Nghị định 218/CP ngày 27/12/1961 quy định chế độ bảo hiểm xã hội công nhân, viên chức nhà nước, truy cập https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bao-hiem/nghi-dinh-218-cp-dieu-le-tam-thoi-vecac-che-do-bao-hiem-xa-hoi-doi-voi-cong-nhan-vien-chuc-nha-nuoc-21108.aspx ILO (2020), Báo cáo tóm lược phương án xây dựng hệ thống hưu trí đa tầng Việt Nam, truy cập ngày 06/01/2021 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/ -asia/ -ro-bangkok/ -ilo-hanoi/documents/publication/ wcms_729538.pdf Ippei Tsuruga, Nuno Meira Simoes Cunha Quỳnh Anh Nguyễn- nhóm chuyên gia kỹ thuật cao cấp, tư vấn (2019), Báo cáo tóm tắt phương án thiết kế Hệ thống hưu trí đa tầng Việt Nam tháng 4/2019, Tổ chức Lao động Quốc tế MMGI (2013), Melbourne Mercer Global Pensions Index, truy cập https://www.uk.mercer.com/newsroom/2013melbourne-mercer-global-pensions-index.html Quốc Hội (2007, 2008, 2009), Luật BHXH 2007, 2008, 2009 BHXH bắt buộc; BHXH tự nguyện bảo hiểm thất nghiệp, Hà Nội Trần Phương Thảo, Nguyễn Anh Tuấn (2014), Hệ thống hưu trí giới: Kinh nghiệm giới xu hướng cải cách, truy cập https://tcnn.vn/news/detail/5420/He_thong_huu_tri_tren_the_gioi_Kinh_nghiem_quoc_te_va_xu_ huong_cai_cachall.html 22 Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 235- Tháng 12 2021 ... với bảo hiểm khác hưu trí theo dịng sản phẩm Thời kỳ 2017 2018 2019 9T/2020 Dịng sản phẩm Bảo hiểm hưu trí Bảo hiểm khác hưu trí Bảo hiểm hưu trí Bảo hiểm khác hưu trí Bảo hiểm hưu trí Bảo hiểm. .. 62 Bảo Việt Life Sun Life Việt Nam Bảo Việt Life Sun Life Việt Nam Nguồn: Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam (2020) Bảng Doanh thu khai thác Bảo hiểm hưu trí tự nguyện doanh nghiệp Bảo hiểm Việt Nam. . .Phát triển bảo hiểm hưu trí tự nguyện Việt Nam người độ tuổi 60 Điều làm giảm tính bền vững mặt xã hội tài trung hạn dài hạn cho hệ thống hưu trí Việt Nam Bảo hiểm hưu trí triển khai Việt Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển bảo hiểm hưu trí tự nguyện tại Việt Nam, Phát triển bảo hiểm hưu trí tự nguyện tại Việt Nam

Từ khóa liên quan