0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Tiểu học >

Bài giảng GA lop 5 tuan 22 co KNS (Quyển 3)

Bài giảng GA lop 5 tuan 22 co KNS. (Quyển 3)

Bài giảng GA lop 5 tuan 22 co KNS. (Quyển 3)

... :HS làm lại các bài tập, chuẩn bị bài sau-HS đọc đề bài. -HS làm bài. -HS chữa bài. -HS trả lời.- HS đọc yc đề bài - HS thảo luận.-HS trình bày.-1 HS đọc.- HS làm vở.- HS đọc bài, nhận xét, ... tiết học- HS đọc thầm đề bài trong sgk.- HS làm bài. - HS chữa bài. -HS trả lời.-HS nhắc lại.- HS đọc đề .- HS làm bài. -HS chữa bài. - - HS đọc.- HS làm bài. -HS đọc bài làm, lớp nhận xét.- ... viếtd)Chấm bài: GV thu vở và chấm2-Hướng dẫn làm bài tập: Bài 2:Gọi HS đọc y/c bài tập.- GV cho HS làm bài cá nhân. - Cho HS trình bày.-GV nhận xét,chốt lại. Bài 2:Gọi HS đọc y/c bài tập.-HS...
 • 21
 • 329
 • 0
Bài giảng GA lop 5 tuan 22 co KNS. (Quyển 3)

Bài giảng GA lop 5 tuan 22 co KNS. (Quyển 3)

... :HS làm lại các bài tập, chuẩn bị bài sau-HS đọc đề bài. -HS làm bài. -HS chữa bài. -HS trả lời.- HS đọc yc đề bài - HS thảo luận.-HS trình bày.-1 HS đọc.- HS làm vở.- HS đọc bài, nhận xét, ... tiết học- HS đọc thầm đề bài trong sgk.- HS làm bài. - HS chữa bài. -HS trả lời.-HS nhắc lại.- HS đọc đề .- HS làm bài. -HS chữa bài. - - HS đọc.- HS làm bài. -HS đọc bài làm, lớp nhận xét.- ... viếtd)Chấm bài: GV thu vở và chấm2-Hướng dẫn làm bài tập: Bài 2:Gọi HS đọc y/c bài tập.- GV cho HS làm bài cá nhân. - Cho HS trình bày.-GV nhận xét,chốt lại. Bài 2:Gọi HS đọc y/c bài tập.-HS...
 • 21
 • 401
 • 0
Gián án GA lop 5 tuan 22 co KNS. (Quyển 3)

Gián án GA lop 5 tuan 22 co KNS. (Quyển 3)

... :HS làm lại các bài tập, chuẩn bị bài sau-HS đọc đề bài. -HS làm bài. -HS chữa bài. -HS trả lời.- HS đọc yc đề bài - HS thảo luận.-HS trình bày.-1 HS đọc.- HS làm vở.- HS đọc bài, nhận xét, ... tiết học- HS đọc thầm đề bài trong sgk.- HS làm bài. - HS chữa bài. -HS trả lời.-HS nhắc lại.- HS đọc đề .- HS làm bài. -HS chữa bài. - - HS đọc.- HS làm bài. -HS đọc bài làm, lớp nhận xét.- ... viếtd)Chấm bài: GV thu vở và chấm2-Hướng dẫn làm bài tập: Bài 2:Gọi HS đọc y/c bài tập.- GV cho HS làm bài cá nhân. - Cho HS trình bày.-GV nhận xét,chốt lại. Bài 2:Gọi HS đọc y/c bài tập.-HS...
 • 21
 • 261
 • 1
Bài giảng GA lớp 5 Tuần 22 CKT-KNS (ngang)

Bài giảng GA lớp 5 Tuần 22 CKT-KNS (ngang)

... phng l: 7 ,5 x 7 ,5 x 5 = 281, 25 (dm2)Din tớch quột sn ca cỏi thựng hỡnh lp phng l: 281, 25 x 2 = 56 2 ,5 (dm2)ỏp s: 56 2 ,5 dm2Bi tp3: (HSKG) Ngi ta úng mt thựng g hỡnh lp phng cú cnh 4,5dm.a)Tớnh ... g, bit c 10 dm2cú giỏ 450 00 ng. Li gii:Din tớch g úng chic thựng ú l:4 ,5 x 4 ,5 x 6 = 121 ,5 (dm2)S tin mua g ht l: 450 00 x (121 ,5 : 10) = 54 6 750 (ng)ỏp s: 54 6 750 ng.Hoạt động nối tiếp:- ... lại của 4 -5 HS (sau tiết Trả bài văn tả ngời).B. Bài mới:Hoạt động 1: Giới thiệu bài: GV nêu MĐ, YC của tiết học Hoạt động 2. Hớng dẫn HS làm bài tập Bài tập 1 - HS đọc yêu cầu của bài -...
 • 25
 • 528
 • 0
Bài giảng GA LỚP 5 TUẦN 22 CKT-KNS

Bài giảng GA LỚP 5 TUẦN 22 CKT-KNS

... việc cá nhân Giải:2 m5cm = 2, 05 mDiện tích xung quanh của hình lập phương:2, 05 x 2, 05 x4 = 16,81 (m2 )Diện tích toàn phần của hình lập phương:2, 05 x 2, 05 x 6 = 25, 2 15 (m2 )-HS thảo luân ... 3 /Bài mới:-Giới thiệu bài: Luyện tập chung -Hướng dẫn HS làm bài tập Bài tập 1:-Cho HS đọc yêu cầu bài tập -HS làm bài theo cặp đôi ( chú ý các đơn vị đo )-Gv nhận xét, sửa chữa Bài ... HS nêu -HS đọc -HS làm bài :1 ,5 m = 15 dm a/Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật:( 25 + 15 ) x 2 x 18 = 1440 ( dm2)Diện tích toàn phần :1440 + (25x 15 ) v2 = 2190 (dm2)Đáp số :...
 • 31
 • 481
 • 0
Bài giảng GA lớp 5 tuần 23 có KNS

Bài giảng GA lớp 5 tuần 23 KNS

... nhà :HS làm lại các bài tập, chuẩn bị bài sau-HS đọc đề bài. -HS làm bài. -HS chữa bài. -HS đọc đề bài. -HS thảo luận, làm bài. -HS chữa bài. -1 HS đọc.- HS làm vở.- HS đọc bài, nhận xét.- Đếm ... đo: Bài 1:Gọi 1 HS đọc đề. -Yc HS làm bài vào vở.-Chữa bài: +Gọi 1 HS nhận xét bài bạn, HS chữa bài vào vở. Bài 2 :Gọi 1 HS đọc đề bài. -GV cho HS làm bài vào vở, 2 HS lên bảng làm.-Chữa bài: ... động của học sinh 5 12’ 15 3’1- Ổn định tổ chức, Bài cũ : - GV cho HS đọc chương trình hoạt động đã lập.2- Bài mới :HĐ1:Tìm hiểu yêu cầu của đề bài: -GV cho 1 HS đọc đề bài và gợi ý trong...
 • 23
 • 523
 • 0
Bài giảng GA LỚP 5 TUẦN 22/BVMT/CKTKN/KNS

Bài giảng GA LỚP 5 TUẦN 22/BVMT/CKTKN/KNS

... 1 ,5 x 1 ,5 ) x 4 = (9 m2 )Diện tích toàn phần hình lậpphương:( 1 ,5 x 1 ,5 ) x 6 = ( 13 ,5 m2)Kết quả ; Sxq = = 9 m2; S tp= 13 ,5 m2HS đọc và làm bài Lớp nhận xét Đáp số : 31, 25 dm2 ... lại HS đọc và làm bài Trình bày, lớp nhận xét Diện tích xung quanh hình lập phương: (5 x 5 ) x 4 = 100 (cm 2)Diện tích toàn phần hình lập phương:Nguyễn Văn Dũng 51 5m5m5mTRƯỜNG TIỂU HỌC ... dụ trong SGK HS vận dụng công thức để tính Thực hành 5m5m5mHướng dẫn HS làm bài tập Bài 1: Cho HS đọc yêu cầu bài tập Hs làm bài trong vở Gv nhận xét, sửa chữa - HS hát- HS nêu...
 • 34
 • 612
 • 0
Bài giảng GA lớp 5 tuần 22 CKT-KN-BVMT

Bài giảng GA lớp 5 tuần 22 CKT-KN-BVMT

... hnh : 27-19'HS lm bi tp ri cha bi.Bi 1: Bi 1: i 2m5cm = 205cmSxq = 2 05 x 2 05 x 4 = 168 100 cm2 Stp = 2 05 x 2 05 x 6 = 252 150 cm2 Bi 2: Bi 2:Cng c biu tng v hỡnh lp phng v din tớch ... nhn xột, sau ú nghe GV kt lun.a. i 1,5m = 15 dmSxq = ( 25 + 15) x 2 x 18 = 1440 m2Bi 2: GV lu ý HS thựng khụng cú np nờn ch cn sn 5 mti : 1,5m = 15dm 0,6m = 6dmBi 2: HS c , nờu cỏch tớnh ... ¸n líp 5 TuÇn 22 Nguyễn Thị H ơng Tr ờng Tiểu học Dạ Trạch-Nhn xột tit hc- Nh kin thc va luyn tp - HS hc thuc phn nghi nh.Địa lí Bài 22: Châu Âu.I. MC TIấU:Giáo án lớp 5 Tuần 22 Nguyễn...
 • 40
 • 376
 • 0
Bài giảng ga lop 5-tuan 22-haiqv-3 cot

Bài giảng ga lop 5-tuan 22-haiqv-3 cot

... nội dung bài, trực quan. - Học sinh: sách, vở, bảng con, Ê ke III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu.Giáo viên Học sinh PT1/ Kiểm tra bài cũ.2/ Bài mới.a)Giới thiệu bài. b )Bài mới. Bài 1: Hớng ... viên: nội dung bài, trực quan. - Học sinh: sách, vở, bảng con, Ê ke III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu.Giáo viên Học sinh1/ Kiểm tra bài cũ.2/ Bài mới.a)Giới thiệu bài. b )Bài mới. Bài 1: Hớng ... nội dung bài, trực quan. - Học sinh: sách, vở, bảng con, Ê ke III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu.Giáo viên Học sinh PT1/ Kiểm tra bài cũ.2/ Bài mới.a)Giới thiệu bài. b )Bài mới. Bài 1: Hớng...
 • 33
 • 342
 • 0
Bài giảng GA lop 1 tuan 22 (ckt- kns)

Bài giảng GA lop 1 tuan 22 (ckt- kns)

... HỌC:1.Kiểm tra bài cũ: -HS đọc bài oa, oe - Viết bảng con: sách giáo khoa, mạnh khoẻ.-GV nhận xétHoạt động của GV Hoạt động của HSTiết 1 :2 .Bài mới:(1’)Giới thiệu vần oai, oay.H Đ .1 :( 25 )a/ ... ngoẵng -Đọc mẫu, giảng từ, hướng dẫn đọc- Tìm tiếng có vần mới ngoài bài HĐ.2:(10’) Hướng dẫn viết bảng con :+Viết mẫu : oang, oăng, vỡ hoang, con hoẵngoang o ngăv hoangỡcon ho ngẵHĐ.3 ... 191.192MÔN: HỌC VẦN Bài: ÔN TẬPI/ MỤC TIÊU:*Kiến thức_Kỹ năng:- Đọc được các vần, từ ngữ, câu ứng dụng từ bài 84 đến bài 90. - Viết được các vần, từ ngữ, câu ứng dụng từ bài 84 đến bài 90 - Nghe...
 • 24
 • 443
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bai giang toan lop 5 tuan 13 luyen tapbài giảng tiếng việt 5 tuần 34bài giảng tiếng việt 5 tuần 33bài giảng tiếng việt 5 tuần 32bài giảng tiếng việt 5 tuần 31bài giảng tiếng việt 5 tuần 30Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ