0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Vật lý >

Giao an vat li 8 ca nam

Giáo án Vật lí 8 cả năm

Giáo án Vật 8 cả năm

... kg/m 3 a/ m = ? b/ P = ? HD V = 6 . 4. 3 = 72 m 3 a/ m = D .V = 1,29 . 72 = 92 .88 kg b/ P = m. 10 = 92 ,88 . 10 = 9 28, 8 N Tổng kết : Gv hệ thống lại các nội dung của tiết ôn tập . YC hs chuẩn bò ... đường nằm ngang: p x = S F = 5,1 340000 =226.666,6N/m 2 Áp suất của ôtô lên mặt đường nằm ngang: p ô = S F = 250 20000 =80 N/cm 2 =80 0.000N/m 2 Áp suất của xe tăng lên mặt đường nằm ngang còn nhỏ ... -Xe máy đang chạy,khi phanh thì không dừng lại ngay. -Khi đang chạy bò vấp ngã thì người ngã nhào về phía trước. Từ đó GV phân tích,đưa ra khái niệm về hiện tượng quán tính. Ôtô,xe đạp đang chạy...
 • 70
 • 1,066
 • 6
GIAO AN VAT LI 8 ca nam

GIAO AN VAT LI 8 ca nam

... Đề nghò học sinh thực hiện C 2,3 Treo tranh 1.2 lên bảng GV đưa ra thông báo hành khách đang ngồi trên 1 toa tàu đang rời khỏi nhà ga. Yêu cầu học sinh quan sát hình vẽ và trả lời C 4,5,6 Lưu ý ... chuyển động học sinh nào chạy ít thời gian hơn thì nhanh hơn. + So sánh độ dài đoạn đường chạy được mỗi học sinh trong cùng một đơn vò thời gian để hình dung sự nhanh chậm. - Học sinh nắm được công ... Rút kinh nghiệm: giáo án vật lý 8 Câu 6 trang 10 Tóm tắt T= 1,5h S= 81 km V 1 =? Km/h So sánh V 1 với V 2 . Giải: Vận tốc của tàu. Ta có công thức V 1 = t S = 5,1 81 => V 2 = s m 3600 54000 V...
 • 87
 • 999
 • 3
Giáo án Vật lí 8 Cả năm

Giáo án Vật 8 Cả năm

... sm /10= 3600 36000 10 ,8 km/h = sm /3= 3600 1 080 0 . Vậy ô tô và tầu hoả nhanh nh nhau, xe đạp chậm nhất. Câu C 6 : Vận tốc của tàu là: v = smhkm /./ , 15= 3600 54000 =54= 51 81 54 >15 . Chú ý ... C8: ? Tờ giấy chụi áp suất nào? - Yêu cầu HS trả lời C10 và C11 ? Có xác định đợc độ cao của khí quyển không? ? trọng lợng riêng của chất lỏng có thay đổi theo độ cao không? III -Vận dụng. C 8 ... thuỷ ngân cao 76cm. áp suất này bằng: 103360 N/m 2 . Câu C 11 : Trong thí nghiệm Tô - ri - xe - li. Nếu dùng nớc thì cột nớc cao là: h = .336,10 10000 103360 m d p == C 12 : Vì độ cao cột không...
 • 21
 • 579
 • 0
Giáo án vật lí 8 cả năm

Giáo án vật 8 cả năm

... thời gian chạy ít nhất là nhanh 6 lên bảng. HS: Quan sát GV: Các em thảo luận và điền vào cột 4 và 5. HS: Thảo luận GV: Làm thế nào để biết ai nhanh hơn, ai chậm hơn? HS: Ai chạy với thời gian ít ... nhất, ai có thời gian chạy nhiều nhất là chậm nhất. C2: Dùng quãng đường chạy được chia cho thời gian chạy được. C3: Độ lớn vận tốc biểu thị mức độ nhanh chậm của chuyển động. (1) Nhanh (2) Chậm (3) ... Tương tự hướng dẫn HS giải C8. v = s/t = 81 /1,5 = 54 km/h = 15m/s C7: Tóm tắt t = 40phút = 2/3h v= 12 km/h Giải: Áp dụng CT: v = s/t => s= v.t = 12 x 2/3 = 8 km C8: Tóm tắt: v = 4km/h; t =30...
 • 97
 • 478
 • 0
Giao an vat li 8 ca nam

Giao an vat li 8 ca nam

... được C7 HS: lên bảng thực hiện GV: Quan sát hình 8. 7 Ấm nào chứa nước nhiều hơn? HS: Ấm có vòi cao hơn GV: Hãy quan sát hình 8. 8 HS: Quan sát và đọc nội dung C8: GV: hãy giải thích họat động của ... thời gian chạy. I/ Vận tốc là gì? C1: Ai có thời gian chạy ít nhất là nhanh nhất, ai có thời gian chạy nhiều nhất là chậm nhất. C2: Dùng quãng đường chạy được chia cho thời gian chạy được. Trang ... thức của bài. Hướng dẫn HS giải BT 8. 1, 8. 2, 8. 3 SBT. Hướng dẫn tự học: Bài vừa học: Học thuộc lòng phần ghi nhớ sgk. Đọc phần “Em chưa biết”, làm BT 8. 4; 8. 5; 8. 6 SBT. Bài sắp học: Áp suất khí...
 • 66
 • 480
 • 1
Giáo án Vật Lí 9 cả năm

Giáo án Vật 9 cả năm

... = đ P U 2 = 100 220 2 = 484 (Ω) Điện trở bàn là: R bl = bl P U 2 = 1000 220 2 = 48, 4 (Ω) Điện trở tương đương của đ an mạch R tđ = đbl đbl RR RR + . = 4, 484 84 4, 48. 484 + = 4,532 6,23425 R tđ ... vật li u (hay một chất ) có trị số bằng điện trở của một đ an dây dẫn hình trụ được làm bằng vật li u đócó chiều dài 1 mét và có tiết diện 1 m 2 * Điện trở suất của vật li u càng nhỏ thì vật li u ... trở dây dẫn và thời gian dòng điện chạy qua. Q : nhiệt lượng tỏa ra ( J) I : cđdđ (A) R : điện trở (Ω) t : thời gian ( s ) * Nếu tính Q theo đơn vị calo thì: ( calo) ( calo ) HĐ 5 : vận dụng...
 • 101
 • 3,414
 • 24
Giáo án Vật Lí 9 cả năm

Giáo án Vật 9 cả năm

... = đ P U 2 = 100 220 2 = 484 (Ω) Điện trở bàn là: R bl = bl P U 2 = 1000 220 2 = 48, 4 (Ω) Điện trở tương đương của đ an mạch R tđ = đbl đbl RR RR + . = 4, 484 84 4, 48. 484 + = 4,532 6,23425 R tđ ... vật li u (hay một chất ) có trị số bằng điện trở của một đ an dây dẫn hình trụ được làm bằng vật li u đócó chiều dài 1 mét và có tiết diện 1 m 2 * Điện trở suất của vật li u càng nhỏ thì vật li u ... trở dây dẫn và thời gian dòng điện chạy qua. Q : nhiệt lượng tỏa ra ( J) I : cđdđ (A) R : điện trở (Ω) t : thời gian ( s ) * Nếu tính Q theo đơn vị calo thì: ( calo) ( calo ) HĐ 5 : vận dụng...
 • 100
 • 1,568
 • 5
GIÁO ÁN VẬT LÝ 8 - CẢ NĂM- CỰC HAY

GIÁO ÁN VẬT8 - CẢ NĂM- CỰC HAY

... t = 1,5h s = 81 km. C5: a) ý nghĩa các con số: 36km/h; 10,8km/h; 10m/s b) HS tự so sánh. Nếu đổi về đơn vị m/s: v 1 = h km36 = s m 3600 36000 = 10m/s v 2 = h km8,10 = s m 3600 1 080 0 = 3m/s v ... đề: Vận tốc cho biết mức độ nhanh chậm của chuyển động. thực tế khi em đi xe đạp có phải luôn nhanh hoặc chậm nh nhau ? Bài hôm nay ta giải quyết các vấn đề li n quan. Cho ghi đầu bài. Hoạt động ... đối của chuyển động và đứng yên (10 phút) - Treo tranh 1.2 lên bảng. - GV đa ra thông báo 1 hiện tợng: hành khách đang ngồi trên 1 toa tàu đang dời nhà ga. - Nếu HS chỉ trả lời hành khách đứng...
 • 128
 • 2,000
 • 20
Giáo án vật lí 9 cả năm

Giáo án vật 9 cả năm

... = đ P U 2 = 100 220 2 = 484 (Ω) Điện trở bàn là: R bl = bl P U 2 = 1000 220 2 = 48, 4 (Ω) Điện trở tương đương của đ an mạch R tđ = đbl đbl RR RR + . = 4, 484 84 4, 48. 484 + = 4,532 6,23425 R tđ ... vật li u (hay một chất ) có trị số bằng điện trở của một đ an dây dẫn hình trụ được làm bằng vật li u đócó chiều dài 1 mét và có tiết diện 1 m 2 * Điện trở suất của vật li u càng nhỏ thì vật li u ... trở dây dẫn và thời gian dòng điện chạy qua. Q : nhiệt lượng tỏa ra ( J) I : cđdđ (A) R : điện trở (Ω) t : thời gian ( s ) * Nếu tính Q theo đơn vị calo thì: ( calo) ( calo ) HĐ 5 : vận dụng...
 • 103
 • 885
 • 1
Giáo án vật lí 9 cả năm

Giáo án vật 9 cả năm

... = đ P U 2 = 100 220 2 = 484 (Ω) Điện trở bàn là: R bl = bl P U 2 = 1000 220 2 = 48, 4 (Ω) Điện trở tương đương của đ an mạch R tđ = đbl đbl RR RR + . = 4, 484 84 4, 48. 484 + = 4,532 6,23425 R tđ ... vật li u (hay một chất ) có trị số bằng điện trở của một đ an dây dẫn hình trụ được làm bằng vật li u đócó chiều dài 1 mét và có tiết diện 1 m 2 * Điện trở suất của vật li u càng nhỏ thì vật li u ... trở dây dẫn và thời gian dòng điện chạy qua. Q : nhiệt lượng tỏa ra ( J) I : cđdđ (A) R : điện trở (Ω) t : thời gian ( s ) * Nếu tính Q theo đơn vị calo thì: ( calo) ( calo ) HĐ 5 : vận dụng...
 • 102
 • 982
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: giáo án vật lí 9 cả năm 2 cộtgiáo án địa lí 8 cả nămgiáo án vật lý 8 cả nămgiáo án địa lí 8 cả năm chuẩngiáo án vật lý 8 cả năm 3 cộtgiáo án hóa học 8 cả nămBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ