0

GIÁO ÁN VẬT LÝ 8 - CẢ NĂM- CỰC HAY

128 2,002 20

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/07/2013, 01:26

GIO N MễN V T Lí L P 8 TR NG THCS Y êN TH NH Tiết 1 Chuyển động cơ học Ngy son:. I - Mục tiêu: - Vì đây là bài đầu của chơng nên yêu cầu hớng dẫn cho HS mục tiêu cơ bản của chơng cơ học bằng cách đọc mục đầu chơng. - Nêu đợc ví dụ về chuyển động cơ học trong đời sống hằng ngày, có nêu đợc vật làm mốc. - Nêu đợc ví dụ về tính tơng đối của chuyển động đứng yên, xác định đợc vật làm mốc trong mỗi trạng thái. - Nêu đợc ví dụ về các dạng chuyển động cơ học thờng gặp: Chuyển động thẳng, chuyển động cong, chuyển động tròn. II - Chuẩn bị: 1. Cho cả lớp: - Tranh vẽ 1.2, 1.4, 1.5 phóng to thêm để HS xác định quỹ đạo chuyển động của một số vật. - Bảng phụ ghi sẵn nội dung điền từ cho C6 và thí nghiệm. 2. Cho mỗi nhóm HS: Dụng cụ thí nghiệm: + 1 xe lăn. + 1 con búp bê. + 1 khúc gỗa. + 1 quả bóng bàn. III- Hoạt động dạy và học: Hoạt động 1: Tổ chức tình huống học tập (3 phút) - Giới thiệu chơng. - Tạo tình huống học tập. Giỏo viờn:V Giỏo viờn:V ũ Ngọc Thắng ũ Ngọc Thắng 1 GIO N MễN V T Lí L P 8 TR NG THCS Y êN TH NH Hoạt động 2: Tìm hiểu cách xác định vật chuyển động hay đứng yên (12 phút) - Em nêu 2 ví dụ về vật chuyển động, 2 ví dụ về vật đứng yên. - Tại sao nói vật đó chuyển động ? - HS có thể nêu những hiện tợng nói vật đó chuyển động là: Do bánh xe quay, hoặc do có khói .Rất ít em nói là vị trí của vật đó so với mình hoặc gốc cây thay đổi. Do đó, sau khi HS nêu hiện tợng để khẳng định vật đó chuyển động thì GV có thể nêu ra: Vị trí của vật đó so với gốc cây thay đổi chứng tỏ vật đó đang chuyển động. - Vị trí vật đó so với gốc cây không đổi chứng tỏ vật đó đứng yên. - Vậy, khi nào vật chuyển động, khi nào vật đứng yên? - Yêu cầu trả lời C1. I. Làm thế nào để biết một vật chuyển động hay đứng yên - Gọi 2 HS trình bày ví dụ. - Trình bày lập luận chứng tỏ vật trong VD đang chuyển động hay đứng yên. - Trả lời C1 - HS khá đa ra nhận xét khi nào nhận biết đợc vật chuyển động hay đứng yên. Muốn nhận biết đợc vật chuyển động hay đứng Giỏo viờn:V Giỏo viờn:V ũ Ngọc Thắng ũ Ngọc Thắng Hoạt động dạy Tg Hoạt động học 1. Giới thiệu chơng trình Vật 8 - Gồm 2 chơng Cơ học và Nhịêt học - Trong chơng I, ta cần tìm hiểu bao nhiêu vấn đề, đó là vấn đề gì. - Bài 1: Chuyển động cơ học - Đặt vấn đề: Nh SGK GV: có thể nhấn mạnh, nh trong cuộc sống ta thờng nói một vật là đang chuyển động hay đứng yên. - Nghe giới thiệu - Đọc SGK (trang 3) - Tìm hiểu các vấn đề cần nghiên cứu. - 1 HS đọc to các nội dung cần tìm hiểu. - Ghi đầu bài. Vậy theo em căn cứ nào để nói vật đó chuyển động hay vật đó là đứng yên? 2 GIO N MễN V T Lí L P 8 TR NG THCS Y êN TH NH - GV chuẩn lại câu phát biểu của HS, nếu HS phát biểu còn thiếu (phần lớn HS chỉ chú ý đến vị trí của vật so với vật làm mốc, mà không chú ý chỉ thời gian so sánh). Vì vậy, GV phải lấy ví dụ 1 vật lúc chuyển động, lúc đứng yên để HS khắc sâu kết luận. - Cho HS kém đọc lại kết luận SGK. - GV hớng dẫn HS chuẩn bị câu phát biểu: Vật làm mốc là vật nào? - GV yêu cầu nhận xét câu phát biểu của bạn. Nói rõ vật nào làm mốc. - Hỏi thêm: Cái cây trồng bên đờng là đứng yên hay chuyển động ? Nếu là đứng yên thì đúng hoàn toàn không ? yên phải dựa vào vị trí của vật đó so với vật làm mốc. - Ghi bài: Cách xác định vật chuyển động. - HS kém phát biểu hoặc đọc lại kết luận. Kết luận: Khi vị trí của vật so với vật làm mốc thay đ ổi theo thời gian thì vật chuyển động so với vật mốc. - Trả lời câu 2 (C2) - Ví dụ của HS C3: Khi nào vật đợc coi là đứng yên ? - HS đa ra ví dụ. - Ghi bài tiếp cách xác định vật đứng yên. - HS trả lời câu hỏi thêm. Hoạt động 3: II. Tính tơng đối của chuyển động và đứng yên (10 phút) - Treo tranh 1.2 lên bảng. - GV đa ra thông báo 1 hiện tợng: hành khách đang ngồi trên 1 toa tàu đang dời nhà ga. - Nếu HS chỉ trả lời hành khách đứng yên hay chuyển động, GV phải chuẩn lại so với nhà ga thì vị trí của hành khách thay đổi hành khách chuyển động so với nhà ga. - Nếu HS trả lời chuẩn rồi thì GV nên gọi thêm một vài HS ở các đối tợng khác nhau trả lời lại để củng cố khái 1. Tính tơng đối của chuyển động và đứng yên. - HS trả lời C4 - Xem tranh 1.2 SGK. - C4: Hành khách chuyển động so với nhà ga vì vị trí của hành khách so với nhà ga là thay đổi. Giỏo viờn:V Giỏo viờn:V ũ Ngọc Thắng ũ Ngọc Thắng 3 GIO N MễN V T Lí L P 8 TR NG THCS Y êN TH NH niệm vật chuyển động. - Tơng tự C4: GV chuẩn lại sao cho khoảng 3 HS trả lời đợc. - Dựa vào nhận xét trạng thái đứng yên hay chuyển động của một vật nh C4, C5 để trả lời C6. - Treo bảng phụ. - Yêu cầu HS lấy một vật bất kỳ, xét nó chuyển động so với vật nào, đứng yên so với vật nào ? 2. HS làm thí nghiệm đơn giản theo nhóm: 1 hộp bút đặt trên mặt bàn, 1 con búp bê đặt trên xe lăn rồi đẩy xe lăn. - GV để HS tự trả lời, sau đó gọi 3 HS có những ý kiến khác nhau hớng dẫn cho HS phân tích từng cách trả lời của mỗi bạn. - GV có thể thông báo cho HS thông tin trong Thái dơng hệ, Mặt Trời có khối lợng rất lớn so với các hành tinh khác, tâm của Thái dơng hệ sát với vị trí của Mặt Trời, vậy coi Mặt Trời là đứng yên còn các hành tinh khác chuyển động. C5: So với toa tàu, hành khách đứng yên vì vị trí của hành khách với toa tàu là không đổi. C6: Một vật có thể là chuyển động đối với vật này nhng lại là đứng yên đối với vật kia. - HS điền vào vở BT in (nếu có) - Xem bảng phụ. C7: Xét vật . Vật chuyển động so với: . Vật đứng yên so với: . - Nhận xét: Vật chuyển động hay đứng yên phụ thuộc vào việc chọn vật làm mốc. Ta nói chuyển động hay đứng yên có tính tơng đối. Trả lời: So với cái hộp bút thì búp bê do . So với xe lăn, búp bê . do . - Xem bảng phụ. 2. Vận dụng C8: Nếu coi một điểm gắn với TĐ làm mốc thì vị trí của MT thay đổi từ đông sang tây. Hoạt động 4: III. Nghiên cứu một số chuyển động thờng gặp (5 phút) Giỏo viờn:V Giỏo viờn:V ũ Ngọc Thắng ũ Ngọc Thắng 4 GIO N MễN V T Lí L P 8 TR NG THCS Y êN TH NH - HS nghiên cứu tài liệu để trả lời Câu hỏi: + Quỹ đạo chuyển động là gì ? + Nêu các quỹ đạo chuyển động mà em biết. - Cho HS thả bóng bàn xuống đất, xác định quỹ đạo. - Treo tranh vẽ để HS xác định quỹ đạo. - HS trả lời đợc: + Quỹ đạo chuyển động là đờng mà vật chuyển động vạch ra. + Quỹ đạo: Thẳng, cong, tròn C9: HS nêu thêm một số quỹ đạo Hoạt động 5: IV. Vận dụng (13 phút) 1. Vận dụng (10 phút) - Treo tranh vẽ hình 1.4. Cho làm C10 (cá nhân) - Gọi một số HS trình bày. - Để HS trả lời. - HS nhận xét ví dụ của bạn. Nếu đúng thì GV cho HS nhắc lại. Còn nếu cha đúng thì GV có thể lấy ví dụ của đầu cánh quạt máy khi quay và so sánh vị trí của đầu cánh quạt với trục của động cơ. 2. Củng số (3 phút) - Thế nào gọi là chuyển động cơ học ? - Thế nào gọi là tính tơng đối của chuyển động cơ học ? - HS điền vào vở BT in C10: Ngời lái xe chuyển động so với đứng yên so với . Ô tô chuyển động so với . đứng yên so với . Ngời đứng bên cột điện đứng yên so với . chuyển động so với Nhận xét, nói vật đứng yên hay chuyển động là phụ thuộc vào yếu tố C11: Nhận xét nh thế là cha thật sự hoàn toàn đúng, mà muốn xét vật chuyển động hay đứng yên là phải xét vị trí của vật đó với vật làm mốc. - HS trả lời và ghi: - Sự thay đổi vị trí của một vật so với vật khác gọi là chuyển động cơ học. Giỏo viờn:V Giỏo viờn:V ũ Ngọc Thắng ũ Ngọc Thắng 5 GIO N MễN V T Lí L P 8 TR NG THCS Y êN TH NH - Các chuyển động cơ học thờng gặp là dạng nào ? - GV có thể đa ra một hiện tợng ném vật nằm ngang quỹ đạo chuyển động của nó là gì ? - Chuyển động và đứng yên có tính tơng đối tuỳ thuộc vào vật đợc chọn làm mốc. Ngời ta th- ờng chọn vật gắn với mặt đất là vật làm mốc. - Dạng chuyển động cơ học th- ờng gặp là dạng chuyển động thẳng và cong. Hoạt động 6: * Hớng dẫn về nhà: (2 phút) - Học phần ghi nhớ. - Làm bài tập từ 1.1 đến 1.6 SBT. - Đọc thêm mục có thể em cha biết. Treo hình 1.5 để HS đoán quỹ đạo chuyển động của đầu van xe đạp. - Hãy tìm một vật vừa chuyển động thẳng, vừa chuyển động cong quỹ đạo chuyển động của nó là gì ? - Nếu HS mà nói hoặc hiểu đợc chuyển động của van xe đạp khi xe đạp chuyển động thì GV chuẩn lại để HS khác hiểu. Còn nếu HS không nói đợc thì GV có thể gợi ý để HS tự trả lời. IV/ RT KINH NGHIM: Giỏo viờn:V Giỏo viờn:V ũ Ngọc Thắng ũ Ngọc Thắng 6 GIO N MễN V T Lí L P 8 TR NG THCS Y êN TH NH Tiết 2 vận tốc I - Mục tiêu: - So sánh quãng đờng chuyển động trong 1 giây của mỗi chuyển động để rút ra cách nhận biết sự nhanh, chậm của chuyển động. - Nắm đợc công thức vận tốc v = t s và ý nghĩa khái niệm vận tốc. Đơn vị chính của vận tốc là m/s; km/h và cách đổi đơn vị vận tốc. - Vận dụng công thức tính vận tốc để tính quãng đờng, thời gian của chuyển động. II - chuẩn bị: Cho cả lớp: - Bảng phụ ghi sẵn nội dung bảng 2.1 SGK. - Tranh vẽ phóng to hình 2.2 (tốc kê); Tốc kế thực (nếu có) III - Hoạt động dạy: Hoạt động 1: Kiểm tra, tổ chức tình huống học tập (5 phút) 1. Kiểm tra (4 phút) - Chuyển động cơ học là gì ? Vật đứng yên là nh thế nào? Lấy ví dụ và nói rõ vật đợc chọn làm mốc, chữa bài tập số - Tính tơng đối của chuyển động và đứng yên là gì ? Lấy ví dụ và nói rõ vật làm mốc - Chữa bài tập . 2. Tổ chức tình huống học tập (1 phút) - Tổ chức nh SGK. - Hoặc dựa vào bức tranh 2.1, GV hỏi: Trong các vận động viên chạy đua đó, yếu tố nào trên đờng đua là giống nhau và khác nhau? Dựa vào yếu tố nào ta nhận biết vận động viên chạy nhanh, chạy chậm ? - Để xác định chuyển động nhanh hay chậm của một vật nghiên cứu bài vận tốc. - Bài mới: Vận tốc Hoạt động 2: Nghiên cứu khái niệm vận tốc là gì ? (15 phút) Giỏo viờn:V Giỏo viờn:V ũ Ngọc Thắng ũ Ngọc Thắng 7 GIO N MễN V T Lí L P 8 TR NG THCS Y êN TH NH Hoạt động dạy Tg Hoạt động học - Yêu cầu HS đọc thông tin trên bảng 2.1. Điền vào cột 4,5. - GV: Yêu cầu HS đọc thông tin trên bảng 2.1. Điền vào cột 4,5. - Yêu cầu mỗi cột 2 HS đọc, nếu thấy đúng thì GV chuẩn bị cho HS cha làm đ- ợc theo dõi. Còn nếu cha đúng, GV yêu cầu HS nêu cách làm. - GV: Quãng đờng đi trong 1 s gọi là gì ? - Cho ghi: Khái niệm vận tốc - Yêu cầu làm C3 I. Vận tốc là gì ? (12 phút - dùng máy tính) - Đọc bảng 2.1. - Thảo luận nhóm để trả lời C1. - Crả lời C1: (5 phút) - Trả lời C2 : (5 phút) - Ghi vở: Vận tốc: quãng đờng đi đợc trong 1 đơn vị thời gian. - Trả lời C3: 5 phút - Ghi vào vở BT in Hoạt động 3: Xây dựng công thức tính vận tốc (2 phút) - HS có thể phát biểu đợc biểu thức công thức vận tốc vì đã đợc học trong môn toán. Vì vậy, sau khi xây dựng công thức, GV nên dành thời gian khắc sâu đơn vị các đại lợng và nhấn mạnh ý nghĩa vận tốc. Cách trình bày một công thức tính một đại lợng nào đều phải biết giới thiệu các đại và điều kiện các đại l- ợng. v = t s Trong đó: S là quãng đờng t là thời gian v là vận tốc Hoạt động 4: Xét đơn vị vận tốc (5 phút) - GV thông báo cho HS biết đơn vị vận tốc phụ thuộc vào đơn vị chiều dài quãng đờng đi đợc và thời gian đi hết quãng đờng đó. - Đơn vị chính là m/s. - Cho làm C4 - GV có thể hớng dẫn HS cách đổi: - HS làm C4 (cá nhân) - 1 HS đọc kết quả. - HS trình bày cách đổi đơn vị vận tốc 1km/h = ? m/s - Cả lớp cùng đổi: v = 3m/s = ? km/h Giỏo viờn:V Giỏo viờn:V ũ Ngọc Thắng ũ Ngọc Thắng 8 GIO N MễN V T Lí L P 8 TR NG THCS Y êN TH NH 3m/s = s m 1 3 = h km 3600 1 100 3 = 1000 3 x 1 3600 . h km = 10,8 km/h Hoạt động 5: Nghiên cứu dụng cụ vận tốc: Tốc kế (2 phút) - Tốc kế là dụng cụ đo vận tốc. GV có thể nói thêm nguyên hoạt động cơ bản của tốc kế là truyền chuyển động từ bánh xe qua dây công tơ mét đến một số bánh răng truyền chuyển động đến kim của đồng hồ công tơ mét. - Treo tranh tốc kế xe máy - Xem tốc kế hình 2.2. - Nếu có điều kiện cho xem tốc kế thật. - Nêu cách đọc tốc kế. Hoạt động 6: Vận dụng - Củng cố (14 phút) 1. Vận dụng - Chuyển động nào nhanh nhất, chậm nhất - GV xem kết quả, nếu HS không đổi về cùng một đơn vị thì phân tích cho HS thấy cha đủ khả năng so sánh. - Yêu cầu HS đổi ngợc lại ra vận tốc km/h. - Yêu cầu HS tóm tắt đầu bài C6 (có thể HS cha quen tóm tắt ) GV hớng dẫn HS tóm tắt. t = 1,5h s = 81 km. C5: a) ý nghĩa các con số: 36km/h; 10,8km/h; 10m/s b) HS tự so sánh. Nếu đổi về đơn vị m/s: v 1 = h km36 = s m 3600 36000 = 10m/s v 2 = h km8,10 = s m 3600 10800 = 3m/s v 3 = 10m/s v 1 = v 3 > v 2 Chuyển động (1) và (3) nhanh hơn chuyển động (2) C6: v 1 = t s = h km 5,1 81 = ? Giỏo viờn:V Giỏo viờn:V ũ Ngọc Thắng ũ Ngọc Thắng 9 GIO N MễN V T Lí L P 8 TR NG THCS Y êN TH NH v 1 (km/h) = ? v 2 (m/s) = ? - HS tự tóm tắt (gọi 3 HS lên bảng) trình bày 3 bài C5, C6, C7) - HS dới lớp vẫn tự giải - GV cho HS so sánh kết quả với HS trên bảng để nhận xét - Hớng dẫn: + Cần chú ý đổi đơn vị + Suy diễn công thức Sẽ có HS cứ vận dụng nguyên công thức s = v.t , mà không đổi đơn vị. - Cũng nên chọn 1 HS khá, 1 HS trung bình, 1 HS giỏi. 2. Củng cố - Độ lớn của vận tốc cho biết điều gì ? - Công thức tính vận tốc - Đơn vị vận tốc ? nếu đổi đơn vị thì số đo vận tốc có thay đổi không ? v 2 = sx m 36005,1 81000 = ? C7: t = 40 phút = 60 40 h = 3 2 h v = 12 km/h s = ? km v = t s s = v.t s = 12km/h. 3 2 h = ? C8: HS tự làm vào vở vì giống bài C7. v = 4km/h t = 30 phút s = ? * Hớng dẫn về nhà: (2 phút) - Học phần ghi nhớ. Đọc mục Có thể em cha biết - Làm bài tập từ 2.1 đến 2.5 SBT. - Cho đọc bài 2.5. + Muốn biết ngời nào đi nhanh hơn phải tính gì ? + Nếu để đơn vị nh đầu bài có so sánh đợc không ? Tiết 3 Chuyển động đều - chuyển động không đều I - mục tiêu: Kiến thức: Giỏo viờn:V Giỏo viờn:V ũ Ngọc Thắng ũ Ngọc Thắng 10 [...]... vNg thay đổi do Gập chân để thân ngời có thay đổi vận tốc - Khi vẩy, vmực = vbút > 0 F tác dụng vào bút vbút = 0 vmực không kịp thay đổi vận tốc do quán tính nên bị văng ra ngoài - Búa và cán rơi xuống vbúa = vcán > 0 Đất tác dụng lực vào cán - Khi tra cán búa, hoặc cán búa lỏng, ngời ta làm thế nào ? Giải 23 Giỏo viờn:V ũ Ngọc Thắng viờn:Vũ GIO N MễN VT Lí LP 8 TRNG THCS Y êN TH NH vcán =... dẫn - Điền kết quả vào bảng: Tên A BC C D EF quãng - B D E ờng Chiều dài (m) Thời gian (s) 2 Thí nghiệm - Treo bảng phụ - Cho đọc C1 - Hớng dẫn cho HS cứ 3 giây là đánh dấu Điền kết quả vào bảng - Nếu dùng đồng hồ điện tử thì để 2 hoặc 3 tín hiệu hãy đánh dấu vị trí của bánh xe - Vận tốc trên quãng đờng nào bằng nhau ? - Vận tốc trên quãng đờng nào không bằng nhau - HS nghiên cứu C2 và trả lời - Thảo... - Khi có lực tác dụng, mọi vật không thay đổi vận tốc ngay đợc là do quán tính 2 Củng cố - Hai lực cân bằng là 2 lực có đặc điểm nh thế nào ? - Vật đứng yên hoặc chuyển động chịu tác dụng của các lực cân bằng thì có thay đổi vận tốc không ? Chuyển động gọi là chuyển động nh thế nào? - Tại sao khi một vật chịu tác dụng của lực lại không thay đổi vận tốc ngay đợc ? - GV thông báo: m lớn quán tính... cách làm giảm ma sát - Biện pháp tra dầu mỡ có thể giảm ma sát từ 8 - 10 lần - Biện pháp 2 giảm từ 20 - 30 lần 2 Lực ma sát có thể có ích * ích lợi của ma sát Làm C7 - Cho làm c7 - Hãy quan sát hình 6.4 và cho biết Fms có tác dụng nh thế nào ? - HS trả lời GV chuẩn lại hiện tợng - Fms giữ phấn trên bảng - Fms cho vít và ốc giữ chặt vào nhau - Fms làm nóng chỗ tiếp xúc để đốt diêm - Fms giữ cho ô tô trên... hại - Ô tô và xe đạp, vật nào có quán tính - Ô tô lón quán tính lớn khó thay lớn hơn vật nào dễ thay đổi vận tốc đổi vận tốc Fms nghỉ phải lớn để bánh hơn xe bám vào mặt đờng, do đó bề mặt lốp phải khía rãnh sâu hơn - Bôi nhựa thông để tăng lực ma sát giữa dây cung với dây đàn Fms có lợi - Yêu cầu HS đọc và trả lời C9 C9 Biến Fms trợt Fms lăn giảm Fms máy móc chuyển động dễ dàng 2 Củng cố - Có... lắp vòng bi, làm nhẵn bề mặt - Lực ba sát có thể có ích: khi cần mài mòn vật, giữ vật đứng yên, làm vật nóng lên Cần có biện phát làm tăng ma sát: 28 Giỏo viờn:V ũ Ngọc Thắng viờn:Vũ GIO N MễN VT Lí LP 8 TRNG THCS Y êN TH NH Tăng đọ giáp bề mặt, thay đổi chất liệu tiếp xúc * Hớng dẫn về nhà ( 2 phút) - Học phần ghi nhớ - Làm lại C8, C9 SGK - Làm bài tập từ 6.1 đến 6.5 SBT - Đọc thêm mục Có thể em cha... của hai lực cân bằng và biểu thị bằng véc tơ lực - Từ kiến thức đã nắm đợc từ lớp 6, HS dự đoán và làm thí nghiệm kiểm tra dự đoán để khẳng định đợc Vật đợc tác dụng của hai lực cân bằng thì vận tốc không đổi, vật sẽ đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều mãi mãi - Nêu đợc một số ví dụ về quán tính Giải thích đợc hiện tợng quán tính Kĩ năng: - Biết suy đoán - Kĩ năng tiến hành thí nghiệm phải có tác phong... chuyển động không đều Chữa bài tập - HS 3: Có 2 vật chuyển động trên cùng một quãng đờng chuyển động, thời gian chuyển động nh nhau Một vật chuyển động đều, một vật chuyển động không đều So sánh vận tốc của chuyển động đều và vận tốc của chuyển động không đều Chữa bài tập 2 Tạo tình huống học tập - Ôn tập kiến thức - Phơng án 1: Có thể đặt tình huống nh SGK - Phơng án 2: Một vật có thể chịu tác động của... có phơng chếch với phơng nằm ngang 1góc 300 2 Củng cố - Lực là đại lợng vô hớng hay có hớng ? Vì sau ? - Lực đợc biểu diễn nh thế nào ? * Hớng dẫn về nhà: - Học phần ghi nhớ - Làm bài tập từ 4.1 đến 4.5 SBT 18 Giỏo viờn:V ũ Ngọc Thắng viờn:Vũ GIO N MễN VT Lí LP 8 TRNG THCS Y êN TH NH Tiết 5 Sự cân bằng lực - quán tính I - Mục tiêu : Kiến thức: - Nêu đợc một số ví dụ về hai lực cân bằng, nhận biết... dụng của: - Trờng hợp a: Vật bị - Trờng hợp b: Vật bị - Trờng hợp c: Vật bị Kết quả cùng độ lớn nhng phơng chiều khác nhau thì tác dụng lực cũng khác nhau Vậy lực là đại lợng có độ lớn, phơng và chiều gọi là đại lợng véc tơ - Kết quả tác dụng lực có giống nhau không ? Nêu nhận xét 2 Cách biểu diễn - GV thông báo cho HS biểu diễn lực bằng: độ dài góc - HS đọc thông báo phơng, chiều - Gốc mũi . muốn xét vật chuyển động hay đứng yên là phải xét vị trí của vật đó với vật làm mốc. - HS trả lời và ghi: - Sự thay đổi vị trí của một vật so với vật khác. thay đổi chứng tỏ vật đó đang chuyển động. - Vị trí vật đó so với gốc cây không đổi chứng tỏ vật đó đứng yên. - Vậy, khi nào vật chuyển động, khi nào vật
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN VẬT LÝ 8 - CẢ NĂM- CỰC HAY, GIÁO ÁN VẬT LÝ 8 - CẢ NĂM- CỰC HAY, , Thu bµi vµ nhËn xÐt., Hớng dẫn về nhà: - Đọc phần Có thể em cha biết. Kiểm tra bài cũ: - Kể tên các cách truyền nhiệt đã học. Bài mới Hoạt động dạy, Hớng dẫn về nhà: - Đọc phần Có thể em cha biết. Bài mới, Củng cố Kiểm tra bài cũ - Khi nào vật có cơ năng ? Cho ví dụ. Các dạng cơ năng., Hớng dẫn về nhà: - Đọc phần Có thể em cha biết, Củng cố: Hớng dẫn về nhà: - Đọc phần Có thể em cha biết. Học phần ghi nhớ.

Hình ảnh liên quan

- Treo tranh 1.2 lên bảng. - GIÁO ÁN VẬT LÝ 8 - CẢ NĂM- CỰC HAY

reo.

tranh 1.2 lên bảng Xem tại trang 3 của tài liệu.
- Yêu cầu HS đọc thông tin trên bảng 2.1. Điền vào cột 4,5. - GIÁO ÁN VẬT LÝ 8 - CẢ NĂM- CỰC HAY

u.

cầu HS đọc thông tin trên bảng 2.1. Điền vào cột 4,5 Xem tại trang 8 của tài liệu.
- Xem tốc kế hình 2.2. - GIÁO ÁN VẬT LÝ 8 - CẢ NĂM- CỰC HAY

em.

tốc kế hình 2.2 Xem tại trang 9 của tài liệu.
- HS tự tóm tắt (gọi 3 HS lên bảng) trình bày 3 bài C5, C6, C7)  - GIÁO ÁN VẬT LÝ 8 - CẢ NĂM- CỰC HAY

t.

ự tóm tắt (gọi 3 HS lên bảng) trình bày 3 bài C5, C6, C7) Xem tại trang 10 của tài liệu.
- Điền kết quả vào bảng: Tên  - GIÁO ÁN VẬT LÝ 8 - CẢ NĂM- CỰC HAY

i.

ền kết quả vào bảng: Tên Xem tại trang 12 của tài liệu.
- yêu cầu HS bằng hình thức thực tế để phân tích hiện tợng chuyển động của ô  tô. - GIÁO ÁN VẬT LÝ 8 - CẢ NĂM- CỰC HAY

y.

êu cầu HS bằng hình thức thực tế để phân tích hiện tợng chuyển động của ô tô Xem tại trang 13 của tài liệu.
- Yêu cầu 2 HS lên bảng giải câu C6, C7. HS của lớp tự làm để nhận xét.  - Yêu cầu các bớc làm:  - GIÁO ÁN VẬT LÝ 8 - CẢ NĂM- CỰC HAY

u.

cầu 2 HS lên bảng giải câu C6, C7. HS của lớp tự làm để nhận xét. - Yêu cầu các bớc làm: Xem tại trang 14 của tài liệu.
- GV: Vẽ sẵn 3 vật trên bảng để HS lên biểu diễn lực (cho nhanh)  - GIÁO ÁN VẬT LÝ 8 - CẢ NĂM- CỰC HAY

s.

ẵn 3 vật trên bảng để HS lên biểu diễn lực (cho nhanh) Xem tại trang 20 của tài liệu.
- Cho HS phân tích hình 6.1 và trả lời câu hỏi.  - GIÁO ÁN VẬT LÝ 8 - CẢ NĂM- CỰC HAY

ho.

HS phân tích hình 6.1 và trả lời câu hỏi. Xem tại trang 26 của tài liệu.
Trong hình vẽ 6.3 mô tả tác hại của ma sát, em hãy nêu các tác hại đó.  Biện pháp làm giảm ma sát đó là gì ?  - GIÁO ÁN VẬT LÝ 8 - CẢ NĂM- CỰC HAY

rong.

hình vẽ 6.3 mô tả tác hại của ma sát, em hãy nêu các tác hại đó. Biện pháp làm giảm ma sát đó là gì ? Xem tại trang 27 của tài liệu.
- HS làm thí nghiệm nh hình 7.4 và ghi kết quả vào bảng 7.1 - GIÁO ÁN VẬT LÝ 8 - CẢ NĂM- CỰC HAY

l.

àm thí nghiệm nh hình 7.4 và ghi kết quả vào bảng 7.1 Xem tại trang 32 của tài liệu.
Tạo tình huống học tập nh hình vẽ - GIÁO ÁN VẬT LÝ 8 - CẢ NĂM- CỰC HAY

o.

tình huống học tập nh hình vẽ Xem tại trang 50 của tài liệu.
Kết quả ghi vào bảng 14.1 (phiếu học tập) C1: F2 ≈ 1/2F1 - GIÁO ÁN VẬT LÝ 8 - CẢ NĂM- CỰC HAY

t.

quả ghi vào bảng 14.1 (phiếu học tập) C1: F2 ≈ 1/2F1 Xem tại trang 62 của tài liệu.
-2 HS lên bảng trả lời các câu hỏi của GV. - GIÁO ÁN VẬT LÝ 8 - CẢ NĂM- CỰC HAY

2.

HS lên bảng trả lời các câu hỏi của GV Xem tại trang 75 của tài liệu.
- GV viết sẵn mục I của phần B- vận dụng ra bảng phụ hoặc ra phiếu học tập để phát cho HS. - GIÁO ÁN VẬT LÝ 8 - CẢ NĂM- CỰC HAY

vi.

ết sẵn mục I của phần B- vận dụng ra bảng phụ hoặc ra phiếu học tập để phát cho HS Xem tại trang 79 của tài liệu.
GV ghi tóm tắt trên bảng: Lực đẩy Acsimet: - GIÁO ÁN VẬT LÝ 8 - CẢ NĂM- CỰC HAY

ghi.

tóm tắt trên bảng: Lực đẩy Acsimet: Xem tại trang 80 của tài liệu.
- Bớc đầu nhận biết đợc thí nghiệm mô hình và chỉ ra đợc sự tơng tự giữa thí nghiệm mô hình và hiện tợng cần giải thích. - GIÁO ÁN VẬT LÝ 8 - CẢ NĂM- CỰC HAY

c.

đầu nhận biết đợc thí nghiệm mô hình và chỉ ra đợc sự tơng tự giữa thí nghiệm mô hình và hiện tợng cần giải thích Xem tại trang 86 của tài liệu.
- Dựa vào mô hình hoặc hình vẽ động cơ nổ bốn kì, có thể mô tả đợc cấu tạo của động cơ này. - GIÁO ÁN VẬT LÝ 8 - CẢ NĂM- CỰC HAY

a.

vào mô hình hoặc hình vẽ động cơ nổ bốn kì, có thể mô tả đợc cấu tạo của động cơ này Xem tại trang 121 của tài liệu.
3. Hình thức truyền nhiệt chủ yếu của chất khí. - GIÁO ÁN VẬT LÝ 8 - CẢ NĂM- CỰC HAY

3..

Hình thức truyền nhiệt chủ yếu của chất khí Xem tại trang 128 của tài liệu.