0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Vật lý >

Giáo án vật lí 8 cả năm

Giáo án Vật lí 8 cả năm

Giáo án Vật 8 cả năm

... vật lídựa trên sự thay đổi vò trí của vật này so với vật khác -Y/c hs đọc thông tin SGK -GV nhấn mạnh : trong vật học để biết một vật chuyển dộng hay đứng yên người ta dực vào vò trí của vật ... đứng yên người ta dực vào vò trí của vật đó so với vật khác được chọn làm mốc( vật mốc ) Vò trí vật - vật mốc thay đổi - chuyển động Vò trí vật - vật mốc không thay đổi - đứng yên Y/C HS hoạt động ... phải chọn vật mốc cụ thể( vật mốc là vật gắn với Trái Đất ) Y/c Hs thực hiện câu C 8 Hoạt động 5 Giới thiệu một số chuyển động thường gặp : GV làm các thí nghiệm : - Thả vật rơi - Vật ném ngang...
 • 70
 • 1,066
 • 6
GIAO AN VAT LI 8 ca nam

GIAO AN VAT LI 8 ca nam

... quán tính. II- Quán tính: - Cá nhân đọc nhận xét suy nghó và ghi nhớ dấu - Yêu cầu học sinh nhận xét và nêu ý kiến của mình Dưới tác dụng của 2 lực cân bằng 1 vật giáo án vật 8 hiệu của quán ... của vật so với vật làm mốc thay đổi theo thời gian thì vật chuyển động so với vật mốc chuyển động này gọi là chuyển động cơ học. - Gọi 2 học sinh trình bày ví dụ giáo án vật 8 - Cá nhân trình ... mới IV- Rút kinh nghiệm: giáo án vật 8 Câu 6 trang 10 Tóm tắt T= 1,5h S= 81 km V 1 =? Km/h So sánh V 1 với V 2 . Giải: Vận tốc của tàu. Ta có công thức V 1 = t S = 5,1 81 => V 2 = s m 3600...
 • 87
 • 999
 • 3
Giáo án Vật lí 8 Cả năm

Giáo án Vật 8 Cả năm

... phơng án trả lời nêu cách chung để nhận biết một vật chuyển động hay đứng yên. Trong vật lý để nhận biết vật chuyển động hay đứng yên ngời ta chọn vật làm mốc, dựa vào sự thay đổi vị trí của vật ... .......................................................................................................................................................... Giáo viên: Nguyễn Trọng Thành Trờng THCS Tân Trờng Ngày soạn: 10 tháng 9 năm 2007 Ngày dạy: 11 tháng 9 năm 2007 Tiết 2: Vận tốc I - Mục tiêu: - Từ thí dụ, so sánh quãng đờng chuyển ... so với vật khác. Trên cơ sở đã học em trả lời câu hỏi C 2 , C 3 I - Làm thế nào để biết một vật đang chuyển động hay đứng yên, Khi vị trí của vật thay đổi với vật mốc theo thời gian thì vật chuyển...
 • 21
 • 579
 • 0
Giáo án vật lí 8 cả năm

Giáo án vật 8 cả năm

... ma sát làm mòn sên và líp của xe đạp …46 8 bánh xe.Ma sát giữa trục quạt với ổ trục.2. Lực ma sát lăn: Lực này sinh ra khi một vật lăn trên bề mặt vật kia. C2: - Bánh xe và mặt đường- ... của các phân tử cấu tạo nên vật gọi là nhiệt năng của vật - Nhiệt độ của vật càng cao thì các phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh và nhiệt năng của vật càng lớn.II/ Các cách làm ... 2 lực cân bằng lên một vật có làm vận tốc vật thay đổi không? HS: Không GV: Yêu cầu HS trả lời C1: SGK HS: trả lời GV: Cho HS đọc phần dự đoán SGK. HS: dự đoán: vật có vận tốc không đổi....
 • 97
 • 478
 • 0
Giao an vat li 8 ca nam

Giao an vat li 8 ca nam

... nào thì vật nổi, vật lơ lửng, vật chìm?IV/ Bổ sung:Trang 26 Giáo án vật 8 – CHƯƠNG I: CƠ HỌCTuần 13:Ngày soạn:Tiết 13: SỰ NỔII/ Mục tiêu:Kiến thức:Giải thích được khi nào vật nổi, ... mới Giáo viên lấy tình huống như ghi ở SGK.Bài mới:PHƯƠNG PHÁP NỘI DUNGTrang 27 Giáo án vật 8 – CHƯƠNG I: CƠ HỌC HOẠT ĐỘNG 1: Tìm hiểu khi nào vật nổi, khinào vật chìmGV: Khi một vật ... (chân không) nên ánh sáng trong bình bằng O.Áp suất khí quyển ép 2 bánh cầu chặt lại.II/ Độ lớn của áp suất khí quyểnThí nghiệm Tô-ri-xen-li SGK.Trang 20 Giáo án vật 8 – CHƯƠNG I: CƠ HỌC...
 • 66
 • 480
 • 1
Giáo án Vật Lí 9 cả năm

Giáo án Vật 9 cả năm

... = đ P U 2 = 100 220 2 = 484 (Ω) Điện trở bàn là: R bl = bl P U 2 = 1000 220 2 = 48, 4 (Ω) Điện trở tương đương của đọan mạch R tđ = đbl đbl RR RR + . = 4, 484 84 4, 48. 484 + = 4,532 6,23425 R tđ ... I 2 .R.t = (0,75) 2 .1,36.3.30 = 68, 85 (Wh) Q = 0,0 688 5 ( kWh ) Trêng THCS Th¸i Thuû Vật lý 9    GV: Đinh Văn Giáp THCS Thị Đầm Hà Ngày dạy : Tuần 9Tiết 18 ÔN TẬP I Mục tiêu: Ôn lại kiến thức ... 472500 = 0, 787 5 = 78, 75 % c) Công suất bếp: P = I 2 .R = (2,5) 2 .80 = 500 ( W ) = 0,5 kW Điện năng bếp tiêu thụ trong 1 tháng A = P.t = 0,5.3.30 = 45 ( kWh ) Số tiền phải trả trong một tháng 45x700...
 • 101
 • 3,414
 • 24
Giáo án Vật Lí 9 cả năm

Giáo án Vật 9 cả năm

... = đ P U 2 = 100 220 2 = 484 (Ω) Điện trở bàn là: R bl = bl P U 2 = 1000 220 2 = 48, 4 (Ω) Điện trở tương đương của đọan mạch R tđ = đbl đbl RR RR + . = 4, 484 84 4, 48. 484 + = 4,532 6,23425 R tđ ... I 2 .R.t = (0,75) 2 .1,36.3.30 = 68, 85 (Wh) Q = 0,0 688 5 ( kWh ) Trêng THCS Th¸i Thuû Vật lý 9    GV: Đinh Văn Giáp THCS Thị Đầm Hà Ngày dạy : Tuần 9Tiết 18 ÔN TẬP I Mục tiêu: Ôn lại kiến thức ... 472500 = 0, 787 5 = 78, 75 % c) Công suất bếp: P = I 2 .R = (2,5) 2 .80 = 500 ( W ) = 0,5 kW Điện năng bếp tiêu thụ trong 1 tháng A = P.t = 0,5.3.30 = 45 ( kWh ) Số tiền phải trả trong một tháng 45x700...
 • 100
 • 1,568
 • 5
GIÁO ÁN VẬT LÝ 8 - CẢ NĂM- CỰC HAY

GIÁO ÁN VẬT8 - CẢ NĂM- CỰC HAY

... T L P 8 TR NG THCS Y êN TH NH Hoạt động 2: Tìm hiểu cách xác định vật chuyển động hay đứng yên (12 phút) - Em nêu 2 ví dụ về vật chuyển động, 2 ví dụ về vật đứng yên. - Tại sao nói vật ... Vị trí của vật đó so với gốc cây thay đổi chứng tỏ vật đó đang chuyển động. - Vị trí vật đó so với gốc cây không đổi chứng tỏ vật đó đứng yên. - Vậy, khi nào vật chuyển động, khi nào vật đứng yên? ... của vật đó so với vật làm mốc. - Ghi bài: Cách xác định vật chuyển động. - HS kém phát biểu hoặc đọc lại kết luận. Kết luận: Khi vị trí của vật so với vật làm mốc thay đ ổi theo thời gian thì vật...
 • 128
 • 2,000
 • 20
Giáo án vật lí 9 cả năm

Giáo án vật 9 cả năm

... = đ P U 2 = 100 220 2 = 484 (Ω) Điện trở bàn là: R bl = bl P U 2 = 1000 220 2 = 48, 4 (Ω) Điện trở tương đương của đọan mạch R tđ = đbl đbl RR RR + . = 4, 484 84 4, 48. 484 + = 4,532 6,23425 R tđ ... ngày Q = I 2 .R.t = (0,75) 2 .1,36.3.30 = 68, 85 (Wh) Q = 0,0 688 5 ( kWh ) Trêng THCS Th¸i Thuû Vật lý 9    GV: Hµ V¨n §«ng Ngày dạy : Tuần 9Tiết 18 ÔN TẬP I Mục tiêu: Ôn lại kiến thức đã học ... 472500 = 0, 787 5 = 78, 75 % c) Công suất bếp: P = I 2 .R = (2,5) 2 .80 = 500 ( W ) = 0,5 kW Điện năng bếp tiêu thụ trong 1 tháng A = P.t = 0,5.3.30 = 45 ( kWh ) Số tiền phải trả trong một tháng 45x700...
 • 103
 • 885
 • 1
Giáo án vật lí 9 cả năm

Giáo án vật 9 cả năm

... = đ P U 2 = 100 220 2 = 484 (Ω) Điện trở bàn là: R bl = bl P U 2 = 1000 220 2 = 48, 4 (Ω) Điện trở tương đương của đọan mạch R tđ = đbl đbl RR RR + . = 4, 484 84 4, 48. 484 + = 4,532 6,23425 R tđ ... ngày Q = I 2 .R.t = (0,75) 2 .1,36.3.30 = 68, 85 (Wh) Q = 0,0 688 5 ( kWh ) Trêng THCS Th¸i Thuû Vật lý 9    GV: Hµ V¨n §«ng Ngày dạy : Tuần 9Tiết 18 ÔN TẬP I Mục tiêu: Ôn lại kiến thức đã học ... 472500 = 0, 787 5 = 78, 75 % c) Công suất bếp: P = I 2 .R = (2,5) 2 .80 = 500 ( W ) = 0,5 kW Điện năng bếp tiêu thụ trong 1 tháng A = P.t = 0,5.3.30 = 45 ( kWh ) Số tiền phải trả trong một tháng 45x700...
 • 102
 • 982
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: giáo án vật lí 9 cả năm 2 cộtgiáo án địa lí 8 cả nămgiáo án vật lý 8 cả nămgiáo án địa lí 8 cả năm chuẩngiáo án vật lý 8 cả năm 3 cộtgiáo án hóa học 8 cả nămgiáo án tin học 8 cả nămgiáo án toán lớp 8 cả nămgiáo án công dân 8 cả nămgiáo án địa lí 7 cả nămgiáo án địa lý 8 cả nămgiáo án tiếng anh 8 cả nămgiáo án sinh học 8 cả năm 3 cộtgiáo án địa lí 9 cả nămgiáo án anh văn 8 cả nămBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Chuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM