0
 1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Khoa học xã hội >

PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH TRONG RÈN LUYỆN SỨC BỀN

Thiết kế, chế tạo và sử dụng bộ thí nghiệm về giao thoa sóng nước nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học bài Giao thoa sóng - Vật lí 12 (nâng cao)

Thiết kế, chế tạo và sử dụng bộ thí nghiệm về giao thoa sóng nước nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học bài Giao thoa sóng - Vật lí 12 (nâng cao)

... thí nghiệm về giao thoa sóng nƣớc nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học bài Giao thoa sóng - Vật 12 (nâng cao). 2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Nghiên cứu xây dựng sử dụng thiết ... sử dụng thiết bị thí nghiệm về sóng nƣớc thiết kế tiến trình dạy học các nội dung kiến thức bài Giao thoa sóng - Vật 12 (nâng cao) nhằm phát huy tính tích cực của H S . 5 MỞ ĐẦU ... dạy học tích cực 17 1.3. THÍ NGHIỆM VẬT LÍ, ĐẶC ĐIỂM, YÊU CẦU CỦA THÍ NGHIỆM VẬT LÍ 19 1.3.1. Thí nghiệm Vật 19 1.3.2. Đặc điểm của thí nghiệm Vật 20 1.3.3. Các chức năng của thí nghiệm...
 • 10
 • 1,533
 • 18
Phát huy tính tích cực của học sinh trong môn văn

Phát huy tính tích cực của học sinh trong môn văn

... nhằm phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo của học sinh. Trên thực tế, những năm gần đây, học sinh dờng nh rất thờ ơ với môn Văn - Một môn học chính của chơng trình THPT, một môn thi tốt ... Lấy học sinh làm trung tâm; Tích cực hoá hoạt động của ngời học; Phơng pháp giáo dục tích cực hoặc cụ thể hơn trong môn Văn nh: Học sinh là bạn đọc sáng tạo.Và giờ đây, những năm đầu của thế ... môn thi tốt nghiệp và là môn trụ cột của khối C. Mở rộng ra, môn Văn môn học làm ngời. Vậy lý do nào đà khiến học sinh ngày càng rời xa môn Văn. Phải chăng vì môn Văn và khối C có ít trờng...
 • 20
 • 686
 • 0
Kết hợp phương pháp tình huống và phương pháp đàm thoại nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học phần công dân với kinh tế môn giáo dục công dân lớp 11

Kết hợp phương pháp tình huống và phương pháp đàm thoại nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học phần công dân với kinh tế môn giáo dục công dân lớp 11

... của việc kết hợp phương pháp tình huống phương pháp đàm thoại trong dạy học môn giáo dục công dân lớp 11 1.1.1. Khái niệm về phương pháp tình huống phương pháp đàm thoại trong dạy học môn ... dụng phương pháp tình huống phương pháp đàm thoại trong dạy học phần công dân với kinh tế môn giáo dục công dân lớp 11 Bảng 1.1. Thống kê thực trạng sử dụng kết hợp các phương pháp dạy học ... của việc kết hợp phương pháp tình huống phương pháp đàm thoại trong dạy học phần công dân với kinh tế môn giáo dục công dân lớp 11 ở các trường trung học phổ thông huy n Nam Đàn1.2.2.1. Tình...
 • 50
 • 1,084
 • 2
Sử dụng bản đồ theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học lịch sử việt nam giai đoạn 1930  1945 ở trường trung học phổ thông (chương trình chuẩn) luận văn thạc sĩ lịch sử

Sử dụng bản đồ theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học lịch sử việt nam giai đoạn 1930 1945 ở trường trung học phổ thông (chương trình chuẩn) luận văn thạc sĩ lịch sử

... hình sử dụng bản đồ nói chung và sử dụng bản đồ theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học Lịch sử Việt Nam giai đoạn 1930 – 1954 Trường trung học Phổ thông (Chương trình chuẩn) ... pháp sử dụng bản đồ theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học lịch sử Việt Nam giai đoạn 1930 – 1954 trường Trung học phổ thông 582.4. Các biện pháp sử dụng bản đồ theo hướng ... huy tính tích cực của học sinh nói riêng trong dạy học lịch sử. Tình hình sử dụng bản đồ theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học lịch sử trường phổ thông nói chung và Lịch...
 • 153
 • 1,117
 • 1
Hình thành khái niệm ''Cách mạng tư sản'' theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học lịch sử thế giới cận đại ở trường THPT

Hình thành khái niệm ''Cách mạng tư sản'' theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học lịch sử thế giới cận đại ở trường THPT

... CỰC CỦA HS TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ TRƯỜNG THPT 1.1 Cơ sở lí luận về việc hình thành khái niệm trong dạy học lịch sử trường THPT 1.1.1 Quan niệm về khái niệm lịch sử và hệ thống khái niệm lịch ... bản chất của KN. 1.1.4 Vai trò, ý nghĩa của việc hình thành khái niệm trong dạy học lịch sử theo hướng phát huy tính tích cực của HS 1.1.4.1 Quan niệm về hình thành khái niệm lịch sử HTKN ... quả học tập của HS về mặt định tính. 3.4 Khái quát các biện pháp hình thành khái niệm theo hướng phát huy tính tích cực của HS trong dạy học lịch sử trường THPT 3.4.1 Xác định kiến thức lịch...
 • 24
 • 2,112
 • 3
skkn phương pháp sử dụng câu hỏi phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học môn lịch sử

skkn phương pháp sử dụng câu hỏi phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học môn lịch sử

... nghành:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Trang 16 Phương pháp sử dụng câu hỏi để phát huy tính tích cực và gây hứng thú cho học sinh trong giờ học lịch sử sinh và tạo sự hứng thú cho các em trong quá trình ... sử. Một trong những phương pháp quan trọng để phát huy tính tích cực và gây hứng thú cho học sinh trong giờ học nói chung, giờ học lịch sử nói riêng, đó là phương pháp ... sử dụng câu hỏi để phát huy tính tích cực và gây hứng thú cho học Trang 1 Phương pháp sử dụng câu hỏi để phát huy tính tích cực và gây hứng thú cho học sinh trong giờ...
 • 16
 • 1,427
 • 4
skkn một số phương pháp phát huy tính tích cực của học sinh trong luyện tập chạy bền

skkn một số phương pháp phát huy tính tích cực của học sinh trong luyện tập chạy bền

... luyện tập ở nhà. Qua nghiên cứu và áp dụng các phương pháp phát huy tính tích cực của học sinh trong luyện tập chạy bền vào giảng dạy ở các tiết học tôi đã thu nhận được một sốkết quả :Học sinh ... nghiên cứu sáng kiến phát huy tính tích cực của học sinh trong luyện tập chạy bền .II/.NHỮNG NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP DẠY HỌC CHẠY BỀN CHO HS THCS:1. Những nội dung dạy học chạy bền cho HS THCS: ... bài tập TT trong một thời gian dài.c) cả a và b. - Ngoài ra tôi còn sử dụng một phiếu học tập để đánh giá ý thức luyện tập của học sinh và sự hiểu biết về phương pháp luyện tập của học sinh...
 • 19
 • 2,265
 • 7
đề tài phát huy tính tích cực của học sinh trong luyện tập chạy bền

đề tài phát huy tính tích cực của học sinh trong luyện tập chạy bền

... Chiến19 Phát huy tính tích cực của học sinh trong luyện tập chạy bền II. PHN II:NI DUNGII.1 CHNG 1:TNG QUAN TÀI: " PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH TRONG LUYỆN TẬP CHẠY BỀN"II.1.1 ... tài phát huy tính tích cực của học sinh trong luyện tập chạy bền .I.2 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU:- Việc phát huy tính tích cựu của học sinh trong luyện tập chạy bền sẽ làmtăng hiệu quả rất lớn trong ... huy tính tích cực của học sinh trong luyện tập chạy bền V.2/ HI NG KHOA HC PHềNG GD & O TO:T/h: Hoàng Trọng Quyết Chiến26 Phát huy tính tích cực của học sinh trong luyện tập chạy bền c)...
 • 27
 • 1,066
 • 4
SỬ DỤNG TÀI LIỆU LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM (1945 -1954) Ở TRƯỜNG THPT TỈNH LẠNG SƠN

SỬ DỤNG TÀI LIỆU LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM (1945 -1954) Ở TRƯỜNG THPT TỈNH LẠNG SƠN

... ý nghĩa của việc sử dụng tài liệu LSĐP trong DHLS Việt Nam trường THPT. 1.1.2. Về " ;tính tích cực của học sinh& quot; trong DHLS trường THPT gốc độ triết học, " ;tính tích cực& quot; ... cực học tập của HS trong DHLS Việt Nam trường THPT * Vai trò của việc sử dụng tài liệu LSĐP theo hướng phát huy tính tích cực học tập của HS trong DHLS Việt Nam trường THPT Từ lâu, các nhà ... cứu về việc sử dụng tài liệu LSĐP Lạng Sơn theo hướng phát huy tính tích cực của HS trong dạy học LSVN (1945 - 1954) trường THPT Lạng Sơn. Vì thế theo chúng tôi nghiên cứu đề tài này một mặt...
 • 102
 • 1,160
 • 0
sử dụng kênh hình trong sách giáo khoa nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học lịch sử thế giới lớp 7 - trung học cơ sở

sử dụng kênh hình trong sách giáo khoa nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học lịch sử thế giới lớp 7 - trung học cơ sở

... SGK trong dạy học lịch sử. 17 2 Các loại kênh hình trong sách giáo khoa lịch sử ở THCS. 193. Phương pháp sử dụng kênh hình trong SGK lịch sử nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học ... GIÁO KHOA LỊCH SỬ THẾ GIỚI LỚP 7- THCS VÀPHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦAHỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ.I. VỊ TRÍ, Ý NGHĨA CỦA KÊNH HÌNH SÁCH GIÁO KHOA, THỰC TRẠNG SỬDỤNG KÊNH ... II. VAI TRÒ KÊNH HÌNH SÁCH GIÁO KHOA LỊCH SỬ. HỆ THỐNGKÊNH HÌNH SGK LỊCH SỬ THẾ GIỚI LỚP 7- THCS VÀ PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNGNHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ.I. Vị trí,...
 • 39
 • 1,844
 • 5
KHAI THÁC KÊNH HÌNH TRONG SGK THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC “CHƯƠNG III. LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ XVI ĐẾN THẾ KỈ XVIII”, SGK LỚP 10 THPT (CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN) - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

KHAI THÁC KÊNH HÌNH TRONG SGK THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC “CHƯƠNG III. LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ XVI ĐẾN THẾ KỈ XVIII”, SGK LỚP 10 THPT (CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN) - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

... đề Khai thác kênh hình trong SGK theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học “chương III. Lịch sử Việt Nam từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII”, SGK lớp 10 THPT (chương trình chuẩn), ... KHAI THÁC KÊNH HÌNH TRONG SGK THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC “CHƯƠNG III. LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ XVI ĐẾN THẾ KỈ XVIII”, SGK LỚP 10 THPT (CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN) ... dung “Chương III. Lịch sử Việt Nam từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII”, SGK lớp 10 THPT (CTC) Chương 3. Khai thác kênh hình trong SGK theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh khi dạy “Chương...
 • 63
 • 1,384
 • 1
xây dựng, tuyển chọn và sử dụng hệ thống bài tập nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học phần dẫn xuất hiđrocacbon lớp 11 nâng cao thpt

xây dựng, tuyển chọn và sử dụng hệ thống bài tập nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học phần dẫn xuất hiđrocacbon lớp 11 nâng cao thpt

... Chương 2. HỆ THỐNG BÀI TẬP VÀ CÁCH SỬ DỤNG DÙNG ĐỂ PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC PHẦN DẪN XUẤTHIĐROCACBON THUỘC HÓA HỌC 11 NÂNG CAO TRƯỜNG THPT 2.1. Hệ thống bài tập Hóa hoc2.1.1 ... Các nguyên tắc dạy học nhằm phát huy tính tích cực nhận thức của HS [2] Trong thời gian gần đây, các vấn đề tích cực của học sinh trong học tập đã đượcnghiên cứu rất sâu rộng hàng loạt những ... HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨCVÀ PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH TRONG HỌC TẬP1.1. Hoạt động nhận thức của học sinh 1.1.1. Khái niệm nhận thứcNhận thức là một trong ba mặt cơ bản của đời sống tâm lí...
 • 79
 • 1,223
 • 2
Giới thiệu về Peer Instruction – phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học pptx

Giới thiệu về Peer Instruction – phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học pptx

... đến lớp đầy đủ. Giới thiệu về Peer Instruction phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học Câu hỏi thứ nhất thuần túy là định tính và đòi hỏi kiến thức căn bản về mạch điện đơn giản. ... là tôi cho ra đời phương pháp dạy học Peer Instruction. Phương pháp truyền thống trong dạy học vật lý củng cố suy nghĩ của học sinh rằng cái quan trọng nhất trong việc tiếp thu kiến thức ... tiêu vai trò của lớp học. Một số học sinh không còn hứng thú đến lớp vì họ có thể học bằng cách tự đọc giáo trình, dẫn đến việc giáo viên phải áp dụng những biện pháp bắt buộc học sinh đến lớp...
 • 3
 • 355
 • 0
PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH TRONG RÈN LUYỆN SỨC BỀN

PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH TRONG RÈN LUYỆN SỨC BỀN

... Phát huy tính tích cực của học sinh trong rèn luyện sức bền PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH TRONG RÈN LUYỆN SỨC BỀNI/. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI :Hiện nay trong tất cả các tiết học của bộ ... của học sinh trong rèn luyện sức bền Để làm được các việc đã nêu ở trên nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong rèn luyện sức bền giáo viên cần chú ý : * Về Lý Thuyết :- Thông qua chương ... sinh trong rèn luyện sức bền + Nhảy ô tiếp sức :+ Tõng cu ti a : Giáo viên: Trần Trờng Giang Trng TH& THCS Dân Hóa- Minh Hóa- QuÃng Bình 9 Phát huy tính tích cực của học sinh trong rèn luyện...
 • 17
 • 405
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: dạy học theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh trong môn tin học lớp 11skkn một số phương pháp phát huy tính tích cực của học sinh trong luyện tập chạy bềnluận văn phát huy tính tích cực của hoc sinh trong mônmỹ thuậtco so thuc tien cua mot so bien phap phat huy tinh tich cuc cua hoc sinh trong day hoc tu nhien xa hoi lop 2skkn một số biện pháp phát huy tính tích cực của học sinh trong tiết vật lý lớp 6xây dựng và lựa chọn hệ thống bài tập tự luận và trắc nghiệm khách quan dùng để phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học phần hoá học hữu cơ lớp 12 nâng cao trường thptphối hợp các hình thức tổ chức lớp học và phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học môn tiếng việt 1 theo chương trình mớikhả năng sử dụng website vào cácppdh tích cực nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học vật líý nghĩa của việc sử tài liệu lịch sử thành văn theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học lịch sử việt nam từ năm 1965 đến 1975phát huy tính tích cực của học sinhphát huy tính tích cực của học sinh là gìphát huy tính tích cực của học sinh thcsphát huy tính tích cực của học sinh tiểu họcphương pháp phát huy tính tích cực của học sinhbiện pháp phát huy tính tích cực của học sinhNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ