0
 1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Khoa học xã hội >

KINH NGHIỆM SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN – THIẾT BỊ DẠY HỌC vào môn GDCD lớp 9

SỬ DỤNG MỘT SỐ THIẾT BỊ DẠY HỌC ĐỊA LÍ Ở TIỂU HỌC THEO HƯỚNG DẠY HỌC TÍCH CỰC - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỊA LÝ

SỬ DỤNG MỘT SỐ THIẾT BỊ DẠY HỌC ĐỊA LÍ Ở TIỂU HỌC THEO HƯỚNG DẠY HỌC TÍCH CỰC - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỊA LÝ

... tiểu học theo hướng dạy học tích cực. - Đưa ra nguyên tắc sử dụng một số TBDH địa tiểu học theo hướng dạy học tích cực. - Nghiên cứu cách thức sử dụng một sốcác TBDH địa tiểu ... trình sử dụng một số thiết bị dạy học Địa tiểu học theo hướng dạy học tích cực. - Đề xuất phương hướng xây dựng các thiết bị dạy học Địa tiểu học. 10. Cấu trúc khóa luận Khóa luận ... tiểu học theo hướng dạy học tích cực. - Thiết kế và tổ chức thực nghiệm một số bài dạy Địa tiểu học sử dụng TBDH theo hướng dạy học tích cực. 7. Phạm vi nghiên cứu Nội dung Địa ở...
 • 85
 • 1,407
 • 2
CÁC PHƯƠNG TIỆN - THIẾT BỊ DẠY HỌC ĐỊA LÍ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG pptx

CÁC PHƯƠNG TIỆN - THIẾT BỊ DẠY HỌC ĐỊA LÍ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG pptx

... Trong dạy học địa lí, PTDH là những dụng cụ, máy móc, thiết bị, vật dụng cần thiết cho hoạt động dạy học đạt được các mục tiêu dạy học. 5.2. Ý nghĩa của phương tiện dạy học - Giúp GV ... niệm thiết bị dạy học: Là những phương tiện trực quan, nó là một nhân tố ảnh hưởng lớn đến sự tổ chức và kết quả của việc giảng dạy địa nhà trường. Các thiết bị đó bao gồm: Phòng địa lý, ... giảng dạy bộ môn: phòng địa lý, vườn địa lý, tủ sách địa lý. Các thiết bị - kĩ thuật gồm: - Các đồ dùng trực quan: Bản đồ, tranh ảnh, mô hình, mẫu vật, dụng cụ quan trắc, đo đạc. - Các tài...
 • 3
 • 1,098
 • 14
Hướng dẫn sử dụng phương tiện, thiết bị dạy học môn Vật lý lớp 12 để đổi mới phương pháp dạy học ( Phần 1) ppsx

Hướng dẫn sử dụng phương tiện, thiết bị dạy học môn Vật lý lớp 12 để đổi mới phương pháp dạy học ( Phần 1) ppsx

... 12 để đổi mới phương pháp dạy học ( Phần 1) I. Giới thiệu khái quát phương tiện, thiết bị dạy học môn Vật lớp 12 1. Những vấn đề chung về sử dụng phương tiện và thiết bị dạy học vật lía) ... vật lícủa giáo viên v học sinh cũngcónhữnghạnchế nhất định, đó cũng làmộttrongnhững nguyên nhân đưađến thực trạngtrên. Hướng dẫn sử dụng phương tiện, thiết bị dạy học môn Vật lớp 12 để đổi ... người dạy vàngười học đối với việc sử dụng thí nghiệm trong dạy học vật lí ở trường phổthông. Bởi như chúng ta biết thi cử có tác dụng điều chỉnh việc dạy học: thi thếnào thì dạyvàhọc...
 • 5
 • 711
 • 1
Sáng kiến kinh nghiệm: sử dụng phương tiện và phương pháp dạy học môn công nghê

Sáng kiến kinh nghiệm: sử dụng phương tiệnphương pháp dạy học môn công nghê

... trong sử dụng phơng tiện daỵ học ởtrờng phổ thông:_ Sử dụng phơng tiện dạy học đúng mục tiêu bài học: + Căn cứ vào mục tiêu bài học, giáo viên lựa chọn phơng pháp dạy học những thiết bị dạy học ... cũng phải có phơng pháp dạy học sao cho phù hợp với phơng tiện bài học. Môn Công Nghệ làmột môn học ứng dụng , gắn liền với kĩ thuật,vì vậy cần có đủ thiết bị dạy học để học sinh nghiên cứu ... giờ dạy trên tôi thấy ,việc sử dụng thiết bị dạy học kết hợp tốt với phơng pháp dạy học sẽ mang lại nhiều hiệu quả ,nếu môn nào cũng có những phơng tiện dạy học những con ngời giàunhiệt...
 • 10
 • 802
 • 1
MỘT SỐ KINH NGHIỆM SỬ DỤNG OFFICE POWERPOINT 2003 TRONG DẠY HỌC KỂ CHUYỆN M NHẠC KHỐI LỚP 45 Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH HƯNG B NĂM HỌC 2013 – 2014

MỘT SỐ KINH NGHIỆM SỬ DỤNG OFFICE POWERPOINT 2003 TRONG DẠY HỌC KỂ CHUYỆN M NHẠC KHỐI LỚP 45 Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH HƯNG B NĂM HỌC 2013 2014

... kiến kinh < /b> nghi m:< /b> < /b> M< /b> t < /b> số < /b> kinh < /b> nghi m < /b> < /b> sử < /b> dụng < /b> Office < /b> PowerPoint < /b> 2003 < /b> trong < /b> dạy < /b> học < /b> kể < /b> chuyện < /b> m < /b> nhạc < /b> khối < /b> lớp < /b> 4&5 ở < /b> Trường < /b> tiểu < /b> học < /b> Minh < /b> Hưng < /b> B n m < /b> học < /b> 2013- 2014. ĐỀ TÀI: M< /b> T SỐ KINH < /b> NGHI M < /b> ... kinh < /b> nghi m:< /b> < /b> M< /b> t < /b> số < /b> kinh < /b> nghi m < /b> < /b> sử < /b> dụng < /b> Office < /b> PowerPoint < /b> 2003 < /b> trong < /b> dạy < /b> học < /b> kể < /b> chuyện < /b> m < /b> nhạc < /b> khối < /b> lớp < /b> 4&5 ở < /b> Trường < /b> tiểu < /b> học < /b> Minh < /b> Hưng < /b> B n m < /b> học < /b> 2013- 2014. học,< /b> các phần m< /b> m < /b> ứng dụng < /b> ... Pha m < /b> Vaờn Maùnh Trang 5 Đề tài sáng kiến kinh < /b> nghi m:< /b> < /b> M< /b> t < /b> số < /b> kinh < /b> nghi m < /b> < /b> sử < /b> dụng < /b> Office < /b> PowerPoint < /b> 2003 < /b> trong < /b> dạy < /b> học < /b> kể < /b> chuyện < /b> m < /b> nhạc < /b> khối < /b> lớp < /b> 4&5 ở < /b> Trường < /b> tiểu < /b> học < /b> Minh < /b> Hưng < /b> B n m < /b> học...
 • 24
 • 473
 • 0
Phương tiện, thiết bị dạy học địa lí

Phương tiện, thiết bị dạy học địa lí

... phương tiện, thiết bị dạy học địa lí. 2. Khuynh hướng sử dụng các phương tiện, thiết bị địa trong nhà trường phổ thông.4. Quy trình sử dụng các phương tiện, thiết bị dạy học địa lí. 3. Nguyên ... Trong dạy học địa lí, PTDH là những dụng cụ, máy móc, vật dụng… cần thiết cho hoạt động dạy học đạt được các mục tiêu dạy học. 2. Phân loại phương tiện, thiết bị dạy học địa lí: Những thiết bị, ... thiếu các phương tiện, thiết bị dạy học, nó rèn luyện cho học sinh các kĩ năng, kĩ xảo, hình thành tri thức… Vì vậy, phương tiện, thiết bị dạy học không kém phần quan trọng trong dạy học Địa lý....
 • 16
 • 2,932
 • 15
SKKN KHAI THÁC PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ DẠY HỌC TRONG TIẾT DẠY VĂN BẢN 7

SKKN KHAI THÁC PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ DẠY HỌC TRONG TIẾT DẠY VĂN BẢN 7

... Phước13 KHAI THÁC PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ DẠY HỌC TRONG TIẾT DẠY VĂN BẢN 7 KHAI THÁC PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ DẠY HỌC TRONG TIẾT DẠY VĂN BẢN 7 trước đây, phương tiện, thiết bị, đồ dùng dạy học chỉ ... Trường THCS Thanh Phước15 KHAI THÁC PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ DẠY HỌC TRONG TIẾT DẠY VĂN BẢN 7 KHAI THÁC PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ DẠY HỌC TRONG TIẾT DẠY VĂN BẢN 7 phương pháp dạy_ học theo tinh thần chủ ... Thanh Phước16 KHAI THÁC PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ DẠY HỌC TRONG TIẾT DẠY VĂN BẢN 7 KHAI THÁC PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ DẠY HỌC TRONG TIẾT DẠY VĂN BẢN 7 4/ Thiết kế bài giảng Ngữ văn 7 tập 1&2 NXB...
 • 18
 • 443
 • 0
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM SỬ DỤNG SƠ ĐỒ ĐOẠN THẲNG DẠY HỌC DẠNG TOÁN “TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ” cho hs lớp 4p 4

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM SỬ DỤNG SƠ ĐỒ ĐOẠN THẲNG DẠY HỌC DẠNG TOÁN “TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ” cho hs lớp 4p 4

... VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN BA CHẼTRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN BA CHẼSÁNG KIẾN KINH NGHIỆMSỬ DỤNG SƠ ĐỒ ĐOẠN THẲNG DẠY HỌC DẠNG TOÁN “TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ” CHO HỌC SINH LỚP 4 NĂM ... trình toán 4, các bài toán được sắp xếp dưới dạng các bài toán điển hình như: Tìm hai số khi biết tổng tỉ số của hai số đó, tìm hai số khi biết hiệu tỉ số của hai số đó. Dạy các dạng toán ... nghiên cứu mạnh dạn đưa ra " Kinh nghiệm dạy giải toán bằng đồ đoạn thẳng : Tìm hai số khi biết Tổng tỉ số của hai số đó cho học sinh lớp 4& quot;II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU: ...
 • 4
 • 964
 • 5
skkn vận DỤNG PHƯƠNG TIỆN, THIẾT bị dạy học để NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TIẾT học âm NHẠC THƯỜNG THỨC ở TRƯỜNG THCS

skkn vận DỤNG PHƯƠNG TIỆN, THIẾT bị dạy học để NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TIẾT học âm NHẠC THƯỜNG THỨC ở TRƯỜNG THCS

... dụng phương tiện, thiết bị dạy học để nâng cao chất lượng tiết học âm nhạc thường thức trường THCS. Trang 1Sáng kiến kinh nghiệm: VẬN DỤNG PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ DẠYHỌC ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ... SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học 2011 - 2012Tên sáng kiến kinh nghiệm: Vận dụng phương tiện, thiết bị dạy học để nâng cao chất lượng tiết học âm nhạc thường thức trường THCS. Họ và tên tác giả: ... dụng phương tiện, thiết bị dạy học để nâng cao chất lượng tiết học âm nhạc thường thức trường THCS II/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI1. Cơ sở lý luận.Môn âm nhạc trong trường THCS không nhằm đào tạo...
 • 25
 • 609
 • 0
SKKN sử dụng phương tiện hỗ trợ dạy học trong môn ngữ văn

SKKN sử dụng phương tiện hỗ trợ dạy học trong môn ngữ văn

... ngữ văn. - Vai trò của việc sử dụng phương tiện hỗ trợ dạy học trong dạy học ngữ văn: Sử dụng các phương tiện hỗ trợ dạy học trong các môn học nóichung và môn ngữ văn nói riêng mang lại rất nhiều ... chất lượng dạy học ngữ văn trong nhà trường phổthông, góp phần đổi mới phương pháp dạy học, việc sử dụng phương tiện hỗ trợ dạy học là vô cùng cần thiết. Môn ngữ văn là một môn học có vai trò ... biểu, sơ đồ trong một số tiết học hoặc một số nội dung của môn học mà bản thân đã có điều kiện sử dụng trong quá trình dạy học. 2.2. Việc sử dụng phương tiện hỗ trợ dạy học trong môn ngữ văn . 2.2.1....
 • 24
 • 730
 • 0
Sáng kiến kinh nghiệm Sử dụng Bảng kiến thức trong dạy học lịch sử trên phần mềm Power Point

Sáng kiến kinh nghiệm Sử dụng Bảng kiến thức trong dạy học lịch sử trên phần mềm Power Point

... của việc sử dụng BKT trong dạy học Lịch sử trên phần mềm Power Point đã rõ. Nếu sử dụng và khai thác tốt BKT trong soạn giảng môn Lịch sử trên phần mềm Power Point thì đây là một trong những ... gắng lập và sử dụng BKT và cho kết quả tương đối thành công. Do vậy, tôi chọn đề tài: Sử dụng Bảng kiến thức trong dạy học Lịch sử trên phần mềm Power Point làm đề tài Sáng kiến kinh nghiệm của ... tiết học truyền thống trong dạy học môn Lịch sử đó là: sử dụng Bảng kiến thức (BKT). Việc sử dụng BKT trong giảng dạy Lịch sử cũng có thể sử Người thực hiện: Trịnh Duy Hùng1Đề tài: Sử dụng Bảng...
 • 16
 • 535
 • 0
SKKN GDCD Sử dụng phương tiện và thiết bị dạy học vào môn GDCD

SKKN GDCD Sử dụng phương tiệnthiết bị dạy học vào môn GDCD

... thiết bị dạy học trong các giờ giảng Với tất cả các suy nghĩ đó, trong khuôn khổ bài viết này tôi xin có một vài trao đổi về: Sử dụng phương tiện thiết bị SKKN: Sử dụng PT TB dạy học vào ... toàn diện chính xác nhất những ưu điểm hạn chế của việc ứng dụng Phương tiện thiết bị trong dạy học. SKKN: Sử dụng PT TB dạy học vào Bài : “Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên ... tiện dạy học, mà có thể sử dụng một số phương tiện dạy học một phương tiện dạy học có thể phục vụ cho nhiều PTDH khác nhau. (ví dụ như máy chiếu hay hình ảnh có thể vừa sử dụng cho phương...
 • 16
 • 970
 • 4
Chuyên đề: Sử dụng hiệu quả thiết bị dạy học vào đổi mới phương pháp dạy học

Chuyên đề: Sử dụng hiệu quả thiết bị dạy học vào đổi mới phương pháp dạy học

... 3 năm 2015CHUYÊN ĐỀ Sử dụng hiệu quả thiết bị dạy học vào đổi mới phương pháp dạy học Mã module THCS 20…………… I/ NHẬN THỨC: Cấp trung học cơ sở là cơ sở giáo dục của bậc trung học, là cầu ... sử dụng. Chuẩn kiến thức ở mức độ vận dụng cần kết hợp bảng và sử dụng các phương pháp dạy học khác mới hiệu quả. Ứng dụng CNTT trong dạy học không phải là một PP mới mà chỉ là sự hổ trợ đổi ... thiết bị dạy học giúp cho nhân viên thiết bị thí nghiệm dễ dànghơn trong khâu quản lý và bảo quản các thiết bị đó. Nó còn giúp cho cán bộ quản lý biếtgiáo viên của mình có sử dụng thiết bị dạy học...
 • 4
 • 8,980
 • 161
KINH NGHIỆM SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN – THIẾT BỊ DẠY HỌC vào môn GDCD lớp 9

KINH NGHIỆM SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN THIẾT BỊ DẠY HỌC vào môn GDCD lớp 9

... gia giảng dạy bộ môn GDCD theo chương trình đổi mới SGK, ( đặc biệt là bộ môn GDCD lớp 9 ), tôi nhận thấy rằng việc đưa phương tiện thiết bị dạy học vào môn GDCD nói chung, môn GDCD 9 nói riêng ... Trường THCS Phan Ngọc Hiển Năm học: 20 09 - 2010 KINH NGHIỆM SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN THIẾT BỊ DẠY HỌC vào môn GDCD lớp 9 PHẦN IĐẶT VẤN ĐỀSong song với việc rèn luyện tài ... mới phương pháp dạy học hiện nay thì việc sử dụng phương tiện và trang thiết bị dạy học trở thành một yêu cầu tất yếu, không thể thiếu trong hoạt động dạy học. Kinh nghiệm: Về việc sử dụng...
 • 6
 • 406
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: sử dụng hiệu quả thiết bị dạy họchướng dẫn sử dụng một số thiết bị dạy họcsáng kiến kinh nghiệm sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong giảng dạy môn giáo dục công dânsử dụng phương pháp kỹ thuật dạy học tích cựcsu dung phuong phap webquest trong day hoc dia lysử dụng phương pháp graph trong dạy học toán ở trường thpt nhằm tích cực hóa hoạt động học tập của học sinhMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ