0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Công nghệ >

Giáo án Công nghệ 9 cả năm_CKTKN_Bộ 16

Giáo án Công nghệ 9 cả năm_CKTKN_Bộ 16

Giáo án Công nghệ 9 cả năm_CKTKN_Bộ 16

... thực hành Dặn dò - Học theo sách giáo khoa ghi - Chuẩn bị nội dung vật liệu dụng cụ thực hành cho tiết sau học Giáo án: Công Nghệ TrườngTHCS Đồng Rùm Giáo án: Công Nghệ TrườngTHCS Đồng Rùm Ngày ... điện, phán đoán nguyên nhân HS: Hoạt động nhóm trả lời phiếu hư hỏng, cố kỹ thuật, tượng làm học tập việc không bình thường mạng điện Giáo án: Công Nghệ GV: So sánh phiếu học tập nhóm với kết giáo ... nhóm so sánh Giáo án: Công Nghệ TrườngTHCS Đồng Rùm GV: Kết luận lại tập cách treo bảng phụ cho học sinh so sánh GV : Để trách học sinh nhầm lẫn - Lõi phần dây, lõi khái niện lõi sợi giáo viên...
 • 70
 • 850
 • 0
Giáo án Công nghệ 6 cả năm_CKTKN_Bộ 16

Giáo án Công nghệ 6 cả năm_CKTKN_Bộ 16

... thức lựa chọn trang phục phù hợp Trang 27 Giáo Án cơng nghệ 2.NỘI DUNG HỌC TẬP: Lựa chọn trang phục CHUẨN BỊ : Gv : Tranh 1.5, 1 .6 ,1.7 1.8 ,sgk /15, 16 Hs :ơn cũ ,xem trước ,trả lời câu hỏi ,sưu ... sống tương lai _Trong gia đình có nhiều công viêc phải làm: + Tạo nguồn thu nhập + Sử dụng nguồn thu nhập để chi tiêu hợp lý Trang 27 Giáo Án cơng nghệ +Làm công việc nội trợ gia đình như: nấu ăn, ... phục Hs quan sát h.1.8 sgk / 16 ,nêu nhận xét đồng trang phục ? Hs đọc ví dụ sgk/ 16 4.4 Tổng kết -Hs đọc tóm tắt cuối -Màu sắc ,hoa văn chất liệu vải làm ảnh hưởng đế vóc dáng người ? (-Màu sắc ,hoa...
 • 194
 • 695
 • 0
Giáo án Công nghệ 7 cả năm_CKTKN_Bộ 16

Giáo án Công nghệ 7 cả năm_CKTKN_Bộ 16

... đông xuân: Từ tháng 11 đến tháng 4; Năm sau trồng lúa, ngô, đỗ, lạc, rau, khoai, ăn quả, công nghiệp - Vụ thu: Từ tháng đến tháng trồng lúa, ngô, khoai -Vụ mùa: Từ tháng đến tháng 11 trồng lúa, ... đốt hạt, tác động lực - Thời vụ gieo hạt: Miền bắc từ tháng 11 đến tháng năm sau, miền trung từ tháng đến tháng 2, miền nam từ tháng đến tháng - Quy trình gieo hạt: Gieo hạt Lấp đất Che phủ Tới ... HĐ3.Thực quy trình GV: Thao tác mẫu HS: Quan sát làm theo HĐ4.Đánh giá kết - Căn vào kết tự đánh giá học sinh, giáo viên đánh giá chấm điểm - Đánh giá nhận xét thực hành + Sự chuẩn bị + Thực quy trình...
 • 114
 • 552
 • 0
Giáo án Công nghệ 8 cả năm_CKTKN_Bộ 16

Giáo án Công nghệ 8 cả năm_CKTKN_Bộ 16

... THCS Đông Sơn – Chương Mỹ – Hà Nội 13 Giáo án Công nhệ Xem thực hành Xem trước Cắn Văn Thắm Năm học : 2014 - 2015 THCS Đông Sơn – Chương Mỹ – Hà Nội 14 Giáo án Công nhệ Năm học : 2014 - 2015 Tuần ... dùng công việc gì? Thế hình cắt hình cắt dùng biểu diễn gì? Dặn dò: 2p Học bài, trả lời câu hỏi, xem IV Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: Cắn Văn Thắm THCS Đông Sơn – Chương Mỹ – Hà Nội 16 Giáo án Công ... Văn Thắm THCS Đông Sơn – Chương Mỹ – Hà Nội 44 Giáo án Công nhệ Năm học : 2014 - 2015 Tuần Ngày Soạn Tiết Ngày dạy : Chương III GIA CÔNG CƠ KHÍ Bài 18: VẬT LIỆU CƠ KHÍ I Mục tiêu: Kiến thức: Biết...
 • 153
 • 612
 • 0
Giáo án Công nghệ 9 cả năm_CKTKN_Bộ 9

Giáo án Công nghệ 9 cả năm_CKTKN_Bộ 9

... b»ng ®ång hå v¹n n¨ng (TiÕt 3) - Ngày so¹n: 29- 09- 2011 Tn: 19 Giáo án C«ng nghƯ GV:Kỷ Hồng Bạo TiÕt: Bµi 4: Thùc hµnh : sư dơng ®ång hå ®o ®iƯn (TiÕt ) ... Ph¬ng ph¸p thùc hµnh C¸c sai háng tiÕn hµnh thùc hµnh 15 - Nghe, quan s¸t n¾m v÷ng c¸c néi dung cÇn thùc hµnh Ph¬ng ph¸p thùc hµnh C¸c sai háng tiÕn hµnh thùc hµnh Giáo án C«ng nghƯ GV:Kỷ Hồng Bạo ... Ph¬ng ph¸p thùc hµnh C¸c sai háng tiÕn hµnh thùc hµnh 17 - Nghe, quan s¸t n¾m v÷ng c¸c néi dung cÇn thùc hµnh Ph¬ng ph¸p thùc hµnh C¸c sai háng tiÕn hµnh thùc hµnh Giáo án C«ng nghƯ GV:Kỷ Hồng Bạo...
 • 94
 • 666
 • 0
Giáo án Công nghệ 9 cả năm_CKTKN_Bộ 3

Giáo án Công nghệ 9 cả năm_CKTKN_Bộ 3

... không khí : 70 - 80 % - ánh sáng : Cần đủ ánh sáng, không a ánh sáng mạnh - Đất: t phự sa thích hợp nht Ngay son: 05/01/2014 Ngay ging: 9A2: 08/01/2014 9A1: 11/01/2014 Tiết 19 kĩ thuật trồng xoài ... *********************************** Ngày soạn: 28/ 09/ 20 13 Ngày giảng : 9A2 : 30 /9/ 20 13 9A1 : /10/20 13 Tiết Bài Thực hành Giâm cành (T1) I./ Mục tiêu: * Kiến thức: - Biết ... hợp: 20 30 0C - Lợng ma hàng năm khoảng 2000 - Cây Chôm chôm có yêu cầu mm/năm - ánh sáng: Cần ánh sáng ngoại cảnh nh nào? mọc tán có màu đỏ - Cây chôm chôm thích hợp với loại đất đẹp tán cây.loại...
 • 62
 • 764
 • 0
Giáo án Công nghệ 9 cả năm_CKTKN_Bộ 4

Giáo án Công nghệ 9 cả năm_CKTKN_Bộ 4

... Thường 43 Năm học: 2013 - 20 14 Trường PTDT BT T H CS PHú Thanh Giáo án : Công nghệ Ngày soạn: 05- 01- 20 14 Ngày dạy : 08- 01- 20 14 Tuần :20.Tiết: 19 - BÀI 8: THỰC HÀNH LẮP MẠCH ĐIỆN HAI CÔNG TẮC ... Thường 48 Năm học: 2013 - 20 14 Trường PTDT BT T H CS PHú Thanh Giáo án : Công nghệ Ngày soạn: 19- 01- 20 14 Ngày dạy : 22- 01- 20 14 Tuần 22 Tiết: 21 - BÀI 8: THỰC HÀNH LẮP MẠCH ĐIỆN HAI CÔNG TẮC ... Tên:……………………… 4: ………………………………… 1:………………………………… Lớp: 9 ………………………… 2:………………………………… 3:………………………………… Giỏo viên : Lê Đình Thường 11 Năm học: 2013 - 20 14 Trường PTDT BT T H CS PHú Thanh Giáo án : Công nghệ 4: …………………………………...
 • 88
 • 564
 • 0
Giáo án Công nghệ 9 cả năm_CKTKN_Bộ 15

Giáo án Công nghệ 9 cả năm_CKTKN_Bộ 15

... điện dùng lắp đặt mạng điện nhà ? GV: Tạ Bình Minh Giáo án công nghệ Công suất Năm học: 2014 - 2 015 Trường THCS Trung Mỹ Tổ KHTN Giáo án công nghệ Công tơ Điện - Tại lắp đặt mạng điện lại Đtr; cđdđ, ... – vòng dây nhánh dây nhánh – vòng - Làm lõi Vặn xoắn: Tách dây nhánh làm phần dặt vào dây vặn xoắn – vòng - Kiểm tra mối nối GV: Hướng dẫn làm mẫu Giáo án công nghệ b Nối phân nhánh.( Nối rẽ ... III ĐÁNH GIÁ - Chất lượng sản phẩm thực hành - Thực theo quy trình Nộp sản phẩm cho Gv chấm điểm Năm học: 2014 - 2 015 Trường THCS Trung Mỹ Tổ KHTN Giáo án công nghệ Đánh giá chuẩn bị HS - Đánh...
 • 85
 • 2,452
 • 1
Giáo án Công nghệ 9 cả năm_CKTKN_Bộ 1

Giáo án Công nghệ 9 cả năm_CKTKN_Bộ 1

... tháng……năm 2 013 Tuần: 14 Từ ngày: 18 /11 23 /11 /2 013 Tiết 14 : Thực hành LẮP MẠCH ĐIỆN ĐÈN ỐNG HUỲNH QUANG Ngày soạn: 13 tháng 11 năm 2 013 ... Ngày… tháng……năm 2 013 Tuần: 17 Từ ngày: 09/ 12 14 /12 /2 013 TIẾT 17 : ƠN TẬP Ngày soạn: 03 tháng 12 năm 2 013 Ngày giảng: … tháng … năm 2 013 I ... Ngày… tháng……năm 2 013 Tuần: 11 Từ ngày: 29/ 10 03 /11 /2 013 Tiết 11 : Thực hành LẮP MẠCH ĐIỆN BẢNG ĐIỆN Ngày soạn: 25 tháng 10 năm...
 • 78
 • 957
 • 2
Giáo án Công nghệ 9 cả năm_CKTKN_Bộ 6

Giáo án Công nghệ 9 cả năm_CKTKN_Bộ 6

... 2013- 2014 CÔNG NGHỆ LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ Bài Tiết: Tuần: Ngày dạy: 06 /9/ 2013 1/ MỤC TIÊU: 1.1/ Kiến thức: - Biết công dung, phân loại số đồng hồ đo điện 1.2/ Kĩ năng: - Biết công dụng số ... SGK Năm học: 2013- 2014 10 CÔNG NGHỆ 5/ PHỤ LỤC: LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ Năm học: 2013- 2014 11 CÔNG NGHỆ LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ Bài Tiết: Tuần: Ngày dạy: 12 /9/ 2013 Bài 4: THỰC HÀNH SỬ ... C Công suất D Điện trở Vạn kế dùng để đo: A Cường độ dòng đien B Hiệu điện C Điện trở D Cả A, B, C ? Sắp xếp cột A B cho với tên gọi công dụng dụng cụ khí? A B Năm học: 2013- 2014 12 CÔNG NGHỆ...
 • 171
 • 894
 • 0
Giáo án Công nghệ 9 cả năm_CKTKN_Bộ 5

Giáo án Công nghệ 9 cả năm_CKTKN_Bộ 5

... phơng án dây hợp lý GV: Lê Thị Thu Hà - THCS Hoàng Động 0 ,5 đ 0 ,5 1đ 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,5 1 ,5 0 ,5 47 Giáo án công nghệ - Năm học 2011 - 2012 GV: Lê Thị Thu Hà - THCS Hoàng Động 48 Giáo án công nghệ ... hiểu TN TL Tổng 1 0, 25 Vật liệu KTĐ Vận dụng TN TL 2 0, 25 0 ,5 1 0, 25 Lắp mạch điện bảng điện 0, 25 1 0, 25 Dụng cụ khí 0, 25 4 6 ,5 0, 25 Đồng hồ điện 0, 25 1 0, 25 Tổng 0, 25 1 ,5 7 ,5 0 ,5 11 10 Đề I Trắc ... điểm đáp án A Phần trắc nghiệm ( điểm ) Câu 1.(1 .5 iểm) 1, 2-1-3-4 -5- 6-7 2, 2-1-8-4 -5- 6-7 3, 2-1-4 -5- 6-7 4, 2-1 -9- 5- 6-7 5, 2-1-11 -5 6, 2-1-10 -5 Câu 2.(1điểm) Dụng cụ khí Thành công cắt ánh kim...
 • 87
 • 539
 • 1
Giáo án Công nghệ 9 cả năm_CKTKN_Bộ 14

Giáo án Công nghệ 9 cả năm_CKTKN_Bộ 14

... TUN 4, 5, Ngy son: 11 /9/ 2 014 Ngy dy: 19, 26 /9 Giáo án Công nghệ GV: Lê Quang Ngọc Trờng THCS HảI Hà Nm hc: 2 014 - 2015 Tit 4+5+6: THC HNH : S DNG NG H O IN I / Mc ... TUN 3, Ngy son: 4 /9/ 2 014 Ngy dy: 12,16 /9 Giáo án Công nghệ GV: Lê Quang Ngọc Trờng THCS HảI Hà Nm hc: 2 014 - 2015 Tit 3: DNG C DNG TRONG LP T MNG IN I / Mc tiờu: ... bi: Kim tra thc hnh E/ Rỳt kinh nghim: Giáo án Công nghệ 46 GV: Lê Quang Ngọc Trờng THCS HảI Hà Nm hc: 2 014 - 2015 TUN 29 Ngy son: 6/3/2 014 Ngy dy :14, 15/3 Tit 28 KIM TRA THC HNH A MC TIấU:...
 • 65
 • 505
 • 1
Giáo án Công nghệ 9 cả năm_CKTKN_Bộ 13

Giáo án Công nghệ 9 cả năm_CKTKN_Bộ 13

... sau DUYỆT CỦA TỔ CHUN MƠN Ngày… tháng……năm 2014 Tuần 4: Từ ngày 8 /9 13 /9/ 2014 Tiết 4: THỰC HÀNH SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ ĐIỆN Ngày soạn: 04 tháng năm 2014 Ngày giảng: … tháng … năm 2014 I Mục tiêu: - Kiến ... sau DUYỆT CỦA TỔ CHUN MƠN Ngày… tháng……năm 2014 Tuần Từ ngày 15 /9 20 /9/ 2014 TIẾT 5- THỰC HÀNH SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ ĐIỆN Ngày soạn: 11 tháng năm 2014 Ngày giảng: … tháng … năm 2014 I Mục tiêu: - Kiến ... sau DUYỆT CỦA TỔ CHUN MƠN Ngày… tháng……năm 2014 Tuần: Từ ngày: 22 /9 27 /9/ 2014 TIẾT 6: THỰC HÀNH SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ ĐIỆN Ngày soạn: 18 tháng năm 2014 Ngày giảng: … tháng … năm 2014 I Mục tiêu: - Kiến...
 • 79
 • 546
 • 0
Giáo án Công nghệ 9 cả năm_CKTKN_Bộ 10

Giáo án Công nghệ 9 cả năm_CKTKN_Bộ 10

... ……………………………………………………………………………………………… Tuần :10 Ngày soạn :20 .10. 2012 Tiết : 10 Ngày dạy :22 .10. 2012 KIỂM TRA TH I Mục tiêu: GV: Bùi Như Đậu Tổ KHTN Giáo án công nghệ Trường THCS Coppy - Kiến thức: Kiểm ... soạn : 29. 9.2012 Tiết : Ngày dạy :01 .10. 2012 BÀI TH: NỐI DÂY DẪN ĐIỆN I Mục tiêu: - Kiến thức: Sau học song học sinh biết yêu cầu mối nối dây dẫn điện GV: Bùi Như Đậu Tổ KHTN Giáo án công nghệ Trường ... soạn :8 .9. 2012 Ngày dạy :10 .9. 2012 BÀI THỰC HÀNH : SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN I Mục tiêu: - Kiến thức: Sau học song học sinh biết chức số đồng hồ đo điện GV: Bùi Như Đậu Tổ KHTN Giáo án công nghệ Trường...
 • 65
 • 553
 • 0
Giáo án Công nghệ 9 cả năm_CKTKN_Bộ 11

Giáo án Công nghệ 9 cả năm_CKTKN_Bộ 11

... ta phân nhánh thành + Chú ý dây qua cầu chì dây pha hai dây vào công tắc công tắc + Từ dây qua cầu chì ta phân nhánh thành + Cực lại công tắc đợc đấu trực tiếp hai dây vào công tắc công tắc với ... ta phân nhánh thành + Chú ý dây qua cầu chì dây pha hai dây vào công tắc công tắc + Từ dây qua cầu chì ta phân nhánh thành + Cực lại công tắc đợc đấu trực tiếp hai dây vào công tắc công tắc với ... ý: Tùy theo điều kiện cụ thể GV chọn phơng án sử dụng công tơ điện sử dụng đồng hồ vặn để dạy ( Theo SGK Công nghệ 9) Nên GV hớng dẫn lại HS sử dụng công tơ điện nh tiết IV Củng cố - GV: Nhận...
 • 58
 • 591
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án công nghệ 9giáo án công nghệ 9 bài 12giáo án công nghệ 9 bài 11giáo án công nghệ 9 bài 10giáo án công nghệ 9 bài 9giáo án công nghệ 9 bài 8giáo án công nghệ 9 bài 7giáo án công nghệ 9 bài 6giáo án công nghệ 9 bài 5giáo án công nghệ 9 bài 2giáo án công nghệ 9 bài 1giáo án công nghệ 7 cả năm 3 cộtgiáo án công nghệ 7 cả nămgiáo án công nghệ 9 trồng trọtgiáo án công nghệ 6 cả nămBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘITÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ