0
 1. Trang chủ >
 2. Lớp 8 >
 3. Vật lý >

giáo án vật lí 8 cả năm đầy đủ

Giáo án Vật lí 8 cả năm

Giáo án Vật 8 cả năm

... hóa thành Năm học 2007 – 20 08 Giáo viên : Hoàng Xuân Sng40 GIÁO ÁN VẬT LÍ 8 cưa.Tại sao vậy?2.Giọt nước rơi vào quần áo.Nếu dùng tay chà xát chỗ ấy thì mau khô hơn.Tại sao?của vật nóng ... múc,giẻ khô sạch.III.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: GIÁO ÁN VẬT LÍ 8 Nêu ví dụ chứng minh vật có thế năng ;vật có động năng.Động năng,thế năng của vật phụ thuộc và yếu tố nào?ĐVĐ như SGK.Hai HS ... thì công lò xo sinh ra càng lớn,vì vậy thế năng càng lớn. Năm học 2007 – 20 08 Giáo viên : Hoàng Xuaân SaÙng37 GIÁO ÁN VẬT LÍ 8 Chuẩn bị phần A-Ôn tập sẵn ở nhà.III.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG...
 • 70
 • 1,066
 • 6
GIAO AN VAT LI 8 ca nam

GIAO AN VAT LI 8 ca nam

... 1giáo án vật lý 8 -Học thuộc bài -Làm bài tập trong SBT -Xem bài mớiIV- Rút kinh nghiệm: Tuần 8 Ngày soạn: …… / …… / Tiết 8 Ngày dạy: …… / …… / Bài 8 giáo án vật lý 8 A- Người đứng ... kiếnđó.đang đứng yên sẽ tiếptục đứng yên đangchuyển động sẽ tiếptục thẳng đều.Chuyển động này làchuyển động theoquán tính.Hoạt động 4: (8 ) Vậndụng- Cá nhân lắng nghe vàthực hiện C6,7 ,8 .- ... kinh nghiệm: giáo án vật lý 8 Câu 6 trang 10Tóm tắtT= 1,5hS= 81 kmV1=? Km/hSo sánh V1 với V2.Giải:Vận tốc của tàu.Ta có công thức V1=tS =5,1 81 => V2 =sm360054000...
 • 87
 • 999
 • 3
Giáo án Vật lí 8 Cả năm

Giáo án Vật 8 Cả năm

... có quán tính. Giáo viên: Nguyễn Trọng Thành Trờng THCS Tân TrờngNgày soạn: 10 tháng 9 năm 2007Ngày dạy: 11 tháng 9 năm 2007Tiết 2: Vận tốcI - Mục tiêu: - Từ thí dụ, so sánh quÃng đờng ... án trả lời nêu cách chung để nhận biết một vật chuyển động hay đứng yên. Trong vật lý để nhận biết vật chuyển động hay đứng yên ngời ta chọn vật làm mốc, dựa vào sự thay đổi vị trí của vật ... Ngày 6 tháng 10 năm 2007Tiết 6:Lực ma sát.I- Mục tiêu: Giáo viên: Nguyễn Trọng Thành Trờng THCS Tân Trờng3- Chọn đúng phơng án b cho 2 điểm, ngoài phơng án b chọn thêm một phơng án sai...
 • 21
 • 579
 • 0
Giáo án vật lí 8 cả năm

Giáo án vật 8 cả năm

... ma sát làm mòn sên và líp của xe đạp …46 8 bánh xe.Ma sát giữa trục quạt với ổ trục.2. Lực ma sát lăn: Lực này sinh ra khi một vật lăn trên bề mặt vật kia. C2: - Bánh xe và mặt đường- ... GV: Yêu cần HS trả lời phần câu hỏi đầu bài.7 8 7 C1: Khi vị trí của vật thay đổi so với vật mốc theo thời gian thì vật chuyển động so với vật mốc gọi là chuyển động. C2: Em chạy xe trên ... nhiều công hơn cả. C.A = P.h = 500.1 = 500JC6: Tóm tắt: P = 420 N S = 8m F = ? A = ?Giải:a-Lực kéo là:F = P/2 = 420/2 = 210N cao:h = ẵ = 8/ 2 = 4mb. A = F.S = 210 .8 = 1 680 (J)HOẠT ĐỘNG...
 • 97
 • 478
 • 0
Giao an vat li 8 ca nam

Giao an vat li 8 ca nam

... C7 HS: lên bảng thực hiện GV: Quan sát hình 8. 7Ấm nào chứa nước nhiều hơn? HS: Ấm có vòi cao hơn GV: Hãy quan sát hình 8. 8 HS: Quan sát và đọc nội dung C8: GV: hãy giải thích họat động ... thức của bài.Hướng dẫn HS giải BT 8. 1, 8. 2, 8. 3 SBT.Hướng dẫn tự học:Bài vừa học:Học thuộc lòng phần ghi nhớ sgk. Đọc phần “Em chưa biết”, làm BT 8. 4; 8. 5; 8. 6 SBT.Bài sắp học: Áp suất khí ... gian chạy.I/ Vận tốc là gì? C1: Ai có thời gian chạy ít nhất là nhanh nhất, ai có thời gian chạy nhiều nhất là chậm nhất. C2: Dùng quãng đường chạy được chia cho thời gian chạy được.Trang...
 • 66
 • 480
 • 1
Giáo án Vật lí 8 (cả năm)

Giáo án Vật 8 (cả năm)

... 5 (SBT)GV : Đỗ Đình Thuần THCS Tây Đô 4 Giáo án Vật 8 Năm học 2007-20 08 GV : Đỗ Đình Thuần THCS Tây Đô 36 Giáo án Vật 8 Năm học 2007-20 08 Câu 2. Hành khách ngồi trên ôtô đang chạy, ... THCS Tây Đô 34 Giáo án Vật 8 Năm học 2007-20 08 của vật càng lớn” và ghi lên bảng.- GV hỏi : Nếu thay vật A băng vật C cókhối lượng lớn hơn A thì ở cùng một độ cao, vật nào có thế năng ... C6,C7,C8.-Ghi nhiệm vụ về nhà .-Đọc phần ghi nhớ.Bài 8. 1.a)Câu A b)Câu CBài 9 áp suất khí quyểnI- Mục tiêuGV : Đỗ Đình Thuần THCS Tây Đô 16 Giáo án Vật 8 Năm học 2007-20 08 - Nêu...
 • 36
 • 328
 • 2
Giáo án vật lí 8(cả năm)

Giáo án vật 8(cả năm)

... một vật chịu tác dụng cùng một lúc hai lực cân bằng nhau và vật sẽ chuyển động đều “- Giải thích được hiện tượng quán tính . -Tăng cường tính quan sát , tỉ mỷ , nhận xét và phán đoán .II.CHUẨN ... dụng lên một vật đứng yên làm cho vật đứng yên nghóa là không làm cho vật bị thaổi vận tốc . Vậy khi vật đang chuyển động mà chỉ chịu cùng lúc hai lực cân bằng thì vận tốc của vật sẽ như ... hỏi:Câu 1: Chuyển động cơ học là gì? Vật nh thế nào đợc gọi là đứng yên? Giữa chuyển động và đứng yên có tính chất gì? Ngời ta thờng chọn những vật nào làm Vật 836 Nguyễn Viết Cơng Trờng...
 • 76
 • 316
 • 0
Giáo án vật lí 8 cả năm hay

Giáo án vật 8 cả năm hay

... 9FH<;V%<|F!+6(;C4)<uCI7~78Vr97~oV>I8~AV<9 48~ 8:>Y7~QãY8~QãY~QJ&CY7~78V|oV~:<|>Y8~AV |8: ~89 ;<|>Y~I7I8~78VAV~ooU<|>X78oV8:(ACI~~oV;~7;V%<<K*Mj?kJ8*C\iEA K*MRF]P%" ... ,%/l\C4)<uCD~o:VVVVID~79;< 8 /~8VVVVIã ~8; V< 8 ~V9V8;< 8 J&C'>DEGCDo:VVVV2D~ID~79; ~88 AAAA9A|< 8 '>///8VVVV2/~I/~V9V8;~LVVVVV|< 8 Y6$'> //FK//nFH3AK*MCJYF]!=J =8& gt;='jKIJ.\A?kaZR='jK`!<#4}79 }89 }o9}:9};I#4%!]"^B@"'HUIVHW@XYZ ... ,ãã|(0wK>J*RI"'jK!<<U)(ACY6Fc>aKK6$'>FkFKC(}C27~7~7VVVV8~78VVV2 8~ 7ã~798V9:~V9L<~ã 28~ 8~7VVVVDV9L~LVVV2 (LC<)^ ,NK(pC6!,+,> <NK+,6V/ K*Mz?kJ8*7 (CIF/F]%" !RKeRI&#4L79L89LoI#4 8 RKeN=C #!@ =CR=F^'jK>%h='jSZ<...
 • 92
 • 1,645
 • 5
Giáo án vật lí 8 cả năm hay

Giáo án vật 8 cả năm hay

... của chuyển động hay đứng yên *Một vật có thể là cđ đối với vật này nhưng lại là đứng yên đối với vật khác. Ta nói chuyển động hay đứng yên có tính tương i. Giáo án Vật 8 GV: Lê Xuân Thiệt69-Y/c ... xuất hiện khi vật này trượt trên mặt vật khác và cản trở lại chuyển động.-Khi vật này lăn trên mặt vật khác.-Làm việc cá nhân trả li C2,C3.Nm hc 2013-2014 13 Giáo án Vật 8 GV: Lê Xuân ... “ÁP SUẤT CHẤT LỎNG” Nm hc 2013-2014 16 Giáo án Vật 8 GV: Lê Xuân ThiệtTun 8 Tit 8 P SUT CHT LNG NS: 6/10/2013ND: 8/ 10/2013(L8.2) 11/10/2013 (L8.1)I. Mục tiêu:- Mô tả được TN chứng tỏ...
 • 71
 • 2,478
 • 6
Giáo án địa lí 8 cả năm đầy đủ chi tiết

Giáo án địa 8 cả năm đầy đủ chi tiết

... và cảnh quan tự nhiên đa dạng, thay đổi từ Bắc xuống Nam, từ duyên hải vào nội địa. 2. Hoạt động 2Tìm hiểu đặc điểm địa hình và khoáng sản2. Đặc điểm địa hình, khoáng sản GV treo lợc đồ địa ... nhiều học sinh chỉ lợc đồ. 18 Tuần 5 - tiết 5Bài 1: Đặc điểm dân c - x hội Châu áã Giáo án chi tiết I. Mục tiêu bài học1. Về kiến thức: Sau bài học, học sinh cần:- So sánh số liệu trong bảng dân ... biết:- Tên các đới cảnh quan ở Châu á theo thứ tự từ Bắc xuống Nam dọc theo kinh tuyến 80 0Đ.- Cảnh quan tự nhiên KV gió mùa và vùng lục địa khô chi m diện tích lớn.- Tên các cảnh quan phân...
 • 170
 • 2,030
 • 2
Giáo án địa lí 8 cả năm đầy đủ

Giáo án địa 8 cả năm đầy đủ

... Giáo án Địa 8 Nm hc 2013-201433333.3366999*Ngày soạn: 13 /8/ 2013 Phần I - Thiên nhiên, con ngời các châu lục Ch ơng XI . Châu á tiết 1 - Bài 1: Vị trí địa lý, địa hình và khoáng sản ... (Nam bán đảo Malacca)+ Tây: Mũi Bala: 26010'B (Tây bán đảo tiểu á)+ Đông: Mũi Điêgiônép: Phm Thanh Tõm-Trng THCS Tõn c2 Giáo án Địa 8 Nm hc 2013-2014mình em hãy so sánh diện ... phát triển kỹ năng đọc,phân tích,so sánh các yếu tố địa lý trên bản đồ. Phm Thanh Tõm-Trng THCS Tõn c5 Giáo án Địa 8 Nm hc 2013-2014- Phát triển t duy địa lý,giải thích đợc mối quan hệ chặt...
 • 179
 • 2,147
 • 5
Giáo án vật lí 9 cả năm đầy đủ

Giáo án vật 9 cả năm đầy đủ

... nghiệm Tuần 5: Ngày soạn: 22/ 9 / 2013Tiết 9: BÀI 8: SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞTrường THCS Bính Thuận Giáo viên: Lương văn Minh23Bài soạn : Vật 9 năm học 2013 - 2014 VÀO TIẾT DIỆN ... C1 → Dự đoán sự phụ thuộc của R vào S qua câu Trường THCS Bính Thuận Giáo viên: Lương văn Minh24Bài soạn : Vật 9 năm học 2013 - 2014R2 = R/2; R3 = R/3.HS: Nêu dự đoán về sụ phụ ... Nghiệm:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Tuần 3: Ngày soạn: 07 / 9 / 2013Tiết 6: BÀI 6: BÀI TẬP VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT ÔMTrường THCS Bính Thuận Giáo viên: Lương văn Minh14Bài soạn : Vật 9 năm học 2013 - 2014I. MỤC TIÊU-...
 • 100
 • 1,206
 • 6
Giáo án vật lí 8 cả năm

Giáo án vật 8 cả năm

... về vật đứng yên, vật chuyển động so với mốc- Trả lời câu hỏi 1: So sánh vị trí của ô tô, thuyền, đám mây với 1 vật nào đó đứng yên bên đờng, bên bờ sông.- Đọc SGK ghi vởĐọc SGK ghi vở1 Giáo ... của 2 lực P , Q khi vật đứng yên từ đó đặt vấn đề: Lực tác dụng cân bằng lên vật đứng yên thì vật sẽ đứng yên . Vậy nếu 1 vật chuyển động và chịu tác dụng của 2 lực cân bằng vật sẽ nh thế nào.Hoạt ... Thông báo về quán tính- Nhận xét về các VD mà giáo viên đa raLắng nghe, ghi vở- Khi có lực tác dụng mọi vật không thẻ thay đỏi vận tốc 1 cách đột ngột đợc vì mọi vật đều có quán tínhHoạt...
 • 71
 • 1,176
 • 1
Giáo án vật lí 8 cả năm đầy đủ

Giáo án vật 8 cả năm đầy đủ

... 1,5đNgày soạn: 15 tháng 10 năm 2011 Giáo viên: Ngô Văn Yến THCS Phú Cát – Quốc Oai – Hà Nội Trang 19PNO Giáo án Vật 8 Năm học 2011 – 2012Ngày dạy: 18 tháng 10 năm 2011TIẾT 8: ÁP SUẤTI/ ... tháng 10 năm 2011 Giáo viên: Ngô Văn Yến THCS Phú Cát – Quốc Oai – Hà Nội Trang 17 Giáo án Vật 8 Năm học 2011 – 2012Ngày kiểm tra:11 tháng 10 năm 2011Tiết 7: Kiểm tra viếtI. Mục tiêu:Đánh ... sung: Ngày soạn: 30 tháng 9 năm 2011Ngày dạy: 04 tháng 10 năm 2011 Giáo viên: Ngô Văn Yến THCS Phú Cát – Quốc Oai – Hà Nội Trang 14 Giáo án Vật 8 Năm học 2011 – 2012Tiết 6: LỰC...
 • 81
 • 894
 • 0
Giáo án vật lí 7 cả năm đầy đủ

Giáo án vật 7 cả năm đầy đủ

... được ánh sáng khi có ánhtruyền vào mắt ta. Vậy nhìn thấy một vật có cần ánh sáng từ vật truyền đến mắtII. Nhìn thấy một vật Năm học: 2009 - 20101 Giáo án vật 7 không? Nếu có thì ánh sáng ... thấy một vật A.Khi vật được chiếu sáng C.Khi có ánh sáng từ vật truyền vào mắt taB.Khi vật phát ra ánh sáng D.Khi có ánh sáng từ mắt ta chiếu sáng vật Câu 2: Trong môi trường nào ánh sáng truyền ... Nguồn sáng là vật: A. Tự nó phát ánh sáng C. Để ánh sáng truyền qua nó.B. Hắt lại ánh sáng chiếu đến nó. D. Có bất kỳ tính chất nào nêu ở A, B, C.Câu 3: Vật sáng là vật: A. Vật có ánh sáng đi...
 • 70
 • 2,815
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: giáo án vật lí 9 cả năm 2 cộtgiáo án địa lí 8 cả nămgiáo án vật lý 8 cả nămgiáo án địa lí 8 cả năm chuẩngiáo án vật lý 8 cả năm 3 cộtgiao an vat li 10 co ban day dugiáo án ngữ văn 9 cả năm đầy đủgiáo án ngữ văn 7 cả năm đầy đủgiáo án hóa học 8 cả nămgiáo án tin học 8 cả nămgiáo án toán lớp 8 cả nămgiáo án công dân 8 cả nămgiáo án địa lí 7 cả nămgiáo án địa lý 8 cả nămgiáo án tiếng anh 8 cả nămNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ