0

Giáo án vật lí 9 cả năm đầy đủ

100 1,211 6

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2015, 22:06

Bài soạn : Vật Lý 9 năm học 2013 - 2014 Tuần 1: Ngày soạn: 17/ 8 / 2013 Tiết 1: CHƯƠNG I: ĐIỆN HỌC BÀI 1: SỰ PHỤ THUỘC CỦA CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀO HIỆU ĐIỆN THẾ GIỮA HAI ĐẦU DÂY DẪN. I. MỤC TIÊU - Nêu được cách bố trí và tiến hành TN khảo sát sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn. - Vẽ và sử dụng được đồ thị biểu diễn mối quan hệ I, U từ số liệu thực nghiệm. - Nêu được kết luận về sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn. II. CHUẨN BỊ: Cho mỗi nhóm: + 1 điện trở bằng Nikêlin + 1 vôn kế + 1 công tắc + 1 nguồn điện 6V + 1 Ampe kế + 7 đoạn dây nối III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động của hoc sinh: * Hoạt động 1: Ổn định, kiểm tra, tạo tình huống. (10 phút). 1. Ổn định 2. Kiểm tra - HS: Trả lời câu hỏi của GV. 3. Tạo tình huống - HS: đưa ra phương án TN kiểm tra sự phụ thuộc của cường độ dòng điện qua dây dẫn vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn. * Hoạt động 2: Tìm hiểu sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa Trợ giúp của thầy: GV: Kiểm tra sĩ số học sinh. Nêu y/c môn học về sách vở, đồ dùng học tập. GV: ? Để đo cường độ dòng điện chay qua bóng đèn và hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn ta dùng dụng cụ gì? ?. Nêu nguyên tắc sử dụng cụ đó? GV: ĐVĐ: ở lớp 7 ta đã biết khi hiệu điện thế đặt vào bóng đèn càng lớn thì cường độ dòng điện qua bóng đèn Trường THCS Bính Thuận Giáo viên: Lương văn Minh 1 Bài soạn : Vật Lý 9 năm học 2013 - 2014 hai đầu dây dẫn. (15 phút). I. THÍ NGHIỆM 1. Sơ đồ mạch điện - HS: vẽ sơ đồ mạch điện thí nghiệm kiểm tra vào vở. 2. Tiến hành thí nghiệm - HS: Đọc mục 2 trong sgk, nêu được các bước tiến hành thí nghiệm: + Mắc mạch điện theo sơ đồ 1.1 sgk + Đo cường độ dòng điện I tương ứng với mỗi hiệu điện thế U đặt vào hai đầu dây. + Ghi kết quả vào bảng 1 → Trả lời C1 - Nhóm trưởng điều hành các bạn trong nhóm tiến hành thí nghiệm, phân công bạn ghi kết quả trong nhóm. - Sau khi tiến hành xong thí nghiệm, trao đổi nhóm để thống nhất nhận xét. - Đại diện HS các nhóm đọc kết quả thí nghiệm. Nêu nhận xét của nhóm mình. - HS: ghi nhận xét vào vở: “Khi tăng (hoặc giảm) hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn bao nhiêu lần thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn đó củng tăng (hoặc giảm) bấy nhiêu lần. * Hoạt động 3: Vẽ và sử dụng đồ thị để rút ra kết luận (10 phút). II. ĐỒ THỊ BIỂU DIỄN SỰ PHỤ THUỘC CỦA CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀO HIỆU ĐIỆN THẾ. càng lớn và đèn càng sáng. Vậy cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn điện có tỷ lệ với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây hay không? Muốn trả lời câu hỏi này, theo em chúng ta phải tiến hành TN như thế nào? GV: y/c hs tìm hiểu mạch điện (Hình 1.1 sgk), kể tên, nêu công dụng, cách mắc các bộ phận trong sơ đồ, bổ sung chốt (+), (- ) vào các dụng cụ đo trên sơ đồ mạch điện. GV: y/c hs đọc mụa 2 tiến hành TN, nêu các bước tiến hành TN. GV: Hướng dẫn hs cách làm thay đổi hiệu điện thế đặt vào 2 đầu dây dẫn bằng cách thay đổi số pin dùng làm nguồn điện. - Y/c hs nhận dụng cụ thí nghiệm, tiến hành thí nghiệm theo nhóm, ghi kết quả vào bảng 1. GV: Kiểm tra các nhóm tiến hành TN, nhắc nhở cách đọc chỉ số trên dụng cụ đo, kiểm tra các điểm tiếp xúc trên mạch. Khi đọc xong kết quả phải ngắt mạch để tránh sai số cho kết quả sau. GV gọi đại diện 1 nhóm đọc kết quả TN , GV ghi lên bảng phụ. GV: gọi các nhóm khác trả lời C1 từ Trường THCS Bính Thuận Giáo viên: Lương văn Minh 2 Bài soạn : Vật Lý 9 năm học 2013 - 2014 1. Dạng đồ thị. - HS: Đọc thông báo dạng đồ thị và trả lời câu hỏi của GV. - Là đường thẳng đi qua gốc toạ độ. - HS: Trả lời câu hỏi C2. Và ghi vở. 2. Kết luận. - HS: Nêu kết luận về mối quan hệ giữa I và U ghi vở. - Kết luận: Hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn tăng ( hoặc giảm) bao nhiêu lần thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn đó củng tăng (hoặc giảm) bấy nhiêu lần. *Hoạt động 4: Củng cố và vận dụng (10 phút). III. VẬN DỤNG. - Cá nhân HS hoàn thành câu C3. - Một HS nêu cách xác định. Yêu cầu nêu được: U= 2,5 V → I = 0,5A U= 3,5 V → I = 0,7A → Muốn xác định giá trị U,I ứng với một điểm M bất kì trên đồ thị ta làm như sau: + Kẻ đường thẳng song song vời trục hoành, cắt trục tung tại cường độ I tương ứng. + Kẻ đường thẳng song song vời trục tung, cắt trục hoành tại điểm co giá trị U tương ứng - HS: Hoàn thành C4 kết quả TN của nhóm. GV: Đánh giá kết quả TN của các nhóm. Y/c hs ghi câu trả lời C1 vào vở. ?. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế có đặc điểm gì? GV: Y/c hs trả lời C2. GV: Y/c hs nêu kết luận về mối quan hệ giữa I và U. GV: Y/c hs hoàn thành câu C3 - Gọi HS trả lời câu C3 – HS khác nhận xét→ Hoàn thành C3. GV: Y/c hs hoàn thành câu C4 theo nhóm, gọi 1 HS lên bảng hoàn thành vào bảng phụ. GV: Y/c hs trả lời C5 GV Y/c hs về nhà làm C3, C4 ( nếu Trường THCS Bính Thuận Giáo viên: Lương văn Minh 3 Bài soạn : Vật Lý 9 năm học 2013 - 2014 Kết quả đo Lần đo Hiệu điện thế ( V ) Cường độ dòng điện (A) 1 2,0 0,1 2 2,5 0,125 3 4,0 0,2 HS: Trả lời C5. thiếu thời gian), làm các bài tập trong SBT. Học thuộc phần ghi nhớ. Chuẩn bị bài sau. Rút Kinh Nghiệm: …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Tuần 1: Ngày soạn: 20 / 8 / 2013 Trường THCS Bính Thuận Giáo viên: Lương văn Minh 4 Bài soạn : Vật Lý 9 năm học 2013 - 2014 Tiết 2: BÀI 2: ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN ĐỊNH LUẬT ÔM I. MỤC TIÊU - Nhận biết được đơn vị điện trở và vận dụng được công thức tính điện trở để giải bài tập. - Phát biểu và viết được hệ thức của định luật Ôm. - Vận dụng được định luật Ôm để giải một số bài tập đơn giản. II. CHUẨN BỊ: Kẻ sẵn bảng thương số I U . III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động của học sinh: * Hoạt động 1: Ổn định, kiểm tra, tạo tình huống (10 Phút). 1. Ổn định. 2. Kiểm tra. HS: Trả lời câu hỏi của GV. 3. Tạo tình huống. HS: Thu thập thông tin. * Hoạt động 2: Xác định thương số Ι U đối với mỗi dây dẫn (10 phút). I. ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN. 1. Xác định thương số I U đối với mỗi dây dẫn. HS: Cá nhân dựa vào bảng 1 và bảng 2 ở bài trước, tính thương số I U đối với mỗi dây dẫn. HS: Hoạt động cá nhân trả lời C2 và thảo luận cùng cả lớp. Trợ giúp của thầy: ?. Nêu kết luận về mối quan hệ giữa cường độ dòng điện và hiệu điện thế? ?. Đồ thị biễu diễn mối quan hệ U, I có đặc điểm gì? GV: Nêu tình huồng bài mới như sgk. GV: Theo dõi, kiểm tra HS, giúp đỡ HS tinh toán đối với những HS yếu. GV: Y/c hs trả lời C2, thảo luận thống nhất ý kiến. GV: Y/c hs đọc sgk. Y/c hs trả lời các câu hỏi sau: ?. Tính điện trở của một dây dẫn bằng công thức nào? ?. Khi tăng hiệu điện thế 2 đầu dây Trường THCS Bính Thuận Giáo viên: Lương văn Minh 5 Bài soạn : Vật Lý 9 năm học 2013 - 2014 * Hoạt động 3: Tìm hiểu khái niệm điện trở (10 phút). 2. Điện trở. HS: Đọc thông báo khái niệm điện trở trong sgk. HS: Suy nghĩ trả lời các câu hỏi của GV. * Hoạt động 4: Phát biểu và viết hệ thức của định luật ôm (5 phút). II. ĐỊNH LUẬT ÔM. 1. Hệ thức định luật Ôm. HS: Cá nhân viết hệ thức của định luật ôm vào vở và phát biểu định luật. 2. Phát biểu định luật Ôm HS: Phát biểu định luật. * Hoạt động 5: Củng cố và vân dụng (10 phút). III. VẬN DỤNG. HS: Trả lời các câu hỏi của GV. HS: Làm C3, C4 và thảo luận chung cả lớp. C3: U= 6V. C4: I 1 = 1R U ; I 2 = 2R U = 13R U ⇒ I 1 = 3I 2 dẫn lên 2 lần thì điện trở của nó tăng lên mấy lần? Vì sao? ?. Hiệu điện thế hai đầu dây dãn là 3V, dòng điện chạy qua nó có cường độ là 250 mA. Tính điện trở của dây dẫn. ? Hãy đỗi các đơn vị sau: 0,5 MΩ = KΩ = Ω. ?. Nêu ý nghĩa của điện trở? GV: Y/c cá nhân HS viết hệ thức định luật Ôm. GV: Y/c HS phát biểu hệ thức định luật Ôm. GV: Y/c trả lời câu hỏi: ?. Công thức R = I U dùng để làm gì? Từ công thức này có thể nói U tăng bao nhiêu lần thì R tăng lên bấy nhiêu lần được không? Tại sao? GV: Y/c HS lên bảng giải C3, C4 và trao đổi với cả lớp. GV: Y/c HS về nhà làm các bài tập trong SBT và học thuộc phần ghi nhớ. Về nhà chuẩn bị bài sau thực hành. Rút Kinh Nghiệm: ………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Tuần 2: Ngày soạn: 25 / 8 / 2013 Trường THCS Bính Thuận Giáo viên: Lương văn Minh 6 Bài soạn : Vật Lý 9 năm học 2013 - 2014 Tiết 3: BÀI 3: THỰC HÀNH: XÁC ĐỊNH ĐIỆN TRỞ CỦA MỘT DÂY DẪN BẰNG AMPE KẾ VÀ VÔN KẾ I. MỤC TIÊU - Nêu được cách xác định điện trở từ công thước tính điện trở. - Mô tả được cách bố trí và tiến hành TN xác định điên trở của một dây dẫn bằng ampe kế và vôn kế. - Có ý thức chấp hành nghiêm túc quy tắc sử dụng các thiết bị điên trong TN. II. CHUẨN BỊ - Cho mỗi nhóm: + Một dây dẫn có điện trở chưa biết giá trị. + Một nguồn điện có thể điều chỉnh được các giá trị hiệu điện thế từ 0 đến 6V một cách liên tục. + Một ampe kế có GHĐ 1,5A và ĐCNN 0,1A + Một vôn kế có GHĐ 6V và ĐCNN 0,1V. + Một công tắc điện. + 7 đoạn dây nối. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động của học sinh: * Hoạt động 1: Ổn định, kiểm tra, tạo tình huống. (5 phút). 1. Ổn định. 2. Kiểm tra. 3. Tạo tình huống. * Hoạt động 2: Trình bày phần trả lời câu hỏi trong báo cáo TH (10 phút). HS: Chuẩn bị trả lời câu hỏi của GV. HS: Vẽ sơ đồ mạch điện TN. Trợ giúp của thầy: GV: Kiểm tra sự chuẩn bị của HS về mẫu báo cáo. GV: Y/c HS nêu công thức tính điện trở. ?. Đo hiệu điện thế hai đầu vật dẫn cần dụng cụ gì? Mắc dụng cụ đó như thế nào với dây dẫn cần đo? ?. Muốn đo cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn cần dụng cụ gì? mắc dụng cụ đó như thế nào với dây dẫn cần đo? Trường THCS Bính Thuận Giáo viên: Lương văn Minh 7 Bài soạn : Vật Lý 9 năm học 2013 - 2014 * Hoạt động 3: Mắc mạch điện theo sơ đồ và tiến hành đo (32 phút). HS: Các nhóm mắc mạch điện theo sơ đồ đã vẽ. HS: Tiến hành đo, ghi kết quả vào mẫu báo cáo. HS: Cá nhân hoàn thành mẫu báo cáo để nộp. * Hoạt động 4: Nhận xét (5 phút). HS: Tự đánh giá tinh thần thái độ học tập của bản thân và của thành viên trong nhóm. GV: Y/c HS vẽ sơ đồ TN vào mẫu báo cáo. Cho một HS lên bảng vẽ ở trên bảng. GV: Y/c HS tiến hành TN. GV: Theo dõi, giúp đỡ, kiểm tra các nhóm mắc mạch điện. - Theo dõi, nhắc nhỡ tất cả HS đều phải tham gia hoạt động tích cực. - Y/c HS nộp báo cáo TH. GV: Nhận xét kết quả TN, tinh thần và thái độ thực hành của các nhóm . GV: Y/c HS về nhà chuẩn bị cho tiết học sau. Rút Kinh Nghiệm: ………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Tuần 2: Ngày soạn: 25 / 8 / 2013 Tiết 4: BÀI 4: ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP Trường THCS Bính Thuận Giáo viên: Lương văn Minh 8 Bài soạn : Vật Lý 9 năm học 2013 - 2014 I. MỤC TIÊU - Suy luận để xây dựng công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc nối tiếp R tđ = R 1 + R 2 và hệ thức 2 1 U U = 2 1 R R từ các kiến thức đã học. - Mô tả được cách bố trí và tiến hành TN kiểm tra lại các hệ thức suy ra từ lý thuyết. - Vận dụng được những kiến thức đã học để giải thích một số hiện tượng và giải bài tập về đoạn mạch nối tiếp. II. CHUẨN BỊ : Cho mỗi nhóm: + 3 điện trở mẫu lần lượt có giá trị 6 Ω , 10 Ω , 16 Ω . 1 ampe kế, 1 vôn kế, 1 nguồn điện, 1 công tắc, 7 đoạn dây nối. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động của học sinh: * Hoạt động 1: Ổn định, kiểm tra, tạo tình huống (5 phút). 1. Ổn định. 2. Kiểm tra. HS: Trả lời câu hỏi của GV. 3. Tạo tình huống. HS: Đọc tình huống ở sgk. * Hoạt động 2: Ôn lại những kiến thức có liên quan đến bài mới (5 phút). I. CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ TRONG ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP. 1. Nhớ lại kiến thức đã học ở lớp 7. HS: Trả lời các câu hỏi của GV. I = I 1 = I 2 Trợ giúp của thầy: ?. Nêu công thức tính điện trở? ?. Phát biểu định luật ôm GV: Nêu tình huống như sgk. ?. Em hãy cho biết trong đoạn mạch hai bóng đèn mắc nối tiếp: - Cường độ dòng điện qua mỗi bóng đèn có mối liện hệ như thế nào với cường độ dòng điện trong Trường THCS Bính Thuận Giáo viên: Lương văn Minh 9 Bài soạn : Vật Lý 9 năm học 2013 - 2014 U = U 1 + U 2 * Hoạt động 3: Nhận biết được đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc nối tiếp (7 phút). 2. Đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc nối tiếp. HS: Cá nhân trả lời câu hỏi C1. C1: R 1 , R 2 và ampe kế mắc nối tiếp với nhau. HS: Cá nhân trả lời C2. C2: I = 1 1 R U = 2 2 R U , từ đó suy ra 2 1 U U = 1 2 R R . * Hoạt động 3: Xây dựng công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc nối tiếp (10 phút). II. ĐIỆN TRỞ TƯƠNG ĐƯƠNG CỦA ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP. 1. Điện trở tương đương. HS: Đọc khái niệm điện trở tương đương trong sgk. Và trả lời câu hỏi của GV. 2. Công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc nối tiếp. HS: Trả lời C3. C3: U AB = U 1 + U 2 = I.R 1 + I.R 2 = I.R tđ ⇒ R tđ = R 1 + R 2 * Hoạt động 4: Thí nghiệm kiểm tra (10 phút). 3. Thí nghiệm kiểm tra. HS: Các nhóm mắc điện trở và tiến hành TN theo hướng dẫn của GV. 4. Kết luận: mạch chính? - Hiệu điện thế giữ hai đầu đoạn mạch có mối liện hệ như thế nào với hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi đèn? GV: Y/c HS trả lời C1 và cho biết hai đầu điên trở có mấy điểm chung? GV: Hướng dẫn HS vận dụng các kiến thức vừa ôn tập và hệ thức của định luật Ôm để trả lời C2. GV: Y/c HS đọc sgk. ?. Thế nào là điện trở tương đương của đoạn mạch? GV: Hướng dẫn HS trả lời C3. GV: Hướng dẫn HS làm TN. GV: Y/c HS nêu kết luận. Trường THCS Bính Thuận Giáo viên: Lương văn Minh 10 [...]... 2 Rn Mã đề câu Đáp án Mã đề câu Đáp án 2 1 D 3 1 A 2 2 D 3 2 B 2 3 D 3 3 D 2 4 A 3 4 D 2 5 B 3 5 C 2 6 C 3 6 C 2 7 B 3 7 D 2 8 D 3 8 B 2 9 A 3 9 A 2 10 C 3 10 B 2 11 C 3 11 D 2 12 B 3 12 A 2 13 A 3 13 C 2 14 C 3 14 A 2 15 D 3 15 C 2 16 B 3 16 A 2 17 A 3 17 B 2 18 B 3 18 C Giáo viên: Lương văn Minh 33 Bài soạn : Vật Lý 9 năm học 2013 - 2014 19 20 1 1 19 20 C D 2 2 19 20 C A 3 3 19 20 D B Rút kinh nghiệm... Trường THCS Bính Thuận Giáo viên: Lương văn Minh 25 Bài soạn : Vật Lý 9 năm học 2013 - 2014 Tuần 5: Tiết 10: Ngày soạn: 22/ 9 / 2013 BÀI 9: SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO VẬT LIỆU LÀM DÂY DẪN I MỤC TIÊU - Bố trí và tiến hành được TN để chứng tỏ rằng điện trở của các dây dẫn có cùng chiều dài, cùng tiết diện và được làm từ các loại vật liệu khác nhau thì khác nhau - So sánh được mức độ dẫn... Tuần 4: Tiết 8: Ngày soạn: 16 / 9 / 2013 BÀI 7: SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ 20 Trường THCS Bính Thuận Giáo viên: Lương văn Minh Bài soạn : Vật Lý 9 năm học 2013 - 2014 VÀO CHIỀU DÀI DÂY DẪN I MỤC TIÊU - Nêu được điện trở phụ thuộc vào chiều dài, tiết diện và vật liệu làm dây dẫn - Biết cách xác định sự phụ thuộc của điện trở vào một trong các yếu tố (chiều dài, tiết diện, vật liệu làm dây dẫn) - Nêu được... GV: Kiểm tra các nhóm việc hoàn thành bảng 1 Yêu cầu mỗi nhóm tiến Giáo viên: Lương văn Minh Bài soạn : Vật Lý 9 năm học 2013 - 2014 hành đối chiếu kết quả thu được với dự đoán đã nêu GV: Y/c HS nêu kết luận qua TN 3 Kết luận kiểm tra dự đoán HS: Nêu kết luận và ghi vở: “Điện trở của dây dẫn có cùng tiết diện và được làm từ cùng một loại vật liệu thì tỷ lệ thuận với chiều dài của GV: Y/c HS hoàn thành... hiện C9, C10 GV: Y/c HS Thực hiện C9, C10 C10: Tóm tắt: R= 20 Ω ; S = 0,5mm2= 0,5.10-6m2 ρ= 1,1.10-6 Ω m Tính: n = ? Giải: - Chiều dài của dây hợp kim là: R.S 20.0,5.10 −6 l= ρ = = 9, 091 m 1,1.10 −6 - Số vòng dây của biến trở là: N= 9, 091 l = 3,14.0,02 = 145 vòng ∏ d GV: Y/c HS về nhà làm các bài tập trong SBT Chuẩn bị bài 11 Rút kinh nghiệm …………………………………………………………………………………… 36 Trường THCS Bính Thuận Giáo. .. các điện trở R được làm từ cùng một loại vật liệu, cùng chiều dài, tiết diện S khác nhau - Đo các giá trị U, I → tính R - So sánh với dự đoán để rút ra nhận xét qua kết qủa TN + Các nhóm lấy dụng cụ TN, tiến hành TN theo các bước đã thống nhất → Hoàn thành bảng 1 HS: Đại diện các nhóm báo các kết quả hướng dẫn thảo luận chung cả lớp GV: Y/c HS so sánh với dự đoán để rút ra kết luận GV: Y/c HS đọc y/c... HS: Thảo luận nhóm về: ? Trong mạch điện dây dẫn dùng để - Công dụng của dây dẫn làm gì? - Các loại vật liệu nào thường được dùng ? Nêu các vật liệu thường dùng làm làm dây dẫn dây dẫn * Hoạt động 3: Tìm hiểu điện trở của dây dẫn Trường THCS Bính Thuận Giáo viên: Lương văn Minh 21 Bài soạn : Vật Lý 9 năm học 2013 - 2014 phụ thuộc vào những yếu tố nào? (10 phút) I XÁC ĐỊNH SỰ PHỤ THUỐC CỦA ĐIỆN TRỞ DÂY... Trường THCS Bính Thuận Giáo viên: Lương văn Minh 29 Bài soạn : Vật Lý 9 năm học 2013 - 2014 Câu 17: Khi hiệu điện thế đặt vào giữa hai đầu dây dẫn tăng hay giảm bao nhiêu lần thì cường độ dòng điện qua dây dẫn đó thay đổi như thế nào? A Không thể xác định chính xác được B Tăng hay giảm bấy nhiêu lần C Giảm hay tăng bấy nhiêu lần D Không thay đổi Câu 18: Một bóng đèn khi thắp sáng có điện trở 15 Ω và... …………………………………………………………………………… Tuần 3: Tiết 6: Ngày soạn: 07 / 9 / 2013 BÀI 6: BÀI TẬP VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT ÔM 14 Trường THCS Bính Thuận Giáo viên: Lương văn Minh Bài soạn : Vật Lý 9 năm học 2013 - 2014 I MỤC TIÊU - Vận dụng các kiến thức đã học để giải các bài tập đơn giản về đoạn mạch nhiều nhất là 3 điện trở - Rèn luyện kỹ năng phân tích và suy luận vật lý cho học sinh II CHUẨN BỊ - Bảng liệt kê các giá trị... Tuần 5: Tiết 9: Ngày soạn: 22/ 9 / 2013 BÀI 8: SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ Trường THCS Bính Thuận Giáo viên: Lương văn Minh 23 Bài soạn : Vật Lý 9 năm học 2013 - 2014 VÀO TIẾT DIỆN DÂY DẪN I MỤC TIÊU - Suy luận được rằng các dây dẫn có cùng chiều dài và làm từ cùng một loại vật liệu thì điện trở của chúng tỷ lệ nghịch với tiết diện của dây dẫn - Bố trí . liện hệ như thế nào với cường độ dòng điện trong Trường THCS Bính Thuận Giáo viên: Lương văn Minh 9 Bài soạn : Vật Lý 9 năm học 2013 - 2014 U = U 1 + U 2 * Hoạt động 3: Nhận biết được đoạn mạch. Nghiệm: …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Tuần 3: Ngày soạn: 07 / 9 / 2013 Tiết 5: Trường THCS Bính Thuận Giáo viên: Lương văn Minh 11 Bài soạn : Vật Lý 9 năm học 2013 - 2014 BÀI 5: ĐOẠN MẠCH SONG SONG I. MỤC. Nghiệm: …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Tuần 3: Ngày soạn: 07 / 9 / 2013 Tiết 6: BÀI 6: BÀI TẬP VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT ÔM Trường THCS Bính Thuận Giáo viên: Lương văn Minh 14 Bài soạn : Vật Lý 9 năm học 2013 - 2014 I. MỤC TIÊU -
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án vật lí 9 cả năm đầy đủ, Giáo án vật lí 9 cả năm đầy đủ, , III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC, II. CHUẨN BỊ: Kẻ sẵn bảng thương số ., II. CHUẨN BỊ : Cho mỗi nhóm:, II. CHUẨN BỊ: GV chuẩn bị trước các bảng phụ ghi các đề bài và tóm tắt cách giải một bài toán vật lý., II. CHUẨN BỊ : Cho mỗi nhóm: 1 bóng đèn 12V – 3 w , 1 bóng đèn 12V – 6w, bóng đèn 12V – 10w, 1 bóng đèn 220V – 100w, 1 bóng đèn 12V – 3w, 1 bóng đèn 220V – 25w, 1 nguồn điện 12V, 1 công tắc, 1 biến trở ,1 ampe kế, 1 vôn kế , 9 đoạn dây dẫn, II. CHUẨN BỊ: 1 công tơ điện., III. HOẠT ĐÔNG DẠY HỌC, II. CHUẨN BỊ: + Cho mỗi nhóm:, II. CHUẨN BỊ : + Cho mỗi nhóm:, II. CHUẨN BỊ: Cho GV:, II. CHUẨN BỊ: Cho mỗi nhóm:1 ống dây khoảng 500 vòng, 0,2mm., II. CHUẨN BỊ: Chuẩn bị sẵn các câu hỏi.

Mục lục

Xem thêm