0
 1. Trang chủ >
 2. Khoa học xã hội >
 3. Giáo dục học >

SKKN_vận dụng phương pháp mới trong việc dạy học lịch sử ở trường THPT

Tổ chức hoạt động nhóm trong dạy học lịch sử ở trường THPT (vận dụng qua dạy học lịch sử thế giới từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ XVI lớp 10, chương trình chuẩn)

Tổ chức hoạt động nhóm trong dạy học lịch sử trường THPT (vận dụng qua dạy học lịch sử thế giới từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ XVI lớp 10, chương trình chuẩn)

... dạng tổ chức hoạt động nhóm trong dạy học lịch sử trường THPT (Vận dụng qua dạy học lịch sử thế giới từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ XVI lớp 10 chương trình chuẩn) Chương 4: Các biện pháp tổ chức ... DHLS trường PT. - Đề xuất một số dạng TCHĐN trong dạy học lịch sử trường THPT. - Đề xuất các biện pháp TCHĐN trong dạy học lịch sử thế giới từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ XVI lớp 10 chương trình ... pháp tổ chức hoạt động nhóm trong dạy học lịch sử thế giới từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ XVI lớp 10 chương trình chuẩn. Thực nghiệm sư phạm 9 GD, ông đã đưa nguyên tắc của “nhà trường tích...
 • 162
 • 1,417
 • 10
Đổi mới phương pháp dạy học lịch sử ở trường THPT qua một tiết dạy bằng giáo án điện tử

Đổi mới phương pháp dạy học lịch sử trường THPT qua một tiết dạy bằng giáo án điện tử

... biện pháp chính“Ứng dụng CNTT&TT kết hợp sách bài tập để đổi mới phương pháp dạy học lịch sử trường THPT 1. Đối tượng học và việc thiết kế đa phương tiện dạy học Cụm từ “Đa phương tiện dạy ... việc đổi mới PPDH để chuẩn bị bước vào năm học mới “Năm học công nghệ thông tin”.BGH trường THPT Dĩ An thiết kế 3 phòng dạy học đa chức năng (trongđó có một phòng sử dụng di động GV có thể dạy ... với mục tiêu, yêu cầu đổi mới GD và PPDH LS.7.2. Nội dung đổi mới tự học SBT LS nhà của HS7.2.1. Một số yêu cầu của việc đổi mới công tác chỉ đạo hoạt động tự học SBT LS nhà của HS-Về mặt...
 • 160
 • 1,882
 • 4
Sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy – học lịch sử ở trường THPT

Sử dụng sơ đồ tư duy trong dạyhọc lịch sử trường THPT

... TTHPTBMT: Tên đề tài: Sử dụng đồ duy trong dạy học lịch sử trường THPT Người thực hiện 18 NTH: Nguyễn Thị Minh Lương TTHPTBMT: Tên đề tài: Sử dụng đồ duy trong dạy ... TTHPTBMT: Tên đề tài: Sử dụng đồ duy trong dạy học lịch sử trường THPT Người thực hiện 17 NTH: Nguyễn Thị Minh Lương TTHPTBMT: Tên đề tài: Sử dụng đồ duy trong dạy ... TTHPTBMT: Tên đề tài: Sử dụng đồ duy trong dạy học lịch sử trường THPT Người thực hiện 3 NTH: Nguyễn Thị Minh Lương quả các phương pháp dạy học. Vận dụng đồ duy trong dạy...
 • 22
 • 5,028
 • 14
một số vấn đề đổi mới nội dung và phương pháp dạy học lịch sử ở trường thpt

một số vấn đề đổi mới nội dungphương pháp dạy học lịch sử trường thpt

... phương pháp dạy học lịch sử trường THPT hiện nay.1.4. Một số nhận thức về đổi mới phương pháp dạy học lịch sử. 1.5. Đổi mới dạy học lịch sử theo phương pháp giải quyết vấn đề được chiathành ... thay sách lớp 10 bậc THPT mở chuyên đề giảng dạy bồi dưỡng kiến thức cho giáo viên môn lịch sử về Một số vấn đề đổi mới nội dung phương pháp dạy học lịch sử trường THPT .6 nghiệm khách ... tả giới thiệu các nội dung, biện pháp chính.1. Nhận thức về đổi mới phương pháp dạy học lịch sử ……………. 291.1. Định hướng về phương pháp đổi mới dạy học lịch sử. 1.1.1. Tính phù hợp của đổi...
 • 59
 • 1,184
 • 1
Đề tài “Sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học lịch sử ở trường THPT” doc

Đề tài “Sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học lịch sử trường THPT” doc

... chủ đạo cho nội dung đề tài sáng kiến kinh nghiệm nầy. Những nội dung đã học tập và kinh nghiệm tích lũy được từ đề tài Sử dụng đồ duy trong dạy học lịch sử trường THPT” nầy sẽ là hành ... không thì các em trả lời Trường THCS các em cũng đã được dạy rồi.Từ đó tôi mới tìm hiểu và áp dụng theo phương pháp Sử dụng đồ duy trong dạy học lịch sử trường THPT” và bài trả lời cho ... người, đồ duy giúp bộ não liên ng, liên kết các kiến thức đã học trong sách vở, đã biết trong cuộc sống… để phát triển, mở rộng ý ng. Sau khi học sinh tự thiết lập đồ duy kết...
 • 50
 • 4,595
 • 10
skkn ứng dụng một số kĩ thuật kiểm tra - đánh giá trong dạy học lịch sử ở trường thpt tĩnh gia 5

skkn ứng dụng một số kĩ thuật kiểm tra - đánh giá trong dạy học lịch sử trường thpt tĩnh gia 5

... một số kỹ thuật kiểm tra, đánh giá có thể ứng dụng tốt trong dạy học lịch sử trường THPT TĨNH GIA 5. III/ GIẢI PHÁP: 1/ Mục tiêu của giải pháp : Trong quá trình ứng dụng một số kỹ thuật kiểm ... mới phương pháp dạy học, nhất là đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá. Tôi thấy việc ứng dụng một số kỹ thuật kiểm tra, đánh giá trong dạy học lịch sử trường THPT TĨNH GIA 5 là rất quan trọng, ... “ Ứng dụng một số thuật kiểm tra, đánh giá trong dạy học lịch sử trường THPT TĨNH GIA 5 II/ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI 1. Mục tiêu. Đề tài này đi vào nghiên cứu một số kỹ thuật kiểm...
 • 21
 • 1,492
 • 6
VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP TRÒ CHƠI vào dạy học NGỮ văn ở TRƯỜNG TRUNG học cơ sở

VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP TRÒ CHƠI vào dạy học NGỮ văn TRƯỜNG TRUNG học cơ sở

... tham khảo về phương pháp trò chơi trong dạy học Ngữ văn trường Trung học sở cho giáo viên và học sinh vì: Trò chơi là một phương pháp dạy học, một hình thức tổ chức dạy học được dùng ... DUNGCHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VẤN ĐỀ SỬ DỤNG TRÒ CHƠI TRONG DẠY HỌC NGỮ VĂN1.1. CƠ SỞ LÍ LUẬN 1.1.1.Khái niệm trò chơi học tập Phương pháp dạy học bằng trò chơi là giáo viên ... của đối tượng học sinh. Phương pháp trò chơi học tập đáp ứng yêu cầu của quá trình dạy học. Phương pháp dạy học bằng trò chơi xuất phát từ thực tế dạy học: Phương pháp trò chơi học tập là tổ...
 • 90
 • 4,251
 • 28
một số biện pháp sư phạm nhằm nâng cao tính biểu cảm của ngôn ngữ trong dạy học lịch sử ở trường thpt (vận dụng qua chương trình lớp 10- chương trình chuẩn)

một số biện pháp phạm nhằm nâng cao tính biểu cảm của ngôn ngữ trong dạy học lịch sử trường thpt (vận dụng qua chương trình lớp 10- chương trình chuẩn)

... vào tính biểu cảm của ngôn 9 ngữ trong dạy học lịch sử. Vì thế có thể coi đề tài: Một số biện pháp phạm nhằm nâng cao tính biểu cảm của ngôn ngữ trong dạy học lịch sử trường trung học ... sau: Chương 1. Cơ sở lý luận và thực tiễn của các biện pháp phạm nhằm nâng cao tính biểu cảm của ngôn ngữ dạy học lịch sử trường THPT. Chương 2. Những biện pháp phạm nhằm nâng cao tính biểu ... TRONG NGÔN NGỮ DẠY HỌC LỊCH SỬ TRƯỜNG THPT 1.2.1.1. Tính biểu cảm của ngôn ngữ là nhân tố không thể thiếu trong dạy học lịch sử trường THPT Trong dạy học nói chung và dạy học lịch sử nối...
 • 129
 • 760
 • 0
SKKN_vận dụng phương pháp mới trong việc dạy học lịch sử ở trường THPT

SKKN_vận dụng phương pháp mới trong việc dạy học lịch sử trường THPT

... Một trong những biện pháp tích cực để cải thiện tình hình dạy- học môn lịch sử là phải đổi mới phương pháp dạy học. 6 II. Lý luận chung về phương pháp dạy học mới Phương pháp dạy học mới ... Tôi đã tiến hành dạy thí điểm hai phương pháp dạy học truyền thống và đổi mới phương pháp dạy học 2 lớp 11A6 và 11A7. 1. Vận dụng phương pháp dạy học mới để dạy bài 21, lịch sử 11 8 Bài 21. ... tiêu dạy học. Trong đó có phương pháp dạy học. Quá trình dạy học gồm Mục tiêu- Nội dung- Phương pháp dạy học- Kiểm tra đánh giá. Phương pháp 5 dạy học là khâu quan trọng nhất trong quá trình dạy...
 • 16
 • 1,672
 • 6
một số biện pháp sư phạm nhằm nâng cao tính biểu cảm của ngôn ngữ trong dạy học lịch sử ở trường thpt (vận dụng qua chương trình lớp 10- chương trình chuẩn)

một số biện pháp phạm nhằm nâng cao tính biểu cảm của ngôn ngữ trong dạy học lịch sử trường thpt (vận dụng qua chương trình lớp 10- chương trình chuẩn)

... sâu vào tính biểu cảm của ngôn ngữ trong dạy học lịch sử. Vì thế có thể coi đề tài: Một số biện pháp phạm nhằm nâng cao tính biểu cảm của ngôn ngữ trong dạy học lịch sử trường trung học phổ ... sau: Chương 1. Cơ sở lý luận và thực tiễn của các biện pháp phạm nhằm nâng cao tính biểu cảm của ngôn ngữ dạy học lịch sử trường THPT. Chương 2. Những biện pháp phạm nhằm nâng cao tính biểu ... cao chất lượngdạyhọc lịch sử trường THPT. Đó là những lý do cơ bản để chúng tôi lựa chọn đềtài: Một số biện pháp phạm nhằm nâng cao tính biểu cảm của ngôn ngữ trong dạy học lịch sử trường...
 • 22
 • 447
 • 0
một số biện pháp sư phạm nhằm nâng cao tính biểu cảm của ngôn ngữ trong dạy học lịch sử ở trường thpt (vận dụng qua chương trình lớp 10- chương trình chuẩn)

một số biện pháp phạm nhằm nâng cao tính biểu cảm của ngôn ngữ trong dạy học lịch sử trường thpt (vận dụng qua chương trình lớp 10- chương trình chuẩn)

... sâu vào tính biểu cảm của ngôn ngữ trong dạy học lịch sử. Vì thế có thể coi đề tài: Một số biện pháp phạm nhằm nâng cao tính biểu cảm của ngôn ngữ trong dạy học lịch sử trường trung học phổ ... sau: Chương 1. Cơ sở lý luận và thực tiễn của các biện pháp phạm nhằm nâng cao tính biểu cảm của ngôn ngữ dạy học lịch sử trường THPT. Chương 2. Những biện pháp phạm nhằm nâng cao tính biểu ... cao chất lượngdạyhọc lịch sử trường THPT. Đó là những lý do cơ bản để chúng tôi lựa chọn đềtài: Một số biện pháp phạm nhằm nâng cao tính biểu cảm của ngôn ngữ trong dạy học lịch sử trường...
 • 22
 • 415
 • 0
SKKN CỰC HAY_Ứng dụng CNTT và Truyền thông kết hợp Sách bài tập để đổi mới Phương pháp dạy học lịch sử ở trường THPT

SKKN CỰC HAY_Ứng dụng CNTT và Truyền thông kết hợp Sách bài tập để đổi mới Phương pháp dạy học lịch sử trường THPT

... xuất ứng dụng CNTT& amp;TT kết hợp SBT để đổi mới PPDH LS trường THPT 1. CNTT& amp;TT hỗ trợ đổi mới PPDH LS THPT 1292. Nguyên tắc ứng dụng CNTT& amp;TT để đổi mới PPDH LS THPT. 1303. Cấu ... tự học SBT LS nhà của HS Đổi mới nội dung tự học kết hợp SBT LS nhà của HS Đổi mới PP tự học kết hợp SBT LS nhà của HS8. Sử dụng sơ đồ trong GAĐT nhằm đổi mới nâng cao hiệu quảDHLS ... học tập kinh nghiệm tích lũy được từ đề tài“Ứng dụng CNTT& amp;TT kết hợp SBT để đổi mới PPDH LS trường THPT nầy sẽ là hành trang vô cùng quý báu cho quá trình đổi mới phương pháp dạy học...
 • 159
 • 1,585
 • 1
SKKN Một số vấn đề đổi mới nội dung và phương pháp dạy học lịch sử ở trường THPT

SKKN Một số vấn đề đổi mới nội dungphương pháp dạy học lịch sử trường THPT

... bản sắc riêng.1.3. Một số yêu cầu đổi mới về phương pháp dạy học lịch sử trường THPT hiện nay.1.4. Một số nhận thức về đổi mới phương pháp dạy học lịch sử. 1.5. Đổi mới dạy học lịch sử ... bậc THPT mở chuyên đề giảng dạy bồi dưỡng kiến thức cho giáo viên môn lịch sử về Một số vấn đề đổi mới nội dung phương pháp dạy học lịch sử trường THPT . Việc cải cách, đổi mới phương ... các nội dung, biện pháp chính.1. Nhận thức về đổi mới phương pháp dạy học lịch sử ……………. 291.1. Định hướng về phương pháp đổi mới dạy học lịch sử. 1.1.1. Tính phù hợp của đổi mới phương pháp dạy...
 • 88
 • 1,462
 • 1
Sáng kiến kinh nghiệm –đổi mới phương pháp dạy học lịch sử ở trường THPT qua một tiết dạy bằng giáo án điện tử

Sáng kiến kinh nghiệm –đổi mới phương pháp dạy học lịch sử trường THPT qua một tiết dạy bằng giáo án điện tử

... riêng.1.3. Một số yêu cầu đổi mới về phương pháp dạy học lịch sử trường THPT hiện nay.1.4. Một số nhận thức về đổi mới phương pháp dạy học lịch sử. 1.5. Đổi mới dạy học lịch sử theo phương pháp ... tài “Đổi mới phương pháp dạy học lịch sử trường THPT qua một tiết dạy bằng giáo án điện tử nhằm giải quyết vấn đề cấp bách của giáo viên bộ môn lịch sử và của công tác dạy học lịch sử mà xã ... bậc THPT và mở chuyên đề giảng dạy bồi dưỡng kiến thức cho giáo viên môn lịch sử về Một số vấn đề đổi mới nội dung và phương pháp dạy học lịch sử trường THPT . Việc cải cách, đổi mới phương pháp...
 • 88
 • 758
 • 0
SKKN Ứng dụng CNTT & TT kết hợp sách bài tập để đổi mới phương pháp dạy học Lịch sử ở trường THPT

SKKN Ứng dụng CNTT & TT kết hợp sách bài tập để đổi mới phương pháp dạy học Lịch sử trường THPT

... dụng CNTT& amp ;TT kết hợp SBT để đổi mới PPDH LS trường THPT 1. CNTT& amp ;TT hỗ trợ đổi mới PPDH LS THPT 129 2. Nguyên tắc ứng dụng CNTT& amp ;TT để đổi mới PPDH LS THPT 130 3. Cấu trúc của ... việc đổi mới PPDH LS 113 CNTT& amp ;TT giúp tăng cường hứng thú học tập HS CNTT& amp ;TT giúp HS đáp ứng được nhu cầu của cá nhân CNTT& amp ;TT giúp HS phát triển đa trí tuệ CNTT& amp ;TT giúp ... SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ỨNG DỤNG CNTT& amp ;TT KẾT HỢP SÁCH BÀI TẬP ĐỂ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC LỊCH SỬ TRƯỜNG THPT MỤC LỤC...
 • 127
 • 1,152
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy – học lịch sử ở trường thptkĩ năng hướng dẫn học sinh sử dụng sách giáo khoa nhằm phát huy tính tích cực chủ động trong dạy học lịch sử ở trường thpt mường látứng dụng một số kĩ thuật kiểm tra đánh giá trong dạy học lịch sử ở trường thpt tĩnh gia 5phát triển tư duy kĩ thuật cho học sinh trên cơ sở vận dụng phương pháp dự án vào dạy học sửa chữa oto trường đại học sư phạm kĩ thuật vinhhướng đổi mới phương pháp dạy học lịch sử ở trường phổ thôngphương pháp dạy học lịch sử ở trường phổ thôngphương pháp dạy học lịch sử ở trường thcschuyên đề sử vận dụng kiến thức liên môn chủ đề tích hợp trong dạy học lịch sử ở trường thcscác phương pháp dạy học lịch sử ở trường thcssu dung so do tu duy trong day hoc lich su o truong pho thongsáng kiến kinh nghiệm sử dụng các di tích cách mạng tỉnh đăk lăk trong dạy học lịch sử ở trường trung học cơ sởskkn sử dụng di tích cách mạng trong dạy học lịch sử ở trường thcsmột số kinh nghiệm về xây dựng và sử dụng bản đồ trong dạy học lịch sử ở trường phổ thôngskkn tìm hiểu kiến thức và nhu cầu của học sinh trong quá trình vận dụng lý thuyết kiến tạo vào dạy học tiếng việt ở trường thptskkn xây dựng và sử dụng bản đồ trong dạy học lịch sử ở trường phổ thông docBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ