0
 1. Trang chủ >
 2. Khoa học xã hội >
 3. Giáo dục học >

SKKN: Rèn luyện những kỹ năng viết đoạn văn cho học sinh lớp 9 ở trường Phổ thông dân tộc bán trú -THCS Trà Tập

sáng kiến kinh nghiệm ngữ văn 6 rèn luyện kĩ năng viết đoạn văn cho học sinh thcs

sáng kiến kinh nghiệm ngữ văn 6 rèn luyệnnăng viết đoạn văn cho học sinh thcs

... tính chất sáng tạo của văn nghị luận.III/ rèn luyện năng viết đoạn văn nghị luận Đoạn văn chúng ta đề cập đến ở đây là đoạn văn bài văn nghị luận. Đoạn văn trong bài nghị luận là đoạn văn nh ... khi viết đoạn văn, đặc biệt tạo cho học sinh năng xác định câu chủ đề trong đoạn văn viết những đoạn văn có câuchủ đề. Đoạn văn là đơn vị trực tiếp tạo nên văn bản, bắt đầu từ chữ viết ... đếncách viết đoạn văn mở bài, đoạn văn thân bài, đoạn văn kết bài để giúp các emcó đ ợc các năng cần thiết trong khi làm văn nghị luận.Sau đây chúng ta có thể rèn luyện cho học sinh cách viết đoạn...
 • 34
 • 4,163
 • 19
giải pháp để rèn luyện kĩ năng vẽ biểu đồ cho học sinh lớp 9 ở trường thcs năm học 2012-2013

giải pháp để rèn luyện kĩ năng vẽ biểu đồ cho học sinh lớp 9 trường thcs năm học 2012-2013

... cứu: Rèn năng giải toán cho học sinh lớp 8 III. MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀINâng cao chất lượng bộ môn toán 8 trường THCS Bản Giang1 PHẦN KẾT LUẬNI. BÀI HỌC KINH NGHIỆM: Học sinh lớp 8 trường ... giải toán cho học sinh lớp 8 trường THCS Bản Giang” vận dụng tại lớp 8A1 tôi đang giảng dạy.II. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨUPhạm vi nghiên cứu: Học sinh lớp 8A1 Trường THCS Bản GiangĐối ... mới phương pháp dạy học môn toán trường trung học cơ sở, NXB Giáo dục, 2008. 2. Hoàng Chúng, Phương pháp dạy học hình học trường trung học cơ sở, NXB Giáo dục, 2000.3. Phương pháp giải các...
 • 17
 • 1,205
 • 0
skkn giải pháp để rèn luyện kĩ năng vẽ biểu đồ cho học sinh lớp 9 ở trường thcs

skkn giải pháp để rèn luyện kĩ năng vẽ biểu đồ cho học sinh lớp 9 trường thcs

... thông tin để rèn kỹ năng vẽ biểu đồ cho học sinh trên máy tính. SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM GIẢI PHÁP ĐỂ RÈN LUYỆN KĨ NĂNG VẼ BIỂU ĐỒ CHO HỌC SINH LỚP 9 TRƯỜNG THCS ... 11 39, 3 7 25,0 3 9A 35 5 14,3 10 28,6 11 31,4 9 25,7 4 9B 35 4 11,4 10 28,6 12 34,3 9 25,7 2.2 CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ RÈN LUYỆN KĨ NĂNG VẼ BIỂU ĐỒ CHO HỌC SINH LỚP 9 TRƯỜNG THCS - Biểu đồ ... nâng cao rèn luyện năng vẽ biểu đồ cho học sinh giúp học sinh rèn luyện năng thực hành địa lí tốt hơn trong học tập nên được áp dụng trong học sinh khối 8 và khối 9 trường THCS. Đề...
 • 17
 • 2,554
 • 5
Rèn kĩ năng viết đoạn văn cho học sinh THCS SKKN hay

Rènnăng viết đoạn văn cho học sinh THCS SKKN hay

... Mỗi đoạn văn tự sự thường có SKKN hay: Rèn năng viết đoạn văn cho học sinh THCS PHẦN THỨ NHẤT: ĐẶT VẤN ĐỀ I/ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀIĐã từ lâu, Rèn luyện năng viết đoạn văn cho học sinh THCS ... tiếp.Để rèn luyện cho học sinh năng viết đoạn văn, giáo viên phải hướng dẫn cho các em cách thức viết đoạn văn, cách sử dụng vốn từ ngữ, diễn đạt câu trong đoạn văn, bố cục đoạn văn trong một văn ... xây dựng các bước để rèn luyện năng viết đoạn văn được tốt hơn.II/ LỊCH SỬ VẤN ĐỀNhư chúng ta đã biết, vấn đề nghiên cứu, rèn luyện năng viết đoạn văn cho học sinh đã đặt ra từ lâu...
 • 43
 • 10,282
 • 39
rèn kĩ năng viết đoạn văn cho học sinh lớp 9

rènnăng viết đoạn văn cho học sinh lớp 9

... việc rèn luyện, nâng cao năng thực hành viết cho học sinh lớp 9, tôi chọn đề tài Rèn năng viết đoạn văn cho học sinh lớp 9, nhằmgiúp cho học sinh có khả năng biết cách trình bày nội dung đoạn ... nghiệm Rèn kỹ năng viết đoạn văn cho HS lớp 9 PHẦN 4. LUYỆN VIẾT ĐOẠN VĂN TỔNG-PHÂN-HỢPMỤC ĐÍCH1. Nhận biết được mô hình và cách viết đoạn tổng-phân-hợp.2. Rèn năng nhận diện, viết đoạn văn ... nghiệm Rèn kỹ năng viết đoạn văn cho HS lớp 9 II. MỤC ĐÍCH, NHIỆM VỤ VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU1. Mục đích của đề tàiThông qua việc thực hiện đề tài Rèn kỹ năng viết đoạn văn cho học sinh lớp 9 ,...
 • 41
 • 3,467
 • 21
SKKN: Rèn luyện những kỹ năng viết đoạn văn cho học sinh lớp 9 ở trường Phổ thông dân tộc bán trú -THCS Trà Tập

SKKN: Rèn luyện những kỹ năng viết đoạn văn cho học sinh lớp 9 trường Phổ thông dân tộc bán trú -THCS Trà Tập

... phápđúng đắn giúp các em học sinh thực hành tốt việc viết đoạn văn. Đây là cơ sởquan trọng để tôi chọn đề tài: Rèn kỹ năng viết đoạn văn cho học sinh lớp 9 trường PTDTBT-THCS Trà Tập. 5. Nội dung ... 100 (Luyện tập viết đoạn văn chứng minh)Chương trình lớp 8 : Học sinh học tiết 10( xây dựng đoạn văn trong văn bản),tiết 14 (Liên kết các đoạn văn trong văn bản), tiết 28 (Luyện viết đoạn văn ... tài: RÈN LUYỆN NHỮNG KỸ NĂNG VIẾT ĐOẠN VĂN CHO HỌC SINH LỚP 9 TRƯỜNG PTDTBT THCS TRÀ TẬP2. Đặt vấn đề:2. 1 Mục đích nghiên cứu: Phân môn Làm văn chiếm một vị trí quan trọng trong môn Ngữ văn...
 • 36
 • 3,311
 • 11
SKKN Rèn luyện kỹ năng viết tiếng anh cho học sinh lớp 10

SKKN Rèn luyện kỹ năng viết tiếng anh cho học sinh lớp 10

... quá trình rèn luyện các kỹ năng trong dạy học Tiếng Anh. - Rèn luyện và phát triển kỹ năng viết cho học sinh: Nhận biết -> Suy nghĩ -> Dựng ý -> Diễn đạt thnh văn. - Học sinh biết ... bi viết. 1.1. Thế no l dạy học viết? Trong quá trình dạy học viết chúng ta cần thực hiện những bớc no? Viết là một kỹ năng. Bởi vì để dạy cho HS hiểu đợc sẽ viết cái gì (loại bài viết) ? Viết ... Phân loại kỹ năng dạy học viết trong sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 10 mới. II Mục đích nghiên cứu. - Nhằm tìm ra những phơng pháp khác nhau để khai thác tính chủ động, sáng tạo của học sinh trong...
 • 14
 • 6,985
 • 47
SKKN Rèn kỹ năng viết đoạn văn cho học sinh lớp 9

SKKN Rèn kỹ năng viết đoạn văn cho học sinh lớp 9

... rèn luyện kỹ năng Ngữ văn cho học sinh là làm cho học sinh có kó năng nghe, nói, đọc, viết Tiếng Việt khá thành thạo theo các kiểu văn bản và có kó năng sơ giản về phân tích tác phẩm văn học, ... Chương trình lớp 6: học sinh được học tiết 20 Lời văn đoạn văn tự sự, tiết 1 39 Ngữ văn đòa phương : Đoạn văn miêu tả Chương trình lớp 7: Học sinh được học Tiết 4 Liên kết trong văn bản, tiết ... Luyện tập viết đoạn văn chứng minh, Chương trình lớp 8 : Học sinh học tiết 10. xây dựng đoạn văn trong văn bản ,tiết 14 Liên kết các đoạn văn trong văn bản,tiết 28. Luyện viết đoạn văn tự sự...
 • 22
 • 2,931
 • 3
rèn luyện kỹ năng viết tiếng anh cho học sinh lớp 10

rèn luyện kỹ năng viết tiếng anh cho học sinh lớp 10

... quá trình rèn luyện các kỹ năng trong dạy học Tiếng Anh. - Rèn luyện và phát triển kỹ năng viết cho học sinh: Nhận biết -> Suy nghĩ -> Dựng ý -> Diễn đạt thnh văn. - Học sinh biết ... bi viết. 1.1. Thế no l dạy học viết? Trong quá trình dạy học viết chúng ta cần thực hiện những bớc no? Viết là một kỹ năng. Bởi vì để dạy cho HS hiểu đợc sẽ viết cái gì (loại bài viết) ? Viết ... Phân loại kỹ năng dạy học viết trong sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 10 mới. II Mục đích nghiên cứu. - Nhằm tìm ra những phơng pháp khác nhau để khai thác tính chủ động, sáng tạo của học sinh trong...
 • 14
 • 1,534
 • 7
Biện pháp quản lý học sinh bán trú và hoạt động dạy học 2 buổi trên ngày nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ở trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Trà Don huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam

Biện pháp quản lý học sinh bán trú và hoạt động dạy học 2 buổi trên ngày nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Trà Don huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam

... tài: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HỌC SINH BÁN TRÚ VÀ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 2 BUỔI TRÊN NGÀY NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG PTDTBT THCS TRÀ DON HUYỆN NAM TRÀ MY, TỈNH QUẢNG NAM 2. Đặt vấn đề: 2. 1. ... nghiên cứu: Biện pháp quản học sinh bán trú hoạt động dạy 4 học 2 buổi trên ngày nhằm nâng cao chất lượng Giáo dục trường PTDTBT THCS Trà Don huyện Nam Trà My Tỉnh Quảng Nam . 2. 4. Giới ... luận thực tiễn, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: Biện pháp quản học sinh bán trú hoạt động dạy học 2 buổi trên ngày nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trường PTDTBT THCS Trà Don...
 • 23
 • 5,202
 • 26
skkn Phương pháp dạy kỹ năng viết Tiếng Anh cho học sinh lớp 9

skkn Phương pháp dạy kỹ năng viết Tiếng Anh cho học sinh lớp 9

... chất lợng hiệu quả dạy học môn Tiếng Anh lớp 9. Phơng pháp dạy kỹ năng viết cho HS lớp 9 Nguyễn Thị Hoà3. Phạm vi nghiên cứu- Về qui mô: Tìm hiểu vận dụng phơng pháp dạy học tích cực trong ... những phơng 3Phơng pháp dạy kỹ năng viết cho HS lớp 9 Nguyễn Thị Hoà pháp mình sử dụng trong giờ dạy kỹ năng viết phù hợp với trình độ nhận thức của học sinh khối lớp 9 nên các em đã chủ động ... pháp khác nhau để dạy kỹ năng viết. Tôi bắt đầu việc dạy các kỹ năng Tiếng Anh cho HS lớp 8 từ năm học 2004-2005 và năm học này tôi vẫn tiếp tục dạy những em HS đó trong chơng trình Tiếng Anh...
 • 16
 • 2,972
 • 8
SKKN Rèn luyện kĩ năng viết đoạn văn cho học sinh THCS

SKKN Rèn luyệnnăng viết đoạn văn cho học sinh THCS

... tiếp.Để rèn luyện cho học sinh năng viết đoạn văn, giáo viên phải h ớng dẫn cho các em cách thức viết đoạn văn, cách sử dụng vốn từ ngữ, diễn đạt câu trong đoạn văn, bố cục đoạn văn trong một văn ... chẽ với Văn vàTiếng Việt. Nh vậy, chúng ta dạy Tập làm văn cho học sinh là dạy cho các emnắm vững văn bản, biết xây dựng các đoạn văn thông th ờng. Rèn luyện cho học sinh rèn luyện cho các ... và xây dựng các b ớc để rèn luyện năng viết đoạn văn đ ợc tốt hơn.II/ Lịch sử vấn đềNh chúng ta đã biết, vấn đề nghiên cứu, rèn luyện năng viết đoạn văn cho học sinh đã đặt ra từ lâu nh...
 • 34
 • 2,539
 • 6
Tìm hiểu thực trạng kỹ năng viết đoạn văn của học sinh lớp 4 ở một số trường tiểu học khu vực Thị xã Phúc Yên – Vĩnh Phúc

Tìm hiểu thực trạng kỹ năng viết đoạn văn của học sinh lớp 4 một số trường tiểu học khu vực Thị xã Phúc Yên – Vĩnh Phúc

... lớp 4 một số trờng Tiểu học khu vực Thị Phúc Yên - Vĩnh Phúc, Nguyên nhân và giải pháp.1. Thực trạng năng viết đoạn văn của học sinh lớp 4 một số trờng Tiểu học khu vực Thị Phúc ... năng viết đoạn văn của học sinh lớp 4 một số trờng khu vực Thị Phúc Yên - Vĩnh Phúc nh sau:Trờng tiểu học xuân hoà aBảng 1: Thực trạng năng viết đoạn văn kể chuyện của học sinh lớp ... vực Thị Phúc Yên - Vĩnh Phúc. 1.1. Cách thức tiến hànhĐể tìm hiểu thực trạng về kĩ năng viết đoạn văn của học sinh lớp 4 một số trờng Tiểu học khu vực Thị Phúc Yên - Vĩnh Phúc, chúng tôi...
 • 45
 • 1,028
 • 0
SKKN Phương pháp rèn luyện kĩ năng vẽ biểu đồ cho học sinh lớp 9 ở trường trung học cơ sở Phong Thạnh Đông

SKKN Phương pháp rèn luyệnnăng vẽ biểu đồ cho học sinh lớp 9 trường trung học cơ sở Phong Thạnh Đông

... “PHƯƠNG PHÁP RÈN LUYỆN KĨ NĂNG VẼ BIỂU ĐỒ CHO HỌC SINH LỚP 9 TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ PHONG THẠNH ĐÔNG”. Trong sáng kiến kinh nghiệm này, tôi xin đưa ra một số phương pháp để rèn luyện ... ĐỀ TÀI: “PHƯƠNG PHÁP RÈN LUYỆN KĨ NĂNG VẼ BIỂU ĐỒ CHO HỌC SINH LỚP 9 TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ PHONG THẠNH ĐÔNG” I. Đặt vấn đề: 1. Lí do: Môn Địa lí lớp 9 có nội dung học về Địa lí dân ... đíchNhằm rèn luyện cho học sinh năng thành thạo trong việc xác định dạng biểu đồ, cách vẽ và cách nhận xét biểu đồ của môn Địa lí lớp 9 trường Trung học sở Phong Thạnh Đông. Nhằm...
 • 21
 • 1,973
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: sáng kiến kinh nghiệm ngữ văn 6 rèn luyện kĩ năng viết đoạn văn cho học sinh thcsrèn luyện kĩ năng viết đoạn văn cho học sinh thcsrèn kĩ năng viết đoạn văn cho học sinh thcssáng kiến kinh nghiệm rèn kĩ năng viết đoạn văn cho học sinh trung học cơ sởbiện pháp rèn kỹ năng viết chính tả cho học sinh lớp 3 trường tiểu học cao bằngrèn luyện kỹ năng đọc diễn cảm cho học sinh lớp 3những kỹ năng sống cần thiết cho học sinhtiểu luận rèn kỹ năng đọc thành tiếng cho học sinh lớp 3rèn kỹ năng nói tiếng anh cho học sinh lớp 3rèn kĩ năng viết chính tả cho học sinh lớp 3rèn kỹ năng đọc diễn cảm cho học sinh lớp 5rèn kĩ năng viết chính tả cho học sinh lớp 2nghiên cứu vai trò của công nghệ thông tin trong việc dạy kỹ năng nói tiếng anh cho học sinh lớp 10 trường hermann gmeiner hà nộitài liệu tham khảo viết đoạn văn cho học sinh thcsluận văn bài tập liên kết câu liên kết đoạn văn cho học sinh lớp 5tiếng việt trong văn nghị luận của học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú thái nguyên thực trạng và giải phápBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíBT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM