0
 1. Trang chủ >
 2. Lý luận chính trị >
 3. Kinh tế chính trị >

Hàng hóa sức lao động và vấn đề việc làm ở Việt Nam

Phân biệt hàng hóa sức lao động và hàng hóa thị trường.DOC

Phân biệt hàng hóa sức lao động hàng hóa thị trường.DOC

... hàng hóa thông thường : Hàng hóa sức lao động: Hàng hóa thị trường : Giá trị: Giá trị hàng hóa sức lao động do thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất tái sản xuất sức lao động ... Phân biệt hàng hóa sức lao động hàng hóa thị trường?Trả lời: Sức lao động hay năng lực lao động là toàn bộ năng lực thể chất tinh thần tồn tại trong cơ thể con người đang sống được ... sức lao động của mình có quyền bán sức lao động của mình như một hàng hóa. - Thứ hai:người có sức lao động không có TLSX,để tồn tai buộc anh ta phải bán sức lao động của mình để sống. Hàng...
 • 8
 • 3,120
 • 46
Phân biệt hàng hóa sức lao động và hàng hóa thông thường.DOC

Phân biệt hàng hóa sức lao động hàng hóa thông thường.DOC

... tộc?II.Trả lời:1.a. Để phân biệt hàng hóa sức lao động hàng hóa thông thường, đầu tiên ta tìm hiểu các khái niệm : *Hàng hóa thông thường: là sản phẩm của lao động, nó có thể thỏa mãn những ... 0918.775.368Đề 2: I.Câu hỏi1 .Phân biệt hàng hóa sức lao động hàng hóa thông thường?2.Hãy cho biết quan điểm của CN Mác – Lênin về vấn đề dân tộc? Đảng Nhà nước ta đã làm gì để tăng ... nào đó của con người thông qua trao đổi, mua bán. *Hàng hóa sức lao động: - Sức lao động: “toàn bộ các thể lực trí lực ở trong thân thể một con người, trong nhân cách sinh động của con người,...
 • 7
 • 75,351
 • 681
Phân biệt hàng hóa sức lao động và hàng hóa thường.DOC

Phân biệt hàng hóa sức lao động hàng hóa thường.DOC

... thường. - Giá trị của hàng hoá sức lao động cũng do lượng lao động xã hội cần thiết để sản xuất tái sản xuất ra sức lao động quyết định. Cho nên giá trị của hàng hoá sức lao động được xác định ... mình chỉ bán sức lao động trong một thời gian nhất định, + Người lao động không có tư liệu sản xuất, không có khả năng bán cái gì ngoài sức lao động. - Hàng hoá s ứ c lao đ ộ ng: Hàng hoá sức ... hội, sức lao động đều là yếu tố của sản xuất nhưng sức lao động chỉ trở thành hàng hoá với hai điều kiện sau: + Người lao động được tự do về thân thể, tức là có quyền tự chủ về sức lao động...
 • 8
 • 2,274
 • 28
Thị trường lao động và thị trường việc làm ở Việt Nam

Thị trường lao động thị trường việc làm Việt Nam

... thông giữa thị trờng lao động trong nớc với thị trờng lao động ngoài nớc, nh cung cầu, giá cả sức lao động. Coi trọng việc mở cửa từng thị tr-ờng sức lao động để ngời lao động Việt Nam tiếp cận ... là việc làm. 1.3) Theo tổ chức lao động quốc tế(ILO): Việc làm là những hoạt động lao động đợc trả công bằng tiền bằng hiện vật.2.Hàng hóa việc làm Việc làm đợc hiểu là lao động cụ thể ... 2 I. việc làm 2 1. Những khái niệm về việc làm 2 2.Hàng hóa việc làm 2 3.Phân loại việc làm 3 4.Tiêu chuẩn đánh giá việc làm 3 II. Thị trờng việc làm 31. Khái niệm về thị trờng việc làm...
 • 33
 • 570
 • 7
Doanh nghiệp nhà nước và vấn đề cDoanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay

Doanh nghiệp nhà nước vấn đề cDoanh nghiệp Việt Nam hiện nay

... quá trình đổi mới này,em đà chọn đề tài: DNNN vấn đề cổ phần hoá dnnn việt nam hiện nay cho bài viết của mình.Trong đó tập trung đi vào các vấn đề dnnn thực trạng dnnn trong nền kinh ... 43A3131 DNNNvà vấn đề cổ phần hoá DNNN Việt Nam 1.2quan điểm của nhà nớc ta về vấn đề cổ phần hoá dnnn1.2.1 một số vấn đề cơ bản về công ty cổ phầntừ lâu công ty cổ phần đà trở thành một ... cổ phần hoá nh sau: phân loại doanh nghiệp công ích doanh nghiệp kinh doanh ,xác định danh mục loại doanh nghiệp nhà nớc cần giữ 100% vốn ,loại doanh nghiệp nhà nớc cần nắm giữ cổ phần chi...
 • 33
 • 588
 • 0
Giai cấp và vấn đề giai cấp ở việt nam hiện nay

Giai cấp vấn đề giai cấp việt nam hiện nay

... xã hội còn giai cấp đối kháng, đấu tranh giai cấp , vấn đề quan hệ giai cấp dân tộc được giải quyết trên lập trường giai cấp quyết định. Vấn đề lợi ích nhân loại là những vấn đề có liên ... tưởng hành đọng tiêu cực , sai trái, đấu tranh làm thất 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Giai cấp vấn đề giai cấp việt nam hiện nay I./. Đặt vấn ... trị , xã hội tinh thần. Không có sự bình đẳng giữa giai cấp thống trị giai cấp bị trị, chẳng hạn giữa giai cấp các nhà tư bản giai cấp những công nhân làm thuê. Giai cấp bóc lột bao...
 • 20
 • 1,364
 • 5
Lí luận về hàng hóa sức lao động và vấn đề tiền lương ở Việt Nam hiện nay

Lí luận về hàng hóa sức lao động vấn đề tiền lương Việt Nam hiện nay

... buộc phải bán sức lao động để sống. Như vậy, để trở thành hàng hóa, sức lao động phải thuộc sở hữu của người lao động, được người lao động tùy ý sử dụng. Nhưng đã là hàng hóa thì nó phải ... đề tiền lương Việt Nam hiện nay MỤC LỤCM C L CỤ Ụ 1CH NG I: LÝ LU N V HÀNG HÓA S C LAO NG.ƯƠ Ậ Ề Ứ ĐỘ 31. S c lao ng.ứ độ 31.1: Khái niệm 31.2: Điều kiện để sức lao động trở thành hàng hóa ... trường lao động. Một thị trường lao động thì không thể thiếu được các yếu tố cơ bản như cầu sức lao động (nhu cầu); cung sức lao động (nguồn cung); giá cả của sức lao động (tiền lương, tiền công);...
 • 18
 • 12,352
 • 55
Giai cấp và vấn đề giai cấp ở việt nam hiện nay

Giai cấp vấn đề giai cấp việt nam hiện nay

... lược phương pháp tiến hànhgiải phóng dân tộc các nước thuộc địa.2. Vấn đề giai cấp đấu tranh giai cấp Việt Nam hiện nay: 2.1) Cơ cấu xã hội giai cấp nước ta hiện nay: Cơ cấu giai cấp ... tộc tác động đến giai cấp 10 2.4.Mối quan hệ giữa giai cấp nhân loại 103.Thực tiễn về vấn đề giai cấp Việt Nam hiện nay 12 3.1.Tư tưởng Hồ Chí Minh về giai cấp, dân tộc giải phóng dân ... 3.1.1.Tư tưởng Hồ Chí Minh về giai cấp 12 3.1.2.Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc 12 3.1.3 Tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc 13 3.2 .Vấn đề giai cấp đấu tranh giai cấp Việt Nam hiện nay...
 • 20
 • 6,307
 • 12
Pháp luật lao động về việc làm và giải quyết việc làm ở việt nam trong thời kỳ hội nhập

Pháp luật lao động về việc làm giải quyết việc làm việt nam trong thời kỳ hội nhập

... lao động Việt Nam về việc làm giải quyết việc làm trong thời kỳ hội nhập. Chương 3: Hoàn thiện pháp luật lao động Việt Nam về việc làm giải quyết việc làm trong thời kỳ hội nhập. Chương ... pháp luật lao động về việc làm giải quyết việc làm Việt Nam trong thời kỳ hội nhập. Đưa ra một số kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện pháp luật lao động về việc làm giải quyết việc làm ... kỳ trước khi có Bộ luật Lao động pháp luật về giải quyết việc làm theo Bộ luật Lao động. Chương 2 THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG VỀ VIỆC LÀM VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM VIỆT NAM TRONG THỜI...
 • 20
 • 985
 • 2
Thuyết trình Đầu tư gián tiếp nước ngoài (FII) và vấn đề kiểm soát ở Việt Nam hiện nay

Thuyết trình Đầu tư gián tiếp nước ngoài (FII) vấn đề kiểm soát Việt Nam hiện nay

... VÀ VẤN ĐỀ KiỂM SOÁT VIỆT NAM HIỆN NAY 1. Khái niệmĐiều 3 Luật Đầu của Việt Nam được thông qua năm 2005 có hiệu lực từ tháng 7/2006 đã xác định: Đầu gián tiếp là hình thức đầu ... ý kiến cho đề tài. III. Kiểm soát vốn đầu gián tiếp như thế nào1. Kiểm soát vốn là gì2. Vì sao phải kiểm soát vốn3. Giá phải trả của kiểm soát vốn4. Kiểm soát vốn tại Việt Nam – nên hay ... đầu trực tiếp gián tiếp nước ngoài đổ vào châu Á bị chững lại Việt Nam cũng chịu ảnh hưởng chung của xu hướng này với việc giảm sút thu hẹp đáng kể quy mô thu hút cảu cả FDI và...
 • 35
 • 1,029
 • 1
Hàng hóa sức lao động và vấn đề việc làm ở Việt Nam

Hàng hóa sức lao động vấn đề việc làm Việt Nam

... nghiên cứu đề tài: Hàng hóa sức lao động vấn đề lao động việc làm Việt Nam 3NỘI DUNGCHƯƠNG IHÀNG HÓA SỨC LAO ĐỘNGI. Sức lao động điều kiện để sức lao động trở thành hàng hóa: 1/ ... cung.CHƯƠNG IIVẤN ĐỀ LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM VIỆT NAM Việc nghiên cứu hàng hoá sức lao động có ý nghĩa quan trọng trong việc giải quyết vấn đề lao động việc làm Việt Nam hiện nay. Đảng Nhà ... thành hàng hoá 2 II. Hai thuộc tính của hàng hóa sức lao động 4 1/ Giá trị hàng hoá sức lao động 4 2/ Giá trị sử dụng hàng hoá sức lao động 6 CHƯƠNG II: VẤN ĐỀ LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM VIỆT...
 • 16
 • 6,769
 • 92
môi trường quan hệ lao động và liên hệ thực tế ở việt nam

môi trường quan hệ lao động liên hệ thực tế việt nam

... lựcNhóm thực hiện: 5Đề tài: Môi trường quan hệ lao động liên hệ thực tế Việt Nam 1 Lời mở đầu Quan hệ lao động hệ thống tương tác giữa người sử dụng lao động người lao động (hoặc ... tra lao động, Thanh traan toàn lao động Thanh tra vệ sinh lao động. Bộ Lao động - Thương binh Xã hội các cơ quan lao động địa phương thực hiện thanh tra lao động thanh tra an toàn lao ... hiểm đảm bảo quần áo dụng cụbảo vệ cho người lao động) thì người lao động vẫn phải chấp nhận. Nhưng khicung lao động nhỏ hơn cầu lao động trên thị trường lao động thì quan hệ lao động...
 • 33
 • 1,360
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: ly luan ve hang hoa suc lao dong va van de tien luong o viet nam hien naylí luận về hàng hóa sức lao động và vấn đề tiền lương ở việt nam hiện naytiểu luận hàng hóa sức lao động và vấn đề tiền lương cải cách tiền lương hiện nayly luan hang hoa suc lao dong va van de tien luong thuc trang tien luong o viet nam hien nayhàng hóa sức lao động trong thời kì qua độ ở việt namsử dụng nguồn lao động và giải quyết việc làm ở việt namvấn đề việc làm ở việt namvấn đề việc làm ở việt nam năm 2011thực trạng vấn đề việc làm ở việt namtiểu luận vấn đề việc làm ở việt namvấn đề việc làm ở việt nam hiện nay 2010vấn đề việc làm ở việt nam hiện naygiải quyết vấn đề việc làm ở việt namvấn đề việc làm ở việt nam năm 2013vấn đề việc làm ở việt nam năm 2012Một số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ