0
 1. Trang chủ >
 2. Lớp 9 >
 3. Tiếng Anh >

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 9 – năm học 2014 2015

Đề và đáp án thi học sinh giỏi Tiếng Anh 9

Đề và đáp án thi học sinh giỏi Tiếng Anh 9

... dục đào tạo thanh hoá Kỳ thi chän häc sinh giái LíP 12 THPT, BTTHPT, LíP 9 THCSNăm học 2007-2008 đáp án - Hớng dẫn chấm (Đề chính thức) Môn: Tiếng Anh lớp 9 THCS Ngày thi: 28 tháng ... 50 years ago.Not as 8. I have never been to Paris before.This is 9. Their car is Italian. It’s big and red.They’ve got 10. I think you should tell the police about the accident. If I ... from 6. by2. on 7. about 3. from 8. during / to4. across 9. Among5. through Question 4: (10 points)1-B 6- B 2-C 7- C3- A 8- B4- D 9- A5- C 10- DQuestion 5: (10 points)1. unpleasant 6....
 • 5
 • 4,978
 • 59
Đề thi học sinh giỏi tiếng anh 9

Đề thi học sinh giỏi tiếng anh 9

... DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNHĐỀ THI DỰ BỊ LỚP 9 THCS NĂM 20 09 Môn thi : TIẾNG ANH Thời gian thi : 150 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi : 01/04/20 09 II. PHONETICS ... some songs / make / fathers / happy.…………………………………………………………………………………………… 9. I / think / other people / also / share / this idea / so / we / should / write / more friends.……………………………………………………………………………………………10. ... He can’t have known anything about the murder, I suppose.I’m absolutely _______________________________________________________4. There are more tourists in the city this year than ever before.Never...
 • 5
 • 7,229
 • 212
Đáp án thi học sinh giỏi tiếng anh 9 vòng 1 Tam Dương VP

Đáp án thi học sinh giỏi tiếng anh 9 vòng 1 Tam Dương VP

... .VII - (15 điểm- Mỗi câu đúng cho 1 điểm) 1C 4B 7B 10 D 13 C2A 5D 8A 11 B 14 D3B 6A 9C 12 A 15 BVIII - (10 điểm- Mỗi câu đúng cho 1 điểm) 1. We are going to have the car ... air? 10 . No vegetables have been grown here recently.IX – (10 điểm- Mỗi câu đúng cho 1 điểm) 1. memorial 2.personal 3.information 4.historic 5.additional6.culture 7.missing 8.marvellous 9. looking ... 5.additional6.culture 7.missing 8.marvellous 9. looking 10 .energeticX. Suggested paragraph (10 đ: Mỗi ý viết đúng cho điểm nh bên dới; 1 cho chính tả cả đoạn văn) (1, 5đ) My opinion is that secondary school...
 • 2
 • 1,250
 • 11
Đề thi học sinh giỏi tiếng anh 9 vòng 1 Tam Dương VP

Đề thi học sinh giỏi tiếng anh 9 vòng 1 Tam Dương VP

... HUYỆN TAM DƯƠNG PHÒNG GD-ĐT (Đề thi này có 05 trang)KỲ THI KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI LỚP 9 VÒNG INĂM HỌC 2 010 - 2 011 MÔN THI: TIẾNG ANH Thời gian thi: 15 0 phút - Không kể thời gian phát đề I ... a paragraph of 10 0 - 12 0 words to support the argument that secondary school students should wear casual clothes when they are at school. Follow the language and outline. 1. I think/ My opinion ... nothing is 7(miss) in order to make your trip a 8(marvel) one that you will talk about your ages. We have something to offer both those 9( look) for a peaceful time taking it easy, and more10(energy)...
 • 5
 • 3,608
 • 121
đề thi học sinh giỏi tiếng anh 9

đề thi học sinh giỏi tiếng anh 9

... VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI CHỌN HSG LỚP 9 CẤP TỈNH BÌNH THUẬN Năm học :2013-2014 *** Môn :TIẾNG ANH Thời gian làm bài :150 phút ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Không kể thời gian phát đề) (Đề thi gồm có 6 ... CHÍNH THỨC (Không kể thời gian phát đề) (Đề thi gồm có 6 trang) Chú ý:Thí sinh làm bài ngay trên tờ đề thi Đề A.Choose the best word of phrases. (14 pts) 1.He describes himself_______ ... book? THINK 4.IS it allright if you take care of the children? MIND Do ………………………………………………………… care of the children 5.Thins you should sell this painting I’D If I……………………………………………………………… this...
 • 5
 • 3,897
 • 63
đề thi học sinh giỏi tiếng anh 9 2013 2014

đề thi học sinh giỏi tiếng anh 9 2013 2014

... VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI CHỌN HSG LỚP 9 CẤP TỈNH BÌNH THUẬN Năm học :2013- 2014 *** Môn :TIẾNG ANH Thời gian làm bài :150 phút ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Không kể thời gian phát đề) (Đề thi gồm có 6 ... book? THINK 4.IS it allright if you take care of the children? MIND Do ………………………………………………………… care of the children 5.Thins you should sell this painting I’D If I……………………………………………………………… this ... CHÍNH THỨC (Không kể thời gian phát đề) (Đề thi gồm có 6 trang) Chú ý:Thí sinh làm bài ngay trên tờ đề thi Đề A.Choose the best word of phrases. (14 pts) 1.He describes himself_______...
 • 5
 • 3,226
 • 68
Giáo án bồi dưỡng tham khảo môn tiếng anh lớp 8 và 9

Giáo án bồi dưỡng tham khảo môn tiếng anh lớp 8 và 9

... repaired. It was broken last year.Ký giỏo ỏn u tunTTCM:Lờ Th ThanhTừ tuần 16 Đến tuần 18 nghỉ 2 bồi dỡng anh 9 Date 4/ 1/2014 8 * #yConjunctions ... better and better. (Tiếng Anh của anh ấy ngày càng trở lên tốt hơn)- These days more and more people are learning English. (Ngày nay ngày càng có nhiều ngờihọc tiếng Anh) 7. So sánh kép :Mẫu câu ... night6.Christopher discovered America in 1 492 giáo án đầu tuầnTTCMLê Thị Thanh= = = = = = = = =* * * * = = = = = = = = = = = ?,#xy#y' 8 *  ,N( 9 <+,VZN:...
 • 144
 • 1,312
 • 12
Giáo án chi tiết bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 9 năm học 2013 2014

Giáo án chi tiết bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 9 năm học 2013 2014

... ±Gv:Lê Mỹ Hạnh Trường THCS Suối Ngô31 GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG HSG TOÁN 9 Năm Học: 2013- 2014 IV Các chú ý khi giải bài toán cực trị :1, Chú ý 1: Khi tìm bai toán cực trị ta có thể đổi biếnVí dụ : ... thức:A = 531++ 751++ 97 1++ + 99 971+HD: A = 531++ 751++ 97 1++ + 99 971+ = 21(35−+ 57−+ 79 −+ + 97 99 −) = 21( 399 −) *Bài 39: Cho biểu thức D = +++−+abbaabba11:−+++ababba121a) ... 4 − + = − + ữ Gv:Lờ M Hnh Trng THCS Suối Ngô 9 GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG HSG TOÁN 9 Năm Học: 2013- 2014 VD2: ( đề thi ĐHTH Hà Nội 199 3) Tìm Max và Min 2A = x y( 4 - x - y ) với, 0 và x...
 • 68
 • 4,005
 • 29
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 9 – năm học 2014 2015

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 9 năm học 2014 2015

... Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh 9 năm học 2014 -2015 PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG HSG MÔN ANH 9 NĂM HỌC 2011-2012* Nội dungTuần Tiết Nội ... 117 29 Tag questions30 Exercises18 31 Cosolidation32 The testXÁC NHẬN CỦA BGH NGƯỜI LẬP2 Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh 9 năm học 2014 -2015 WEEK 1 Date of preparing: 1/ 9/ 2011 ... when receiving your letter. 29. I / school / five days / week / favorite subjects / Math / English.4 Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh 9 năm học 2014 -2015 A. Despite I go to school...
 • 84
 • 19,113
 • 85
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh 9

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh 9

... Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh 9 – năm học 2011-2012PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG HSG MÔN ANH 9 NĂM HỌC 2011-2012* Nội dungTuần Tiết Nội ... 117 29 Tag questions30 Exercises18 31 Cosolidation32 The testXÁC NHẬN CỦA BGH NGƯỜI LẬP2 Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh 9 – năm học 2011-2012WEEK 1 Date of preparing: 1/ 9/ 2011 ... go4. stop 9. talking 14. burning 19. repainting5. to take 10. park 15. to come 20. keep 2/ Multiple choice 1. D 6. C 11. C 16. C12 Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh 9 – năm học 2011-2012...
 • 95
 • 1,678
 • 5
giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 9

giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 9

... Present Perfect Simpleyesterday agoin 199 0the other daylast justalreadyup to nowuntil now / till nowever(not) yetso farlately / recentlyLê Th Thanh Huy nị ềPast Perfect SimpleThe past ... of money, I would share it with you.Signal Words of Simple Pastyesterday, 2 minutes ago, in 199 0, the other day, last FridayIf-Satz Typ II (If I talked, …)Past Progressive (Past Continuous)The ... working all afternoon.Signal Words of Present Perfect Progressiveall day, for 4 years, since 199 3, how long?, the whole weekPresent Perfect Simple – Present Perfect Progressive*FormPresent...
 • 24
 • 792
 • 0
skkn một vài kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh cấp tiểu học trương tiểu học mỹ thạnh

skkn một vài kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh cấp tiểu học trương tiểu học mỹ thạnh

... Sáng kiến Một vài kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng Anh cấp Tiểu học đã được ứng dụng và đạt hiệu quả cao đối với học sinh khối 3, 4, 5 trường Tiểu học Mỹ Thạnh, Mỹ Chánh và Mỹ Nhơn. ... KIẾN Mã số: 1. Tên sáng kiến: Một vài kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng Anh cấp Tiểu học 2. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Chuyên môn Tiếng Anh 3. Mô tả bản chất của sáng kiến: ... dồi kiến thức kĩ năng học tiếng Anh của học sinh Tiểu học cũng như nâng cao chất lượng học sinh giỏi môn học. Giúp học sinh làm quen và sử dụng Internet như một phương thức học tập. Nâng cao...
 • 6
 • 851
 • 10
SKKN Xây dựng hệ thống bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng Anh cấp tiểu học

SKKN Xây dựng hệ thống bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng Anh cấp tiểu học

... tiểu học b yên đồng Sáng kiến dự thi cấp tỉnhBáo cáo Sáng kiến xây dựng hệ thống bài tập bồi dỡng học sinh giỏi Tiếng anh cấp tiểu học Tác giả: Đặng Thế Tài. Trình độ chuyên môn: Đại học ... `dpb,tqmD#$,>b,/[M+/[q'A6;!t&bdkm$A&g&`&?#/q2^`7d>=]#D&^,>>o!M0>pq>0;$C#,#kB0'7d>BD67=;[]^,>,#,,=&t$6ME'=#F>=,!mq>>Ypumg6M5DqZ6$&p#g#3>0,#/b,m$m7!( Xây dựng hệ thống bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng Anh cấp Tiểu họcj1.2. Mục đích nghiên cứu:i+^,>pk=&!$CF6&!$CD6F0'Mi+^,>7&B=!b,q^M1.3. ... kiến:'#.&:(0/D6E4'55:,9(H,),234'56784'9+,!5:57>=(JJKSÁNG KIẾN KINH NGHIỆM:XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎITIÕNG ANH CẤP TIỂU HỌCLM5LNOHLP+%QR+S+%TQUCVW+)HLX+1.1. Lý do chọn đề...
 • 17
 • 735
 • 0
sáng kiến kinh nghiệm XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TIẾNG ANH CẤP TIỂU HỌC

sáng kiến kinh nghiệm XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TIẾNG ANH CẤP TIỂU HỌC

... tiểu học b yên đồng Sáng kiến dự thi cấp tỉnhBáo cáo Sáng kiến xây dựng hệ thống bài tập bồi dỡng học sinh giỏi Tiếng anh cấp tiểu học Tác giả: Đặng Thế Tài. Trình độ chuyên môn: Đại học ... `dpb,tqmD#$,>b,/[M+/[q'A6;!t&bdkm$A&g&`&?#/q2^`7d>=]#D&^,>>o!M0>pq>0;$C#,#kB0'7d>BD67=;[]^,>,#,,=&t$6ME'=#F>=,!mq>>Ypumg6M5DqZ6$&p#g#3>0,#/b,m$m7!( Xây dựng hệ thống bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng Anh cấp Tiểu họcj1.2. Mục đích nghiên cứu:i+^,>pk=&!$CF6&!$CD6F0'Mi+^,>7&B=!b,q^M1.3. ... kiến: '#.&:(0/D6E4'55:,9(H,),234'56784'9+,!5:57>=(JJKSÁNG KIẾN KINH NGHIỆM:XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎITIÕNG ANH CẤP TIỂU HỌCLM5LNOHLP+%QR+S+%TQUCVW+)HLX+1.1. Lý do chọn đề...
 • 17
 • 669
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 6giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 9giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 8giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng việt 5giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi môn tiếng anh 6bai soan giao an boi duong hoc sinh gioi lop 3 mom tieng vietgiáo án bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 7giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng việt tiểu họcgiao an boi duong hoc sinh gioi mon tieng anh 7giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng việt 4giao an boi duong hoc sinh gioi tieng anh lop 6giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 12giao an boi duong hoc sinh gioi tieng anh lop 7giao an boi duong hoc sinh gioi tieng anh lop 8giao an boi duong hoc sinh gioi mon tieng anh 8Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ