0
 1. Trang chủ >
 2. Thạc sĩ - Cao học >
 3. Sư phạm >

VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP TRÒ CHƠI vào dạy học NGỮ văn ở TRƯỜNG TRUNG học cơ sở

Vận dụng phương pháp trò chơi phân vai cho học sinh lớp 1 trường tiểu học Hà Lộc II thị xã Phú Thọ”, nhằm hình thành kỹ năng tự tin – bạo dạn trước đám đông

Vận dụng phương pháp trò chơi phân vai cho học sinh lớp 1 trường tiểu học Hà Lộc II thị xã Phú Thọ”, nhằm hình thành kỹ năng tự tin – bạo dạn trước đám đông

... dạn chọn đề tài: Vận dụng phương pháp trò chơi phân vai cho học sinh lớp 1 trường tiểu học Lộc II thị Phú Thọ”, nhằm hình thành kỹ năng tự tin bạo dạn trước đám đông làm đề tài nghiên ... trường tiểu học Lộc II. Các phương pháp trò chơi phân vai Đối tượng: Phương pháp trò chơi phân vai trong việc hình thành kỹ năng tự tin bạo dạn trước đám đông. 4. Phạm vi nghiên cứu. Vận ... cứu. Vận dụng trò chơi phân vai cho học sinh lớp 1 trường tiểu học Lộc II - Thị Phú Thọ. 5. Giả thuyết khoa học. Hiện tại việc vận dụng trò chơi phân vai trong các trường tiểu học, đặc...
 • 91
 • 3,541
 • 7
Vận dụng phương pháp trò chơi phân vai cho học sinh lớp 1 trường tiểu học Hà Lộc II thị xã Phú Thọ”, nhằm hình thành kỹ năng tự tin – bạo dạn trước đám đông

Vận dụng phương pháp trò chơi phân vai cho học sinh lớp 1 trường tiểu học Hà Lộc II thị xã Phú Thọ”, nhằm hình thành kỹ năng tự tin – bạo dạn trước đám đông

... VIỆC VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP TRÒ CHƠI PHÂN VAI ĐỐIVỚI VIỆC HÌNH THÀNH Kỹ NĂNG TỰ TIN BẠO DẠN TRƯỚC ĐÁMĐÔNG CỦA HỌC SINH LỚP 1. 2 .1. Đặc điểm của trò chơi phân vai trường tiểu học. tiểu học trò ... quan trọng nhất là kỹ năng tự tin bạo dạn trước đám đông. Việc vận dụng trò chơi phân vai cho hoc sinh lớp 1 để giúp các em hình thành kỹ năng tự tin bạo dạn trước đám đông là một vấn đề ... hình thành kỹ năng thì phải là các trò chơi phân vai đóng vai chủ thể - đóng kịch…Hiện tại ở trường tiểu học Lộc II, việc áp dụng trò chơi phân vai cho học sinh lớp 1 để hình thành kỹ năng...
 • 54
 • 2,312
 • 12
Vận dụng phương pháp thực nghiệm vào dạy học phần quang hình học vật lý 11 chương trình cơ bản

Vận dụng phương pháp thực nghiệm vào dạy học phần quang hình học vật lý 11 chương trình bản

... khi vận dụng PPTN vào dạy học. Như vậy khi vận dụng PPTN vào dạy học cho HS thì nhất thiết người GV phải nắm vững sở luận của phương pháp này vì có như vậy việc vận dụng PPTN vào dạy học ... một số ngành khoa học. 17 Chương 1PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM TRONG DẠY HỌC VẬT LÝ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG1.1. Phương pháp nhận thức khoa học 1.1.1. Khái niệm về phương pháp Phương pháp theo từ gốc ... bằng thí nghiệm thực tập.- Dạy học PPTN qua thí nghiệm tưởng.1.6. Những nguyên tắc cần quán triệt khi thực hiện dạy học phương pháp thực nghiệm Vật Tri thức về phương pháp nhận thức là...
 • 101
 • 909
 • 2
ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC

ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP TRƯỜNG TRUNG HỌC

... 1 TRAO ĐỔI! ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ NĂNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP TRƯỜNG TRUNG HỌC ThS. LÊ ĐỨC ĐỒNG Trường THPT chuyên NTMK Sóc Trăng Giáo viên chủ nhiệm (GVCN) ... Từ thực trạng của công tác chủ nhiệm và nguyên nhân nêu trên, xin được phép đề xuất một số biện pháp sau đây nhằm từng bước góp phần đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm: 1. Đổi mới ... bản thân. Trên đây là một số đề xuất của chúng tôi về đổi mới nội dung, phương pháp và kỹ năng thực hiện công tác chủ nhiệm lớp. Giáo dục học sinh của GVCN là tổng hợp các kỹ năng, là cả một...
 • 4
 • 4,112
 • 68
Vận dụng phương pháp ghép tranh vào dạy học chương hidrocacbon không no, hoá học 11 nâng cao với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin

Vận dụng phương pháp ghép tranh vào dạy học chương hidrocacbon không no, hoá học 11 nâng cao với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin

... " ;Vận dụng phƣơng pháp ghép tranh vào dạy học chƣơng hiđrocacbon không no, hoá học 11 nâng cao với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin& quot;  ... 2 VẬN DỤNG PHƢƠNG PHÁP GHÉP TRANH VỚI SỰ HỖ TRỢ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG BÀI DẠY CHƢƠNG HIDROCACBON KHÔNG NO 2.1. Phân tch cấu trúc nội dung của chƣơng 2.1. 1. Quan điểm bài giảng chương ... loại : 1.2.4. Ưu nhược điểm của phương pháp ghép tranh 1.2.5. Những lưu ý: 1.2.6. Ý nghĩa của phương pháp ghép tranh: 1.3 Ứng dụng CNTT & TT trong dạy học hoá học  &...
 • 16
 • 640
 • 2
vận dụng phương pháp thực nghiệm vào dạy học chương động lực học chất điểm và chương các định luật bảo toàn vật lí lớp 10 với sự hỗ trợ của thí nghiệm mô phỏng và thí nghiệm ảo

vận dụng phương pháp thực nghiệm vào dạy học chương động lực học chất điểm và chương các định luật bảo toàn vật lí lớp 10 với sự hỗ trợ của thí nghiệm mô phỏng và thí nghiệm ảo

... luận chương 1 39 Chương II: VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA THÍ NGHIỆM MÔ PHỎNG VÀ THÍ NGHIỆM ẢO VÀO DẠY HỌC CHƯƠNG “ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM” VÀ CHƯƠNG “CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN” ... sự hỗ trợ của thí nghiệm phỏng thí nghiệm ảo trong dạy học vật ở trường phổ thông Chương II: Vận dụng phương pháp thực nghiệm với sự hỗ trợ của thí nghiệm phỏng thí nghiệm ảo ... khi dạy học chương Động lực học chất điểm chương Các định luật bảo toàn 47 2.3. Thiết kế tiến trình dạy học một số kiến thức chương Động lực học chất điểm chương Các định luật bảo...
 • 146
 • 1,172
 • 2
VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP TRÒ CHƠI vào dạy học NGỮ văn ở TRƯỜNG TRUNG học cơ sở

VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP TRÒ CHƠI vào dạy học NGỮ văn TRƯỜNG TRUNG học sở

... tham khảo về phương pháp trò chơi trong dạy học Ngữ văn trường Trung học sở cho giáo viên và học sinh vì: Trò chơi là một phương pháp dạy học, một hình thức tổ chức dạy học được dùng ... DUNGCHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VẤN ĐỀ SỬ DỤNG TRÒ CHƠI TRONG DẠY HỌC NGỮ VĂN1.1. CƠ SỞ LÍ LUẬN 1.1.1.Khái niệm trò chơi học tập Phương pháp dạy học bằng trò chơi là giáo viên ... của đối tượng học sinh. Phương pháp trò chơi học tập đáp ứng yêu cầu của quá trình dạy học. Phương pháp dạy học bằng trò chơi xuất phát từ thực tế dạy học: Phương pháp trò chơi học tập là tổ...
 • 90
 • 4,248
 • 28
luận văn ngành sư phạm chuyên ngành lịch sư đại học sư phạm hà nội Sử dụng Phương Pháp trò chơi trong dạy học Địa lí lớp 11 – THPT

luận văn ngành sư phạm chuyên ngành lịch sư đại học sư phạm hà nội Sử dụng Phương Pháp trò chơi trong dạy học Địa lí lớp 11 – THPT

... HS trong dạy học Địa lớp 11 THPT. 5. Nhiệm vụ nghiên cứu- Tổng quan cơ sở luận và thực tiễn của việc sử dụng PP trò chơi trong dạy học Địa lớp 11 THPT. - Vận dụng PP trò chơi trong ... đề tài sử dụng PP trò chơi trong dạy học Địa lớp 11 THPT làm đề tài khóa luận của mình.33. Mục đích nghiên cứuNghiên cứu việc sử dụng PP trò chơi trong dạy học Địa lớp 11 THPT nhằm ... kết luận, nội dung chính của đề tài gồm 3 chương:Chương 1: Cơ sở luận và thực tiễn sử dụng PP trò chơi trong dạy học Địa lớp 11 THPT. Chương 2: Sử dụng PP trò chơi trong dạy học Địa lí...
 • 66
 • 1,129
 • 8
Vận dụng phương pháp trò chơi vào dạy học môn GDCD tại trường THCS Sơn Lâm

Vận dụng phương pháp trò chơi vào dạy học môn GDCD tại trường THCS Sơn Lâm

... giáo viên Trường THCS Bạch Đằng, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.- Sáng kiến kinh nghiệm: “Sử dụng phương pháp tổ chức trò chơi trong môn GDCD Trường THCS của GV Hoàng Thế Nhân, Trường THCS Phan ... dụng phương pháp trò chơi vào dạy học đã có nhiều bài viết được trình bày. Ví dụ:- Đề tài nghiên cứu khoa học Vận dụng các trò chơi trong dạy học môn GDCD, gây hứng thú cho học sinh ... TẠO KHÁNH SƠN TRƯỜNG THCS SƠN LÂMĐề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng:“ VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP TRÒ CHƠI VÀO DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN Ở TRƯỜNG THCS SƠN LÂM” Giáo...
 • 24
 • 6,202
 • 17
skkn vận dụng phương pháp trò chơi để dạy tốt môn mỹ thuật

skkn vận dụng phương pháp trò chơi để dạy tốt môn mỹ thuật

... đủ hơn phục vụ tốt hơn nữa khi giảng dạy môn mỹ thuật .Vận dụng phương pháp trò chơi để dạy tốt môn mỹ thuật khối 1 trường tiểu học Võ Thị Sáu. 2. Mục đích nghiên cứu.- Môn mỹ thuật tiểu học ... của người trực tiếp giảng dạy môn mỹ thuật ở tiểu học tôi đã tìm tòi học hỏi nghiên cứu và vận dụng phương pháp sử dụng trò chơi để dạy mỹ thuật ở khối lớp 1 và có thể dạy ở tất cả các khối khác ... đề tài sự hiệu quả của việc vận dụng phương pháp sử dụng trò chơi trò chơi vào giảng dạy . Vẽ theo mẫu: Bài 10 Vẽ quảỞ bài này ta sử dụng trò chơi ở cuối tiết học để củng cố kiến thức nội dung...
 • 16
 • 7,473
 • 28
Vận dụng phương pháp ghép tranh vào dạy học chương Hidrocacbon không no, hóa học lớp 11 nâng cao với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin

Vận dụng phương pháp ghép tranh vào dạy học chương Hidrocacbon không no, hóa học lớp 11 nâng cao với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin

... " ;Vận dụng phƣơng pháp ghép tranh vào dạy học chƣơng hiđrocacbon không no, hoá học 11 nâng cao với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin& quot;     ... PHÁP GHÉP TRANH VÀO DẠY HỌC CHƢƠNG HIDROCACBON KHÔNG NO, HA HỌC 11 NÂNG CAO VỚI SƢ̣ HỖ TRỢ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LUẬN VĂN THẠC SĨ SƢ PHẠM HA HỌC CHUYÊN NGÀNH: ... 12 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC ỨNG DỤNG PHƢƠNG PHÁP GHÉP TRANH TRONG DẠY HỌC HOÁ HỌC 1.1.Xu hƣớng đổi mới PPDH: 1.1.1. Xu hướng đổi mới dạy học trên thế giới: ...
 • 99
 • 606
 • 0
SKKN Vận dụng phương pháp trò chơi để dạy tốt môn Mỹ thuật bậc tiểu học

SKKN Vận dụng phương pháp trò chơi để dạy tốt môn Mỹ thuật bậc tiểu học

... phục vụ tốt hơn nữa khi giảng dạy môn mỹ thuật .Vận dụng phương pháp trò chơi để dạy tốt môn mỹ thuật khối 1 trường tiểu học Võ Thị Sáu. 2. Mục đích nghiên cứu.- Môn mỹ thuật tiểu học không ... tiếp giảng dạy môn mỹ thuật tiểu học tôi đã tìm tòi học hỏi nghiên cứu và vận dụng phương pháp sử dụng trò chơi để dạy mỹ thuật ở khốilớp 1 và có thể dạy ở tất cả các khối khác ở tiểu học bước ... NGHIỆMĐỀ TÀI:"VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP TRÒ CHƠI ĐỂ DẠY TỐT MÔN MỸTHUẬT BẬC TIỂU HỌC"A/ Phần mở đầu 1. Lý do chọn đề tài. Mĩ thuật là một hình thức nghệ thuật sử dụng đường nét màu sắc...
 • 15
 • 3,349
 • 28

Xem thêm

Từ khóa: phát triển tư duy kỹ thuật cho học sinh trên cơ sở vận dụng phương pháp dự án vào dạy học sữu chữa ôtô tại trường đại học sư phạm kỹ thuật vinhvận dụng phương pháp thực nghiệm vào dạy học phần quang hình học vật lý 11 chương trình cơ bảnvan dung phuong phap hop tac vao day hoc ngu van10van dung phuong phap tro choi de giup hoc sinh hoc tot phan mon ve tranh o truong trung hoc co sovận dụng trò chơi vào dạy học một số bài ngữ văn lớp 10 tại trường thpt lê laiphát triển tư duy kĩ thuật cho học sinh trên cơ sở vận dụng phương pháp dự án vào dạy học sửa chữa oto trường đại học sư phạm kĩ thuật vinhi cơ sở lí luận của việc vận dụng phuông pháp dự án vào dạy nghề sửa chữa ô to nhằm phát triển tư duy kỹ thuậtcơ sở lí luận của việc vận dụng phương pháp dự án vào dạy học sửa chữa oto nhằm phát triển tư duy kỹ thuậtii vận dụng phương pháp dự án vào dạy học nghề sửa chữa oto tại trường đhspkt vinh nhằm phát triển hứng thú tư duy kĩ thuật cho học sinhphương pháp trò chơi trong dạy học gdcdphương pháp trò chơi trong dạy học tiếng việtphương pháp trò chơi trong dạy họcsủ dụng phương pháp trò chơi học tập trong dạy học môn khoa học ở tiểu họcvan dung phuong phap tro choi giup hoc sinh hoc tot phan mon ve tranhnghien cuu khoa hoc tim hieu thuc trang su dung phuong phap tro choi trong qua trinh day hoc toan lop 2Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ