0
 1. Trang chủ >
 2. Khoa Học Tự Nhiên >
 3. Hóa học - Dầu khí >

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 15 : PHOTPHORIC VÀ MUỐI PHOTPHAT(tt) pdf

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 15 : PHOTPHORIC VÀ MUỐI PHOTPHAT(tt) pdf

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 15 : PHOTPHORIC MUỐI PHOTPHAT(tt) pdf

... : a.OH - + NH4+  NH3 + H2O b.Ba2+ + H2PO4 -  BaH2PO4 c.Mg2+ + PO4 3-  Mg3(PO4)2 Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 15 : AXÍT PHOTPHORIC VÀ MUỐI PHOTPHAT(tt) ... Hoá chất : Na3PO4 , MgHPO4 , AgNO3 , H2O IV. THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG : 1. Kiểm tra : - Nêu tính chất hóa học của H3PO4 ? - Trả lời bài tập số 6 SGK ? 2. Bài mới : ... TIÊU : Đã trình bày ở tiết 26 *Trọng tâm : Tính chất ứng dụng của muối phốt phat . II. PHƯƠNG PHÁP : Đàm thoại – trực quan III. CHUẨN BỊ : - Dụng cụ : ống nghiệm , giá đỡ - Hoá...
 • 6
 • 1,113
 • 5
Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 46 BENZEN VÀ ANKYLBENZEN ppsx

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 46 BENZEN ANKYLBENZEN ppsx

... benzen tạo thành sản phẩm thế vào vị trí o- p -: bảng phụ giới thiệu sơ đồ ứng dụng của benzen một số aren. IV Củng cố bài học Bài tập về nhà từ 1-1 0/ SGK Giáo án ... học Bài tập về nhà từ 1-1 0/ SGK Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 46 BENZEN VÀ ANKYLBENZEN I - Mục tiêu bài học 1.Về kiến thức HS biết :  Cấu trúc electron của benzen.  Đồng đẳng, ... làm thí nghiệm cho benzen vào vòng benzen. O2N-O-H+H+O2N-O-HH+O2N-O-HH+O=N=O++H-O-H+NOO+HNO2+NO2+H+ 2. Phản ứng cộng - Benzen ankylbenzen không làm mất...
 • 11
 • 4,733
 • 42
Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao Bài 47 STIREN VÀ NAPHTALEN pot

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao Bài 47 STIREN NAPHTALEN pot

... Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 47 STIREN VÀ NAPHTALEN I - Mục tiêu bài học 1.Về kiến thức HS biết :  Cấu tạo, tính chất, ứng dụng của stiren naphtalen. 2.Về ... +H-BrC6H5-CH-CH3Br b) Phản ứng trùng hợp đồng trùng hợp C6H5CH=CH2xt,t0C6H5-CH-CH2 - nn polistiren n CH2=CH-CH=CH2+C6H5CH=CH2nxt,t0C6H5-CH2-CH=CH-CH2-CH-CH2 - n ... CH2=CH-CH=CH2+C6H5CH=CH2nxt,t0C6H5-CH2-CH=CH-CH2-CH-CH2 - n Poli (Butađien-stiren) Nhận xét: - Phản ứng trùng hợp: Chỉ có một GV gợi ý cho HS viết pt cộng hiđro...
 • 10
 • 3,054
 • 14
Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 42 KHÁI NIỆM VỀ TECPEN pdf

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 42 KHÁI NIỆM VỀ TECPEN pdf

... vật. Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 42 KHÁI NIỆM VỀ TECPEN I - Mục tiêu bài học 1.Về kiến thức HS biết :  khái niệm về tecpen, thành phần cấu tạo của tecpen  Nguồn gốc giá ... VD: Trong tinh dầu thông: C10H16 : -tecpinen, -tecpinen, - pinen. Trong tinh dầu cà chua: C40H56 : caroten, licopen. 2.Cấu tạo Phân tử tecpen có cấu tạo mạch hở hoặc mạch vòng ... Dùng trong việc điều chế thuốc chữa bệnh, đưa vào kẹo bánh, kem đánh răng. I- NGUỒN TECPEN THIÊN NHIÊN 1. Nguồn tecpen thiên nhiên - Tecpen dẫn xuất chứa O của tecpen thường gặp trong...
 • 5
 • 2,374
 • 18
Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 27. PHÂN TÍCH NGUYÊN TỐ pdf

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 27. PHÂN TÍCH NGUYÊN TỐ pdf

... có thể củng cố bài bằng sơ đồ sau : IV- Củng cố bài học Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 27. PHÂN TÍCH NGUYÊN TỐ I - Mục tiêu bài học 1. Về kiến thức  HS biết :Nguyên tắc phân ... tính : 2Ca(OH)2CO  : kết luận có C 4CuSO2 4 2khanH O CuSO .5.H O màu xanh : kết luận có H oOH4 3tNH NH mùi khai : kết luận có N 3AgNOX : ... 1. Định lượng cacbon, hiđro: Biến thiên khối lượng 2COm bình (2) bị hấp thụ.  A : Chất hữu cơ.  Cu : Cung cấp oxi hoá  Bình 1 : Hấp thụ H2O  Bình 2 : Hấp thụ CO2 Dòng khí O2...
 • 10
 • 3,107
 • 8
Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài12 : AXiT NiTRiC VÀ MUỐi NiTRAT( tt ) pdf

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài12 : AXiT NiTRiC MUỐi NiTRAT( tt ) pdf

... +O2 Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài1 2 : AXiT NiTRiC VÀ MUỐi NiTRAT( tt ) I. MỤC TIÊU : Đã trình bày ở tiết 23 * Trọng tâm : Tính chất của muối Nitrat . II. PHƯƠNG PHÁP : Đàm thoại ... thành chuỗi : Hoạt động 2 : I. TÍNH CHấT CủA MUốI NITRAT : - Gv nêu vấn đề : Muối nitrat là gì ? cho ví dụ ? - Muối của axit nitric gọi là muối nitrat . Ví dụ : NaNO3 , Cu(NO3) … - Cho biết ... BỊ : - Các tư liệu liên quan đến muối nitrat . - Dụng cụ : ống nghiệm , đèn cồn , giá đở . - NaNO3 , Cu(NO3)2 … IV. THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG : 1. Kiểm tra : * Nêu tính chất hoá học...
 • 7
 • 1,513
 • 10
Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 15: AXÍT PHOTPHORIC VÀ MUỐI PHOTPHAT pps

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 15: AXÍT PHOTPHORIC MUỐI PHOTPHAT pps

... khiết hơn : 4P + 5O2 → 2P2O5 . P2O5 +3H2O → 2H3PO4 . Ngoài ra còn có thể thủy phân dẫn xuất Halogen : Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 1 5: AXÍT PHOTPHORIC VÀ MUỐI PHOTPHAT ... TIÊU : 1. Kiến thức : - Biết cấu tạo phân tử của axít photphoric . - Biết tính chất vật lý , hóa học của axít photphoric . - Biết tính chất nhận biết muối photphat . - Biết ứng dụng ... cụ : ống nghiệm . IV. THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG : 1. Kiểm tra : - So sánh cấu tạo tính chất lí hóa học của P trắng P đỏ ? - Nêu tính chất hóa học của P ? cho ví dụ minh hoạ ? 2. Bài...
 • 7
 • 1,301
 • 20
Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 58: XETON ppsx

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 58: XETON ppsx

... Học sinh viết phơng trình phản ứng với CH3 - CHO, C2H5CHO * Lu : - CHO  2Ag - Trừ HCH = O  4Ag (giáo viên giải thích rõ). +1 to +3 to ddNH3 Giáo án hóa học lớp 11 nâng ... hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 5 8: ANĐEHIT VÀ XETON A. MỤC TIÊU BÀI HỌC. 1. Kiến thức. HS biết: Định nghĩa, cấu trúc phân loại, danh pháp, tính chất hoá học của anđehit- xeton. Tính chất ... nghiệp ứng dụng của fomađehit, axetandehit axeton. HS hiểu: Tính chất hoá học của anđehit- xeton. 2. Kỹ năng. - Dưa vào cấu trúc để định nghĩa anđehit-xêton. - Đọc đúng tên của anđehit-xeton,...
 • 8
 • 3,337
 • 2
Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - BÀI 61. AXIT CACBOXYLIC TÍNH CHẤT HOÁ HỌC, ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG doc

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - BÀI 61. AXIT CACBOXYLIC TÍNH CHẤT HOÁ HỌC, ĐIỀU CHẾ ỨNG DỤNG doc

... R- COOH CH2=CH-COOH c) Axit thơm, đơn chức. R-C6H4-COOH C6H5-COOH. Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - BÀI 60. AXIT CACBOXYLIC CẤU TRÚC, DANH PHÁP VÀ TÍNH CHẤT VẬT LÝ I.Mục tiêu bài học: ... thức: - Học sinh hiểu: định nghĩa,danh pháp, cấu trúc nhóm cacboxyl, liên kết hiđro ở axit cacboxylic. - Học sinh biết: tính chất vật lý, ứng dụng của axit cacboxylic. 2. Kỹ năng: Học sinh ... cacboxylic cao hơn nhiệt độ sôi của rượu t-ương ứng ? nước. - Ts0 cao hơn rượu tương ứng do có liên kết hiđro bền hơn của r-ượu. CH3COO HC CH3OOH Luyện tập: (11 ) 1. So sánh...
 • 8
 • 3,518
 • 15
Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - BÀI 61. AXIT CACBOXYLIC TÍNH CHẤT HOÁ HỌC, ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG ppsx

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - BÀI 61. AXIT CACBOXYLIC TÍNH CHẤT HOÁ HỌC, ĐIỀU CHẾ ỨNG DỤNG ppsx

... 2CH3COOH + CaO  (CH3COO)2Ca + H2O Canxi Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - BÀI 61. AXIT CACBOXYLIC TÍNH CHẤT HOÁ HỌC, ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG I.Mục tiêu bài học: 1. Kiến thức: - Học sinh ... ứng cộng vào gốc không no. CH3CH=CHCOOH + Br2  CH3CHBr-CHBr-COOH V. Điều chế ứng dụng 1. Điều chế. a) Trong PTN. - Oxi hóa hiđrocacbon. - từ dẫn suất. R-X  R-C=N  R-COOH Vì ... - Học sinh hiểu: cấu trúc nhóm cacboxyl, điều chế, tính chất hoá học của axit cacboxylic. - Học sinh biết: ứng dụng của axit cacboxylic. 2. Kỹ năng: học sinh có kỹ năng: - Gọi tên, viết...
 • 10
 • 2,350
 • 18

Xem thêm

Từ khóa: giáo án hóa học lớp 11 nâng cao bài 21 của cacbon pptxgiáo án hóa học lớp 11 nâng cao bài 56 luyện tập dẫn xuất halogen ancol phenol ppsxgiáo án hóa học lớp 11 nâng cao bài 10 nitơ pptgiáo án hóa học lớp 11 nâng cao bài 7 luyện tập docxgiáo án hóa học lớp 11 nâng cao bài 25 hoá học hữu cơ và hợp chất hữu cơ ppsxgiáo án hóa học lớp 11 nâng cao bài 45 bài thực hành số 4 điều chế và tính chất của etylen axetylen pptgiáo án hóa học lớp 11 nâng cao bài 50 thực hành tính chất của một vài hidrocacbon không no và hidrocacbon thơm ppsgiáo án hóa học lớp 11 nâng cao bài 43giáo án hóa học lớp 11 nâng cao bài 49 luyện tập docxgiáo án hóa học lớp 11 nâng cao bài 44 luyện tập hiđrocacbon không no potxgiáo án hóa học lớp 11 nâng cao bài 57 bài thực hành số 6 pptxgiáo án hóa học lớp 11 nâng cao bài 24 luyện tập tính chất của cacbon silic và hợp chất của chúng docgiáo án hóa học lớp 11 nâng cao bài 55 phenol docgiáo án hóa học lớp 11 nâng caogiáo án hóa học lớp 10 nâng cao bài 7Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ