0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Vật lý >

Giáo án Vật lí 8 (cả năm)

Giáo án Vật lí 8 cả năm

Giáo án Vật 8 cả năm

... múc,giẻ khô sạch.III.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: GIÁO ÁN VẬT LÍ 8 Nêu ví dụ chứng minh vật có thế năng ;vật có động năng.Động năng,thế năng của vật phụ thuộc và yếu tố nào?ĐVĐ như SGK.Hai HS ... Năm học 2007 – 20 08 Giáo viên : Hoàng Xuân Sng40GIÁO ÁN VẬT LÍ 8 cưa.Tại sao vậy?2.Giọt nước rơi vào quần áo.Nếu dùng tay chà xát chỗ ấy thì mau khô hơn.Tại sao?của vật nóng lên.Vì vậy,người ... chất lỏng bị vật chiểm chỗ.2.TN kiểm tra:3.Công thức:F=d.Vd:Tr.lượng riêng của chất lỏngV:Th.tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.F:Độ lớn lực đấy Ác-si-mét.GIÁO ÁN VẬT LÍ 8 Hoạt động...
 • 70
 • 1,066
 • 6
GIAO AN VAT LI 8 ca nam

GIAO AN VAT LI 8 ca nam

... …… / Bài 1 giáo án vật 8 -Học thuộc bài -Làm bài tập trong SBT -Xem bài mớiIV- Rút kinh nghiệm: Tuần 8 Ngày soạn: …… / …… / Tiết 8 Ngày dạy: …… / …… / Bài 8 giáo án vật 8 A- Người ... I- Khi nào vật chìm,khi nào vật nổi.. Vật chìm  P > F. Vật nổi  P < F. Vật lơ lửng  P = FHoạt động 3 (15’):Xác định độ lớn của lựcđẩy Acsimét khi vật nổilên mặt thoáng của chấtlỏng.- ... -> thành bình -> trong.Bài toán: mỗi bài 2đ giáo án vật 8 Và thực hiện theo sgkcùng hướng dẫn của giáo viên.tính lực đẩy Acsimét và nêuphương án thí nghiệm kiểmchứng.- Yêu cầu...
 • 87
 • 999
 • 3
Giáo án Vật lí 8 Cả năm

Giáo án Vật 8 Cả năm

... án trả lời nêu cách chung để nhận biết một vật chuyển động hay đứng yên. Trong vật lý để nhận biết vật chuyển động hay đứng yên ngời ta chọn vật làm mốc, dựa vào sự thay đổi vị trí của vật ... quán tính là gì?Yêu cầu HS đọc nhận xét và nêu thí dụ chứng minh nhận xét đó.II - Quán tính.1- Nhận xét: Mọi vật đều không thay đổi vận tốc một cách đột ngột đợc vì mọi vật đều có quán ... với vật khác.Trên cơ sở đà học em trả lời câu hỏi C2, C3I - Làm thế nào để biết một vật đang chuyển động hay đứng yên,Khi vị trí của vật thay đổi với vật mốc theo thời gian thì vật chuyển...
 • 21
 • 579
 • 0
Giáo án vật lí 8 cả năm

Giáo án vật 8 cả năm

... ma sát làm mòn sên và líp của xe đạp …46 8 bánh xe.Ma sát giữa trục quạt với ổ trục.2. Lực ma sát lăn: Lực này sinh ra khi một vật lăn trên bề mặt vật kia. C2: - Bánh xe và mặt đường- ... GV: Yêu cần HS trả lời phần câu hỏi đầu bài.7 8 7 C1: Khi vị trí của vật thay đổi so với vật mốc theo thời gian thì vật chuyển động so với vật mốc gọi là chuyển động. C2: Em chạy xe trên ... Khi nào vật nổi vật chìm:C1: Một vật nằm trong lòng chất lỏng thì nó chịu tác dụng của trọng lực P, lực đẩy Acsimét. Hai lực này cùng phương, ngược chiều.C2: a. Vật chìm xuống b. Vật lơ...
 • 97
 • 478
 • 0
Giao an vat li 8 ca nam

Giao an vat li 8 ca nam

... đơn vị mm/tg sang N/m2Kĩ năng:Trang 19 Giáo án vật 8 – CHƯƠNG I: CƠ HỌC HOẠT ĐỘNG 1: Tìm hiểu khi nào vật nổi, khinào vật chìmGV: Khi một vật nằm trong chất lỏng thì nó chịu tác dụng ... phần thuyết.GV: Chuyển động cơ học là gì?HS: Khi vị trí vật thay đổi so với vật mốc.GV: Hãy nêu một số chuyển động thường gặpA. thuyết1.Chuyển động cơ học là gì?Trang 36 Giáo án vật ... sgk.Đo lực đẩy acsimétTrang 25 Giáo án vật 8 – CHƯƠNG I: CƠ HỌC GV: Yêu cầu HS trả lời C1: SGK HS: trả lời GV: Cho HS đọc phần dự đoán SGK. HS: dự đoán: vật có vận tốc không đổi. GV:...
 • 66
 • 480
 • 1
Giáo án Vật Lí 9 cả năm

Giáo án Vật 9 cả năm

... đPU2 = 1002202 = 484 (Ω) Điện trở bàn là:Rbl = blPU2 = 10002202 = 48, 4 (Ω) Điện trở tương đương của đọan mạchRtđ = đblđblRRRR+. = 4, 484 844, 48. 484 + = 4,5326,23425 ... Thuû Vật lý 9    GV: Đinh Văn Giáp THCS Thị Đầm HàTAY TRÁI? Học lại quy tắc nắm tay phải và quy tắc bàn tay trái.? Tìm cách giải khác cho 3 bài tập SGK /82 85 .Trêng THCS Th¸i Thuû Vật ... THCS Thị Đầm HàTuần 18 Tiết 35 KIỂM TRA HỌC KÌ I (Đề và đáp án kèm theo ) Trêng THCS Th¸i Thuû Vật lý 9    GV: Đinh Văn Giáp THCS Thị Đầm HàNgày dạy : Tuần 9Tiết 18 ÔN TẬPI Mục tiêu:...
 • 101
 • 3,414
 • 24
Giáo án Vật Lí 9 cả năm

Giáo án Vật 9 cả năm

... I2.R.t = (0,75)2.1,36.3.30 = 68, 85 (Wh) Q = 0,0 688 5 ( kWh )Trêng THCS Th¸i Thuû Vật lý 9    GV: Đinh Văn Giáp THCS Thị Đầm HàTrêng THCS Th¸i Thuû Giáo viên Học sinh Nội dungHĐ 1 ... 510.6472500 = 0, 787 5 = 78, 75 %c) Công suất bếp:P = I2.R = (2,5)2 .80 = 500 ( W ) = 0,5 kWĐiện năng bếp tiêu thụ trong 1 thángA = P.t = 0,5.3.30 = 45 ( kWh )Số tiền phải trả trong một tháng45x700 ... U + Ud = 229 ( V )b) – Trong một tháng khu này tiêu thụ lượng điện năng là : A = P.t = 4,95.6.30 = 89 1 ( kWh )- Tiền điện phải trả trong 1 thángT = 89 1.700 = 623700 (đồng)c) Lượng điện...
 • 100
 • 1,568
 • 5
GIÁO ÁN VẬT LÝ 8 - CẢ NĂM- CỰC HAY

GIÁO ÁN VẬT8 - CẢ NĂM- CỰC HAY

... khi cần mài mòn vật, giữ vật đứng yên, làm vật nóng lên.Cần có biện phát làm tăng ma sát: Giỏo viờn:V Giỏo viờn:Vũ Ngọc Thắngũ Ngọc Thắng 28 GIO N MễN VT LP 8 TRNG THCS Y êN ... quán tính nên bị văng ra ngoài.- Búa và cán rơi xuống. vbúa = vcán > 0 Đất tác dụng lực vào cán Giỏo viờn:V Giỏo viờn:Vũ Ngọc Thắngũ Ngọc Thắng23GIO N MễN VT LP 8 ... VT LP 8 TRNG THCS Y êN TH NHHoạt động 2: Tìm hiểu cách xác định vật chuyển động hay đứng yên (12 phút)- Em nêu 2 ví dụ về vật chuyển động, 2 ví dụ về vật đứng yên.- Tại sao nói vật...
 • 128
 • 2,000
 • 20
Giáo án vật lí 9 cả năm

Giáo án vật 9 cả năm

... RUI= Nếu : l  thì R   I (đèn sáng yếu hoặc ko sáng)C4: Vì I1 = 0,25I2 = 42IMà RUI=⇒R1 = 4 R2 ⇔ l1 = 4 l2Tuần 4Tiết 8 Bài 8 : SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO TIẾT ... U + Ud = 229 ( V )b) – Trong một tháng khu này tiêuthụ lượng điện năng là : A = P.t = 4,95.6.30 = 89 1 ( kWh )- Tiền điện phải trả trong 1 thángT = 89 1.700 = 623700 (đồng)c) Lượng điện ... 1kWh = 3600000 J = 3600 kJHĐ4 : Vận dụngYCHS làm C7,C8C7: A = ?C8 : Tìm P⇒ IBTVN : 13.1 13.6 SBTĐọc “ có thể em chưa biết”Làm C7,C8 III. Vận dụngTuần 7 Tiết 14 Bài 14 : BÀI TẬP VỀ CÔNG...
 • 103
 • 885
 • 1
Giáo án vật lí 9 cả năm

Giáo án vật 9 cả năm

... đPU2 = 1002202 = 484 (Ω) Điện trở bàn là:Rbl = blPU2 = 10002202 = 48, 4 (Ω) Điện trở tương đương của đọan mạchRtđ = đblđblRRRR+. = 4, 484 844, 48. 484 + = 4,5326,23425 ... 510.6472500 = 0, 787 5 = 78, 75 %c) Công suất bếp:P = I2.R = (2,5)2 .80 = 500 ( W ) = 0,5 kWĐiện năng bếp tiêu thụ trong 1 thángA = P.t = 0,5.3.30 = 45 ( kWh )Số tiền phải trả trong một tháng45x700 ... tỏa ra trên dây dẫn trong 30 ngàyQ = I2.R.t = (0,75)2.1,36.3.30 = 68, 85 (Wh) Q = 0,0 688 5 ( kWh )Trêng THCS Th¸i Thuû Vật lý 9    GV: Hµ V¨n §«ngNgày soạn : 12.11.06Tuần 11 Tiế 21 SỬ...
 • 102
 • 982
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: giáo án vật lí 9 cả năm 2 cộtgiáo án địa lí 8 cả nămgiáo án vật lý 8 cả nămgiáo án địa lí 8 cả năm chuẩngiáo án vật lý 8 cả năm 3 cộtgiáo án hóa học 8 cả nămNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngChuong 2 nhận dạng rui roGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM