0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (83 trang)

Thị trường, người tiêu dùng mục tiêu

Một phần của tài liệu BÁO CÁO ĐỒ ÁN ĐỀ TÀI DỰ ÁN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM SỮA CHUA BÍ ĐỎ (Trang 46 -50 )

Thị trường của sản phẩm là gì?

- Thị trường của sản phẩm là các thành phố lớn, các khu công nghiệp,…

- Trong thị trường hàng hóa, khái niệm người tiêu dùng được hiểu: Không chỉ là các cá nhân tiêu dùng mà còn là những nhóm cá nhân có các đặc điểm về tuổi tác, giới tính, trình độ học vấn, thu nhập, cư trú, địa vị, thu nhập,… khác nhau.

- Điều cốt yếu là người tiêu dùng sẽ là người tham gia chính trong việc đánh giá các tiêu chuẩn xuyên suốt dự án.

- Người tiêu dùng phải được “tham gia” trong tất cả các bước phát triển sản phẩm. - Theo thống kê, khoảng 50% số sản phẩm bị thất bại khi tung ra thị trường.

- Lý do chính của sự thất bại là sản phẩm không phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng.

Người tiêu dùng mục tiêu là ai?

- Người tiêu dùng mục tiêu của sản phẩm là tất cả mọi người đặc biệt là các chị em phụ nữ, các bạn trẻ thuộc nhóm tuổi từ 18-25 tuổi.

- Là đối tượng khách hàng mà sản phẩm hướng tới chủ yếu.

- Sản phẩm được thiết kế có đặc tính chất lượng, dịch vụ phù hợp cao với nhu cầu và sự mong muốn của nhóm đối tượng này.

- Người tiêu dùng phải được xem là trung tâm của hoạt động phát triển sản phẩm. - Hiểu được hành vi và sự lựa chọn thực phẩm của người tiêu dùng một cách căn bản. - Hiểu rõ mối quan hệ giữa người tiêu dùng và sản phẩm cụ thể.

- Người tiêu dùng cho quyết định cuối cùng trong dự án phát triển sản phẩm.

Kết quả mong đợi của người tiêu dùng về đặc tính cấu trúc, giá sản phẩm và loại bao bì:

Hình 4. 3. Kết quả khảo sát sự mong muốn về trạng thái của sản phẩm

Kết quả khảo sát trên 101 người tiêu dùng có 81,2% muốn sữa chua dạng ăn.

Hình 4. 4. Kết quả khảo sát sự mong muốn về cấu trúc sản phẩm

Kết quả khảo sát cho thấy 55,4% lựa chọn cấu trúc sản phẩm là tách lớp và 44,6% là hỗn hợp đồng nhất

Hình 4. 5. Kết quả khảo sát sự mong muốn về hương vị của sản phẩm

Chiếm 79,2% mong muốn sản phẩm chua ngọt vừa phải, 73,3% thơm béo, dẻo, 70,3% có hương vị đặc trưng của bí đỏ.

Hình 4. 6. Kết quả khảo sát sự mong muốn về khối lượng của sản phẩm

Hình 4. 7. Kết quả khảo sát sự mong muốn về giá của sản phẩm

Mức giá mong muốn là 28.000 đồng đối với 1 lốc/4 hộp chiếm 36,6%. Chủ yếu giao động từ 24.000-28.000 đồng.

Hình 4. 8. Kết quả khảo sát sự mong muốn về loại bao bì của sản phẩm

Chiếm 55,4% chọn loại bao bì là hũ thủy tinh. Có một số ý kiến cho rằng sử dụng bao bì thủy tinh có thể tái chế được hạn chế ô nhiễm môi trường so với bao bì nhựa.

Qua kết quả khảo sát chúng em sẽ phát triển sản phẩm sao cho phù hợp với mong đợi của người tiêu dùng mục tiêu cũng như phù hợp với điều kiện sản xuất. Vì người tiêu dùng mục tiêu quyết định đến sự thất bại của sản phẩm.

Một phần của tài liệu BÁO CÁO ĐỒ ÁN ĐỀ TÀI DỰ ÁN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM SỮA CHUA BÍ ĐỎ (Trang 46 -50 )

×