0
Tải bản đầy đủ (.docx) (170 trang)

Thảo luận kết quả nghiên cứu

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN CÁC CÔNG TY DƯỢC PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN TPHCM (Trang 102 -102 )

Lòng trung thành của nhân viên công ty dược phẩm trên địa bàn TPHCM đã được tiến hành đo lường dựa vào 8 yếu tố đã được đề cập phía trên (Bản chất công việc, Tiền lương - thu nhập, Cơ hội đào tạo và thăng tiến, Cấp trên, Môi trường và Điều kiện làm việc, Phúc lợi, Thương hiệu của tổ chức và Yếu tố được tôn trọng - thể

76

hiện bản thân). Quá trình thực hiện và kết quả chỉ ra rằng kết quả đánh giá mức độ trung thành của nhân viên công ty dược phẩm trên địa bàn TPHCM với những nét đặc thù về tính xã hội và lượng chất xám cao của mình, nhân tố tác động mạnh nhất đến lòng trung thành nhân viên công ty dược phẩm trên địa bàn TPHCM là Yếu tố được tôn trọng - thể hiện bản thân, Tiền lương - thu nhập, Thương hiệu tổ chức, Cơ hội đào tạo- thăng tiến, Phúc lợi, Cấp trên và Bản chất công việc. Kết quả của nghiên cứu cũng chứng mình một điều là thu nhập không còn là điều mà giữ vai trò quan trọng nhiều nhất như giai đoạn trước đây. Thay vào đó ngày nay một việc làm cho phép người nhân viên công ty dược phẩm trên địa bàn TPHCM có được sự tôn trọng từ cấp trên và đồng nghiệp cũng như tạo cho nhân viên quyền có tiếng nói, sự công nhận cùng với việc tạo ra được môi trường để nhân viên bộc lộ được hết khả năng của mình mới là điều có thể giữ chân nhân viên lâu nhất. Bởi vì, nhu cầu của con người là không ngừng mong muốn được người khác coi trọng, chấp nhận vì vậy khi nhân viên bắt đầu nỗ lực, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao và có được sự tôn trọng, công nhận của người khác thì họ sẽ thấy gắn bó trung thành với công ty hơn bao giờ hết. Đó cũng chính là một trong những thước đo cho lòng tự trọng, tự tin, tín nhiệm, tin tưởng và mức độ thành công của người nhân viên.

Hai yếu tố kế đến ảnh hưởng mạnh mẽ đến lòng trung thành nhân viên công ty dược phẩm trên địa bàn TPHCM là Tiền lương - thu nhập, Thương hiệu tổ chức. Chính sách lương thưởng đúng đắn và hợp lí là động lực to lớn nhằm phát huy sức mạnh của nhân tố con người trong việc thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội. Tiền lương- thu nhập bên cạnh có tác dụng bù đắp lại sức lao động cho người lao động thì nó còn có tác động to lớn trong khuyến khích nhân viên yên tâm làm việc. Thực tế ngày nay tiền lương được coi như một trong những thước đo quan trọng về trình độ lành nghề và thâm niên nghề nghiệp. Vì thế, nhân viên rất tự hào về mức lương cao, muốn được tăng lương, dù cho có thể trong nhiều trường hợp tiền lương chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng thu nhập của họ. Vì vậy, tổ chức tốt vấn đề lương thưởng là yếu tố quan trọng thúc đẩy và khuyến khích nhân viên công ty dược phẩm nâng cao nâng suất làm việc, chất lượng và hiệu quả của lao động bảo đảm sự công bằng và xã hội trên cơ sở thực hiện chế độ trả lương. Thu nhập là yếu tố mạnh mẽ khuyến khích

nhân viên phát triển tài năng bên cạnh đó góp phần nâng cao trình độ văn hóa và nghiệp vụ để cống hiến cho công ty tổ chức lâu dài bền vững, giúp nhân viên duy trì và giữ vững lòng trung thành với tổ chức.

Thương hiệu tổ chức cũng là yếu tố hàng đầu ảnh hưởng mạnh mẽ lòng trung thành của nhân viên công ty dược phẩm trên địa bàn TPHCM bởi lẽ thương hiệu được xem như một trong những “con át chủ bài” của doanh nghiệp dược phẩm. Nó không đơn thuần chỉ là một tên gọi cho công ty dược, mà còn là một thông điệp đầy ý nghĩa gắn liền với thương hiệu và danh tiếng công ty dược phẩm đó xuyên suốt quá trình kinh doanh khi công ty đó còn tồn tại và phát triển trên thị trường. Một thương hiệu mạnh trong thị trường dược có thể đưa công ty lên đỉnh cao, giúp đạt mục tiêu kinh doanh hiệu quả và nhanh chóng vì dược phẩm là lĩnh vực rất đặc thù. Bên cạnh việc thương hiệu đóng vai trò cực kì quan trọng đối với việc tạo sự khác biệt vượt trội giữa những đối thủ cạnh tranh, và vai trò trong việc tạo sự tin tưởng với đối tác và các bên liên quan thì hình ảnh thương hiệu mạnh sẽ tạo sức hút với lực lượng lao động và các nhân tài về đầu quân cho doanh nghiệp và giúp thúc đẩy lòng trung thành của nhân viên ở lại làm việc dài lâu với tổ chức đó.

Hai yếu tố thứ 4 và thứ 5 ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên công ty dược phẩm trên địa bàn TPHCM lần lượt là Cơ hội đào tạo- thăng tiến và Phúc lợi. khía cạnh Cơ hội đào tạo- thăng tiến thì các nhà quản lí cần nên đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cho nhân viên một cách thường xuyên, liên tục và xem đây là một trong những yếu tố cơ bản luyện tay nghề cho đội ngũ nhân viên. Nhân viên công ty dược phẩm rất cần dành thời gian cho việc nâng cao và phát huy trình độ của mình vì trình độ chuyên môn là một trong những yếu tố tác động đến thu nhập. Nhân viên sẽ được thoả mãn và sẽ gắn bó lâu dài với công ty tạo ra môi trường cho phép họ được nâng cao trình độ mỗi ngày, qua mỗi vai trò hơn là một công việc có tính chất thường xuyên lặp đi lặp lại và nhàm chán. Cơ hội thăng tiến trong tổ chức về lâu về dài cũng là yếu tố giúp người lao động củng cố lòng trung thành của mình với côngty. Ở khía cạnh phúc lợi thì tương tự cũng có tác động đến lòng trung thành của người nhân viên. Phúc lợi, chế độ đãi ngộ dành cho người lao động chính là thứ sẽ góp phần không nhỏ cho những nhà quản trị nhân sự tại các công ty xây dựng chế độ phúc lợi

78

phong phú và bài bản để đáp ứng cho nhân viên của mình, tạo điều kiện để họ ở lại làm việc lâu dài với công ty.

Cấp trên và bản chất công việc là 2 yếu tố tác động cuối cùng đối với lòng trung thành nhân viên công ty dược phẩm trên địa bàn TPHCM.

Có thể nói được gắn bó lâu dài và phát triển sự nghiệp trong một môi trường lành mạnh là điều mà bất kì nhân viên nào cũng quan tâm vì trong bối cảnh tình hình kinh tế thị trường ngày một phát triển và hội nhập như ngày nay, việc tìm kiếm cơ hội việc làm của người lao động gặp phải những vấn đề như mức độ cạnh tranh cao và gay gắt hơn, cùng với hiện tượng nhảy việc cũng có xu hướng xảy ra khá phổ biến.

Tham khảo với đề tài của tác giả Trần Kim Dung (2005) với tình hình thị trường việc làm Việt Nam thì 5 yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành cũng như sự gắn kết lâu dài với tổ chức bao gồm đồng nghiệp, giám sát công việc, trả lương, và thăng tiến. Điều này cho thấy rằng ngoài yếu tố được tôn trọng - thể hiện bản thân, thương hiệu tổ chức và phúc lợi thì nghiên cứu cũng cho ra kết quả tương đồng với Trần Kim Dung (2005). Kết quả từ nghiên cứu này càng chứng minh rằng đối với nhân viên công ty dược phẩm trên địa bàn TPHCM thì mối quan tâm lớn nhất của họ trong công việc đó là tổ chức mà họ đang cống hiến có thực sự tôn trọng họ hay không, điều này trực tiếp làm người nhân viên đi đến quyết định có ở lại gắn bó bền lâu hay không.

So sánh với đề tài của tác giả Trần Minh Tiến (2014) được tiến hành đối với các đối tượng là dược sĩ tại TPHCM. Đối tượng khảo sát của 2 nghiên cứu không hoàn toàn giống nhau, cụ thể một bên đối tượng là người dược sĩ một bên đối tượng là nhân viên công ty dược phẩm, chính vì thế kết quả cuối cùng cũng tạo ra không ít khác biệt. Tuy nhiên, cả hai nghiên cứu đề cập trên đều có xuất hiện một số điểm giống nhau là yếu tố được tôn trọng và thể hiện bản thân. Thêm nữa Trần Minh Tiến xây dựng nghiên cứu thông qua một biến số trung gian là sự hài lòng trong công việc và nhấn mạnh trong trường hợp đối tượng nghiên cứu này là người dược sĩ thì trước hết phải tập trung vào giải pháp làm hài lòng họ. Tóm lại có thể thấy rằng, không có mô hình chuẩn xác cho tất cả các nghiên cứu, vì vậy cần tập trung nghiên cứu riêng đặc thù tại mỗi tổ chức khi áp dụng vào thực tế.

Cuối cùng từ phân tích bên trên nghiên cứu lại một lần nữa khẳng định rằng nhằm mục đích nâng cao lòng trung thành của nhân viên công ty dược phẩm trên địa bàn TPHCM thì xuyên suốt trong chính sách nhân sự của nhà quản trị cần đặt mối quan tâm hàng đầu lần lượt vào các yếu tố có ảnh hưởng bao gồm: Yếu tố được tôn trọng - thể hiện bản thân, Tiền lương - thu nhập, Thương hiệu tổ chức, Cơ hội đào tạo- thăng tiến, Phúc lợi, Cấp trên và Bản chất công việc

TÓM TẮT CHƯƠNG 4

Kết quả nghiên cứu đã cho thấy rằng lòng trung thành đối với tổ chức của nhân viên công ty dược phẩm trên địa bàn TPHCM chịu sự tác động bởi 7 nhân tố sau bao gồm: Được tôn trọng - thể hiện bản thân, Tiền lương – thu nhập, Thương hiệu tổ chức, Cơ hội đào tạo & thăng tiến, Phúc lợi, Cấp trên và Bản chất công việc.

80

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT HÀM Ý QUẢN TRỊ 5.1 Kết luận

Nghiên cứu “Các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên các công ty dược phẩm trên địa bàn TPHCM” đã tiến hành tham khảo và so sánh các công trình nghiên cứu có liên quan trước đây nhằm mục đích tạo ra nên mô hình nghiên cứu.

Mô hình nghiên cứu này sẽ tiến hành nghiên cứu sự ảnh hưởng của 8 yếu tố thành phần là Bản chất công việc, Tiền lương - thu nhập, Cơ hội đào tạo - thăng tiến, Cấp trên, Môi trường - Điều kiện làm việc, Phúc lợi, Thương hiệu của tổ chức và Yếu tố được tôn trọng -thể hiện bản thân của nhân viên các công ty dược phẩm với tổ chức.

Hai giai đoạn chính là nghiên cứu sơ bộ được thực hiện bằng kỹ thuật thảo luận nhóm (n = 10) để tiến hành xây dựng thang đo nháp, kế tiếp thực hiện định lượng sơ bộ (n = 20) nhằm hiệu chỉnh thang đo. Cuối cùng nghiên cứu chính thức được thực hiện thông qua bảng câu hỏi khảo sát (thang đo chính thức) với cách lấy mẫu thuận tiện gồm 250 bảng câu hỏi khảo sát gởi đi và thu về 219 bảng khảo sát hợp lệ nhằm mục đích kiểm định thang đo cũng như mô hình nghiên cứu.

Kết quả kiểm định của độ tin cậy Cronbach’s Alpha các biến độc lập cũng như biến phụ thuộc trong mô hình cho thấy đều đạt yêu cầu nhưng loại 2 biến quan sát CT3 và MT2 do hệ số tương quan biến tổng nhỏ hơn 0.3 nhằm mục tiêu tăng độ tin cậy cho thang đo. Kết quả sau khi đo lường độ tin cậy Cronbach’s Alpha và phân tích nhân tố EFA thu được gồm 8 nhóm nhân tố với 35 biến quan sát.

Kết quả phân tích hồi quy của nghiên cứu đã cho ra 7 yếu tố thành phần có tác động đến lòng trung thành của nhân viên các công ty dược phẩm trên địa bàn TPHCM là: Được tôn trọng - thể hiện bản thân, Tiền lương – thu nhập, Thương hiệu tổ chức, Cơ hội đào tạo & thăng tiến, Phúc lợi, Cấp trên và Bản chất công việc

5.2 Đóng góp của đề tài

Tạo ra mô hình thang đo các yếu tố tác động đến lòng trung thành của nhân viên các công ty dược phẩm trên địa bàn TPHCM bằng việc kiểm định độ tin cậy cùng với

phân tích nhân tố khám phá của mô hình bao gồm 8 yếu tố: Bản chất công việc, Tiền lương - thu nhập, Cơ hội đào tạo - thăng tiến, Cấp trên, Môi trường - Điều kiện làm việc, Phúc lợi, Thương hiệu của tổ chức và Yếu tố được tôn trọng - thể hiện bản thân.

Để gia tăng với lòng trung thành của nhân viên các công ty dược phẩm, các nhà quản trị cần ưu tiên vào yếu tố đòi hỏi được tôn trọng - thể hiện bản thân của nhân viên vì yếu tố này ảnh hưởng mạnh nhất đến lòng trung thành của nhân viên, tạo gắn kết bền vững với công ty. Kế tiếp là tập trung quan tâm đến các nhóm giải pháp thuộc Tiền lương – thu nhập, Thương hiệu tổ chức, Cơ hội đào tạo & thăng tiến, Phúc lợi, Cấp trên và Bản chất công việc.

5.3 Hàm ý giải pháp

phần này sẽ tập trung giới thiệu những hàm ý giải pháp cụ thể nhằm nâng cao lòng trung thành của nhân viên các công ty dược phẩm ở địa bàn TPHCM thuộc ba nhóm yếu tố chính là yếu tố Được tôn trọng - thể hiện bản thân, , Tiền lương – thu nhập và Thương hiệu của tổ chức và vì các lý do sau đây: (1) 2 yếu tố Được tôn trọng

- thể hiện bản thân, Thương hiệu của tổ chức được xác định là 2 yếu tố thể hiện sự khác biệt trong các thành phần công việc so với các đối tượng khảo sát và các lĩnh vực khác; (2) ngành dược là một lĩnh vực tương đối đặc thù so với nhiều ngành nghề cũng như lĩnh vực khác, vì thế cho nên giải pháp cho ba nhóm yếu tố này thể hiện sự khác biệt khi so sánh với giải pháp làm tăng thêm lòng trung thành của nhân viên trong những lĩnh vực hoặc ngành nghề khác.

5.3.1 Hàm ý giải pháp về nhóm nhân tố Được tôn trọng - thể hiện bản thân

Yếu tố được tôn trọng - thể hiện bản thân có hệ số hồi quy đã chuẩn hoá cao nhất (0,374) nên ảnh hưởng mạnh nhất đến lòng trung thành của nhân viên các công ty dược phẩm ở địa bàn TPHCM, vì vậy để nhằm mục đích cải thiện lòng trung thành trong công việc của người lao động các công ty dược phẩm thì nhà quản trị cần lưu ý những nội dung sau đây:

Nắm rõ điểm mạnh, điểm yếu mỗi nhân viên trong doanh nghiệp để phân công công việc sao cho phù hợp với thế mạnh của mỗi người, từ đó tạo cơ hội cho nhân viên phát huy tối đa khả năng của bản thân.

82

Nhà quản trị cần tổ chức các buổi họp với sự tham gia của tất cả nhân viên trong công ty định kỳ để mọi người tham gia đóng góp ý kiến nhằm mục đích cải thiện quy trình làm việc, cũng như hoạt động của các bộ phận liên quan, tránh tư tưởng cứng nhắc ngại thay đổi, để có thể hoàn thiện và phát triển tổ chức nhân sự trong công ty, góp phần giúp công ty phát triển mạnh mẽ và bền vững.

Nhằm nâng cao lòng trung thành của nhân viên các công ty dược phẩm ở địa bàn TPHCM, doanh nghiệp cần tập trung xây dựng và phát triển lộ trình thăng tiến phù hợp, tạo điều kiện tối ưu để nhân viên phát huy hết khả năng và năng lực của bản thân để cống hiến cho công ty, từ đó thì kết quả làm việc của nhân viên sẽ đạt mức độ hiệu quả cao hơn.

5.3.2 Hàm ý giải pháp cho nhóm yếu tố Tiền lương và thu nhập

Tiền lương và thu nhập có hệ số hồi quy đã chuẩn hoá cao thứ 2 (0, 246) và cũng tác động mạnh mẽ lòng trung thành của nhân viên các công ty dược phẩm ở địa bàn TPHCM. Vì vậy cần có chế độ lương thưởng rõ ràng và hợp lí, củng cố chính sách đảm bảo vấn đề lương - thưởng là công bằng, không có sự thiên vị với toàn thể nhân viên trong nội bộ phòng ban và giữa các phòng ban với nhau. Điều đó cần được thể hiện bằng sự phù hợp và tương xứng giữa mức thu nhập mà người lao động nhận được với năng lực và công sức mà họ đóng góp khi hoàn thành công việc đó. Có các kế hoạch tiến hành thực hiện đánh giá nhân viên mỗi định kỳ cùng với

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN CÁC CÔNG TY DƯỢC PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN TPHCM (Trang 102 -102 )

×