0
Tải bản đầy đủ (.docx) (170 trang)

Hàm ý giải pháp cho nhóm yếu tố Tiền lương và thu nhập

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN CÁC CÔNG TY DƯỢC PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN TPHCM (Trang 109 -110 )

Tiền lương và thu nhập có hệ số hồi quy đã chuẩn hoá cao thứ 2 (0, 246) và cũng tác động mạnh mẽ lòng trung thành của nhân viên các công ty dược phẩm ở địa bàn TPHCM. Vì vậy cần có chế độ lương thưởng rõ ràng và hợp lí, củng cố chính sách đảm bảo vấn đề lương - thưởng là công bằng, không có sự thiên vị với toàn thể nhân viên trong nội bộ phòng ban và giữa các phòng ban với nhau. Điều đó cần được thể hiện bằng sự phù hợp và tương xứng giữa mức thu nhập mà người lao động nhận được với năng lực và công sức mà họ đóng góp khi hoàn thành công việc đó. Có các kế hoạch tiến hành thực hiện đánh giá nhân viên mỗi định kỳ cùng với sự trung thực khi đánh giá kết quả công việc đi đôi với các mục tiêu và tính chất của mỗi công việc cụ thể. Tiến hành đánh giá nhân viên và chấm điểm dựa trên khả năng hoàn thành công việc và một số yếu tố khác như mức độ chấp hành kỷ luật, nội quy lao động của nhân viên mỗi tháng hoặc mỗi quý và dựa trên số điểm đạt được, nhân viên sẽ hưởng được mức lương - thưởng xứng đáng.

Thứ hai, nhà quản trị cần xây dựng lộ trình tăng lương của doanh nghiệp một cách cụ thể và minh bạch, có sự rõ ràng để tạo động lực giúp nhân viên có mục tiêu phấn đấu lâu dài và phát huy năng lực bản thân trong công việc. Lộ trình tăng lương mỗi năm rõ ràng để góp phần giúp nhân viên các công ty dược phẩm ở địa bàn TPHCM yên tâm làm việc cũng như giúp nhân viên tích cực, chủ động và nỗ lực phấn

đấu hết mình cho công việc - một yếu tố quan trọng thể hiện sự gắn kết lâu dài và lòng trung thành với doanh nghiệp.

Thứ ba, nhà quản trị cần cho thấy các chính sách tiền lương và thu nhập là thực sự hấp dẫn đối với người lao động và không ngừng cập nhật với xu thế thị trường nhằm thu hút, giữ chân người tài. Ngành dược là một trong những ngành có mức thu nhập tương đối cao so với mặt bằng chung các ngành khác. Nếu nhà quản trị có thể phát huy thêm bằng cách cân đối thu chi cũng như đề ra các chính sách phù hợp như thưởng theo kết quả công việc, theo doanh số hoặc thưởng định kỳ, thưởng lễ tết kết hợp với các chính sách hỗ trợ không những cho người lao động mà còn người thân của họ nhằm mục đích góp phần vào việc nâng cao lòng trung thành và sự gắn bó lâu dài của nhân viên đối với các công ty dược phẩm ở địa bàn TPHCM

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN CÁC CÔNG TY DƯỢC PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN TPHCM (Trang 109 -110 )

×