0
Tải bản đầy đủ (.docx) (132 trang)

Thang đo hiệu chỉnh

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ CAM KẾT CỦA NHÂN VIÊN ĐỐI VỚI TỔ CHỨC KHẢO SÁT TẠI MỘT SỐ DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI TP HCM (Trang 44 -50 )

Dựa trên kết quả phỏng vấn sâu, tác giả tiến hành chỉnh sửa từ ngữ của câu hỏi để giúp người được khảo sát hiểu rõ và đúng nội dung cần được khảo sát. Nội dung câu hỏi khảo sát tại Bảng 3.4 được điều chỉnh như sau:

Bảng 3.4. Thang đo hiệu chỉnh

STT Thang đo nháp

I SỰ CAM KẾT CỦA NHÂN VIÊN DỰA TRÊN CẢM XÚC

1 Tôi cảm thấy hài lòng khi

phát triển nghề nghiệp

sau này của mình tại công ty này.

2 Tôi cảm thấy thích thú

khi trao đổi với mọi người về công ty này.

3 Tôi nghĩ rằng vấn đề của

công ty cũng chính và vấn đề của cá nhân tôi.

4 Tôi nghĩ rằng tôi có thể

dễ dàng trở nên thân thuộc với một tổ chức khác như với tổ chức này

5 Tôi không cảm thấy

mình là một thành viên của “đại gia đình” trong công ty của tôi

STT Thang đo nháp

6 Tôi không cảm thấy gắn

bó về mặt tình cảm đối với công ty.

7 Công ty có ý nghĩa cá

nhân đối với tôi.

8 Tôi không cảm thấy có ý

nghĩa khi thuộc về công ty này.

II THU NHẬP

1 Lương của tôi thấp hơn

so với mức mà những người khác nhận được cho công việc tương tự ở các công ty khác.

2 Theo tôi, mức lương tại

công ty này thấp hơn so với các công ty khác.

3 [không có]

4 [không có]

STT Thang đo nháp

5 [không có]

III BẢN CHẤT CÔNG VIỆC

1 Công việc hiện tại tạo

cho tôi cảm giác bản thân đạt được thành tựu trong công việc.

2 Tôi hài lòng với công

việc của mình.

3 Tôi đang làm những thứ

thật sự mang lại giá trị trong công việc của mình.

4 [không có]

IV ĐỒNG NGHIỆP

1 Đồng nghiệp của tôi rất

dễ mến.

STT Thang đo nháp

2 Những người tôi làm

việc cùng rất thân thiện.

3 [không có]

4 [không có]

5 [không có]

V CƠ HỘI THĂNG TIẾN

1 Công ty có chính sách

thăng tiến không công bằng.

2 Cơ hội thăng tiến của tôi

bị hạn chế.

3 Công ty có rất nhiều công

việc tốt cho những người muốn phát triển về phía trước.

4 [không có]

STT Thang đo nháp 5 [không có] 6 [không có] IV NGƯỜI QUẢN LÝ 1 Người quản lý đặt ra những mục tiêu cụ thể để tôi đạt được.

2 Người quản lý của tôi

đưa ra các tiêu chuẩn cao cho kết quả công việc.

3 Người quản lý của tôi

thân thiện và dễ tiếp cận.

4 Người quản lý của tôi

luôn công nhận và khen thưởng khi nhân viên đạt được thành tích tốt.

STT Thang đo nháp

5 Người quản lý của tôi

không kiểm soát mọi thứ mà tự tin vào khả năng đánh giá của tôi.

6 Tôi được trao đổi thông

tin với người quản lý một cách thẳng thắn và thoải mái

7 [không có]

VII MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC

1 Môi trường làm việc của

tổ chức an toàn, thoải mái, tạo ra sự sáng tạo 2

3 Tổ chức cung cấp đầy đủ

các thiết bị công nghệ thông tin và trang thiết bị cần thiết cho công việc

STT Thang đo nháp

4 Tôi được dẫn dắt bởi văn hoá của tổ chức và làm việc theo định hướng của tổ chức đề ra.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ CAM KẾT CỦA NHÂN VIÊN ĐỐI VỚI TỔ CHỨC KHẢO SÁT TẠI MỘT SỐ DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI TP HCM (Trang 44 -50 )

×