0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (147 trang)

Đối với các công ty chứng khoán

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC NHÂN TỐ HÀNH VI ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Trang 104 -105 )

Đứng trên góc độ là một công ty chứng khoán thì khách hàng họ cần phục vụ và đáp ứng các nhu cầu là những NĐT cá nhân. Họ là những người trực tiếp nuôi sống doanh nghiệp thông qua các chi phí mua bán chứng khoán, phí môi giới, phí tư vấn, lãi vay mua bán chứng khoán và các nghiệp vụ liên quan. Do đó, NĐT càng có lời, số lượng càng phát triển thì công ty chứng khoán sẽ lớn mạnh theo. Vì vậy, nhiệm vụ thấu hiểu nhóm nhân tố nào tác động lên quyết định của NĐT càng vô cùng cần thiết.

Qua kết quả thu được từ Chương 4, tác giả tổng hợp một số vấn đề nhà quản trị cần trang bị cho NĐT như sau: Thị trường chứng khoán hiện thời đang trong giai đoạn phát triển nên dư địa tăng trưởng và mở rộng rất lớn. Chỉ số VNIndex đo lường tổng hợp cho sự phát triển chung của toàn bộ thị trường nhưng các ngành kinh doanh không phát triển đồng đều ở Việt Nam. Chỉ số VN30 đặc trưng cho nhóm cổ phiếu dẫn dắt thị trường nhưng lại chủ yếu nằm ở một số doanh nghiệp bất động sản và ngân hàng. Vì vậy, doanh nghiệp chứng khoán muốn có một bức tranh toàn cành về nền kinh tế cần xây dựng một chỉ số khác miêu tả rõ hơn. Từ các chỉ số này cùng các phương pháp nghiệp vụ, các công ty chứng khoán có thể tư vấn định hướng cho NĐT một cách an toàn, đảm bảo khả năng sinh lời cao hơn, không để nhà đầu tư quá neo vào một vài loại cổ phiếu trong nhóm VN30 để rồi có thể mất trắng tài khoản đầu tư. Bên cạnh đó, công ty chứng khoán cần xây dựng một bộ lọc cổ phiếu an toàn, đảm bảo các yếu tố đo lường đầy đủ sự phát triển của doanh nghiệp. Đưa bộ lọc này làm công cụ để tư vấn cho các NĐT mới tham gia thị trường. Không để các NĐT tự tìm kiếm và chìm ngập trong các thông tin nhiễu. Nếu các công ty chứng khoán thực hiện được những đề xuất bên trên thì rủi ro cho các NĐT giảm đi rất nhiều. Qua thời gian, niềm tin của họ với các công ty này được nâng cao từ đó gia tăng số lượng khách hàng và lợi nhuận tương ứng.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC NHÂN TỐ HÀNH VI ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Trang 104 -105 )

×