0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (147 trang)

Cảm xúc và tác động

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC NHÂN TỐ HÀNH VI ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Trang 49 -49 )

Một số nghiên cứu như của nhà kinh tế học Robert Shiller (2000) và Hirshleifer và Shumway (2003) cho rằng tâm trạng của NĐT sẽ chuyển thành tâm trạng của thị trường, và đến lượt điều này sẽ tác động đến các kết quả của thị trường. Tuy nhiên cũng cần phải thận trọng với những kết luận này bởi vì chúng ta chưa hiểu rõ mối quan hệ giữa cảm xúc và thái độ đối với rủi ro.

Nhiều bằng chứng cho thấy rằng hai cảm xúc, kiêu hãnh và hối tiếc là những cảm xúc mạnh mẽ tác động đáng kể đến việc đưa ra quyết định tài chính của các cá nhân NĐT. Trong đó, hối tiếc (regret) là một cảm xúc tiêu cực, hối tiếc về một quyết định đầu tư tệ hại và NĐT mong muốn rằng bản thân đừng có thực hiện quyết định này. Trái ngược là sự kiêu hãnh (pride), NĐT sẽ mong muốn nói về thành quả đầu tư của bản thân cho những người khác.

Theo hiệu ứng ngược vị thế, con người bán đi nhưng khoản lời quá sớm và nắm giữ những khoản thua lỗ quá lâu. Nhiều bằng chứng thực nghiệm như của Terrance Odean (1998) đã ghi nhận khuynh hướng này. Hiệu ứng ngược vị thế thường được giải thích bởi lý thuyết triển vọng. Do hình dạng của hàm giá trị, nhà đầu tư thường ít e ngại rủi ro hơn đối với những chứng khoán lỗ, vì thế họ có thể nắm giữ chúng lâu hơn. Những tranh luận lý thuyết và những bằng chứng thực nghiệm gần đây cho thấy sự e ngại thua lỗ do tâm lý sợ phải hối tiếc có thể giải thích tốt hơn cho hiệu ứng ngược vị thế.

Theo hiệu ứng thu nhập ngoài kỳ vọng, sau một khoản lời thì nhà đầu tư ít e ngại rủi ro hơn (nghiên cứu của Richard Thaler và Eric Johnson năm 1990). Sau những khoản lỗ, hiệu ứng vết rắn cắn (con người có ít khả năng chấp nhận rủi ro hơn) và hiệu ứng hòa vốn (con người có nhiều khả năng chấp nhận rủi ro hơn) vận hành theo hướng trái ngược nhau. Và quan điểm sau dường như chiếm ưu thế hơn.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC NHÂN TỐ HÀNH VI ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Trang 49 -49 )

×