0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (75 trang)

Điều kiện thực hiện

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG XUẤT KHẨU BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO QUY TRÌNH GIAO NHẬN​ (Trang 60 -61 )

4. Kết quả thực tập theo đề tà

3.2.1.2 Điều kiện thực hiện

Con người bao giờ cũng là yếu tố quan trọng, quyết định sự thành bại của công việc kinh doanh. Có được một đội ngũ cán bộ tinh thông nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc là mục tiêu mà không chỉ Vinalink mong muốn. Và để đạt được mong muốn đó Vinalink cần phải :

 Công tác đào tạo và bồi dưỡng trình độ nghiệp vụ cho nhân viên, chú trọng nhiệm vụ xây dựng chương trình và kế hoạch đào tạo thích hợp cho từng bộ phận, tổ chức chương trình tái đào tạo, bồi dưỡng định kỳ cho tất cả cán bộ quản lý và cán bộ nhân viên để cập nhập kiến thức mới và nâng cao trình độ chuyên môn

 Mời các chuyên gia có kinh nghiệm trong nước và quốc tế đến giảng dạy, trao đổi kinh nghiệm thực tế để các khoá đào tạo đạt chất lượng tốt hoặc gửi những cán bộ nhân viên có tiềm năng đi học ở nước ngoài.

 Xây dựng chính sách khen thưởng rõ ràng, cụ thể khuyến khích tinh thần trách nhiệm để mọi người cùng tuân thủ tốt công việc của mình. Biểu dương những người hoàn thành tốt nhiệm vụ để mọi người phấn đấu phát huy năng lực đóng góp cho sự phát triển chung của công ty.

 Có chính sách thích hợp về sử dụng cán bộ sau khi đào tạo: Nếu như một người có tinh thần trách nhiệm cao nhưng lại thiếu đi sự tinh thông về nghiệp vụ giao nhận thì đó cũng kể như là mối lo ngại của công ty. Như trên đã nói, nghiệp vụ giao nhận nói chung hay giao nhận hàng không nói riêng, đòi hỏi cán bộ giao nhận không chỉ hiểu biết về lĩnh vực vận tải đơn thuần mà ngoài ra cán bộ giao nhận phải có hiểu biết rộng rãi về những vấn đề xung quanh có liên quan, như thủ tục hải quan, luật lệ, tập quán quốc tế… và chắc chắn phải biết ít nhất một ngoại ngữ (Tiếng Anh). Vì thế do đòi hỏi của công việc Vinalink phải thường xuyên nâng cao nghiệp vụ cho nhân viên trong công ty, tổ chức thường xuyên các khóa học về nghiệp vụ, ngoại ngữ, vi tính, pháp luật cho cán bộ kinh doanh.

 Công tác tuyển dụng là khâu quan trọng nhằm tìm ra những người có năng lực, phù hợp với nhu cầu công việc. Tuyển dụng những người đã có nghiệp vụ chuyên môn về giao nhận vận tải hoặc tìm kiếm để hợp tác với những người giỏi, có nhiều kinh nghiệm để phục vụ công tác tư vấn hoạch định chiến lược phát triển để nâng cao thêm chất lượng nguồn nhân lực

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG XUẤT KHẨU BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO QUY TRÌNH GIAO NHẬN​ (Trang 60 -61 )

×