0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (66 trang)

Đánh giá hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Công Thương

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) THỰC TRẠNG CHO VAY TIÊU DÙNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐÔNG SÀI GÒN​ (Trang 51 -51 )

3. Đề tài đạt chất lượng theo yêu cầ u:

2.2.4 Đánh giá hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Công Thương

Thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Đông Sài Gòn

2.2.4.1 Kết quả đạt đƣợc

Trong những năm vừa qua, hoạt động tín dụng nói chung và cho vay tiêu dùng nói riêng đối với khách hàng cá nhân đã đạt được những thành tích khá nổi bật như:

 Chi nhánh đã đi theo đúng hướng chính sách tín dụng đề ra, lấy cho vay tiêu dùng làm mục tiêu trong hoạt động kinh doanh tín dụng. Tỷ trọng cho vay đối với nhóm khách hàng cá nhân đang có xu hướng tăng dần qua các năm.

 Mặc dù trong nền kinh tế thị trường còn nhiều khó khăn nhưng tốc độ tăng trưởng của nhóm khách hàng cá nhân vẫn chiếm tỷ trọng khá đều đặn trong tổng mức dư nợ tín dụng của toàn Chi nhánh.

 Là hoạt động luôn đóng góp một phần lớn cho thu nhập của Chi nhánh. Thu nhập thuần từ hoạt động cho vay tiêu dùng ngày càng tăng và tốc độ tăng mạnh.

 Dư nợ cho vay nền kinh tế có biến động tăng/ giảm qua các năm nhưng chất lượng cho vay ngày càng tốt, tỷ lệ nợ xấu luôn nằm ở mức thấp.

 Trong hoạt động tín dụng mà tiêu biểu là cho vay tiêu dùng đối với khách hàng cá nhân thì Chi nhánh luôn tuân thủ quy trình cho vay rất nghiêm ngặt từ khâu thẩm định hồ sơ đến việc cấp phát tín dụng, thực hiện đúng và đầy đủ các quy chế của cấp có thẩm quyền ban hành.

2.2.4.2 Hạn chế

Cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Sài Gòn vẫn còn tăng trưởng chậm, do trong những năm gần đây nền kinh tế nước ta gặp nhiều khó khăn, nên doanh số cho vay tiêu dùng, doanh số thu nợ cũng như dư nợ cho vay tiêu dùng còn chưa cao, bên cạnh đó có nhiều ngân hàng thương mại cùng kinh doanh trên cùng địa bàn nên số hộ khách hàng không nhiều, vì thế Chi nhánh khó khăn trong việc mở rộng đối tượng cho vay.

Lợi nhuận của Chi nhánh còn chưa cao, hiện tại quy mô cho vay và phạm vi quản lý đang bất cập với số lượng và chất lượng của cán bộ tín dụng, phần đông cán bộ chưa được đào tạo lại các kiến thức mới về kinh tế, tài chính, kinh tế chính trị. Hiện tượng tiêu cực trong quan hệ tín dụng còn phát sinh như bỏ qua các thủ tục, quy trình nghiệp vụ cho vay của ngân hàng cũng như lợi nhuận.

Hiện tại có nhiều khách hàng muốn vay để cải thiện cuộc sống của mình như sửa chữa nhà cửa, mua sắm vật dụng có giá trị nhưng qua thẩm định của cán bộ tín dụng thì khả năng trả nợ của họ là thấp, họ không có tài sản thế chấp… Vì vậy cán bộ tín dụng không thể đáp ứng những yêu cầu của họ, hoặc các quy định về phương pháp cho vay, quy trình thủ tục hồ sơ cho vay còn những điều chưa phù hợp, chưa đáp ứng được các yêu cầu chính đáng của người vay như hồ sơ vay vốn còn quá nhiều giấy tờ, mỗi lần vay hồ sơ gần như làm lại từ đầu dẫn đến khách hàng cảm thấy phiền hà… Chính những điều này làm cho ngân hàng tăng trưởng chậm, không mở rộng được nhiều đối tượng khách hàng vay

2.2.4.3 Nguyên nhân

 Từ phía khách hàng:

 Đầu tiên, một trong những nguyên nhân tiếp nhận vốn của khách hàng cá nhân hạn chế cũng chính bởi khách hàng chưa hiểu rõ lắm về cơ chế tín dụng của Ngân hàng nên có tâm lý sợ thủ tục rườm rà, phức tạp, tốn nhiều thời gian nhưng không vay được hoặc vấn đề giải quyết cho vay của Ngân hàng khó khăn…

 Thứ hai, để được cho vay tiêu dùng thì người vay phải chứng minh được nguồn thu nhập của mình. Đối với Việt Nam, khi mà tiền mặt trong tiêu dùng vẫn là chính, thì việc xác nhận mức thu nhập cao đủ điều kiện để vay một khoản nào đó từ phía các cơ quan, đơn vị mà người vay đang làm việc là điều kiện không dễ dàng. Thông thường các cơ quan chỉ xác nhận người đi vay có phải là cán bộ nhân viên của mình không chứ họ không xác nhận mức thu nhập cụ thể từng người là bao nhiêu. Chính vì những lẽ đó nên mặc dù rất có thiện chí của cả hai bên là người vay và người cho vay nhưng cuối cùng hợp đồng tín dụng vẫn không ký kết.

 Ngoài ra, nhu cầu vay vốn của khách hàng cá nhân quá ít, dẫn đến vốn tự có tham gia vào phương án ít, rủi ro cho Ngân hàng khi cho vay là rất lớn dẫn đến Ngân hàng không muốn cho vay.

 Không đáp ứng yêu cầu về tài sản đảm bảo: Bản thân khách hàng cá nhân đôi khi không đáp ứng đủ năng lực tài chính để mua sắm tiêu dùng nên tài sản thuộc cá nhân thuộc cá nhân thường rất ít. Trong khi đó, đối với số sản phẩm cho vay tiêu dùng, hầu hết các Ngân hàng đều quan tâm đến giá trị tài sản thế chấp. Hơn nữa việc đánh giá tài sản đảm bảo xin vay là phụ thuộc hoàn toàn vào Ngân hàng. Do đó để giảm thiểu rủi ro cho Ngân hàng thì việc định giá sẽ có độ chính xác chưa tuyệt đối và thường thấp hơn giá thị trường. Như vậy, tài sản đảm bảo cũng là một trở ngại cho khách hàng cá nhân trong việc tiếp cận vốn vay Ngân hàng.  Từ phía Ngân hàng:

 Do có nhiều quy định, quy chế cho vay khắt khe, quy trình cho vay phải qua nhiều bước nên có lúc mất nhiều thời gian trong hoạt động cho vay.

 Đội ngũ cán bộ tuy có nhiều kinh nghiệm, nhiệt tình với công việc nhưng trong quá trình cho vay chỉ có một cán bộ phải làm tất cả các khâu do đó nhiều lúc cũng gặp những sai sót không tránh khỏi.

 Ngân hàng rất hiếm cho vay không có tài sản đảm bảo: Điều kiện để nhận được vốn vay khi không có tài sản đảm bảo tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Sài Gòn thì khá khó khăn.

KẾT LUẬN CHƢƠNG 2

Chương 2 nêu lên tình hình tiêu dùng đối với cá nhân tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Sài Gòn, cho thấy tình hình cho vay tiêu dùng theo mục đích cho vay và theo thời hạn cho vay tại đây đang dần ổn định và phát triển, góp phần vào việc cung cấp nguồn vốn, bổ sung cũng như hỗ trợ vốn cho dân cư tại địa bàn. Tình hình thu nợ của Chi nhánh cũng đang có những chuyển biến tốt. Từ đó ta có thể đánh giá hoạt động cho vay tiêu dùng qua việc đưa ra những kết quả đạt được trong thời gian qua và nêu lên những hạn chế và khó khăn mà Chi nhánh gặp phải trong quá trình cho vay.

CHƢƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM TĂNG CƢỜNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÔNG SÀI GÕN

3.1 Định hƣớng phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Đông Sài Gòn

Để nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng cần nghiên cứu, xác định và phân định rõ các kênh phân phối, định giá nội bộ với mỗi công đoạn để có thể hạch toán, tính toán đóng góp của từng đơn vị, từng khâu liên quan đến toàn bộ quá trình cho vay tiêu dùng (bộ phận hỗ trợ, bộ phận bán hàng) đối với từng sản phẩm cho vay tiêu dùng cụ thể như cho vay mua nhà, mua ô tô, vay du học… Trên cơ sở đó có sự đánh giá, khuyến khích, thưởng phạt đúng với các đóng góp và trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị liên quan.

Ngân hàng cũng nên ưu tiên và tập trung giải quyết một số vấn đề trọng yếu nhằm tạo điều kiện thúc đẩy phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng trong thời gian tới, trong việc quan tâm xây dựng đồng bộ các cơ sở pháp lý, đầu tư đổi mới, nâng cấp công nghệ, đào tạo nhân lực để có thể nâng cao chất lượng các sản phẩm hiện có và kịp thời triển khai những dịch vụ mới, hiện đại trước đó chưa có Việt Nam.

Thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho vay tiêu dùng cho các cán bộ tín dụng, tổ chức những buổi hội thảo, trao đổi kinh nghiệm về lĩnh vực cho vay tiêu dùng giữa các tổ chức tín dụng với nhau… nhằm nâng cao trình độ của cán bộ tín dụng trong lĩnh vực này. Cạnh tranh trong lĩnh vực Ngân hàng đang ngày càng gay gắt, không chỉ giữa các Ngân hàng trong nước với nhau mà còn giữa các Ngân hàng trong nước với các Ngân hàng nước ngoài, giữa các Ngân hàng với các định chế tài chính. Tuy nhiên trong lĩnh vực cho vay tiêu dùng các định chế tài chính chưa thực sự là đối thủ cạnh tranh mạnh vì họ chưa quan tâm nhiều đến lĩnh vực này. Còn lại, hầu hết các Ngân hàng đều tích cực phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng bởi lẽ hơn ai hết, ý thức được những lợi ích to lớn mà cho vay tiêu dùng mang lại. Việc tập trung tương đối vào khu vực dân cư đã tạo điều kiện thuận lợi cho các Ngân hàng tạo dựng danh tiếng trong khu vực này đồng thời có thể thu hút nguồn vốn ổn định, tương đối rẻ do đó thu về một tỷ suất lợi nhuận cao hơn. Đây là lợi thế lớn nhất của Ngân hàng, nếu so với các Ngân hàng nhà nước hay các Ngân hàng Thương mại lớn như Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín, Ngân hàng Á Châu… thì Ngân hàng TMCP Công

Thương Việt Nam có thể cạnh tranh về quy mô và chất lượng dịch vụ. Vì vậy, Ngân hàng nên phát huy thế mạnh của mình tại thị trường trong nước và cả trên thị trường quốc tế, đồng thời không quên phát triển các dịch vụ khác như: thanh toán quốc tế và các dịch vụ liên quan đến xuất nhập khẩu.

Nâng cao cơ sở hạ tầng: Là phát triển chiến lược và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng. Mọi hoạt động kinh doanh đều phải xuất phát từ cơ sở, gốc rễ bền vững thì mới phát triển. Nâng cao cơ sở hạ tầng là điều kiện cần để phát triển kinh doanh, thu hút khách hàng. Để thực hiện được việc nâng cao cơ sở hạ tầng phải thực hiện những công việc sau:

 Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức được hội đồng quản trị thông qua theo định hướng phát triển khách hàng trên cơ sở quản trị rủi ro hiệu quả.

 Phân định rõ chức năng thuộc các khối chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả điều hành các khối, các phòng ban, tăng cường trực tiếp sự hỗ trợ của trung tâm điều hành đối với các đơn vị kinh doanh trong toàn hệ thống. Tiếp tục phân quyền, giao trách nhiệm rõ ràng cho từng cá nhân để có những biện pháp xử lý mạnh khi có hành vi gian lận, vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

 Cải tiến cơ chế quản trị điều hành, tăng cường vai trò của Hội đồng quản trị trong việc hoạch định chiến lược, thiết lập các mối quan hệ đối tác chiến lược. Tăng cường sự chủ động của ban điều hành trong công tác quản lý nhân sự và điều hành kinh doanh.

Đẩy mạnh chiến lược marketing: Một khi chiến lược marketing tốt, thông qua các công tác tuyên truyền, xúc tiến quảng cáo, mở rộng quan hệ đại chúng, khách hàng biết đến Ngân hàng vì thương hiệu uy tín và chất lượng thì khách hàng sẽ dễ dàng bỏ qua một điểm nhỏ, bỏ thêm một ít thời gian đến và sử dụng dịch vụ Ngân hàng. Ngoài ra, biết quan tâm đến nhu cầu vay nhằm lấy thêm thông tin, nắm bắt các khó khăn của khách hàng tiềm năng để đưa ra chiến lược cụ thể. Hoạt động này sẽ giúp chi nhánh gần gũi với khách hàng hơn, sẽ xóa bỏ được tâm lý ngại đến Ngân hàng của khách hàng. Từ đó khuyến khích mọi người sử dụng được các dịch vụ tiện ích của Ngân hàng.

3.2 Các giải pháp nâng cao chất lƣợng hoạt động cho vay tiêu dùng trong thời gian tới

3.2.1Tăng cƣờng huy động vốn

Để mở rộng được thị phần tín dụng nói chung cũng như tín dụng cá nhân nói riêng cần phải có hai yếu tố: chủ động được nguồn vốn và thu hút được nhiều khách hàng làm ăn tốt vay vốn. Để đạt được hiệu quả cao nhất trong hoạt động kinh doanh cần có một cơ cấu nguồn vốn hợp lý rẻ, thị trường ổn định và vững chắc, tạo điều kiện cho Chi nhánh chủ động mở rộng tín dụng trong quá trình hoạt động.

Với việc huy động đa dạng nguồn vốn vừa ngắn hạn, vừa dài hạn sẽ giúp cho cá nhân có thể lựa chọn và quyết định cho vay hiệu quả, với thời hạn cho vay đa dạng. Tránh tình trạng do nguồn vốn huy động chủ yếu là ngắn hạn mà phải rút ngắn thời hạn cho vay, không phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

3.2.2Hoàn thiện chính sách tín dụng cá nhân

Chính sách khách hàng: Trong nền kinh tế thị trường, hội nhập sâu rộng, khách hàng cá nhân ngày càng có nhiều sự lựa chọn rộng hơn, đòi hỏi chất lượng cao hơn cho đồng tiền mà họ bỏ ra. Chính vì vậy, phải ngày càng quan tâm đến việc phát triển mối quan hệ với khách hàng thay vì khách hàng tự tìm đến như trước đây. Chi nhánh cần có phòng chuyên trách các cán bộ chuyên sâu về công tác khách hàng và tiếp thị quảng bá sản phẩm khách hàng cá nhân, tiếp cận thị trường. Tổ chức hội nghị khách hàng, giữ mối quan hệ lâu dài với khách hàng cần thiết.

Chính sách lãi suất: Lãi suất là một yếu tố quan trọng trong việc thực hiện các khoản cho vay của bất kì Ngân hàng nào. Một chính sách lãi suất phù hợp sẽ thu hút được khách hàng và tăng dư nợ tín dụng, tăng khả năng cạnh tranh, tăng thu nhập cho Ngân hàng. Để có được một chính sách lãi suất cho vay hiệu quả, cán bộ Ngân hàng phải nắm được thực tế lãi suất và xu hướng biến động của lãi suất để cho vay một cách hợp lý. Với một chính sách lãi suất phù hợp, linh hoạt Chi nhánh sẽ thu hút được nhiều đối tượng khách hàng.

Chính sách đảm bảo tiền vay: Hiện nay Chi nhánh chủ yếu cho vay tiêu dùng đối với cá nhân có tài sản đảm bảo. Việc cho vay có tài sản đảm bảo giúp hạn chế được rủi ro tín dụng, tuy nhiên cũng cần chú ý đến nguồn thanh toán của khách hàng. Nếu xét thấy phương án khả thi thì có thể xem xét cho khách hàng vay tín chấp, việc lấy tài sản đảm bảo là tiêu chí để

quyết định có cho vay hay không thì sẽ rất rủi ro cho Ngân hàng, chất lượng tín dụng vì thế mà cũng kém đi vì lơ là việc thẩm định khách hàng, thẩm định dự án… Vì vậy cần quan tâm nâng cao công tác thẩm định khách hàng cá nhân để có thể cho vay tín chấp những khách hàng có tình hình tài chính lành mạnh, sản xuất kinh doanh các mặt hàng không rủi ro có tình hình sản xuất và tiêu thụ ổn định trên thị trường. Cho vay đối với khách hàng cá nhân có quan hệ tốt với Chi nhánh cũng như Ngân hàng, có lịch sử tín dụng tốt. Để đảm bảo an toàn có thể cho vay tín chấp với thời hạn không quá dài và mức cho vay không vượt quá vốn lưu động thực tế của người vay

3.2.3Đa dạng hóa đối tƣợng khách hàng cá nhân, thực hiện chiến lƣợc khách hàng hợp lý

Ngân hàng là loại hình kinh doanh dịch vụ đặc biệt đòi hỏi phải có mối quan hệ rộng lớn. Do đó khách hàng là yếu tố quan trọng nhất đảm bảo cho sự thành công và phát triển của Ngân hàng.

Để đa dạng hóa các loại khách hàng cá nhân, thực hiện chiến lược khách hàng hợp lý, cần tiến hành phân loại khách hàng theo nhiều tiêu thức: phân loại theo ngành nghề, theo thành phần để qua đó có thể xem xét nâng cao tỷ trọng ngành nào có lợi nhuận cao. Để có đối tác

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) THỰC TRẠNG CHO VAY TIÊU DÙNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐÔNG SÀI GÒN​ (Trang 51 -51 )

×