0
Tải bản đầy đủ (.docx) (54 trang)

Chính sách kinh tế Nhà nước

Một phần của tài liệu QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM DV CÔNG NGHỆ QUÝ QUỐC (Trang 45 -47 )

D. Kết thúc

B. Quá trình tuyển chọn ý tưởng

3.2.6 Chính sách kinh tế Nhà nước

Trong nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, chính sách của nhà nước đối với các doanh nghiệp được thể hiện trong các chủ trương chính sách và pháp luật của nhà nước. Bởi vậy, mỗi khi dự định đầu tư dài hạn doanh nghiệp cần nghiên cứu kỹ chính sách kinh tế của nhà nước để có quyết định đúng hướng phù hợp với lợi ích của doanh nghiệp cũng như lợi ích của nền kinh tế.

Thị trường và sự cạnh tranh :

Thị trường tiêu thụ có ảnh hưởng quyết định đến việc đầu tư dài hạn của doanh nghiệp. Nếu như đầu tư dài hạn nhằm sản xuất kinh doanh một loại hàng hóa nào đó xét ra còn rất cần thiết cho xã hội, nói cách khác: còn có thị trường tiêu thụ thì thì nên đầu tư, ngược lại thì không nên đầu tư. Trong trường hợp đã có nhiều doanh nghiệp sản xuất kinh doanh loại hàng hóa đó thì cần xem xét thêm các yếu tố giúp cho doanh nghiệp đứng vững trong cạnh tranh như trang bị kỹ thuật, chất lượng, mẫu mã.

Lợi tức tín dụng và số thuế phải nộp :

Đây là hai nhân tố ảnh hưởng tới lợi tức của số vốn đầu tư dài hạn của doanh nghiệp. Bởi vậy, khi đầu tư dài hạn không thể không xét tới.

Sự tiến bộ của khoa học – công nghệ :

Đây là nhân tố hết sức quan trọng. Trong thời đại khoa học tiến bộ nhanh chóng, khi đầu tư dài hạn, nếu không cân nhắc kỹ, không tiếp cận được với khoa học công nghệ hiện đại,doanh nghiệp chắc chắn sẽ bị thua lỗ.

Độ vững chắc tin cậy của sự đầu tư :

Trong điều kiện kinh tế thị trường, nếu việc đầu tư dài hạn có khả năng đảm bảo vững chắc thì sẽ kích thích các doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư. Ngược lại nếu tình hình bắp bênh không ổn định sẽ làm cho các doanh nghiệp hạn chế việc đầu tư.

Mỗi doanh nghiệp khi quyết định đầu tư không thể vượt qua giới hạn khả năng tài chính của mình, trong đó bao gồm nguồn vốn của chủ sở hữu và nguồn vốn có thể huy động được. Bởi vậy, có thể coi đây là nhân tố nội tại chi phối quyết định đầu tư dài hạn của doanh nghiệp.

Một phần của tài liệu QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM DV CÔNG NGHỆ QUÝ QUỐC (Trang 45 -47 )

×