0
Tải bản đầy đủ (.docx) (54 trang)

Bán hàng theo kiểu ký kết hợp đồng

Một phần của tài liệu QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM DV CÔNG NGHỆ QUÝ QUỐC (Trang 30 -34 )

D. Kết thúc

B. Bán hàng theo kiểu ký kết hợp đồng

Nhân viên kinh doanh sẽ trực tiếp làm việc với khách hàng. Sau khi có sự đồng tình thì hai bên tiến hành ký kết hợp đồng.

2.3.2 Thị trường của cơng ty

Là một công ty có tuổi đời còn trẻ nên thị trường kinh doanh của công ty còn hạn hẹp, chủ yếu là trong nội thành TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận Miền Đông và Tây Nam Bộ

2.3.3 Quá trình quản trị bán hàng tại cơng ty 2.3.3.1 Quản trị hoạt động bán hàng tại cơng ty 2.3.3.1 Quản trị hoạt động bán hàng tại cơng ty A. Tổ chức cơng tác bán hàng

Phân công lao động phù hợp:

Dựa vào kinh nghiệm của nhân viên mà bố trí công việc. Vì là các sản phẩm điện tử nên đòi hỏi nhân viên phải am hiểu về sản phẩm mới có thể làm tốt công việc bán hàng được.

Quy trình bán hàng tại công ty: - Xuất hàng

Nhân viên giao hàng nhận hàng thông qua thủ kho. Hàng hoá xuất kho phải khớp với số lượng sản phẩm của phiếu xuất kho. Sau đó nhân viên sẽ liên hệ với khách hàng bằng điện thoại trước sau đó tiến hành giao hàng hoá cho họ và nhận tiền thanh toán theo hợp đồng

- Bán hàng

Nhân viên bán hàng nhận hàng (hàng mẫu) từ thủ kho. Sau đó đi tìm khách hàng ở các khu công nghiệp, và chào hàng. Nếu họ đồng ý thì tiến hành ký kết hợp đồng.

- Kết thúc bán hàng

Nhân viên kinh doanh sẽ tổng hợp toàn bộ các hợp đồng mình đã ký trong ngày, giao cho cấp trên để vào sổ chuẩn bị hàng hoá giao cho ngày sau.

B. Lập kế hoạch bán hàng

Do là doanh nghiệp thương mại nên đối với công ty nhiệm vụ của nhân viên kinh doanh là rất quan trọng. Vì vậy, hàng năm công ty đều hoạch định cho nhân viên kinh doanh một chương trình hoạt động và những mục tiêu mà công ty cần đạt trong năm. Năm 2011 công ty đã hoạch định một chương trình bán hàng khá cụ thể như sau:

- Các chiến lược và phương pháp thu hút khách hàng mới

Gửi từ 50 – 100 thư chào hàng các sản phẩm dịch vụ củ công ty đến khách hàng mới

Gọi từ 50 – 100 cuộc gọi để giới thiệu về sản phẩm dịch vụ cho khách hàng mới

Tiến hành thướng xuyên hơn các buổi giới thiệu sản phẩm dịch vụ của công ty Tích cực tham gia các hội chợ triễn lãm các mặt hàng điện – điện tử….

Liên lạc thường xuyên với các khách hàng thân thuộc để hỏi thăm ý kiến của họ về sản phẩm

Thực hiện tốt các điều khoản về bảo hành, bảo trì sản phẩm đã ghi trong hợp đồng….

- Chiến lược về doanh số bán ra

Đây là nhân tố rất quan trọng của kế hoạch bán hàng. Nó là mục tiêu để toàn bộ đội ngũ nhân viên kinh doanh phấn đấu, là tiền đề cho các chiến lược khác nhau trong quá trình kinh doanh.

Doanh số dự kiến trong năm 2011 của công ty Quý Quốc như sau: Quý 1 doanh số phải đạt tối thiểu 500.000.000 đồng.

Quý 2 doanh số đạt từ 500.000.000 – 700.000.000 đồng. Quý 3 doanh số phải đạt ít nhất 700.000.000 đồng. Quý 4 doanh số sẽ cao nhất là 800.000.000 đồng.

Với doanh số dự kiến như trên đòi hỏi phòng kinh doanh phải nỗ lực hết mình mới đạt được chỉ tiêu. Hiện tại, trong quý I công ty đã hoàn thành khá tốt và đạt được chỉ tiêu đề ra (tổng doanh thu quý I là 550.000.000 đồng).

2.3.3.2 Xác định thương hiệu uy tín của cơng ty

Thương hiệu của một công ty bao gồm đặc trưng hình ảnh, năng lực cạnh tranh cốt lõi và những tính cách riêng của công ty.

Để có thể xác định chính xác mục tiêu của một thương hiệu cần phải biết rõ - Thương hiệu đem lại điều gì cho công ty

Với công ty Quý Quốc thương hiệu đem lại cho họ sự hiệu quả trong kinh doanh, các hợp đồng lớn liên tục được ký kết, doanh số bán ra tăng lên nhanh chóng điều đó thể hiện rõ qua từng năm. Mỗi khi nhắc đến Quý Quốc khách hàng thường nhắc đến sự uy tín, chất lượng, và những sản phẩm hàng đầu….

Một phần của tài liệu QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM DV CÔNG NGHỆ QUÝ QUỐC (Trang 30 -34 )

×