0
Tải bản đầy đủ (.docx) (54 trang)

Phương hướng kinh doanh nhập khẩu trong thời gian tới

Một phần của tài liệu QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM DV CÔNG NGHỆ QUÝ QUỐC (Trang 42 -43 )

D. Kết thúc

B. Quá trình tuyển chọn ý tưởng

3.1.2 Phương hướng kinh doanh nhập khẩu trong thời gian tới

Tiếp tục kiện tồn tổ chức hoạt động của cơng ty theo hướng đa dạng hĩa hoạt động kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển trong tình hình mới.

Giữ vững và tăng cường hơn nữa hình ảnh của cơng ty trong giới tiêu dùng.

Đa dạng hĩa sản phẩm, chuyên mơn hĩa đội ngũ nhân viên lành nghề, năng động, hịa đồng và am hiểu về sản phẩm.

Nâng cao năng lực quản lý tồn diện, đầu tư các nguồn lực, chú trọng vào việc phát triển yếu tố con người, yếu tố then chốt để thực hiện thành cơng các nhiệm vụ trong thời

Xây dựng và phát triển thương hiệu của cơng ty, nhãn hiệu hàng hĩa, mở rộng kênh phân phối trong nước.

Xây dựng nền tài chính lành mạnh.

Bằng nhiều biện pháp tạo điều kiện và cĩ chính sách tốt nhất chăm lo đời sống và giữ người lao động.

Tập trung phát triển hệ thống tiêu thụ thị trường nội địa, trên địa bàn thành phố và các tỉnh.

Thực hiện chiến lược đầu tư trang thiết bị hiện đại, đầu tư xây dựng.

Khơi phục và đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm truyền thống đã được người tiêu dùng quan tâm, tín nhiệm. Và các mặt hàng đã cĩ thương hiệu trên thị trường.

Định hướng của cơng ty là trở thành một nhà cung cấp chuyên nghiệp về cơng nghệ cho các khách hàng khi cĩ nhu cầu, điều này thể hiện ở việc cơng ty luơn luơn:

Thỏa mãn nhu cầu mong đợi của khách hàng.

Tăng cường tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo, phát huy tối đa tiềm năng và lợi thế của Cơng ty.

Vì lợi ích của mỗi thành viên và cộng đồng.

Xây dựng Cơng ty trở thành một điển hình văn hĩa Doanh nghiệp.

Một phần của tài liệu QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM DV CÔNG NGHỆ QUÝ QUỐC (Trang 42 -43 )

×