0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (116 trang)

Những hạn chế trong quá trình thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào các khu công nghiệp ĐồngNai giai đoạn 1986

Một phần của tài liệu QUÁ TRÌNH THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TẠI ĐỒNG NAI (Trang 88 -90 )

giai đoạn 1986 - 2005

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, quá trình thu hút và thực hiện vốn FDI vào các khu công nghiệp tại Đồng Nai vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế. Đó là:

Chưa có sựđịnh hướng, lựa chọn trong thu hút các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài dẫn đến tình trạng dàn trải, chất lượng các dự án chưa cao.

Quy mô vốn bình quân của các dự án FDI có xu hướng ngày càng thấp, tồn tại tình trạng lãng phí đất cho thuê, các dự án chiếm đất rất lớn nhưng mục tiêu đầu tư chưa thực sự cao.

Các dự án chủ yếu mang tính gia công, lắp ráp (ngành dệt may, giày da, điện tử, lắp ráp các phương tiện vận tải…). Điều này làm cho giá trị gia tăng thêm thu được trên địa bàn tỉnh thấp, thâm dụng lao động lớn, các vấn đề xã hội phải giải quyết cho lao động nhập cư nhiều. Bên cạnh đó, tình trạng nhập siêu ở các khu công nghiệp Đồng Nai rất lớn.

Khả năng liên kết hỗ trợ sản xuất kinh doanh giữa các doanh nghiệp FDI trong một khu công nghiệp còn rất hạn chế làm giảm lợi thế của các doanh nghiệp hoạt động trong các khu công nghiệp. Các dự án và vốn đầu tư FDI từ các quốc gia có nền công nghiệp phát triển thuộc châu Mỹ, châu Âu chiếm tỷ trọng còn thấp.

Đồng Nai là tỉnh có số lượng khu công nghiệp nhiều nhất nước nhưng đều là loại hình khu công nghiệp thông thường, chưa có khu công nghệ cao dành riêng cho phát triển các ngành công nghệ cao cấp, tại các huyện phía Bắc của tỉnh vẫn rất ít các dự án đầu tư nước ngoài.

Công tác quy hoạch, đền bù giải tỏa, tái định cưđể xây dựng khu công nghiệp, thu hút đầu tư nước ngoài và triển khai dự án còn nhiều bất cập

Các vấn đề an ninh, trật tự an toàn xã hội còn phức tạp. Các vấn đề đình công và tranh chấp lao động vẫn chưa giảm và chưa có giải pháp nào giải quyết triệt để. Tình trạng vi phạm pháp luật của các doanh nghiệp vẫn diễn ra. Nhà đầu tư trong các khu công nghiệp chủ yếu người nước ngoài đến từ các nước châu Á như: Đài Loan, Hàn Quốc…không am hiểu luật pháp Việt Nam nên đã xảy ra nhiều vụ việc người nước ngoài đối xử thô bạo với công nhân Việt Nam. Một số doanh nghiệp FDI do chạy theo lợi nhuận nên đã thực hiện một số hành vi gian lận, nhằm trốn thuế, thu lợi nhuận cao.

Vấn đề đào tạo tuyển dụng lao động còn nhiều hạn chế. Số lượng lao động có tay nghề trong các khu công nghiệp còn thấp, chưa có được nhiều cán bộ chủ chốt có trình độ cao, chưa đào tạo được đội ngũ công nhân lành nghề. Các khu công nghiệp ở Đồng Nai đang thiếu trầm trọng lao động có trình độ kỹ thuật cao và khan hiếm lao động phổ thông.

Thủ tục hành chính trong xây dựng, quản lý các khu công nghiệp vẫn còn tồn tại những biểu hiện trì trệ.

Số dự án gây ô nhiễm môi trường còn nhiều, nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống và sức khỏe của con người.

Nguyên nhân của những hạn chế trên là do: Thứ nhất, tỉnh Đồng Nai là địa phương đi đầu cả nước về xây dựng khu công nghiệp, thu hút vốn đầu tư FDI. Tốc độ phát triển các khu công nghiệp của tỉnh Đồng Nai diễn ra tương đối nhanh. Trong khi đó, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức quản lý mô hình kinh tế khá mới mẻ này. Do đó, việc tổ chức chỉ đạo quản

lý và thực hiện nhiều khi chưa theo kịp sự phát triển của thực tiễn. Thứ hai, hệ thống luật pháp kinh tế của nước ta chưa đồng bộ, chậm hoàn thiện, còn nhiều khác biệt so với thông lệ quốc tế, ảnh hưởng đến việc thu hút đầu tư nước ngoài vào các khu công nghiệp. Thứ ba, chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh Đồng Nai để phục vụ phát triển khu công nghiệp và thu hút vốn đầu tư nước ngoài còn nhiều hạn chế.

Một phần của tài liệu QUÁ TRÌNH THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TẠI ĐỒNG NAI (Trang 88 -90 )

×