0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (116 trang)

Tác động của đầu tư nước ngoài vào các khu công nghiệp đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Đồng Na

Một phần của tài liệu QUÁ TRÌNH THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TẠI ĐỒNG NAI (Trang 73 -74 )

xuất, nhập khẩu trên địa bàn tỉnh.[37]. Trong nhiều năm, đặc biệt là năm 2004, Đồng Nai là địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI. Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến hết tháng 12 – 2005, tỉnh Đồng Nai luôn là một trong 5 địa phương có tổng vốn FDI cao nhất nước: Số dự án Số vốn (triệu USD) C nước 6.030 51.018 TP. HCM 1.869 12.239 Hà Nội 654 9.319 Đồng Nai 700 8.133 Bình Dương 1.083 5.031 Bà Rịa – Vũng Tàu 120 2.896

3.3.2 Tác động ca đầu tư nước ngoài vào các khu công nghip đối vi s phát trin kinh tế - xã hi ca tnh Đồng Nai tnh Đồng Nai

3.3.2.1 Về mặt kinh tế

FDI tại các khu công nghiệp góp phần quan trọng vào tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, thúc đẩy nhanh chóng quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế theo hướng công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp

Đây là nguồn vốn đầu tư phát triển rất lớn, có vai trò quan trọng, bổ sung vào tổng vốn đầu tư phát triển của xã hội, như là một “cú hích” cho sự phát triển kinh tế - xã hội. (Xem ph lc 4). Giai đoạn 1996 – 2000 là thời kỳđẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tuy tốc độ tăng trưởng kinh tế có giảm (so với thời kỳ 1991 – 1995) do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính tiền tệ khu vực và thế giới vào các năm từ 1997 – 1999 nhưng GDP năm 2000 tăng gấp 2 lần năm 1995, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 12%/năm (gấp 2 lần mức tăng chung của cả nước và cao hơn so với hầu hết các tỉnh trong khu vực Đông Nam Bộ). Giai đoạn 2001 – 2005, tốc độ tăng trưởng GDP năm sau luôn cao hơn năm trước (bình quân mỗi năm tăng 12,85%) gấp 1,7 lần mức tăng chung của cả nước. Chất lượng tăng trưởng ngày càng được nâng lên. Chính sự phát triển nhanh chóng của khu vực đầu tư nước ngoài đã góp phần đưa tốc độ phát triển kinh tế trên địa bàn tăng cao, liên tục trong nhiều năm qua và thúc đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa.

Kinh tế của tỉnh giai đoạn 1996 – 2005 tăng trưởng tạo ra sự chuyển dịch cơ cấu mạnh mẽ, từ cơ cấu kinh tế nông nghiệp là chủ yếu chuyển vững chắc sang cơ cấu kinh tế công nghiệp và dịch vụ. Nông nghiệp từ một ngành kinh tế chủđạo của địa phương chiếm trên 50% GDP đã từng bước giảm dần tỷ trọng. Trong khi đó tỷ trọng các ngành công nghiệp và xây dựng ngày càng tăng. Đến năm 2005, công nghiệp đã thay thế vị trị trí của nông nghiệp, góp phần nâng cao năng suất lao động chung. Trên địa bàn đã hình thành cơ cấu kinh tế mới: công nghiệp – dịch vụ - nông nghiệp với tỷ trọng tương ứng là 57% - 28% - 15% làm thay đổi về chất những điều kiện phát triển kinh tế xã hội trong những năm tiếp theo, nâng cao đáng kể hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tếđịa phương.

Một phần của tài liệu QUÁ TRÌNH THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TẠI ĐỒNG NAI (Trang 73 -74 )

×