0
Tải bản đầy đủ (.doc) (160 trang)

Chơng 12 Kết luận và kiến nghị

Một phần của tài liệu ĐỒ ÁN XÂY DỰNG KHÁCH SẠN BẮC NINH (Trang 159 -160 )

- Lắp dựng ,tháo dỡ dàn giáo:

Chơng 12 Kết luận và kiến nghị

Đồ án tốt nghiệp đại học là một cơng trình nghiên cứu khoa học của mỗi học viên tại các trờng đại học, đợc tiến hành ở giai đoạn cuối khĩa học dới sự hớng dẫn của giáo viên. Đồ án tốt nghiệp bao gồm hai phần chính: phần thuyết minh và phần bản vẽ cơng trình . “Thiết kế bản vẽ thi cơng khách sạn Bắc Ninh

Dới sự chỉ bảo và hớng dẫn tận tình của các thầy. TS.đào văn tuấn,kts.lê

văn cờng,các thầy cơ trong khoa cơng trình thủy và các bạn trong lớp,em đã thực

hiện và hồn thành đồ án tốt nghiệp của mình. Quá trình thực hiện đồ án giúp em biết cách vận dụng những kiến thức đã đợc học trong suốt thời gian học tập tại nhà trờng vào từng khâu cụ thể vào việc thiết kế cơng trình, nh bố trí khơng gian kiến trúc, tính tốn các kết cấu chính của một cơng trình, lập biện pháp kỹ thuât và tổ chức thi cơng cơng trình. Những kiến thức đã đợc học là sự chuẩn bị cần thiết cho quá trình làm việc của em sau khi ra trờng.

12.2.Kiến nghị.

12.2.1.Sơ đồ tính và chơng trình tính.

Với sự trợ giúp đắc lực của máy tính điện tử việc thiết kế kết cấu nh cao tà ầng đã trở nên dễ d ng hà ơn trước rất nhiều. Vì vậy, để cĩ thể tính tốn kết cấu sát với sự l mà việc thực tế của cơng trình, chúng ta nên xây dựng mơ hình khung khơng gian. So với việc xây dựng khung phẳng, việc xây dựng khung khơng gian sẽ tránh được các sai số trong quá trình quy tải cũng như xét đến khả năng l m vià ệc thực tế của kết cấu cơng trình.

Theo phân tích tại. Lựa chọn chương trình tính” (chương 2), nên sử dụng phần mềm ETABS Nonlinear V 9.0.7 ,v Sap2000 à để tính tốn thiết kế kết cấu cơng trình.

12.2.2.Kết cấu mĩng.

Hiện nay, cĩ nhiều giải pháp kết cấu mĩng được sử dụng cho nh cao tà ầng: Mĩng cọc ép, mĩng cọc đĩng, mĩng cọc khoan nhồi... v vià ệc lựa chọn giải pháp mĩng cịn phụ thuộc v o à điều kiện địa chất khu vực xây dựng.

Nhìn chung địa chất TP Bắc Ninh, cùng với tải trọng rất lớn của cơng trình nên với các cơng trình nh cao tà ầng cĩ vị trí xây dựng xen kẽ trong khu vực đơng dân cư sinh sống thì giải pháp mĩng tối ưu nhất l phà ương án mĩng cọc khoan nhồi.

Một phần của tài liệu ĐỒ ÁN XÂY DỰNG KHÁCH SẠN BẮC NINH (Trang 159 -160 )

×