0
Tải bản đầy đủ (.doc) (160 trang)

An tồn lao động trong thi cơng đào đất:

Một phần của tài liệu ĐỒ ÁN XÂY DỰNG KHÁCH SẠN BẮC NINH (Trang 150 -152 )

- Lắp dựng ,tháo dỡ dàn giáo:

95 Thu dọn vệ sinh bàn giao CT cơng

10.3.1 An tồn lao động trong thi cơng đào đất:

10.3.1.1 Sự cố thờng gặp khi đào đất.

Khi đào đất hố mĩng cĩ rất nhiều sự cố xảy ra, vì vậy cần phải chú ý để cĩ những biện pháp phịng ngừa, hoặc khi đã xảy ra sự cố cần nhanh chĩng khắc phục để đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật và để kịp tiến độ thi cơng.

Đang đào đất, gặp trời ma làm cho đất bị sụt lở xuống đáy mĩng. Khi tạnh ma nhanh chĩng lấy hết chỗ đất sập xuống, lúc vét đất sập lở cần chữa lại 20cm đáy hố đào so với cốt thiết kế. Khi bĩc bỏ lớp đất chữa lại này (bằng thủ cơng) đến đâu phải tiến hành làm lớp lĩt mĩng bằng bê tơng gạch vỡ ngay đến đĩ.

Cĩ thể đĩng ngay các lớp ván và chống thành vách sau khi dọn xong đất sập lở xuống mĩng.

Cần cĩ biện pháp tiêu nớc bề mặt để khi gặp ma nớc khơng chảy từ mặt xuống đáy hố đào. Cần làm rãnh ở mép hố đào để thu nớc, phải cĩ rãnh, con trạch quanh hố mĩng để tránh nớc trên bề mặt chảy xuống hố đào.

Khi đào gặp đá "mồ cơi nằm chìm" hoặc khối rắn nằm khơng hết đáy mĩng thì phải phá bỏ để thay vào bằng lớp cát pha đá dăm rồi đầm kỹ lại để cho nền chịu tải đều. Trong hố mĩng gặp túi bùn: Phải vét sạch lấy hết phần bùn này trong phạm vi mĩng. Phần bùn ngồi mĩng phải cĩ tờng chắn khơng cho lu thơng giữa 2 phần bùn trong và ngồi phạm vi mĩng. Thay vào vị trí của túi bùn đã lấy đi cần đổ cát, đất trộn

đá dăm, hoặc các loại đất cĩ gia cố do cơ quan thiết kế chỉ định.

Gặp mạch ngầm cĩ cát chảy: cần làm giếng lọc để hút nớc ngồi phạm vi hố mĩng, khi hố mĩng khơ, nhanh chĩng bít dịng nớc cĩ cát chảy bằng bê tơng đủ để nớc và cát khơng đùn ra đợc. Khẩn trơng thi cơng phần mĩng ở khu vực cần thiết để tránh khĩ khăn.

Đào phải vật ngầm nh đờng ống cấp thốt nớc, dây cáp điện các loại: Cần nhanh chĩng chuyển vị trí cơng tác để cĩ giải pháp xử lý. Khơng đợc để kéo dài sự cố sẽ nguy hiểm cho vùng lân cận và ảnh hởng tới tiến độ thi cơng. Nếu làm vỡ ống nớc phải khố van trớc điểm làm vỡ để xử lý ngay. Làm đứt dây cáp phải báo cho đơn vị quản lý, đồng thời nhanh chĩng sơ tán trớc khi ngắt điện đầu nguồn.

10.3.1.2 Đào đất bằng máy:

Trong thời gian máy hoạt động, cấm mọi ngời đi lại trên mái dốc tự nhiên, cũng nh trong phạm vi hoạt động của máy, khu vực này phải cĩ biển báo.

Khi vận hành máy phải kiểm tra tình trạng máy, vị trí đặt máy, thiết bị an tồn phanh hãm, tín hiệu, âm thanh, cho máy chạy thử khơng tải.

Khơng đợc thay đổi độ nghiêng của máy khi gầu xúc đang mang tải hay đang quay gần. Cấm hãm phanh đột ngột.

- Thờng xuyên kiểm tra tình trạng của dây cáp, khơng dùng dây cáp đã nối hoặc bị tở.

- Trong mọi trờng hợp khoảng cách giữa cabin máy và thành hố đào phải > 1,5 m. 10.3.1.3 Đào đất bằng thủ cơng:

Phải trang bị đủ dụng cụ cho cơng nhân theo chế độ hiện hành.

Cấm ngời đi lại trong phạm vi 2m tính từ mép ván cừ xung quanh hố để tránh tình trạng rơi xuống hố.

Đào đất hố mĩng sau mỗi trận ma phải rắc cát vào bậc than lên xuống tránh trợt ngã. Cấm bố trí ngời làm việc trên miệng hố trong khi đang cĩ việc ở bên dới hố đào trong cùng một khoang mà đất cĩ thể rơi, lở xuống ngời bên dới.

Một phần của tài liệu ĐỒ ÁN XÂY DỰNG KHÁCH SẠN BẮC NINH (Trang 150 -152 )

×