0
Tải bản đầy đủ (.doc) (160 trang)

Kỹ thuật xây,trát,ốp lát hồn thiện.

Một phần của tài liệu ĐỒ ÁN XÂY DỰNG KHÁCH SẠN BẮC NINH (Trang 134 -137 )

- Kiểm tra độ chặt, kín giữa các tấm ván khuơn nhất là ở các chổ nối, độ ổn định

9.7 Kỹ thuật xây,trát,ốp lát hồn thiện.

9.7.1- Cơng tác xây.

Tiến hành sau khi dỡ ván khuơn, cột chống dầm sàn

Gạch xây cho cơng trình dùng nguồn gạch do nhà máy sản xuất, đạt chất lợng theo thiết kế.

+ Vữa trộn bằng máy trộn, mác vữa theo yêu cầu thiết kế. + Vữa trộn đến đâu đợc dùng đến đấy khơng để quá 2 giờ.

+ Hình dạng khối xây phải đúng kích thớc sai số cho phép. Khối xây phải đảm bảo thẳng đứng, ngang bằng và khơng trùng mạch, mạch vữa khơng nhỏ hơn 8 mm và lớn hơn 12mm.

+ Khi xây phải cĩ đủ tuyến xây, trên mặt bằng phân ra các khu cơng tác, vị trí để gạch vữa luơn đặt đối diện với tuyến thao tác. Với tờng xây cao 3,3ữ 3,7m phải chia làm 3 đợt để vữa cĩ thời gian liên kết với gạch. Chiều cao một đợt xây từ 0,8m- 1,2 m

+Khi xây phải tiến hành căng dây, bắt mỏ, bắt gĩc cho khối xây.

+Vữa xây dùng vữa xi măng cát đợc trộn khơ ở dới và vận chuyển lên cao cùng với gạch bằng vận thăng, vận chuyển ngang bằng xe cải tiến.

Khi xây xong vài hàng phải kiểm tra lại độ phẳng của tờng bằng thớc nivơ.

9.7.2- Cơng tác trát.

- Cơng tác trát thực hiện theo thứ tự: Trần trát trớc, tờng cột trát sau, trát mặt trong trớc, trát mặt ngồi sau , trát từ trên cao xuống dới . Khi trát cần phải bắc giáo hoặc dùng giàn giáo di động để thi cơng.

-Sau khi đã đặt hệ thống ngầm điện nớc xong, đợi tờng kh ta tiến hành trát. Trớc khi trát phải tiến hành tới ẩm tờng, làm sạch bụi bẩn. Trát làm hai lớp, lớp nọ se mới trát lớp kia. Phải đánh nhám nếu bề mặt trát quá nhẵn, khĩ bám. Đặt mốc trên bề mặt lớp trát để đảm bảo chiều dày lớp trát đợc đồng nhất theo đúng thiết kế, bề mặt phải đợc phẳng. Xoa đều vữa bằng chổi làm ẩm. Chú ý các gĩc cạnh, gờ phào trang trí.

Quy trình trát:

+ Làm các mốc trên mặt trát kích thớc khoảng 5ì5 (cm) dày bằng lớp trát. Làm các mốc biên trớc sau đĩ phải thả quả dọi để làm các mốc giữa và dới.

+ Căn cứ vào mốc để trát lớp lĩt, trát từ trên trần xuống dới, từ gĩc ra phía giữa. + Khi vữa ráo nớc dùng thớc cán cho phẳng mặt.

+ Lớp vữa lĩt se mặt thì trát lớp áo.

+ Dùng thớc cán dài để kiểm tra độ phẳng mặt vữa trát. Độ sai lệch của bề mặt trát phải theo tiêu chuẩn.

Lát nền bằng đá granit 300ì300. Vữa lĩt dùng vữa xi măng cát mác M75 theo thiết kế, gạch đợc lát theo từng khu, phải cắt cho chuẩn xác.

Chuẩn bị:

+ Dọn vệ sinh mặt nền, kiểm tra cốt mặt nền hiện trạng, tính tốn cốt hồn thiện của mặt nền sau khi lát.

+ Xác định độ dốc, chiều dốc theo quy định.

+ Kiểm tra kích thớc phịng cần lát, chất lợng gạch lát. + Làm mốc, bắt mỏ cho lớp vữa lĩt.

+ Dùng ni vơ truyền cốt hồn thiện xuống nền đánh dấu bằng mực xung quanh t- ờng của phịng cần lát. Căn cứ vào cốt để làm mốc ở gĩc phịng và các mốc trung gian sao cho vừa một tầm thớc cán.

+ Mặt phẳng các mốc phải làm đúng cốt hồn thiện và độ dốc.

Lát gạch:

+ Sau khi kiểm tra độ vuơng gĩc của mặt nền lát gạch hai đai vuơng chữ thập từ cửa vào giữa phịng sao cho gạch trong phịng và hành lang phải khớp với nhau. Từ đĩ tính đợc số gạch cần dùng xác định vị trí hoa văn nền.

+ Căn cứ vào hàng gạch mốc căng dây để lát hàng gạch ngang. Để che mặt lát phẳng phải căng thêm dây cọc ở chính giữa mặt lát.

+ Khi đặt viên gạch phải điều chỉnh cho phẳng với dây và đúng mạch gạch. Dùng cán búa gõ nhẹ gạch xuống, đặt thớc kết hợp với nivơ để kiểm tra độ phẳng.

9.7.4 Cơng tác lắp cửa.

Khung cửa đợc lắp và chèn sau khi xây. Cánh cửa đợc lắp sau khi trát tờng và lát nền. Vách kính đợc lắp sau khi đã trát và quét vơi.

9.7.5 Cơng tác sơn bả.

Tờng sau khi trát đợc chờ cho khơ khoảng 7 ngày rồi tiến hành quét vơi. Phải bả hai lớp trớc rồi mới sơn hai lần, mầu theo thiết kế. Bề mặt phải mịn khơng để lại gợn trên bề mặt của tờng. Sơn từ trên xuống dới.

Các cơng tác khác nh cơng tác mái, lắp đờng điện, điện thoại, ăngten vơ tuyến, đ- ờng nớc, thiết bị vệ sinh, các ống điều khơng thơng giĩ đợc tiến hành sau khi đã lắp cửa

cĩ khố, các cơng việc đợc thực hiện theo quy phạm của ngành và tính chất kỹ thuật của từng cơng tác.

Một phần của tài liệu ĐỒ ÁN XÂY DỰNG KHÁCH SẠN BẮC NINH (Trang 134 -137 )

×