0

Tăng cờng ngân sách cho hoạt động bán hàng.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐỐI VỚI SẢN PHẨM ĐƯỜNG CỦA CÔNG TY THỰC PHẨM MIỀN BẮC - FINOXIM (Trang 68-69 )

III. Phơng hớng và các biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động bán hàng đối với sản phẩm đờng của công ty.

2. Các biện pháp đẩy mạnh hoạt động bán hàng.

2.5 Tăng cờng ngân sách cho hoạt động bán hàng.

Để hoạt động bán hàng có hiệu quả thì Công ty phải có một lợng ngân sách nhất định cho công việc này. Hiện nay ở Công ty cha có một kế hoạch cụ thể về ngân sách cho hoạt động bán hàng. Vậy nên Công ty phải xây dựng cho mình một kế hoạch ngân sách cho hoạt động bán hàng. Chỉ nh vậy hoạt động bán hàng mới đem lại tính hệ thống và hiệu quả cao .

Trong kinh doanh nếu ngân sách hạn hẹp cho việc đẩy mạnh hoạt động bán hàng sẽ làm cho Công ty kém sức cạnh tranh trên thị trờng nội địa cũng nh khả năng xâm nhập thị trờng thế giới. Để tăng sức cạnh tranh Công ty phải xây dựng cho mình một lợng ngân sách cho hoạt động đẩy mạnh khả năng bán hàng của mình một cách tối u. Hiện nay nh tình hình ở Công ty thì có thể xây dựng nhân sách cho hoạt động bán hàng theo các cách sau:

+ Xây dựng ngân sách trên cơ sở tính tỷ lệ phần trăm trên doanh thu. Phơng pháp này có khả năng thực hiện đợc vì Công ty là một doanh nghiệp lớn nên việc thống kê kinh nghiệm tình hình tăng giảm doanh thu đợc thực hiện chính xác. Tuy nhiên nó lại không thích hợp với điều kiện diễn biến của thị trờng.

+ Phơng pháp xác định ngân sách cho hoạt động bán hàng trên cơ sở khả năng điều kiện tài chính của Công ty cho phép, với phơng pháp này nó cho phép Công ty chủ động về tài chính để tổ chức hoạt động đẩy mạnh bán hàng nhng nó có nhợc điểm là không xét đến mục tiêu của Công ty trong tơng lai.

+ Phơng pháp xây dựng ngân sách cho hoạt động bán hàng trên cơ sở đòi hỏi của mục tiêu bán hàng trong thời gian tới. Nó cho phép ngân sách của hoạt động bán hàng phù hợp với mục tiêu kinh doanh của mình nhng lại làm cho Công ty bị động về tài chính.

Mỗi phơng pháp đều có u, nhợc điểm riêng, không chỉ nhất quán hoàn toàn kế hoạch ngân sách theo một phơng pháp cụ thể mà Công ty phải kết hợp các ph- ơng pháp để có một kế hoạch ngân sách tối u. Khắc phục nhợc điểm của từng phơng pháp cũng nh việc nâng cao hiệu quả các u điểm của từng phơng pháp.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐỐI VỚI SẢN PHẨM ĐƯỜNG CỦA CÔNG TY THỰC PHẨM MIỀN BẮC - FINOXIM (Trang 68 -69 )

Mục lục