0

Hoàn thiện chính sách phân phối.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐỐI VỚI SẢN PHẨM ĐƯỜNG CỦA CÔNG TY THỰC PHẨM MIỀN BẮC - FINOXIM (Trang 69-70 )

III. Phơng hớng và các biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động bán hàng đối với sản phẩm đờng của công ty.

2. Các biện pháp đẩy mạnh hoạt động bán hàng.

2.6 Hoàn thiện chính sách phân phối.

Trong thời gian tới Công ty phải mở rộng mạng lới bán hàng của mình. Bởi nhu cầu về đờng là rất lớn trong khi đó hiện nay Công ty có rất nhiều chi nhánh ở các tỉnh phía Bắc, vậy nên trớc mắt Công ty phải mở rộng thị trờng phía Bắc, tiến tới chiếm lĩnh phần lớn thị trờng này và đồng thời tích cực mở rộng ra khu vực phía Nam.

Hệ thống cửa hàng, trạm kinh doanh của Công ty rất nhiều. Vì vậy, vấn đề đặt ra là Công ty phải điều phối hàng hoá của mình một cách hợp lý tới các địa điểm bán hàng của mình. Trớc hết, Công ty phải xác định từng loại đờng cụ thể để vận chuyển đến các điểm bán hàng, sau đó xác định khối lợng cho từng điểm để vận chuyển đến. Công ty còn phải xác định rõ thời gian xuất phát, dịch chuyển hàng hoá tới các cơ sở của mình, với mục tiêu làm sao kế hoạch điều phối hiệu vật tới các đIểm bán hàng của mình đảm bảo đúng loại, đúng nơi cần đến, đúng thời gian.

Công ty phải lựa chọn phơng án vận chuyển hàng hoá của mình hợp lý nhất. Thứ nhất, vận chuyển tới các điểm bán hàng của mình bằng phơng tiện nào của Công ty hay thuê các phơng tiện vận chuyển trên thị trờng. Tiếp theo, trong khâu vận chuyển tới nơi khách hàng yêu cầu thì Công ty có thể vận chuyển bằng phơng tiện của mình nếu nh khách hàng có nhu cầu lớn và không có phơng tiện hoặc tự khách hàng vận chuyển từ kho của Công ty về địa điểm của mình. Dù vận chuyển nh thế nào thì phơng án vận chuyển của Công ty cũng phải đảm bảo là vận chuyển hợp lý về chi phí và đảm bảo thời gian.

Công ty còn phải hợp lý hoá tình hình dự trữ trong mạng lới bán hàng của mình. Vì dự trữ trong hệ thống mạng lới của Công ty có ảnh hởng đến khả năng đáp ứng nhu cầu về thời gian có ích của khách hàng và chi phí của Công ty. Dự

trữ không hợp lý sẽ làm mất khách hàng hoặc làm tăng chi phí bán hàng của doanh nghiệp. Vậy phơng án dự trữ ở các điểm kinh doanh phải đảm bảo yêu cầu đúng chỗ, thuận lợi nhất vừa có thể vận chuyển tới cho khách hàng hiệu quả nhất, vừa đảm bảo chi phí hợp lý cho Công ty. Mỗi điểm bán hàng cần phải hợp lý hoá khối lợng dự trữ của từng loại đờng một.

Ngoài ra Công ty còn cần phải hoàn thiện các hình thức bán của mình. Trong những năm qua các hình thức mà công ty áp dụng là phù hợp với hoạt động kinh doanh xong cơ cấu vẫn cha đợc tối u . Vì vậy, thời gian tới cần có sự thay đổi theo hớng tiếp tục đẩy mạnh hình thức bán buôn để tăng nhanh tổng doanh số bán và tạo mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng lớn. Trong bán buôn cần tăng cờng hình thức bán thẳng không qua kho để tiết kiệm chi phí lu thông. Muốn vậy Công ty phải cân đối nhu cầu và nguồn hàng một cách hợp lý, thuận lợi về thời gian. Bên cạnh đó, Công ty cũng cần chú trọng hình thức bán lẻ. Tuy đây là hình thức có doanh thu thấp song nếu thực hiện tốt sẽ tạo đợc cảm tình của khách hàng. Để làm đợc điều này thì công ty phải mở rộng hơn nữa mạng lới cửa hàng của mình, đội ngũ bán hàng đợc nâng cao trình độ nghiệp vụ và kỹ năng.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐỐI VỚI SẢN PHẨM ĐƯỜNG CỦA CÔNG TY THỰC PHẨM MIỀN BẮC - FINOXIM (Trang 69 -70 )

Mục lục