0

Hoàn thiện chính sách sản phẩm và giá cả.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐỐI VỚI SẢN PHẨM ĐƯỜNG CỦA CÔNG TY THỰC PHẨM MIỀN BẮC - FINOXIM (Trang 72-73 )

III. Phơng hớng và các biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động bán hàng đối với sản phẩm đờng của công ty.

2. Các biện pháp đẩy mạnh hoạt động bán hàng.

2.8 Hoàn thiện chính sách sản phẩm và giá cả.

Trong những năm tới Công ty cần tiếp tục đa dạng hoá các chủng loại sản phẩm của mình bằng cách tăng cờng làm ăn với các nhà máy. Đa dạng hoá chủng loại đờng nhng Công ty dần dần cũng phải chuyển sang kinh doanh phần lớn các chủng loại RE bởi vì nhu cầu thay đổi đòi hỏi hàng hoá có chất lợng cao. Nhất là trong những năm tới, khi nớc ta hội nhập vào khu vực mậu dịch hoá tự do ASEAN thì hàng hoá các nớc tất nhiên sẽ tràn vào với giá giẻ hơn vậy nên trong những năm tới Công ty phải có kế hoạch cho mình trong việc tập chung nguồn lực để có thể kinh doanh với các hãng lớn của các nớc, nh vậy sẽ đảm bảo khả năng cạnh tranh của mình.

Trong công tác bao bì sản phẩm Công ty cần hoàn thiện hơn nữa. Hiện nay chi phí cho đóng gói trung bình 1kg đờng là 250 đồng nh vậy chi phí là hơi cao vậy nên Công ty cách giảm chi phí xuống còn khoảng 200đ/1kg. Công ty phải tăng cờng cung cấp các thông tin đến khách hàng trên bao bì sản phẩm, đảm bảo trung thực rõ ràng . Hiện nay trên bao bì cha có những thông tin có thể gây thuyết phục hoàn toàn đối với khách hàng.Vậy nên trên bao bì Công ty phải cung cấp thêm thông tin về thời hạn sử dụng cho sản phẩm của mình và đặc biệt phải trên nhãn hiệu hàng hoá có ghi thêm dòng chữ công ty trực thuộc bộ Thơng mại để nâng cao hình ảnh của công ty hơn nữa.

Trong chính sách giá Công ty cần phải thay đổi linh hoạt theo thị trờng , vì có rất nhiều hãng kinh doanh nên công ty không thể tự đặt giá. Tiến tới phấn đấu giá cả của mình luôn thấp hơn của đối thủ cạnh tranh, tuy giảm lợi nhuận nhng nó có thể thu hút đợc nhiều khách hàng và bán đợc khối lợng lớn hơn. Hiện nay, Công ty vẫn chủ yếu thanh toán với nhà cung ứng ngay khi nhận hàng vậy nên Công ty làm sao tạo uy tín của mình với nhà cung ứng để họ có thể kéo dài thời gian thanh toán . Còn trong vấn đề thu tiền của khách hàng Công ty nên sử dụng

chính sách nếu thanh toán ngay giảm 2 % từ 20 đến 30 ngày giảm 1 % và không cho nợ quá 30 ngày tránh tình trạng ứ đọng vốn.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐỐI VỚI SẢN PHẨM ĐƯỜNG CỦA CÔNG TY THỰC PHẨM MIỀN BẮC - FINOXIM (Trang 72 -73 )

Mục lục