0

Xây dựng kế hoạch nhập khẩu chi tiết

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG &NHỮ GIẢ PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH XK TẠI CTY HAPROSIMEX SÀI GÒN (Trang 58-59 )

II. Những giải pháp hoàn thiện hoạt động nhập khẩu linh kiện xe gắn máy ở

3. Xây dựng kế hoạch nhập khẩu chi tiết

Để đáp ứng một phần nhu cầu về xe gắn máy của ngời dân, đảm bảo hoạt động kinh doanh đợc tiến hành tốt, Công ty cần phải lên kế hoạch nhập hàng trong mỗi thời gian cụ thể. Việc làm này là hết sức cần thiết, muốn thực hiện đợc tốt Công ty phải đề ra những nội dung cụ thể sau:

Mua cái gì? Là ngời mua hàng Công ty mong muốn mua đợc những hàng hoá có chất lợng tốt và khả năng tiêu thụ trên thị trờng nội địa. Do đó, Công ty phải nghiên cứu kỹ nhu cầu trong nớc, xác định đợc thị trờng trong nớc đang cần mặt hàng xe gắn máy gì và sẽ cần gì? Từ đó Công ty có định hớng về mặt hàng kinh doanh. Công ty nên duy trì mặt hàng truyền thống nh xe Dream, Wave để đáp ứng nhu cầu của ngời tiêu dùng có thu nhập cao. Mặt khác ,để đáp ứng nhu cầu của những ngời có thu nhập trung bình còn thấp, ngời dân nông thôn,Công ty nên mở rộng hơn mặt hàng xe với nhiều màu sắc khác nhau.

Mua bao nhiêu? Khi trả lời câu hỏi này Công ty cần phải dựa trên cơ sở nh lợng xe tiêu thụ trong thời gian trớc, và dự tính số lợng xe sẽ tiêu thụ trong thời gian tới, thị phần của Công ty trên thị trờng .. từ đó Công ty xác định tơng đối số linh kiện xe theo chủng loại cần nhập khẩu .

Mua khi nào? Đây cũng là câu hỏi mà Công ty cần xem xét. Chúng ta đều biết trong kinh doanh, tính thời điểm là hết sức quan trọng để không bỏ lỡ thời cơ kinh doanh, cần phải biết chọn thời điểm thích hợp để tham gia thị trờng . Công ty phải tìm hiểu hoạt động kinh doanh của những Công ty khác tránh tình trạng nhiều Công ty cùng tham gia nhập khẩu quá nhiều một loại linh kiện , đẩy giá nhập khẩu lên cao, giá bán trong nớc lại giảm.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG &NHỮ GIẢ PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH XK TẠI CTY HAPROSIMEX SÀI GÒN (Trang 58 -59 )