0

Thị trờng xuất khẩu chính của Xí nghiệp.

Một phần của tài liệu QUẢN TRỊ TIÊU THU HÀNG HÓA TRONG DOANH NGHIỆP (Trang 43-44 )

2.1.Khái quát chung về Xí nghiệp chế biến thuỷ đặc sản xuất khẩu Hà Nội.

2.1.4.3. Thị trờng xuất khẩu chính của Xí nghiệp.

Bên cạnh đó trong hoạt động kinh doanh quốc tế Xí nghiệp có một số thị trờng trọng điểm nh:

a.Thị trờng Trung Quốc (bao gồm cả Hồng kông )

Năm 2000 kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản sang thị trờng này chiếm 61% (Trung Quốc chiếm 41%, Hồng Kông chiếm 21%). Hệ thống luật pháp của Trung Quốc vừa rất cởi mở vừa rất chặt chẽ. Chính sách thơng mại của Trung Quốc đợc áp dụng theo quan hệ song phơng (thoả thuận giữa hai nớc) Việt Nam và Trung Quốc có quan hệ bạn bè lâu năm. Ngày nay quan hệ bạn bè đó càng phát triển tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty, Xí nghiệp thuỷ sản Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc Trung Quốc và Việt Nam lại có chung đờng biên giới nên việc xuất khẩu giữa hai nớc dễ dàng thuận tiện hơn.

b. Thị trờng Mỹ

Mỹ là nớc có nền kinh tế lớn mạnh vào bậc nhất trên thế giới. Đồng tiền sử dụng là đồng tiền USD - một trong những đồng tiền mạnh của thế giới, mức lạm phát của Mỹ lại không cao nên đây là cơ hội rất tốt cho Việt Nam xâm

nhập thị trờng này. Mỹ là một thị trờng có nhiều triển vọng, sức mua lớn, gía cả tơng đối ổn định, đang có xu hớng tăng cả về sức mua lẫn mặt bằng giá cả. Đặc biệt a chuộng là tôm sú cỡ lớn (16-20 con / found trở lên), tôm sú xuất khẩu vào thị trờng Mỹ giá cao hơn xuất vào thị trờng Nhật. Mà sản phẩm chính của Xí nghiệp lại là tôm. Tuy nhiên sức cạnh tranh của hàng thuỷ sản Việt Nam so với một số nớc khác còn thấp và mới có một số ít Xí nghiêp bán đợc sang thị trờng Mỹ. Xí nghiệp thuỷ đặn sản xuất khẩu Hà Nội rất vinh dự là một trong những Xí nghiệp này nhng tỷ trọng còn nhỏ bé chiếm 0,3 kim ngạch xuất khẩu cuả công ty.

c.Thị trờng Nhật Bản:

Thị trờng Nhật Bản là nơi có mức tiêu thụ thuỷ sản lớn nhất thế giới và với mức tiêu thụ thuỷ sản tính trên đầu ngời là 70 kg/ năm. Đây là thị trờng xuất khẩu lớn nhất của hàng thuỷ sản Việt Nam, trong đầu những năm 90 chiếm khoảng 65-75% tổng giá trị xuất khẩu của hàng thuỷ sản Việt Nam, năm 1997 giảm xuống còn 43% do ảnh hởng của cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ làm đồng yên Nhật bị mất giá chế biến thực phẩm cha phát triển d.Thị trờng EU:

Đây là thị trờng xuất khẩu chủ yếu của xí nghiệp nhng số lợng xuất khẩu không nhiều, xí nghiệp cần đẩy mạnh xuất khẩu hơn nữa vào thị trờng này.

Một phần của tài liệu QUẢN TRỊ TIÊU THU HÀNG HÓA TRONG DOANH NGHIỆP (Trang 43 -44 )