0

Giải pháp về hoàn thiện tổ chức nhân sự và quản trị bán hàng tại Xí nghiệp.

Một phần của tài liệu QUẢN TRỊ TIÊU THU HÀNG HÓA TRONG DOANH NGHIỆP (Trang 76-78 )

đặc sản xuất khẩu Hà Nộ

3.3.1.5. Giải pháp về hoàn thiện tổ chức nhân sự và quản trị bán hàng tại Xí nghiệp.

Xí nghiệp.

Tổ chức bộ máy quản lý ở mỗi doanh nghiệp phải đảm bảo tính tối u, đáp ứng yêu cầu kinh doanh và đặc biệt phải phù hợp với khả năng tài chính của mỗi doanh nghiệp. Dù vậy đối với Xí nghiệp chế biến thuỷ đặc sản xuất khẩu - Hà Nội phải tổ chức bộ máy gọn nhẹ, chuyên môn hoá không có khâu trung gian, quy định rõ chức năng của từng bộ phận và mối liên hệ giữa chúng nhằm đảm bảo sự hợp tác chặt chẽ và hoạt động thống nhất giữa các mặt công tác của Xí nghiệp.

Quản trị bán hàng thiết lập trên cơ sở những yêu cầu của chiến lợc tiêu thụ đợc thành công đem lại hiệu quả cao. Tuỳ theo chiến lợc tiêu thụ mà quản trị bán hàng mới có những thay đổi. Xí nghiệp mới chỉ xử dụng lực lợng bán hàng trực tiếp, các cửa hàng, đại lý bán theo hợp đồng. Để hoàn thiện quản trị bán hàng ở Xí nghiệp theo tôi Xí nghiệp nên có những lực lợng bán hàng bên trong Xí nghiệp và lực lợng bán hàng bên ngoài Xí nghiệp.

Lực lợng bán hàng bên trong Xí nghiệp chủ yếu là những ngời làm công tác xúc tiến bán, hay theo dõi đơn đặt hàng, dự trữ, tồn kho. Nét đặc trng để phân biệt lực lợng bán hàng bên trong và lực lợng bán hàng bên ngoài Xí nghiệp là ở chỗ gần nh không tiếp xúc với khách hàng.

Lực lợng bán hàng bên ngoài doanh nghiệp: Họ không ngồi cố định trong Xí nghiệp mà không đi ký kết hợp đồng với khách hàng ở vùng địa lý. Họ chỉ có mặt khi cần chế biến sản phẩm mới hoặc thay đổi giá cả. Để lực l- ợng bán hàng bên ngoài Xí nghiệp hoạt động có hiệu quả thì cần phải có một lợng khách hàng đủ lớn.

3.3.2.Đối với nhà nớc.

Kiến nghị với nhà nớc về việc tạo lập môi trờng thuận lợi cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

Nền kinh tế nớc ta do chủ trơng phát triển theo hớng quy luật khách quan của thị trờng có sự điều tiết vĩ mô của nhà nớc nên đã thu đợc những thành quả đáng kể. Để phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, Đảng và nhà n- ớc ta có những chính sách kêu gọi đầu t liên doanh, liên kết phát triển kinh tế và công nghệ, tạo lập môi trờng kinh doanh lành mạnh để cho hoạt động sản xuất kinh doanh và cạnh tranh thực sự thành động lực phát triển nền kinh tế. Tôi xin đa ra những kiến nghị và đề xuất sau đối với các cơ quan nhà nớc để nhằm tạo lập môi trờng tiêu thụ hàng hoá thuận lợi cho Xí nghiệp.

-Nhà nớc đã đa ra nhiều chủ trơng và các biện pháp tích cực năng động để giúp các thành phần kinh tế nói chung và doanh nghiệp nhà nớc nói riêng thực hiện tốt hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên hệ thống pháp luật của nớc ta còn nhiều kẽ hở gây ra hoạt động gian lận thơng mại. Vì vậy nhà nớc phải luôn hoàn thiện hơn nữa các hệ thống chính sách và pháp luật.

Trong nền kinh tế thị trờng có sự quản lý của nhà nớc, các hoạt động kinh tế nói chung và kinh doanh nhập khẩu nói riêng đều nằm trong sự kiểm soát và hớng dẫn của nhà nớc ngoài sự nỗ lực của của các doanh nghiệp nhà n- ớc cần có những biện pháp, cơ chế điều hành xuất nhập khẩu để Xí nghiệp phát huy hết khả năng của mình hơn nữa nhà nớc cũng cần điều chỉnh một số chính sách sau để cho phù hợp với xu thế chung của thị trờng. Nhà nớc nên có chính sách thuế ổn định, cụ thể đối với từng mặt hàng để đảm bảo khuyến khích trong nớc và lợi ích của các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu.

-Các quy định về tỷ giá hối đoái khi tỷ giá biến động làm cho giá cả hàng hoá biến động theo do đó gây tâm lý lo ngại cho ngời tiêu dùng, gây bất lợi cho nhà kinh doanh.

- Nhà nớc cần quy định rõ ràng trong việc thực thi các luật định thơng mại, luật đầu t, quy chế hợp lý chặt chẽ tạo đợc môi trờng kinh doanh bình đẳng.

-Với mọi doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp nhà nớc nói riêng đ- ơng đầu với cạnh tranh là một quy luật tất yếu khi muốn tồn tại và phát triển. Các doanh nghiệp nói chung đều gặp phải những trở ngại là thiếu vốn, quy mô nhỏ, tổ chức hoạt động thiếu hiệu quả, thiếu kinh nghiệm và vẫn còn bị ảnh h- ởng bởi tinh thần doanh nghiệp có đợc thôngtin một cách nhanh chóng và chính xác về tình hình thị trờng trong và ngoài nớc để các doanh nghiệp hoạt động tiêu thụ hàng hoá có hiệu quả hơn. Bên cạnh việc ban hành các quy định mà nhà nớc cần chú trọng đến chiến lợc phát triển nhân tài.

3.3.3.Đối với ngời lao động.

Trong không khí sôi động của nền kinh tế thị trờng đã vẽ nên bức tranh toàn cảnh nền kinh tế, với tốc độ phát triển nh vũ bão của khoa học kỹ thuật cùng với sự bình đẳng của mọi quốc gia trớc những tiến bộ của khoa học trên thế giới, bên cạnh đó là xu thế mở cửa hội nhập giao lu kinh tế giữa các nớc càng làm cho đờng biên giới giữa các quốc gia bị xoá nhoà trong giao lu thơng mại. Vị thế của các quốc gia không còn phụ thuộc chủ yếu vào trữ lợng tài nguyên thiên nhiên của quốc gia đó nữa mà nó phụ thuộc nhiều vào chất lợng nguồn nhân lực trong quốc gia đó và Xí nghiệp chế biến thuỷ đặc sản xuất khẩu –Hà Nội cũng không nằm ngoài quy luật đó. Chính vì vậy ngời lao động trong Xí nghiệp cần phải phát huy hơn nữa năng lực của bản thân mình, cần phải tự giác làm việc. Bên cạnh đó ngời lao động trong Xí nghiệp cần phải nâng cao trình độ chuyên môn và tay nghề của mình giúp cho Xí nghiệp ngày càng phát triển hơn nữa, tăng doanh thu cũng nh lợi nhuận của doanh nghiệp ngày càng cao hơn nữa. Từ đó nâng cao đời sống của chính bản thân mỗi cán bộ công nhân trong Xí nghiệp.

Một phần của tài liệu QUẢN TRỊ TIÊU THU HÀNG HÓA TRONG DOANH NGHIỆP (Trang 76 -78 )