0

Tính cấp thiết phải đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu tại tổng công

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰN MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU VÀ THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ VIỆT NAM (Trang 90-92 )

II. Phơng hớng phát triển kinh doanh củatổng công ty trong những năm

1. Tính cấp thiết phải đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu tại tổng công

quả Việt Nam.

Trong nền kinh tế thị trờng hiện nay các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển đều phải đặt ra cho mình những mục tiêu, những cái đích để đạt đ- ợc.đặc biệt trong xu hớng tự do hoá thơng mại toàn cầu và định hớng công nghiệp hoá hớng về xuất khẩu thì mỗi một doanh nghiệp kinh doanh quốc tế phải nổ lực để tồn tại và phát triển. Họ phải dựa vào nổ lực của chính bản thân mình , muốn thế mỗi doanh nghiệp tuỳ thuộc vào đặc điểm. Lĩnh vực kinh

doanh, thực trạng kinh doanh và các yếu tố về môi trờng kinh doanh mà tự tìm ra cho mình những giải pháp để đạt đợc mục đích.

ở tổng công ty rau quả Việt Nam, thực tế đề ra là phải tìm cách đổi mới và áp dụng những biện pháp thích hợp nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của công ty đó cũng là một yêu cầu một đờng đi nhằm mang lại sự phát triển vững chắc cho công ty trong những năm tới.

Tuy nhiên một vấn đề đợc dặt ra cho công ty là sự cạnh tranh quá lớn của những đối thủ trong cùng lĩnh vực kinh doanh, nếu nh tổng công ty không khẳng định đợc vị thế của mình trên thị trờng thì rất dể bị nhấn chìm trong biển hàng hoá rau quả. Chính vì thế để vợt lên đối thủ cạnh tranh (cả trong và ngoài nớc) Tổng công ty cần phải tìm các biện pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu.

Hơn nữa rõ ràng xuất khẩu là hoạt động chính của tổng công ty hiện nay nên trong mục tiêu dài hạn cũng nh trung hạn và ngắn hạn yêu cầu đầu tiên là tăng kim ngạch xuất khẩu qua từng năm trên mỗi thị trờng, đây là nguồn thu chủ yếu của tổng công ty để chi trả cho những chi phí cần thiết và nộp ngân sách hàng năm. Sự sống còn của tổng công ty phụ thuộc vào hiệu quả hoạt động xuất khẩu của tổng công ty. Các khoản doanh thu khác ngoài xuất khẩu mà tổng công ty thu đợc là rất nhỏ so với nhu cầu doanh thu của tổng công ty. Vì vậy tìm giải pháp để đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu và mở rộng thị trờng luôn là u tiên số 1 của tổng công ty. Để thực hiện đợc định hớng này tổng công ty phải phát huy hết tiềm lực của bản thân và phải biết tranh thủ tận dụng triệt để lơi thế và chính sách của đảng và nhà nớc khuyến khích xuất khẩu để đẩy mạnh côgn tác xuất khẩu của mình.

Nếu tổng công ty ăn nên làm ra thì nó không chỉ mang lại lợi ích cho bản thân cho tổng công ty nh hoang thành 3 mục tiêu cơ bản của mình: lợi nhuận, an toàn và vị thế. đồng thời giải quyết việc làm cho ngời lao động, mở rộng qui mo mang lại lợi ích cho toàn xã hộ nh, tạo thêm công ăn việc làm, thay đổi cơ cấu kinh tế theo hớng phù hợp với sự phát triển của xã hội, tăng thu ngoại tệ, cải thiện quan hệ và vị thế của Việt Nam trên thế giới.

Do tầm quan trọng và tính cấp thiết cần phải mở rộng hoạt động xuất khẩu và phát triển thị trờng trong điều kiện các doanh nghiệp của Việt Nam đang gặp phải rất nhiều khó khăn vớng mắc, nhng bằng sự nỗ lực của bản thân và sự nỗ lực của chính phủ tất cả các doanh nghiệp xuất nhập khẩu nối chung và tổng công ty rau quả Việt Nam nối riêng đều tích cực tìm các giải pháp nhằm

mở rộng thị trờng và đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu oẻ đơn vị mình, cố gắng nâng cao uy tín của tổng công ty, của sản phẩm xuất khẩu trên thị trờng quốc tế, quyết tâm tăng kim ngạch xuất khẩu và tăng thị phần của tổng công ty trên toàn thế giới vì thế yêu cầu đa ra các biện pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu ở tổng công ty rau quả Việt Nam vừa là chủ quan vừa là khách quan.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰN MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU VÀ THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ VIỆT NAM (Trang 90 -92 )