0

III. Các nhân tố ảnh hởng đến phát triển thị trờng xuất khẩu

2. Trên góc độ sự tác động của các lĩnh vực

Ta có thể chia những nhóm nhân tố tác động tới sự phát triển thị trờng xuất khẩu của doanh nghiệp thành những nhóm sau:

a. Môi trờng kinh tế.

Môi trờng kinh tế có ảnh hởng quyết định đến hoạt động xuất khẩu. Nó quyết định sự hấp dẫn của thị trờng xuất khẩu thông qua việc phản ánhq tiềm lực thị trờng và hệ thống cơ sở của một quốc gia. Việc xác định và đánh giá mức độ hấp dẫn của thị trờng xuất khẩu có thể căn cứ vào các yếu tố: dân sô, cơ cấu kinh tế và mức sống của dân c. Những đặc trng này của môi trờng kinh tế đ- ợc sử dụng làm tiêu thức phân nhóm thị trờng xuất khẩu. Từ việc phân nhóm thị trờng xuất khẩu, doanh nghiệp có thể căn cứ vào đặc điểm của từng nhóm thị tr- ờng để doanh nghiệp có những biện pháp cụ thể phù hợp phát triển thị trờng.

Trong những năm gần đây môi trờmg kinh tế quốc tế có nhiều thay đổi do xu hớng nhất thể hoá kinh tế có nhiều mức độ khác nhau nh khu vực mậu dịch tự do, khu vực thống nhất thuế quan, khu vực thị trờng chung, khu vực hợp nhất kinh tế.

Xu hớng trên có tác động đến hoạt động xuất khẩu của các quốc gia theo hai hớng: tạo ra sự u tiên cho nhau, kích thích tăng trởng của các thành viên.

b. Môi trờng văn hoá.

Môi trờng văn hoá có ảnh hởng mạnh đến hoạt động phát triển thị trờng xuất khẩu. Vì vậy, vấn đề trớc mắt khi định ra chiến lợc thị trờng là phải nắm bắt đợc sắc thái văn hoá khác nhau của các nớc khác nhau. Mỗi nớc có bản sắc văn hoá riêng biệt quyết định mạnh mẽ đén hành vi, thái độ, tâm lý, sở thích... của ngời tiêu dùng nớc đó. Có thể hiểu văn hoá nh là một sản phẩm của con ng- ời đợc nhận thức và truyền bá từ ngời này sang ngời khác, từ thế này sang thế hệ khác với cách ứng xử, thái độ, niềm tin... của ngời dân và nhiều vấn đề quan trọng khác. Nó biểu hiện thể chế của một xã hội và trở thanh bản sắc dân tộc. Mỗi dân tộc có nền văn hoá riêng biệt nhng cũng có nhiều cái chung, những đặc trng tiêu biểu trong cuộc sống cho tất cả các nhóm nớc, các vùng. Nền văn hoá cho phép nắm bắt hành vi, thái độ, sở thích liên quan đến sản phẩm, liên quan đến thị trờng xuất khẩu của doanh nghiệp.

Môi trờng luật pháp - chính trị có ảnh hởng mạnh mẽ đến hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu nói chung và môi trờng xuất khẩu nói riêng. Nó thờng đ- ợc nghiên cứu trên ba phơng diện.

Môi trờng của nớc xuất khẩu:

Các điều kiện về chính sách tạo cơ hội thuận lợi hay khó khăn cho doanh nghiệp xuất khẩu, áp dụng các biện pháp bảo vệ xuất khẩu (chống vi phạm bản quyền tại nớc nhập khẩu). Các yếu tố cơ bản của môi trờng chính trị, luật pháp của nớc xuất khẩu:

Cấm vận và trừng phạt kinh tế. Kiểm soát nhập khẩu.

Kiểm soát xuất khẩu.

Điều tiết hành vi kinh doanh quốc tế.

Môi trờng chính trị - luật pháp của nớc nhập khẩu: Môi trờng luật pháp của nớc nhập khẩu ảnh hởng tới mặt hàng, số lợng, cách thức của hàng hoá nhập khẩu, buộc các doanh nghiệp phải thực hiện theo đúng những quy tắc nếu muốn hoạt động kinh doanh trên lãnh thổ của họ.

Môi trờng luật pháp - chính trị và các thông lệ quốc tế: Đòi hỏi các nhà kinh doanh quốc tế phải có hiểu biết về khung cảnh luật của đàm phán quốc tế. Trớc hết phải nắm chắc các nguyên tắc của luật chi phối đàm phán quốc tế, của luật quốc tế. Nghiên cứu kỹ vấn đề này sẽ có hớng đi phù hợp, tìm cách xâm nhập thị trờng đó dễ dàng hơn.

Chơng II

Thực trạng kinh doanh xuất khẩu ở Tổng công ty

rau quả Việt Nam

I. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Tổng công ty 1. Quá trình hình thành và phát triển

1.1 Quá trình hình thành

Tổng công ty rau quả Việt Nam (VEGETEXCO) ra đời ngày 11 tháng 2 năm 1988 theo Quyết định số 63NN-TCCB/QĐ của Bộ Công nghiệp và Nông nghiệp thực phẩm, nay là Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn trên cơ sở hợp nhất các đơn vị có quan hệ sản xuất chế biến và xuất khẩu rau quả của ba bộ: Nông nghiệp, Công nghiệp thực phẩm và Ngoại thơng, đó là các đơn vị: Liên hiệp các xí nghiệp công nghiệp Phủ Quì, Tổng công ty rau quả Trung ơng và Tổng công ty xuất nhập rau quả. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu một chặng đờng thăng trầm của ngành rau quả, trên đờng vơn tới khẳng định mình với t cách là một chuyên ngành kinh tế kỹ thuật, có vị trí quan trọng trong nền kinh tế quốc dân.

Trớc ngày thành lập VEGETEXCO ngành rau quả đợc phân làm 3 khối: Khối sản xuất rau quả (Tổng công ty rau quả TW-Bộ Nông nghiệp quản lý), khối xuất nhập khẩu (Do các Công ty xuất nhập khẩu rau thuộc Bộ Ngoại thơng đảm nhiệm) và khối chế biến rau quả (Liên hiệp các xí nghiệp công nghiệp Phủ Quì, do Liên hiệp các xí nghiệp đồ hộp-Bộ Công nghiệp thực phẩm quản lý).

Điểm nổi bật của ngành rau quả thời kỳ này là: Gắn liền với cơ chế bao cấp, có thị trờng ổn định và quá mức thời gian hoạt động trong hoàn cảnh đất n- ớc có chiến tranh. Song đây là thời kỳ có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tạo lập cho ngành một cơ sở vật chất kỹ thuật cùng đội ngũ các chuyên gia, các cán bộ kỹ thuật và lãnh đạo làm nòng cốt cho ngành trong giai đoạn hiện nay. Nhìn khái quát, sản phẩm xuất khẩu của ngành trong giai đoạn này có lúc tăng, lúc giảm.

Kể từ năm 1986 tới trớc lúc thành lập Tổng công ty rau quả Việt Nam nền kinh tế nớc ta chuyển từ cơ chế tập trung bao cấp sang cơ chế thị trờng, đồng thời chịu tác động do những biến động về tình hình chính trị - kinh tế - xã hội của các nớc Xã hội Chủ nghĩa Đông Âu. Ngành rau quả đã lâm vào tình trạng hết sức khó khăn, hầu hết các chỉ tiêu giao hàng sang Liên Xô (Cũ). Một thị trờng ổn định và lớn nhất trong những năm trớc đây, đều không thực hiện đầy đủ. Khó khăn này do nhiều nguyên nhân trong đó nổi lên vấn đề kết cấu tổ

chức của ngành cha phù hợp. Ngành bị chia cắt thành 3 khối độc lập do 3 Bộ quản lý. Điều đó vừa không phù hợp logic phát triển của ngành với tính chất là một chuyên ngành kinh tế kỹ thuật, vừa hạn chế khả năng thích ứng của ngành trớc những đòi hỏi đa dạng, khắt khe của cơ chế thị trờng. Sự bất hợp lý ấy thể hiện trên các khía cạnh sau:

- Cả 3 khối sản xuất, chế biến và xuất khẩu đều nhằm vào một sản phẩm chung là rau quả, vì thế quan hệ giữa 3 khối này là quan hệ trong một chỉnh thể, vừa hết sức gắn bó, vừa phối hợp nhịp nhàng thì mới có khả năng mang lại hiệu quả cao. Bởi vậy, việc tách chỉnh thể này thành 3 khối độc lập trên thực tế đã hạn chế rất nhiều khả năng phối hợp hỗ trợ thích ứng của cả 3 khu vực. Mặt khác còn làm cho các bộ phận này có khi mâu thuẫn, cạnh tranh lẫn nhau, gây ảnh hởng xấu chung tới lợi ích của toàn ngành.

- Để thu hút vốn đầu t nhằm phát triển ngành rau quả nếu duy trì hiện trạng cũ của ngành thì rất khó tạo đợc sự hấp dẫn với nớc ngoài bởi họ phải làm việc với 3 đối tác. Ngợc lại. nếu chỉ làm việc đầu t cho khối sản xuất rau quả thì họ ngại, bởi xa nay đầu t vào nông nghiệp là một việc làm rất mạo hiểm.

- Trong cả 3 khu vực sản xuất rau quả giữ vai trò nền tảng. Song trên thực tế, khu vực này thờng phải gánh nhiều thua thiệt, rủi ro nhất do ảnh hởng của thời tiết, do đặc thù của sản phẩm rau quả là loại thu hoạch theo thời vụ, khó bảo quản. Bởi vậy, để tăng khối lợng, chủng loại hàng rau quả xuất khẩu cần thiết phải có chính sách đầu t, hỗ trợ về mặt tài chính cũng nh thu mua kịp thời về khu vực này. Nhng nếu ngành bị chia cắt thì khó thực hiện.

- Nhận thức đợc những bất hợp lý trên và để mở ra những khả năng để ngành rau quả thực sự trở thành một chuyên ngành kinh tế kỹ thuật, đủ khả năng thích ứng với cơ chế thị trờng, phát huy đợc tiềm năng về rau quả nhiệt đới của đất nớc, tháng 2/1988, Chính phủ đã quyết định hợp nhất 3 khối trên về 1 đầu mối, đó là Tổng công ty rau quả Việt Nam.

1.2. Quá trình phát triển:

1.2.1 Giai đoạn: 1988 - 1990:

Là thời kỳ hoạt động theo cơ chế bao cấp. sản xuất kinh doanh của Tổng công ty nằm trong quỹ đạo của chơng trình hợp tác rau quả Việt Xô ( 1986 - 1990). Do vậy kinh ngạch XNK của Tổng công ty chiếm tỷ trọng lớn. Chẳng hạn nh xuất nhập khẩu rau quả tơi và chế biến sang thị trờng Liên Xô chiếm 97,7% kim ngạch XNK và ngợc lại 26,52% số vật t thời kỳ này đợc nhập từ Liên Xô để phục vụ chơng trình hợp tác Việt Xô. Về nông nghiệp thì diện tích

gieo trồng hàng năm bị giảm dần nên năng suất về sản xuất nông nghiệp không cao mỗi năm giá trị tổng sản lợng tăng 10% nhng chủ yếu do tăng: cam (16276 tấn), dứa (57.774 tấn), chè búp khô (1218 tấn). Còn khối lợng sản xuất công nghiệp đạt tới 84.790 tấn. bình quân mỗi năm sản xuất đợc 28260 tấn, năm cao nhất đạt 30100 tấn.

1.2.2 Giai đoạn 1990 - 1995

Đây là thời kỳ cả nớc bớc vào hoạt động theo cơ chế thị trờng có sự quản lý của Nhà nớc. Mặc dù chơng trình hợp tác Việt Xô không còn nữa nhng Tổng công ty vẫn cố gắng duy trì sản xuất để tiếp tục phát triển. Nhng do ảnh hởng của tình hình chung nên tổng sản lợng của Tổng công ty giảm. Tuy vậy cũng phải thừa nhận rằng nhờ có sự thay đổi trong phơng hớng hoạt động làm cho Tổng công ty đã đa những vật t thiết bị cần thiết chứ không nhập khẩu nh trớc kia.

Về sản xuất nông nghiệp; Thực hiện chính sách khoán ruộng đất đến từng hộ gia đình nên diện tích gieo trồng đã đợc tăng dần, bình quân tăng 3,5% mỗi năm và giá trị tổng sản lợng cũng tăng tơng ứng. Nhờ đó các nhà máy cũng đợc cung cấp nguồn nguyên liệu đầy đủ.

Về sản xuất công nghiệp: Do các trang thiết bị của nhà máy lạc hậu nên chất lợng sản phẩm và mẫu mã cha phù hợp dẫn đến cha đủ sức cạnh tranh trên thị trờng thế giới. Nên khối lợng sản phẩm thời kỳ này chỉ đạt 61712 tấn, bình quân mỗi năm 12340 tấn.

1.2.3 Giai đoạn 1996 -nay :

Bắt đầu từ năm 1996 Tổng công ty hoạt động với mô hình mới theo quyết định 90 CP. Trong giai đoạn này Tổng công ty đã xác định phơng hớng hoạt động, từng bớc ổn định và phát triển.

Về nông nghiệp hầu hết các nông trờng đã đợc bàn giao về địa phơng quản lý, Tổng công ty chỉ còn lại 4 nông trờng. Việc giao khoán vờn cây, đất của nông trờng còn lại cho ngời lao động vẫn đợc duy trì và củng cố, diện tích gieo trồng và sản l- ợng thu hoạch hàng năm tăng 10 - 12%

Về công nghiệp; Vẫn còn gặp nhiều khó khăn, máy móc thiết bị trong tình trạng lạc hậu cha đợc đổi mới, nguyên liệu cho sản xuất thiếu do vùng tài liệu cha quy hoạch tập trung, giá nguyên liệu tăng giảm thất thờng, các yếu tố đầu vào khác đều tăng giá làm giá thành sản phẩm tăng. Ngoài ra giá các sản phẩm

tơng tự trên thị trờng quốc tế tiếp tục giảm làm cho khối lợng sản phẩm công ty đạt mức thấp ( năm 1996 là 9470 tấn, năm 1997 là 11321 tấn).

Về hoạt động xuất nhập khẩu, do ảnh hởng của cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ của các nớc trong khu vực đã gây khó khăn cho hoạt động XNK, biến động tăng tỷ giá đồng USD trong nớc đã làm cho khả năng nhập khẩu bị hạn chế. Kim ngạch trả nợ Nga giảm dần ( năm 91-95 là 40,2%, năm 1997 là 17,4%). Tổng kim ngạch XNK thời kỳ này bình quân mỗi năm là 4,96 triệu USD tăng 24% bình quân 10 năm hoạt động của công ty.

Tổng công ty đã đẩy mạnh hoạt động liên doanh với đối tác nớc ngoài. Tổng công ty có 3 liên doanh mới và 2 dự án Liên hiệp quốc tài trợ, 2 hợp đồng hợp tác, lập 7 dự án kêu gọi vốn đầu t nớc ngoài.

2. Chức năng và nhiệm vụ của Tổng công ty

- Tham gia xây dựng, quy hoạch, kế hoạch phát triển hệ thống sản xuất và cung cấp giống rau qủa tốt trong phạm vi toàn quốc và xây dựng các vùng chuyên canh, thâm canh rau quả có khả năng và chất lợng cao.

Ngành nghề kinh doanh chủ yếu

+ Sản xuất giống rau quả, các nông sản khác, chăn nuôi gia súc + Dịch vụ trồng trọt, chăn nuôi và trồng rừng

+ Chế biến rau quả, thịt, thuỷ sản, đồ uống (nớc quả có hoặc không ga...) + Sản xuất bao bì

+ Bán buốn, bán lẻ, bán đại lý giống rau quả, rau quả thực phẩm, đồ uống, máy móc thiết bị, phụ tùng chuyên dùng, nguyên nhiên vật liệu, hoá chất, hàng tiêu dùng.

+ Dịch vụ t vấn đầu t phát triển ngành rau hoa quả

+ Sản xuất chế tạo các sản phẩm cơ khí, thiết bị phụ tùng, máy móc phục vụ chuyên ngành rau quả và gia dụng

- Xuất khẩu trực tiếp: rau quả tơi, rau quả chế biến, hoa và cây cảnh, gia vị, giống rau quả, nông lâm hải sản, thực phẩm, hàng thủ công mỹ nghệ và hàng hoá tiêu dùng.

- Nhập khẩu trực tiếp: rau hoá quả, giống rau hoa quả, thực phẩm, máy móc, vật t, thiết bị phơng tiện vận tải, nguyên nhiên vật liệu.

- Liên kết kinh doanh với đơn vị kinh tế trong và ngoài nớc để phát triển sản xuất kinh doanh rau quả cao cấp với công nghệ sạch

3. Chức năng nhiệm vụ của Tổng công ty Rau quả Việt Nam.

a. Mô hình hoạt động của Tổng công ty Rau quả Việt Nam.

A. Hội đồng quản trị (5 ngời)

Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên do Bộ trởng Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn thực hiện chức năng quản lý, giám sát mọi hoạt động của Tổng công ty, chịu trách nhiệm về sự phát triển của Tổng công ty theo nhiệm vụ mà Nhà nớc giao. Thành phần: - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng giám đốc Kế toán tài chính Phó giám đốc I phụ trách kinh doanh Phòng kế toán tài vụ Phòng kỹ thuật công nghệ Phòng kinh doanh: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Công ty XNL 1, 2, 3 Phòng xúc tiến thương mại Phó giám đốc II phụ trách nội chính Hành chính Quản trị sản xuất Xây dựng cơ bản Sản xuất tại nhà máy nông Tổ chức Phó giám đốc III Kiêm giám đốc công ty XNK III TP. HCM

- Một thành viên kiêm Tổng giám đốc - Một thành viên kiêm trởng ban kiểm sát

- Hai chuyên gia giỏi về lĩnh vực hoạt động của Tổng công ty.

Hội đồng quản trị Công ty làm việc theo chế độ tập thể, họp thờng kỳ hàng Quý, ngoài ra có thể có những cuộc họp bất thờng để giải quyết những vấn đề cấp bách của Tổng công ty. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là 5 năm.

B. Bộ máy điềuhành

Bộ máy điềuhành gồm có: - Tổng giám đốc - Giúp việc cho Tổng giám đốc

- Hai Phó Tổng giám đốc - Khối văn phòng Tổng công ty

B.1. Tổng Giám đốc

Tổng Giám đốc là ngời chịu trách nhiệm trớc Hội đồng quản trị và Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn về điềuhành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Quản lý toàn bộ con ngời, phơng tiện, tài sản và

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰN MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU VÀ THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ VIỆT NAM (Trang 33 -33 )