0

II. Thực trạng thị trờng xuất khẩu và các biện pháp phát triển thị trờng

4. Cơ cấu thị trờng xuất khẩu

4.8. Mức lợi nhuận và quy mô của các cửa hàng

10,9% sản phẩm bán ra trong năm 1996 và 17,1% lợi nhuận thu đợc là qua hệ thống kho (S.B 0 1997).

Trong đó 44,1% lợi nhuận thu đợc từ hệ thống các cửa hàng lớn, 82% lợi nhuận hiện nay trong hệ thống kho là đạt đợc ở các khô hàng theo đơn đặt mua (progressive grocer oc 1997) , 12,8% từ khu vực kho vào năm 1996 thấp hơn từ 3−4% so với hệ thống kho của năm 1970 (S.B).

− 1988 mức trung bình đạt đợc 1,94064 (175 kho lớn ) so với 2,6150 USD (235 kho lớn) vào năm 1988 với hệ thống các sieu kho đạt đợc 4,850 tỷ USD (437 sqere master) tâng đến 5,350 tỷ USD với (482 sqere master)

Hiện nay hệ thống các siêu kho chiếm sấp xỉ 405 trong tổng mức bán của các siêu thị so với 18% năm 1980.

Qua những phân tích trên ta có thể thấy thị trờng Mỹ là thị trờng đầy tiềm năng song để xâm nhập đợc vào thị trờng này là điều không phải dễ bởi nó đã đợc phân chia và đợc sự cung cấp từ rất nhiều các quốc gia khác nhau. Tuy nhiên bằng sự nỗ lực và quyết tâm của mình chắc chắn trong tơng lai không xa Tổng Công ty sẽ tìm đợc chỗ đứng thích hợp trên thị trờng này.

Từ thực trạng thị trờng của Tổng Công ty nhiệm vụ của Tổng Công ty trong giai đoạn hiện nay là phải tăng cờng khảo sát tìm hiểu tham gia các hội chợ về rau quả cụ thể ở các thị trờng chính là Châu á, Nhật, Nga, Mỹ, Trung quốc, Châu Âu đặc biệt là cử các chuyên gia Mỹ nghiên cứu về thuế quan, hàng rào chất lợng, tình hình cạnh tranh của sản phẩm cùng loại nhằm củng cố thị tr- ờng truyền thống và phát triển các thị trờng mới nhằm góp phần tăng kim ngạch xuất khẩu của Tổng Công ty trong thời gian tới.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰN MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU VÀ THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ VIỆT NAM (Trang 77 -77 )