0
Tải bản đầy đủ (.doc) (70 trang)

Kết quả các hình thức nhập khẩu

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI TST (Trang 39 -43 )

I. Tổng quan về công ty.

3. Phân tích khái quát về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

3.3. Kết quả các hình thức nhập khẩu

a. Hình thức nhập khẩu trực tiếp.

Đây là hình thức nhập khẩu chủ yếu chiếm 80% trong các hợp đồng nhập khẩu của công ty. Mặc dù nhập khẩu theo hình thức này đòi hỏi công ty phải có một lợng vốn lớn trong một thời gian tơng đối dài nhng công ty có thể huy động

đợc ở các bạn hàng (nh tiến hành các hoạt động liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp khác để nhập khẩu trực tiếp) hay vay của ngân hàng. ở hoạt động này, công ty chủ động tính toán, trực tiếp tìm nguồn hàng, ký kết thực hiện hợp đồng nhập khẩu và công ty sẽ tự bỏ vốn ra để nhập khẩu rồi phân phối cho các đơn vị thực hiện hoặc các cửa hàng của công ty tiêu thụ. Khi tiến hành nhập khẩu theo hình thức này phòng kinh doanh sẽ phải nghiên cứu nhu cầu của khách hàng trong nớc để biết đợc họ cần nhập khẩu mặt hàng gì sau đó tiến hành xem xét nguồn hàng và thị trờng cung cấp. Sau khi lựa chọn đúng chủng loại mặt hàng cần nhập và bạn hàng cung cấp, phòng kinh doanh sẽ tiến hành lập phơng án kinh doanh và đệ trình lên ban giám đốc để phê duyệt. Nếu phơng án đợc chấp thuận thì phòng kinh doanh sẽ bắt đầu tiến hành nhập khẩu. Đây là hình thức mang lại hiệu quả cao vì lợi nhuận đạt đợc thờng cao hơn phí uỷ thác, hơn nữa công ty còn nắm quyền chủ động về nguồn hàng và bạn hàng trong kinh doanh. Tuy nhiên, mức độ rủi ro của hình thức này cũng cao hơn vì có nhiều khả năng hàng hoá nhập về không bán đợc hoặc phải bán với giá thấp.

b. Hình thức nhập khẩu uỷ thác.

Đây là hình thức nhập khẩu những hàng hoá mà các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh khác ở trong nớc có nhu cầu, nhng vì một lý do nào đó, họ không có khả năng tổ chức nhập khẩu nh không có hạn ngạch, không liên hệ đầu t đợc với các doanh nghiệp, bạn hàng nớc ngoài, không có kinh nghiệm nhập khẩu, nên phải uỷ thác cho Công ty Dịch vụ Du lịch và Thơng mại TST đứng ra đàm phán ký kết, thực hiện hợp đồng nhập khẩu, sau đó giao hàng lại cho đơn vị uỷ thác và hởng % hoa hồng theo thoả thuận đợc ghi trong hợp đồng nhận uỷ thác.

Nh vậy, sau khi nhận đợc đơn đặt hàng và các văn bản, tài liệu cần thiết có liên quan từ phía các doanh nghiệp trong nớc, công ty sẽ tiến hành công tác thu thập thông tin, nghiên cứu thị trờng trong và ngoài nớc. Trớc hết công ty sẽ tiến hành nghiên cứu, thu thập các thông tin về tình hình giá cả của hàng hoá cùng loại ở thị trờng trong nớc cũng nh mã số thuế, thuế suất và phụ thu của mặt hàng đó. Sau đó, công ty sẽ tiến hành nghiên cứu thị trờng nớc ngoài, lựa chọn đối tác kinh doanh, lập phơng án cụ thể và tiến tới ký kết thực hiện hợp

đồng nhập khẩu. Trong quá trình này chủ đầu t sẽ phải chuyển tiền vào tài khoản của công ty để công ty thực hiện các nghiệp vụ nhập khẩu. Mục đích cuối cùng là công ty phải nhập khẩu đợc máy móc thiết bị theo đúng yêu cầu của chủ đầu t và nhận đợc phí uỷ thác. Hiện nay công ty vẫn áp dụng hình thức nhập khẩu uỷ thác này là do:

Thứ nhất nó giúp công ty có thêm thu nhập cho công nhân viên.

Thứ hai thời gian để có và thực hiện đợc một hợp đồng nhập khẩu trực tiếp là tơng đối lâu, do đó công ty có thể tiến hành nhập khẩu uỷ thác để tạo thêm công ăn việc làm. Bên cạnh đó nhờ hoạt động này công ty sẽ duy trì đợc các bạn hàng cũ, quen đợc những đối tác mới, có đợc những kinh nghiệm làm ăn mới giúp phần nào cho hoạt động nhập khẩu trực tiếp của công ty.

c. Phân tính kết quả các hình thức nhập khẩu

Biểu 3 : Phản ánh kết quả nhập khẩu theo hình thức

Đơn vị : 1000USD Hình thức NK 1998 1999 2000 So sánh 2000/1999 Số lợng Tỷ trọng Số lợng Tỷ trọng Số lợng Tỷ trọng Chênh lệch % * Tổng giá trị NK 5350 100 5433 100 5470 100 37 100,68 1. NK trực tiếp 3654 68,3 3895,5 71,7 4036,9 73,8 141,4 103,63 2. NK uỷ thác 1696 31,7 1537,5 28,3 1433,1 26,2 -104,4 93,2

Năm 1998 Công ty thực hiện kim ngạch nhập khẩu đạt 5350 ngàn USD. Trong đó nhập khẩu trực tiếp là 3654 ngàn USD chiếm 68,3% trong tổng kim ngạch nhập khẩu. Công ty nhận uỷ thác cho các đơn vị uỷ thác khác là 1696 ngàn USD chiếm 31.7% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Năm 1999, Công ty thực hiện kim ngạch nhập khẩu đạt 5433 ngàn USD. Trong đó nhập khẩu trực tiếp là 3895,5 ngàn USD chiếm 71.7% giá trị, nhập khẩu uỷ thác có tỷ trọng là 28.3% ứng với số tiền đạt đợc là 1537,5 ngàn USD.

Năm 2000, Công ty thực hiện kim ngạch nhập khẩu đạt 5470 ngàn USD, tăng 0.68% so với năm 1999 với giá trị tăng 37 ngàn USD. Trong đó nhập khẩu

trực tiếp là 4036,9 ngàn USD tăng 3.63% so với năm 1999 với trị giá tăng là 141.4ngàn USD chiếm tỷ trọng 73.8% trong tổng kim ngạch NK. Công ty nhận uỷ thác cho các đơn vị uỷ thác là 1433.1 ngàn USD giảm 6.8% so với năm 1999 với trị giá giảm là 104.4 ngàn USD chiếm tỷ trọng 26.2% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Nhận xét :

Qua phân tích số liệu ở trên, có thể nhận thấy rằng giá trị nhập khẩu của Công ty theo hình thức nhập khẩu trực tiếp chiếm từ 60 - 70% và tăng theo từng năm, nhập khẩu uỷ thác chiếm tỷ trọng từ 20 - 30% và giảm theo từng năm. Nguyên nhân là do Công ty đẩy mạnh nhập khẩu theo phơng thức trực tiếp vì phơng thức này mang lại hiệu quả cao hơn còn phơng thức nhập uỷ thác chỉ đợc hởng lợi nhuận % hoa hồng. Vì vậy giá trị kim ngạch nhập khẩu uỷ thác ngày càng giảm cả về khối lợng và giá trị hàng hoá. Nguyên nhân của việc giảm giá trị nhận nhập khẩu uỷ thác là do bắt đầu từ mấy năm trở lại đây tình hình tiêu thụ hàng hoá trên thị trờng nội địa gặp nhiều khó khăn do cạnh trạnh và do sản xuất trong nớc đã phần nào thay thế đợc các mặt hàng nhập khẩu, chính sách của Nhà nớc nhằm quản lý điều hành tác động đến công tác nhập khẩu đã gây ra nhiều thay đổi. Bên cạnh đó, nhà nớc lại ban bố ra hạn ngạch hàng hoá, xuất nhập khẩu, quy định những mặt hàng nằm trong định hớng của mình... làm cho số lợng đơn đặt hàng của các đơn vị sản xuất kinh doanh trong nớc đối với Công ty giảm xuống. Đồng thời nhập khẩu theo phơng thức uỷ thác giảm xuống cũng là do hiệu quả kinh doanh mà nó mang lại không cao.

Tuy nhiên sớm dự đoán đợc tình hình biến động của nhu cầu sản xuất và tiêu dùng trong nớc cùng với sự ảnh hởng của các chính sách nhà nớc tới nhập khẩu, công ty đã thay đổi cơ cấu mặt hàng phù hợp, do đó tình hình nhập khẩu của công ty đã đi vào ổn định, thu đợc lợi nhuận cao, phát huy hết thế mạnh của nó đem lại một kết quả kinh doanh đáng mừng.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI TST (Trang 39 -43 )

×