0

II. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu tại Công ty TST.

1. Một số giải pháp kỹ thuật nghiệp vụ: Giải pháp mở rộng thị trờng.

1.2. Lựa chọn đúng đối tác.

Ngay từ khâu chọn đối tác kinh doanh, Công ty cần phải tìm hiểu kỹ đối tác về quá trình phát triển, các lĩnh vực kinh doanh, khả năng tài chính, uy tín cũng nh những điểm mạnh, điểm yếu của họ. Đây là điều rất quan trọng bởi vì nó có thể giúp Công ty tránh đợc làm ăn với những Công ty ma, những trung gian môi giới hoặc những Công ty đang sắp phá sản... Từ đó mà hạn chế đợc những rủi ro trong kinh doanh.

Khi lựa chọn đối tác để nhập khẩu, Công ty cần phải nghiên cứu tình hình sản xuất, chất lợng sản phẩm, điều kiện địa lý, chính sách thơng mại, phong tục và tập quán nớc đó. Cần chú ý đến các danh tiếng trên thế giới với những mặt hàng đã đợc công nhận. Sau đó để chọn hãng nào cung cấp cần phải nghiên cứu các lĩnh vực nh:

- Tình hình sản xuất kinh doanh của hãng, lĩnh vực và phạm vi kinh doanh để thấy đợc khả năng cung cấp lâu dài, ổn định, thờng xuyên liên kết kinh doanh.

- Khả năng về vốn, cơ sở kỹ thuật của hãng đó. - Thái độ và quan điểm kinh doanh.

Khi chọn nhà cung cấp nên chọn nên mua những nhà cung cấp lớn chuyên vài mặt hàng chủ lực. Công ty nên cố gắng trực tiếp liên hệ với ngời sản

nâng cao độ an toàn. Đối với các thơng nhân nớc ngoài đến Công ty đa ra một số mặt hàng mà ta cần nhập, hay tự giới thiệu qua fax, qua th, Công ty cần phải tìm hiểu hoạt động, đánh giá đối tợng trên cơ sở phân tích nh trên. Đối với đối t- ợng này, Công ty có thể tìm hiểu thông qua bạn hàng trong và ngoài nớc nhng cách tốt nhất là nhờ đại diện của ta ở nớc ngoài để họ cung cấp các thông tin cần thiết. Sau khi thăm dò và thu thập đủ các thông tin cần thiết, dù quyết định Công ty đa ra là mua hay không mua hàng của hãng đó, Công ty vẫn nên trả lời một cách ngắn gọn rõ ràng bằng những th từ điện tín mà bên kia đã gửi để giữ uy tín kinh doanh.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI TST (Trang 60 -61 )