0

II. Phân tích quy trình nhập khẩu tại Côngty Dịch vụ Du lịch và Thơng mại TST.

4. Thực hiện hợp đồng nhập khẩu.

Sau khi thống nhất quyền lợi và nghĩa vụ giữa các bên bằng việc ký kết hợp đồng, Công ty Dịch vụ Du lịch và Thơng mại TST với t cách là nhà nhập khẩu sẽ tiến hành thực hiện các điều khoản trong hợp đồng. Cụ thể:

* Mở L/C: Khi hợp đồng nhập khẩu quy định tiến hành thanh toán bằng L/C thì cũng sẽ tiến hành làm đơn xin mở L/C theo mẫu in sẵn và gửi cho Ngân hàng đại lý của mình (thờng là Ngân hàng Công thơng Việt Nam hoặc Ngân hàng Ngoại thơng Việt Nam). Tuy nhiên, trong nhiều trờng hợp ngân hàng mở L/C do bên bán yêu cầu. Nội dung của L/C phải phù hợp, ăn khớp với nội dung của hợp đồng đã ký. Ngân hàng căn cứ vào đơn xin mở L/C của Công ty, mở L/ C và gửi bản gốc cho ngời bán (thờng là gửi cho ngân hàng ngời bán).

Thông thờng, một thời gian sau khi ký hợp đồng có hiệu lực nhng trớc khi giao hàng, Công ty phải tiến hành thanh toán một phần trị giá hợp đồng (th- ờng nằm trong khoảng 5 - 10% trị giá hợp đồng) và sẽ đợc chuyển vào tài khoản của ngời bán. Đối với đồng tiền thanh toán thì mỗi hợp đồng quy định một đồng tiền khác nhau, tuỳ theo tập quán buôn bán và sự lựa chọn của các bên.

* Hiện nay, Công ty TST thờng nhập khẩu theo điều kiện CIF (nh CIF Hải Phòng, CIF Đà Nẵng) và C & F nên hầu nh không phải thuê tàu.

* Khi nhận đợc bộ chứng từ hàng hoá và vận đơn BL do bên bán gửi đến Công ty sẽ kiểm tra kỹ nội dung của bộ chứng từ với nội dung của L/C đã lập. Nếu thấy có sự sai sót thì lập tức thông báo lại cho bên bán và ngân hàng mở L/ C để kịp thời điều chỉnh xử lý. Bộ chứng từ hoàn chỉnh bao gồm:

+ Chứng từ giao hàng. + Hợp đồng.

+ Giấy mở L/C của ngân hàng. + Phiếu hạn ngạch (nếu có).

Tuỳ từng chủng loại hàng mà Công ty gửi bộ chứng từ đến phòng cấp giấy phép xuất nhập khẩu của Bộ Thơng mại để xin giấy phép nhập khẩu hoặc đối với những mặt hàng nhập khẩu theo mặt hàng kinh doanh của Công ty thì làm thủ tục nhận hàng trực tiếp tại cơ quan hải quan.

* Làm các thủ tục hải quan:

Khi tàu nhập cảng Công ty tiến hành làm các thủ tục hải quan để trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể đa hàng về kho. Tờ khai hải quan có dấu của Công ty gửi cùng bộ chứng từ gồm có giấy phép nhập khẩu, hợp đồng ngoại, hoá đơn, vận đơn giao hàng của hãng vận tải, phiếu hạn ngạch (nếu có), phiếu đóng gói, bảng kê chi tiết để làm thủ tục nhận hàng.

Có 2 hình thức thông quan nhập khẩu:

+ Mở chuyển tiếp (hàng về Hải Phòng, mở tờ khai ở Hà Nội sau đó chuyển tiếp xuống Hải Phòng và đa hàng về Hà Nội để kiểm hoá). Nếu hàng hoá có tổn thất, mất mát, h hỏng không đúng với yêu cầu trong hợp đồng đã đặt ra thì Công ty sẽ khiếu nại tuỳ theo mức bảo hiểm mà Công ty mùa thờng là 110% trị giá hoá đơn thơng mại với điều kiện mọi rủi ro.

* Sau khi hoàn thành thủ tục hải quan Công ty sẽ nhận đợc thông báo đóng thuế. Công ty luôn cố gắng đóng thuế đúng thời hạn để tránh tình trạng bị phạt do chậm nộp thuế.

* Sau khi hoàn tất thủ tục hải quan và nhận đợc hàng Công ty vận chuyển hàng về kho chờ tiêu thụ - đối với nhập trực tiếp. Còn đối với nhập khẩu uỷ thác, có thể Công ty sẽ giao hàng ngay tại cảng cho bên uỷ thác.

III. Một số đánh giá khái quát về hoạt động nhập khẩu của Công ty Dịch vụ Du lịch và thơng mại TST.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI TST (Trang 47 -50 )