0

tuyển chọn đề thi và đáp án thi học sinh giỏi tiếng anh lớp 7 tham khảo và bồi dưỡng

tuyển chọn đề thi và đáp án thi học sinh giỏi tiếng anh lớp 7 tham khảo và bồi dưỡng

tuyển chọn đề thi đáp án thi học sinh giỏi tiếng anh lớp 7 tham khảo bồi dưỡng

Tiếng anh

... 71 .They often go to the beach for their summer vacation 72 They often stay there for two or three days 73 They usually stay in a small house or a flat by the sea? 74 they went to Nha Trang? 75 ... 75 They stayed there for three days 76 They walked long the beach and built sand castles 77 Peter played soccer on the beach with his father? 78 Yes, they did 79 They saw different kinds of fish ... attraction B battle C veteran D character II Chọn đáp án để hoàn thành câu( 10 điểm) Im very .to see you here A pleased B please C pleasing Well have a day this week A on B off C of Sorry, I cant...
 • 49
 • 2,407
 • 2
Bộ đề và đáp án bồi dưỡng thi học sinh giỏi tiếng anh lớp 7

Bộ đề đáp án bồi dưỡng thi học sinh giỏi tiếng anh lớp 7

Tiếng anh

... bi: 100 im - Thang im 10 Tng nhng phn lm ỳng - im bi thi = 10 S Đề thi học sinh giỏi Năm học: 2010- 2011 Môn thi: Tiếng anh Thời gian: 120 I Chọn từ có cách phát âm khác với từ phần gạch chân( ... be/ will be 10 PHềNG GD- T TN YấN CM MIN TY Đề khảo sát đợt I THI KHO ST HC SINH GII NM HC 2012- 2013 Mụn: Ting Anh Lp Thi gian thi: 150 phỳt - Khụng k thi gian giao are and when Scribbler 10 ... END 16 PHềNG GD- T TN YấN CM MIN TY P N THI KHO ST HC SINH GII NM HC 2012- 2013 Mụn: Ting Anh Lp Thi gian thi: 150 phỳt - Khụng k thi gian giao Đề khảo sát đợt I I Chn t cú phn gch chõn c phỏt...
 • 55
 • 4,271
 • 28
Đáp án đề thi học sinh giỏi tiếng ANh lớp 12_năm 2009_2010_Kontum_Vòng 2

Đáp án đề thi học sinh giỏi tiếng ANh lớp 12_năm 2009_2010_Kontum_Vòng 2

Tiếng anh

... 64 pull out 69 came up with 65 go in for 70 to away with Part 6: (0,1 điểm/ câu x 10 = điểm) Your answers 71 Ø 72 the 73 the 76 Ø 77 Ø 78 Ø 74 the 79 the 75 Ø 80 an III READING (4 points) Part ... 83.B 86 C 87 A 88 C 91 B 92 A 93 B 84.D 89 C 94 B 85 A 90 D 95 D Part 2: (0,1 điểm/ câu x = 0,5 điểm) 96 C 97 B 98 A Part 3: (0,1 điểm/ câu x 10 = điểm) 101 C 102 B 103 A 106 A 1 07 D 108 A 99 ... didn’t need to get a visa Part 2: (4 points) Write about 400 words Yêu cầu: Bài viết học sinh phải thể được: - Chủ đề viết - Quan điểm trường phái có luận - Quan điểm cá nhân - Có đầy đủ phần: mở...
 • 4
 • 1,397
 • 15
20 đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 8 (có đáp án chi tiết)

20 đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 8 (có đáp án chi tiết)

Tiếng Anh

... 67 A 68.B 69 D 70 .A 71 C 72 A 73 D 74 B 75 .C E Writing I 76 Early this morning the children decided to go for a run 77 Life in the country is definitely changing for the better 78 The date of ... 65 more 70 C S k thi hc sinh gii cp huyờn nm hc 2009 - 2010 mụn : Ting Anh Ngy thi : 20/12/2009 Thi gian lm bi : 150 phỳt (khụng k thi gian giao ) ( thi ny cú 05 trang) (Thớ sinh lm bi thi trờn ... Kè THI CHN HC SINH GII TH X NM HC 2011-2012 MễN: TING ANH Thi gian lm bi: 120 phỳt Ngy thi: 10/4/2012 Ngi chm Mó phỏch ( thi gm cú trang, thớ sinh lm bi thi trc tip trờn bn thi...
 • 106
 • 14,901
 • 24
Tuyển tập đề thi học sinh giỏi môn toán lớp 7

Tuyển tập đề thi học sinh giỏi môn toán lớp 7

Toán học

... học sinh thuộc lớp 7A, 7B, 7C trường tham gia trồng Mỗi học sinh lớp 7A, 7B, 7C theo thứ tự trồng 2cây, cây, Hỏi lớphọc sinh tham gia trồng cây? Biết số trồng lớp b Chứng minh rằng: - 0 ,7 ... http://baigiangtoanhoc.com Đề số 15 Thời gian làm bài: 120 phút Câu 1: (2đ) Rút gọn A= x x2 x  x  20 Câu (2đ) Ba lớp 7A,7B,7C có 94 học sinh tham gia trồng Mỗi học sinh lớp 7A trồng cây, Mỗi học sinh lớp 7B ... lao động, ba khối 7, 8, chuyên chở 912 m3 đất Trung bình học sinh khối 7, 8, theo thứ tự làm 1,2 ; 1,4 ; 1,6 m3 đất Số học sinh khối 7, tỉ lệ với Khối tỉ lệ với Tính số học sinh khối Câu 3: a.Tìm...
 • 87
 • 5,756
 • 10
tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn toán lớp 9 tham khảo bồi dưỡng thi (14)

tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn toán lớp 9 tham khảo bồi dưỡng thi (14)

Toán học

... ĐÁP ÁN ĐỀ THI TOÁN I) Phần trắc nghiệm câu Đáp án b b d d II) Phần tự luận Bài (4đ) ĐK −1 ≤ x ≤ 1, −1 ≤ y ≤ 0,5đ Theo giả thi t x − y + y − x = ) ( 0.5đ ⇒ x ... = 75 0 ( ) 0,5đ 0,5đ 0,5đ Ta có AK BC = BH AC ( = 2.S ∆ABC )  2+ 6  ÷  BH AC  = +1 ⇒ AK = = BC ˆ AK = + = + ˆ Mặt khác ∆KAB có K = 900 , sin B = AB 2 0,5đ 0,5đ Vậy sin 75 0 = 6+ ,sin 75 0 ... + = + ˆ Mặt khác ∆KAB có K = 900 , sin B = AB 2 0,5đ 0,5đ Vậy sin 75 0 = 6+ ,sin 75 0 + cos 75 = ⇒ cos 75 0 = − ( 6+ ) = 6− 0,5đ ...
 • 5
 • 1,113
 • 10
tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn toán lớp 9 tham khảo bồi dưỡng thi (15)

tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn toán lớp 9 tham khảo bồi dưỡng thi (15)

Toán học

... §K: x > ) Tài liệu ôn tập thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán – Đại số phương trình : D DẠNG TỐN PHÂN CHIA ĐỀU 1 + = x x+4 24 Bài 1: Một đồn học sinh gồm có 180 häc sinh ®ỵc ®iỊu vỊ th¨m quan ... Tài liệu ôn tập thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán – Đại số Theo đề toán ta có phương trình: 36 36 − = x x+3 Biến đổi phương trình ta được: ... Tài liệu ôn tập thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán – Đại số  x = 50 Gi¶i hƯ ph¬ng tr×nh ta ®ỵc  ( tháa m·n ®iỊu kiƯn )  y = 75 VËy: chiều rộng ruộng 50m, chiều rộng ruộng 75 m Do đó: diện tÝch...
 • 5
 • 1,134
 • 10
tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn toán lớp 9 tham khảo bồi dưỡng thi (19)

tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn toán lớp 9 tham khảo bồi dưỡng thi (19)

Toán học

... nguyờn nờn ta cn cú 7x2M13 x2M13 xM13 (vỡ 13 l s nguyờn t) x = 13m vi m Z Tng t 1820 M7 v 7x2M7, x v y l cỏc s nguyờn nờn ta cn cú 13y2M7 y2M7 yM7 (vỡ l s nguyờn t) y = 7n vi n Z Khi ú phng ... khỏc: (1) 9x2- 27x + 27 = y3= ( x ) + 27 >0 y> 0; tng t : x > 0; z > a Xột x t (3) 9z2 27z = x3- 27 9z (z 3) z Tng t y T (4) x = y= z = b Xột < x < T (3) 9z2- 27z = x3 27 < 9z (z-3) ... gn biu thc A b) Chng minh rng: < A < Bi 2: (5 im)a) Gii h phng trỡnh: y x + 27 x 27 = z y + 27 y 27 = x z + 27 z 27 = b) Gii phng trỡnh: x3 3x2 + 9x = Bi 3: (2 im)Gi s x, y l cỏc s dng tho...
 • 52
 • 1,028
 • 1
tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn toán lớp 9 tham khảo bồi dưỡng thi (20)

tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn toán lớp 9 tham khảo bồi dưỡng thi (20)

Toán học

... 12x + 35 = ( x +5)( x + 7) x2 + 16x + 63 = ( x + 7) ( x + 9) KX : x -1; x -3; x -5; x -7; x -9 1 1 + + + = ( x + 1)( x + 3) ( x + 3)( x + 5) ( x + 5)( x + 7) ( x + 7) ( x + 9) 1 1 1 1 1 1 ... 8(x + y ) + 1 = 16x y 32xy + + = (4xy 7) (4xy 1) + + xy xy xy Vỡ x > v y > nờn theo BT Cụsi ta cú: (4xy 7) (4xy 1) xy x + y = xy xy 1 (4xy 7) (4xy 1) + + 8(x + y ) + Du bng xy ... Húa Hay < a + b + b + c + c + a pcm Nm 2011 4. Theo gi thit AKQ = APQ = 900 , nờn t giỏc KPAQ ni tip ng trũn ng kớnh AQ Cng theo gi thit AMS = APS = 900 nờn t giỏc PSMA ni tip ng trũn ng...
 • 23
 • 930
 • 1
tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn toán lớp 9 tham khảo bồi dưỡng thi (22)

tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn toán lớp 9 tham khảo bồi dưỡng thi (22)

Toán học

... Xu©n §øc 66 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI HỌC SINH GIỎI - CẤP TỈNH NĂM HỌC 2008-2009 MÔN THI: Toán (Thời gian làm 150 phút) Câu Ý 1.1 (0 ,75 đ) Nội dung Giải, xác định điều ... b = k Nếu b = ⇒ a = ⇒ 81 = + = (thỏa điều kiện toán) Nếu b = ⇒ a = ⇒ 64 = + = (thỏa điều kiện toán) Nếu b = ⇒ a = ⇒ 49 = + = (thỏa điều kiện toán) Do 3,25đ) 3.1 (1,0) 0, D N A E B L M d I H d' ...  2 Từ (2) ⇔ (x – 4)(x + 4) ≥ ⇔ x − ≥ kết hợp với (1) (3) suy x = Thay vào (4): y2 – 2y + ≥ ; Đúng với giá trị y Thay x = vào phương trình giải đúng, tìm y = 1,5 Vậy nghiệm phương trình: (x =...
 • 3
 • 1,176
 • 18

Xem thêm